Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 130 (The witness of John and his gospel)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
B - ANG PAGKABANHAW UG ANG MGA PAGPAKITA NI KRISTO (Juan 20:1 - 21:25)
5. Si Hesus mipakita didto sa lanaw (Juan 21:1-25)

d) Ang pagsaksi ni Juan ug ang ebanghelyo (Juan 21:24-25)


JUAN 21:24
24 Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat niining mga butanga ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti.

Dinhi kita makadiskobre sa upat ka mahinungdanong mga kamatuoran:

Ang ebangelista buhi sa dihang ang iyang ebanghelyo gimantala, ug inila apil sa mga iglesia nga nagsulti ug Greko. Siya nagpabilin nga dispulo ni Hesus gikan sa mga adlaw sa Magbubunyag ngadto sa pagsaka ni Hesus sa langit.

Si Juan maoy tinuod nga saksi ni Hesu-Kristo. Siya nakadungog sa mga pulong ni Hesus ug nahisulat nila, ingon nga iya usab nasulat ang mga ilhanan. Dili mga membro sa mga iglesia ang nagsulat niining ebanghelyo, apan si Juan mismo ingon nga pinanggang disipulo.

Tingali dili siya maayo mosulti sa Grekong pinolungan, mao nga siya nagdikta sa iyang hataas nga mga huna-huna sa usa sa iyang mga sumusunod kinsa gigasahan ingon nga batid sa pinulongan. Ang mga kahulogan klaro, ug ang mga kamatuoran dili mausab. Kadtong mga tawo nga nagpalakaw sa ebanghelyo miila uban sa usa ka tingod nga ang saksi ni Juan sa kinatibuk-an kasaligan. Kining pag-ila gikinahanglan, tungod ang ebanghelyo ni Juan lahi og pasalig gikan sa laing tulo ka ebanghelyo. Kita nalipay nga kining pinasahi nga ebanghelyo gikan sa pinanggang disipulo usa sa atong mga bahandi.

Ang mga tawo kinsa nagpalakaw niining ebanghelyo naghiusa sa pagpadayag sa katinuod ni Kristo sa ilang kinabuhi, ug sa dihang nadawat nato siya, sila adunay awtoridad nga mahimong mga anak sa Dios, mituo sa iyang ngalan. Ang Balaang Espiritu mikanaog diha kanila ug naghimo kanila aron maila ang daotang mga espiritu. Sila miila sa kamatuoran gikan sa mga bakak ug mga pulong nga gidugangan ug sobra, ingon nga makasinati sa Espiritu sa Paghupay aron mogiya kanato ngadto sa tanang kamatuoran.

JUAN 21:25
25 Daghan pa kaayong mga butang nga gihimo ni Hesus. Kon gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibotan dili gayod paigo nga kasudlan sa mga sinulat.

Ang ubang tawo mituo nga ang pagbutho sa upat ka mga ebanghelyo nahimong kapandulan. Kon atong i-apil ang mga sulat ni Pablo ang lapas nga gilayon nga ebanghelyo (samtang siya nagpadayag niini), unya nahimo kining lima, ingon nga ang kinabuhi sa tinuod nga Kristohanon usa ka ebanghelyo sa iyang kaugalingon. Ang nagsulat sa ebanghelyo ni Juan nagkompisal nga siya nakadungog sa mga panultihon ug mga buhat ni Hesus gikan sa nga tinun-an, nga siya dili makahimo sa pagtigom kanilang tanan. Ang kahupnganan sa Dios nagpuyo kaniya. Bisan pa karon siya nagpuyo diha sa iyang Iglesia ug gigiyahan siya samtang siya nagsunod sa iyang mga tunob. Kona atong sulayan pagsulat ang tanag gibuhat ni Hesus sukad sa iyang pagkabanhaw hangtod karon, dili tanan nga gibag-on ug mga libro pa-igo alang niing katuyoan. Ang mga Kristohanon nagkinahanglan sa walay kinutoban nga pagsabot sa gitas-on, sa kalapdon, sa kalalom ug sa gitas-on sa gugma ni Kristo nga nagapanlihok sa kasaysayan sa katawhan.

Ang atong buhi nga Dios nagapamuhat pinaagi sa iyang pulong nga nasulat sa bag-ong Tugon. Atong giila and atong kaugalingon nga bulahan, tungod kay kita nakadungog sa iyang tingog, nakasabot sa iyang mga hunahuna ug nagsunod sa iyang tawag. Si Juan nagpahayag sa gugma ni Hesu-Kristo, aron ang tanan magkompisal, “Kita nakakita sa iyang himaya, ang himaya sa bugtong anak sa Dios, puno sa grasya ug kamatuoran. Ug ang iyang kinatibuk-an atong madawat, grasya ngadto sa grasya.

PAG-AMPO: Nagpasalamat kami kanimo,Ginoong Hesu-Kristo, tungod sa pagdasig sa imong alagad nga si Juan sa pagsulat sa ebanghelyo sa imong gugma. Misulti ikaw kanamo pinaagi sa imong mga pulong. Nagpasalamat kami sa imong kaluoy, sa imong mga panultihon, sa imong mga buhat, sa kinabuhi, sa kamatayon ug sa pagkabanhaw. Imong gipadayag ang Amahan kanamo ug pagpsaylo sa among mga sala. Gihatagan mo kami og bag-ong kinabuhi pinaagi sa imong Espiritu.

PANGUTANA:

 1. Unsa ang nabuhat niadtong hilisgotan nga gipamatud-an sa ebanghelyo ni Juan?

PAG-USISA - 7

Minahal kong magbabasa, ipadala kanamo ang 20 ka igsaktong mga tubag niining 24 ka mga pangutana. Kon imong natubag ang gikinahanglan nga mga pangutana sa kanhing unom ka mga gagmayng libro niining sumpaysumpayng pagtulun-an, kami magpadala kanimo ug sertipiko pagpamatuod sa imong kakugi sa pagtuon sa ebanghelyo ni Juan.

 1. Unsa ang relasyon taliwala ni Hesus ug ni Pedro sa panahon sa pagpangutana atubangan ni Annas?
 2. Giunsa ug asa nga bahin si Hesus Hari?
 3. Unsa ang atong nakat-onan gikan sa hulagway nga si Hesus gilatos, nagsul-ob ug dagtom pula ug gikoronahan ug mga tunok?
 4. Nganong si Pilato mihatag ug hukom kang Hesus?
 5. Unsa ang kahulogan sa titulo nga gibutang ibabaw sa krus?
 6. Unsa ang tulo ka mga pulong ni Hesus?
 7. Unsa ang atong makat-onan gikan sa kamatuoran nga ang bukog ni Kristo wala mabuak?
 8. Unsa ang gitudlo kanato sa paglubong ni Hesus?
 9. Unsa ang tulo ka linya sa ebidensiya sa pagkabanhaw ni Kristo?
 10. Asa si Juan misalig samtang naa sa sulod sa walay sulod nga lubnganan?
 11. Nganong si Maria wala mohunong sa pagpangita sa lawas ni Ginoong Hesus hangtod siyan nagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto kaniya pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan?
 12. Unsa ang mensahe ni Kristo kanato sa mga ngabil ni Maria Magdalena?
 13. Unsa ang kahulogan sa unang pulong nga gilitok ni Hesus sa iyang mga tinun-an humansa pagkabanhaw?
 14. Nganong naglipay ang mga tinun-an?
 15. Unsa ang kahibulongan mahitungod sa pagpadala sa gawas sa mga tinun-an?
 16. Kinsa ang Balaang Espiritu? Unsay iyang buhaton pinaagi sa inyong pagsaksi ni Kristo?
 17. Unsay buot ipasabot sa pagkompisal ni Tomas?
 18. Nganong gitawag ni Hesus nga 'bulahan' ang mga magtutuo nga wala makakita kaniya?
 19. Unsa ang gisulti ni Juan nga iyang gidugangan ug detalye sa kataposang pahayag sa iyang ebanghelyo?
 20. Nganong naulaw ang mga tinun-an sa dihang daghan ang nilang kuha?
 21. Unsa man ang nakapabilib nimo sa pakigsulti taliwala ni Hesus ug ni Pedro?
 22. Giunsa ni Pedro paghimaya sa Ginoo?
 23. Unsa ang gipasabot sa kataposang pulong ni Kristo?
 24. Unsa ang buhaton niadtong gihisgotan sa pagmatu-od sa ebanghelyo ni Juan?

Ayaw kalimot sa pagsulat sa imong ngalan ug kompletong adres sa klaro diha sa pag-usisa nga panid, dili lang sa sobre. Ipadala kini sa mosunod nga adres:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

P.S. Kon ikaw gusto magpadayon pagtuon sa Bibliya uban kanamo, andam kami nga magpadala kanimo sa laing sumpay-sumpay sa gamayng mga libro uban sa mga pamalandong sa laing libro sa Bibliya.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 11:18 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)