Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 121 (Jesus appears to the disciples)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
B - ANG PAGKABANHAW UG ANG MGA PAGPAKITA NI KRISTO (Juan 20:1 - 21:25)

2. Si Hesus mipakita sa iyang mga disipulo didto sa itaas nga kuwarto (Juan 20:19-23)


JUAN 20:21
21 Unya si Hesus miingon kanila pag-usab, “Mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo.”

Sa dihang si Hesus mibalik sa iyang pagsulti, “Mainyo ang kalinaw”, siya nagbuhat sa pagluwas sa mga sala ug pagpasig-uli sa huna-huna, apan nangandoy kanila nga mahimong makigdait sa katawhan aron maghalad sa hingpit nga kaluwasan ngadto sa mahugaw nga katawhan. Didto sa krus, ang Dios nagpasaylo sa tanang katawhan sa ilang mga sala. Kining bag-o nga kamatuoran nagmatuod sa kapasayloan sa mga kriminal, ug ang saad sa paghatag ug hukom sa mga magtutuo, ug ang paglaom sa kagawasan gikan sa kalaglagan. Si Hesus nagpadala sa iyang mga tinun-an nganhi sa kalibotan aron sa pagwali sa kalinaw sa Dios ngadto sa mga makasasala.

Ang tanan nga naluwas pinaagi sa grasya sa Dios nausab ang kasingkasing ug nakapasaylo sa ilang mga kaaway ingon nga ang Dios nagapasaylo kanila. Iyang gipili ang pag-agwanta sa dili matarong, labing maayo kay sa pagbuhat sa hiwi sa iyang kaugalingon. Sa ingon niini siya nagsabwag sa alimyon sa langit diha sa iyang kaugalingong mga palibot, ingon nga si Hesus nagpahayag, “Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak.” Ang atong tumong sa pagsabwag sa pulong sa Ginoo aron ang dili magtutuo modawat kang Ginoong Hesus dili ang pag-usab sa mga panghitabo o magdala sa mabaw nga kalinaw taliwala sa mga nasod; labing maayo, kita mag-ampo alang sa kinabuhi nga nausab, ug ang batoon nga mga kasingkasing mabalhin ngadto sa mahumok. Pinaagi sa politikanhong kausaban ang kabag-ohan mahitabo.

Gi-isa ni Hesus ang papel sa bulohaton sa iyang mga disipulo ngadto sa iyang sukdanan, “Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo.” Giunsa sa Dios pagpadala sa iyang Anak? Una, ingon ng Anak, ikaduha, aron sa pagsangyaw sa pagka-amahan sa Dios, ug sa iyang pagkabalaan pinaagi sa pulong ug sa buhat ug sa pag-ampo. Ikatulo, si Hesus mao ang tighupot sa pulong sa Dios, nag-awas uban sa gugmang walay kataposan. Niining mga prinsipyo atong makaplagan ang buot ipasabot ug mga tuyo sa pagwali sa pulong sa Ginoo aron makakabig ug kalag. Pinaagi sa iyang kamatayon, si Hesus naghimo kanato nga mga anak sa Dios aron kita magpuyo sa balaan nga kinabuhi, walay sala sa iyang atubangan diha sa gugma.

Ang mga kristohanon mga pinadala ni Kristo, gimatarong, gibalaan aron pagpakita sa tinubdan ug gugma sa ilang langitnong Amahan. Kini ang pasalig sa ilang mensahe, nga ang Amahan, pinaagi sa kamatayon ni Kristo, naghimo kanila nga iyang mga anak. Ang krus mao ang kahimtang sa ilang bag-o nga kabutang, ug pagtuo mao ang dalan sa pagkasinagop.

Ingon nga si Hesus natawo aron mamatay diha sa pagsakripisyo, sa ingon niini ang iyang mga tinun-an nagkinabuhi aron madayag ang kahulogan sa sakripisyo. Sila dili hambog, apan nag-ila sa ilang kaugalingon nga mga ulipon sa Labing Halangdon ug sa tanang mga tawo. Nagpahigawas kanila ang ilang Ginoo gikan sa ilang ubos nga pagkatawo, mahigugma ingon nga siya nahigugma.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, nagpasalamat kami kanimo, tungod ikaw nagtawag kanamo, kami nga dili takos, aron maghimaya sa Amahan ug ang imo ngalan pinaagi sa among mga huna-huna, mga pulong ug mga buhat. Salamat sa pagpasaylo sa among mga sala. Imo kaming gibalaan aron magasulti sa imong kalinaw ngadto sa ubang mga kasingkasing, aron sila mahayagan ug tinuod nga mabuhi. Salamat kanimo, o Kristo, tungod kay gihimo mo kami nga mga anak sa imong gugma, aron kami mahigugma ug magpasaylo, sama sa imong gihimo sa kaluoy.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang kahibudngan sa pagpadalasa gawas sa mga disipulo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 11:05 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)