Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 027 (The Death of Ananias and Sapphira)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

14. Ang Kamatayon ni Ananias ug ni Safira (Buhat 5:1-11)


BUHAT 5:7-11
7 Sa paglabay sa tulo ka oras misulod ang asawa ni Ananias apan wala siya nasayod sa nahitabo. 8 Si Pedro miingon kaniya, “Tug-ani ako, mao ra ba kini ang halin sa inyong katigayonana?” Si Safira mitubag, “Oo, mao ra kana”. 9 Busa si Pedro miingon kaniya, “Nganong nagkasabot man kamo sa pagsulay sa Espiritu sa Ginoo? Ang mga tawo nga naglubong sa imong bana anaa sa pultahan ug dad-on ka usab nila sa gawas!” 10 Dihadiha natumba si Safira sa tiilan ni Pedro ug namatay. Unya misulod ang mga batan-ong lalaki ug ilang nakita nga patay na siya. Busa giyayongan nila siya ngadto sa gawas aron ilubong tupad sa iyang bana. 11 Nangahadlok pag-ayo ang tibuok iglesia ug ang tanan nga nakabalita niini.

Anh iglesia natay-og pinaagi niining hukom sa Dios. Ang matag-usa nakita sa linugdangan sa ilang kaugalingong kinabuhi nga puno sa sala diha sa kahayag sa Dios, ug nahadlok nga maigo pianagi sa mapadayon g kasuko sa Dios. Daghan ang naghilak nga naghinulsol ug nagbasol atubangan sa Dios, ug nahimong nabalaan diha sa kahadlok ug pagkurog.

Ang mga batan-ong lalaki mitindog ug giputos ang lawas sa patay nga tawo. Uban sa nagkurog nga mga kasingkasing ilang gidala sa gawas ang iyang lawas nga giigo pinaagi sa pulong sa Balaang Espiritu, ingon nga naigo sa dalugdog og kilat. Kadtong nagdala sa gawas sa lawas kinahanglan nga nag-ampo ug kompletong nagtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Sila kompletong miundang gikan sa gugma sa salapi.

Walay usa sa mga membro sa iglesia nga adunay kaisog sa pagsulti nga asawa sa namatay nga ang Dios nagsilot sa paglimbong sa iyang bana uban sa dihadihang kamatayon. Ang Balaang Espiritu nagpugong kanila sa pagsulti kaniya niini, kay silang tanan nakabati nga ang Espiritu sa Dios naghatag sa kaugalingong hukom. Sa dihang sa Safira miabot sa panagtigom tulo ka oras ang milabay, naglaom sa mapagarbohong kalipay diha sa pagpasalamat sa iglesia alang sa dakong kontribusyon, si Pedro sa labing madali miduol kaniya ug nangutana: “Mao ra ba kini ang inyong nadawat nga halin sa uma?” Ang apostoles gusto nga mohatag sa babaye og higayon sa paghinulsol ug sa paghunahuna sa kamatuoran sa Dios. Siya nakahimo ug sayop sa paglakaw batok sa iyang natural nga hilig sa pagtagad sa iyang bana, ang pagpasagad sa paghatag kaniya ug tambag. Siya wala mag-agda kaniya sa kamatuoran ug sa pagpaubos, apan miambit uban kaniya sa iyang malimbongon nga tuyo. Tingali siya nagdasig kaniya nga dili ihatag ang tanang salapi, apan sa paghunahuna usab sa iyang pamilya. Siya misulod ngadto sa pagsinabtanay uban sa iyang bana, inubanan sa iyang bakak, garbo, ug pagpakaaron-ingnon.

Si Pedro nagkuha sa taptap gikan sa nawong niining hipokrita, sama sa iyang gihimo sa iyang bana. Siya nangutana kaniya sa kakurat mahitungod sa daotan nga mibangon pinaagi sa malansisong limbong taliwala sa iglesia: “Giunsa nimo ug ang imong bana pagdesisyon nga inyong sulayan ang Espiritu sa Dios?” Sa kaminyoon, ang Dios kinahanglan tumanon sa dili pa ikaw mouyon sa bana. Labing maayo nga kita motuman sa Dios kay sa tawo, bisan pa sa atong mga pamilya. Sa dihang ang bana madala sa paghimo ug daotan ang iyang asawa kinahanglan magbadlong kaniya, magsalikway sa iyang mga pulong, ug mag-ampo alang kaniya, nga siya mahigawas gikan sa tanlag nga nakasala, malisya, ug pagkahakog.

Si Safira ug ang iyang bana nahimong abli ngadto sa espiritu sa demonyo. Sila nagbabag sa pagpanglihok sa Balaang Espiritu, ug nagsugod sa pagsulod ang espiritu sa garbo, pagpamakak, ug pagpakaaron-ingnon. Nagtinguha sila nga dad-on ngadto sa kapunungan sa mga matarong ug sa mga diosnon kining daotang espiritu. Kon dili mausisa, kini makapatay sa gugma sa matag-usa diha sa iglesia, ug yatakan ang kamatuoran ilalom sa ilang mga tiil. Ang mga apostoles wala nangayo kanila aron dad-on ang tibuok kantidad sa salapi nga ilang nadawat gikan sa halin sa uma. Kini alang lamang sa pagpagarbo atubangan sa katilingban sa magsisimba nga silang duroha nagpasanay niining bakak.

Ang tunglo sa Ginoo miabot usab niining babayeng limbongan. Siya gidala ngadto sa kamatayon pinaagi sa kinabuhi sa Dios diha sa mga tiil sa apostoles, sa samang dapit diin siya dili gusto nga mohalad sa iyang kinabuhi ingon nga kompletong sakripisyo. Dako kaayo ang iyang pagkahulog. Ang matag babaye sa iglesia nagsugod sa paghunahuna pag-usab mahitungod sa kahulogan sa ilang espirituhaong katungdanan sa ilang bana sa balay. Ang babaye puwede makadala sa ilang bana ngadto sa langit o moitsa kanila ngadto sa impirno. Ang mapaubsanon ug kugihan nga mga babaye nga nagsalig sa Dios makabuntog sa mga tentasyon sa ilang bana pinaagi sa ilang mga pag-ampo. Siya nga nangandoy sa pagpataas sa iyang bana ngadto sa dapit sa kabantog, pagkamaphitas-on, ug kabahandianon ang tanan mahulog ngadto sa mga kuko sa demonyo, uban sa iyang bana ug mga anak.

Ang mga kasingkasing sa batan-ong mga lalaki mikusog ug pitik samtang sila nag-alsa pagawas sa babayeng impostor aron ilubong tupad kaniya sa walog sa Kidron. Kini usa ka leksyon ngadto sa kongregasyon. Ang minyo nga magtiayon sa usa ka pamilya, ang amahan ug ang inahan, sa maong adlaw, og sa maong iglesia sila namatay. Kini usa ka makalilisang nga huyop alang sa mga magtutuo nga gibansay sa pag-agwanta sa matag-usa diha sa Balaang Espirirtu. Sila nahibulong sa ilang mga kaugalingon: Nagpasagad ba kita sa pagtamod niining magtiayon, ug napakyas kita sa paghatag ug pahimangno?

Kita ba mas maayo kay kanila sa tuyo sa atong mga kasingkasing? Si Ananias ug si Safira nahimong pahimangno sa tanang mga Kristohanon sa tanang mga panahon, pagpahinumdom kanato nga ang atong Dios abughoan nga Dios ug kalayo nga mosunog gayod.

PAG-AMPO: O Dios nga balaan, Ikaw ang Usa nga Nasayod sa tanan. Nasayran nimo ang kagahapon ug ang karon. Ipahigawas kami gikan sa among kaugalingon, ug ayaw kami giyahi ngadto sa tentasyon. Ipahigawas kami gikan sa salapi, pagkamapahitas-on, ug sa pagpamakak; pinaagi sa dugo sa Imong Anak, kompleto ang pagbalaan kanamo. Maghimo og maligdong nga mga pamilya sa atong mga iglesia, diin ang mga magtiayon mosulti sa kamatuoran ngadto sa matag-usa. Amen.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang espirituhanong katungdanan sa minyo nga magtiayon ngadto sa matag-usa?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:38 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)