Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 129 (Future predictions)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
B - ANG PAGKABANHAW UG ANG MGA PAGPAKITA NI KRISTO (Juan 20:1 - 21:25)
5. Si Hesus mipakita didto sa lanaw (Juan 21:1-25)

c) Mga panagna ni Hesus sa umaabot (Juan 21:20-23)


JUAN 21:20-22
20 Milingi si Pedro ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga gimahal ni Hesus. Siya kadtong midip-ig sa dughan ni Hesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana, “Ginoo kinsa ba ang magbudhi kanimo?” 21 Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Hesus “Ginoo, unsa may dangatan niining tawhana?” 22 Si Hesus mitubag, “Kon buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo? Sunod lamang kanako!”

Si Pedro namati sa tawag sa Agalon nga mahimong magbalantay sa iyang mga nating karnero ug mga babayeng karnero. Tungod si Juan maoy pinakabata sa mga tinun-an, si Pedro nabalaka nga iyang nakita sa gawas ang baroganan ni Hesus mahitungod kang Juan. Siya ba ipapauli tungod kay batan-on pa siya, o magtudlo kaniya ingon nga tenyente diha sa pakigsumpaki?

Ang mga pulong ni Pedro adunay badlis sa kasina, tungod kay si Hesus gipalabi si Juan kay sa uban, ug labaw nga iyang gihigugma. Sa kataposang panihapon, si Pedro misinyas kang Juan aron magpatunga uban sa Ginoo aron makalma ang mainit nga palibot ug ang ngalan nga mabudhion.

Si Juan suod kaayo ni Hesus ug siya nagtindog duol sa krus, namiligro ang iyang kinabuhi atubangan sa mga kaaway ni Kristo. Siya ang unang mituo nga ang Dios nabanhaw, ug ang una nga nakaila kaniya sa panahon sa pagpanagat didto sa lanaw. Siya nagsunod nang daan kang Hesus, samtang si Pedro gitawag sa pagsunod. Ang iyang kasingkasing nahiusa uban ni Kristo. Siya ang pinakasuod nga tinun-an ni Hesus.

Tingali, si Pedro nangutana ni Hesus, kon si Juan moatubang sa maong malisod nga kaugmaon nga natagna na kaniya, o kon mao kana ang pag-ila kaniya nga nag-inusara. Si Hesus mitubag sa punoan nga apostol nga wala niya ipahimutang siya aron mohair labaw sa uban, apan mahimong mga igsoon ug walay labaw. Wala siyay labot sa iyang kapalaran kinsa adunay dugtong uban sa iyang Ginoo, apan si pedro maoy tigpamaba sa mga apostoles. Nagpabilin nga hilom si Juan, gisuportahan pinaagi sa pag-ampo ug pasensiya ang mga kalamboan nga doktrina diha sa Iglesia, ug nag-impluwensiya kanila diha sa gahom sa pag-ampo (Buhat 3:1; 8:14; Galatia 2:9).

Atong nakita gikan sa wala pa gitudlo ni Hesus si Juan sa iyang bulohaton, nga dili kana importante, kon ugaling taas ang atong kinabuhi sa pag-alagad ni Kristo o sayo mamatay alang og tungod kaniya. Ang labaw nga mahinungdanon mao ang atong kamadaygonon ug makanunayon nga pagsugot kaniya. Si Hesus wala magtagad sa iyang mga tinun-an ingon nga sila naa sa usa ka hulmahan, apan sila giandam sa espisyal nga dalan kay ang matag usa maghimaya sa iyang Agalon. Wala kita makadungog sa kamatayon ni Juan; siya tingali namatay sa natural nga kamatayon.

Si Hesus naghangyo kang Pedro nga molantaw siya kaniya lamang ug dili motutok sa laing ga disipulo. Napasabot kini nga dili kita madisturbo sa mga trabaho sa ubang mga Kristohanon, apan maningkamot nga makaila sa kabubut-on sa Dios sa atong kinabuhi, ug mosunod kaniya sa walay kondisyon.Ang matinuohon nga pagsunod mao ang lagdaanong pulong sa matag kristohanon.

Siya usab miingon sa iyang mga tinun-an mahitungod sa iyang ikaduhang pagbalik. Kanang pagbalik maoy tumong sa kasaysayan sa kalibotan. Ang mga panghun-huna sa mga disipulo napunting niining umaabot nga panghitabo, Uban sa presensiya sa Dios diha sa mga tawo, ang mga pangandoy sa tanang mga henerasyon matuman. Si Hesus moabot sa iyang himaya. Nagdahom ka ba kaniya ug naandam sa pag-ampo, pagpangalagad, sagrado nga mga awit ug ang imong nabalaan nga pagsaksi? Atong makita diha sa iyang presensiya ang mabagang panon sa mga magtutuo kinsa misunod kaniya diretso sa pagtuo, ug wala nay gisunod nga lain.

JUAN 21:23
23 Busa mikaylap ang balita diha sa sumusunod ni Hesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Hesus nga ang maong tinun-an dili mamatay. Igo lamang siya miingon, “Kon buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo?”

Ang timbangan sa opinion mao nga si Juan nabuhi sa edad nga tigulang na, ug siya nahimong simbolo sa mga iglesia sa mga gidahom nga Mesiyas. Sa iyang palibot mitubo ang pagtuo nga dili siya mamatay, hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Si Pablo usab nagdahom sa sayo nga pagbalik sa Ginoo,ug nga siya dili mamatay, apan mausab diha-diha dayon ug mokayab ngadto sa langit. Si Juan maoy tininuod ug nagtudlo sa klaro nga saad ni Kristo wala nagpasabot nga si Juan dili mamatay hangtod ang mga langit maabli ug ang Usa ka Mahimayaon mopakita. Ang iyang tumong ug mga desisyon dili ilalom sa mga pangandoy ni Pedro. Ang Ginoo nagpabilin nga Maayong Magbalantay kinsa naggiya sa iyang mga dispulo sa matag-usa sa iyang kaugalingong piho nga dalan.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, ikaw ang mahimayaong Manluluwas, ang matinuhuong Magbalantay.Salamat sa imong paggiya kang Pedro ug kang Juan sa paagi nga haom sa matag usa kanila, aron sila maghimaya kanimo sa kinabuhi ug kamatayon. Ihatag kanamo ang prebilihiyo s pagsunod lamang kanimo. Giyahi ang among mga paryente ug mga higala aron sa tuong sa imong pagbalik, aron sila maandam uban sa kalipay kay ang imong pagbalik haduol na.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang gipasabot sa kataposang mga pulong ni Hesus sa ebanghelyo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 11:17 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)