Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 126 (Miraculous catch of fishes)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
B - ANG PAGKABANHAW UG ANG MGA PAGPAKITA NI KRISTO (Juan 20:1 - 21:25)
5. Si Hesus mipakita didto sa lanaw (Juan 21:1-25)

a) Ang katingalanghang pagdakop sa mga isda (Juan 21:1-14)


JUAN 21:1-3
1 Human niini, nagpakita na usab si Hesus sa iyang mga tinun-an didto sa Lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini. 2 nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag Kaluha, si Nathanael nga taga-Cana sa Galilea, ang mga anak ni Sebedeo ug ang duha ka laing tinun-an. 3 Miingon kanila si Simon Pedro, “Managat ako.” Sila miingon, “Mouban kami.” Busa nangadto sila ug nanakay sa sakyanan, Apan wala gayod sila makakuha tibuok gabii.

Human sa iyang pagkabanhaw, si Hesus miuban sa iyang mga disipulo paglakaw didto sa Galilea, ang ilang distretong pinuy-anan, kasikbit sa Lanawng Tiberias. Siya, ingon nga Maayong Magbalantay, nag-una kanila ug mitagbo kanila didto, apan ang iyang gugma kanila nagpasabot nga siya mipakita kanila sa labing madali, samtang sila didto sa Jerusalem aron makalma ang ilang mga kahadlok. Sa dihang Domingo sa gabii human ang Pagsaylo, siya nagsaludo kanila uban ang Kalinaw nga langitnon, ug gipadala sila aron magwali sa pulong sa Dios ug mangabig ug kalag sa kalibotan (Marcos 16:7; Mateo 28:10).

Ang mga disipulo mitubag ba sa iyang sugo human sa iyang komisyon sa pagsikop sa katawhan? Ang milagro ba sa Pagkabanhaw nag-usab sa ilang panghuna-huna aron sila magdali sa pagsangyaw sa maayong balita sa kalibotan uban sa mensahe sa kinabuhing walay kataposan? Makasubo, Wala. Sila mibalik sa ilang daang mga trabaho ug ni-siak ngadto sa mga grupo, ang uban nag-inusara, ang uban panag-uban sa mga mangingisda.

Usa ka gabii, si Pedro nag-andam aron mangisda, nag-ingon sa iyang mga higala, “Molakaw ako ug mangisda.” Iyang gipasagdan sila sa pagdesisyon kung muoban o dili. Sila mikuyog sa lapyahan, misakay sa baroto ug mibugsay paingon sa tunga sa lanaw. Ilang gitaktak ang ilang pukot sa makadaghan, og gikapoy sila sa tibuok gabii, apan walay silay makuha. Nakalimot sila sa giingon ni Hesus, “Kong wala ako, wala kamoy mahimo.”

JUAN 21:4-6
4 Sa pagsubang na sa adlaw, nagtindog si Hesus sa lapyahan apan wala makaila ang mga tinun-an ng si Hesus diay kadto. 5 Unya miingon siya kanila, “Mga anak, nakakuha ba kamo?” Sila mitubag, “Wala gayod.” 6 Siya miingon kanila, “Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakyanan ug makakuha kamo” Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha.

Si Hesus wala motalikod sa iyang mga disipulo, bisan pa sa ilang paglakaw nga walay tumong ngadto sa subayanan. Siya mitindog sa lapyahan og naghulat sa ilang pagbalik. Siya puwede makaitsa og isda sa ilang mga pukot, apan siya nangandoy sa pagtudlo kanila nga dili sila makabuhat sa pag-agda human sa iyang dako nga kadaogan, o pagbalik sa ilang kasagarang mga trabaho. Sila nag-uyon sa pakigsaad uban kaniya; siya mao ang ilang kauban, apan sila nakalimot kaniya diha sa mga problema sa adlaw adlaw ug naglihok ingon nga wala diha ug halayo.

Siya wala magtawag sa iyang tinun-an ingon nga mga apostolic, apan ingon nga bata o batan-on. Sila nakalimot gayod sa iyang gisulti kaniya, og sila wala magamit sa iyang mga pahimangno. Bisan niining dili maayo nga kinaiya, si Hesus mapaubsanon nga nagpungong gikan sa pagbadlong kanila, apan nangutana kanila kong aduna bay nakuha alang sa pagkaon. Sila misulti nga wala silay nakuha, ug tungod ang Dios wala man mag-uban kanila. Nagpasabot nga sila mi-ila sa ilang sayop.

Samtang kaadlawon na, si Hesus miabot kanila; bag-ong paglaom naghayag kanila. Wala siya miingon, “Ayaw na huna-hunaa kon ikaw napakyas”, o “Sulayi pag-usab, aron ka molampos.” Pinaagi sa harianong sugo, siya mingon, “Itaktak ang inyong pukot sa tuo nga bahin sa baroto, ug makakuha kamo.” Bisan sila dili halayo sa lanaw, apan duol sa lapyahan, diin ang mga dagkong isda talagsaon, bisan pa niana, sila mituman niining sugyot ug ilang gitaktak ang pukot ngadto sa tuo.

Si Hesus nakakita sa mga isda sa tubig, sa pagkakaron siya nasayod kong asa kadtong nangandoy kaniya makaplagan. Siya magpapdala kaninyo didto. Siya wala mag-ingon, “Dakpa ang matag-usa sa inyong pukot”, apan “Itaktak ang inyong Ebanghelyo ingon nga pukot sa lugar nga akong gusto, ug kamo makakita sa mga buhat sa akong mga pulong.”

Ang mga disipulo mituman niining lain nga sugo, ug labot pa wala sila makaila kaayo ni Hesus kinsa usa ka yanong tawo. Siguro siya migamit sa kasagaran nga panimbaya, apan kini adunay tingog sa kompiyansa. Mao nga sila maisugong naningkamot pagtaktak sa ilang mga pukot, bisan kapoy sila, ug makita ang mga pukot napuno. Adunay mga espirituhaong giya gipadala sa Ginoo kinsang isda iyang gipadala kaninyo, ug ang ilang mga pukot napuno sa mga isda, daghan kaayo nga dili madaog pag-alsa sa ilang kaugalingon. Sila nagkinahanglan sa mga mabination nga mga kaubanan aron pagtabang kanila sa gugma.

PAG-AMPO: Ginoong Hesu-Kristo, pasayloa kami sa among pagtagad sa among mga pagpanginabuhi, labaw pa sa among pangandoy sa pagpangabig sa ubang mga tawo diha kanimo. Salamat nga miabot ka kanamo, bisan kami nasaag. Gigiyahan mo kami sa pagsugid sa among mga kapakysan. Tudloi kami sa pagtuman sa imong pulong ug giyahi kami niadtong nangita kanimo, ug giyahi kami ngadto sa imong Ebanghelyo ingon nga pukot aron sila mahimong imoha hangtod sa walay kataposan.

PANGUTANA:

  1. Nganong naulaw ang mga disipulo sa daghan nilang nakuha?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 11:11 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)