Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 120 (Jesus appears to the disciples)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
B - ANG PAGKABANHAW UG ANG MGA PAGPAKITA NI KRISTO (Juan 20:1 - 21:25)

2. Si Hesus mipakita sa iyang mga disipulo didto sa itaas nga kuwarto (Juan 20:19-23)


JUAN 20:20
20 Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo.

Ang pagkabanhaw ni Kristo maoy ebidensiya nga ang pagpasig-uli uban sa Dios natuman. Ang Dios wala biyai ang iyang Anak didto sa lubnganan, dili bisan sa pagpapahawa kaniya tungod sa atong mga sala nga iyang gipas-as. Iyang gidawat walay buling nga sakripisyo, siya mibarog ingon nga mananaog ibabaw sa kamatayon, ug nabuhi sa hingpit nga panagduyog uban sa iyang Amahan. Siya, labaw niini, midawat sa krus, walay gihimo nga lain gawas sa kabubut-on sa iyang Amahan. Ang krus maoy tuyo sa iyang pag-abot, ug mao kana ang paagi sa paglukat sa kalibotan. Giunsa sa uban nga miingon nga si Hesus wala nagpakamatay sa krus?

Si Kristo nagpakita nga siya dili kalag o nagtago nga espiritu. Siya nagpakita kanila sa mga patik sa lansang diha sa palad sa iyang kamot.Iyang gipasundayag ang iyang kilid aron sila makakita sa marka sa bangkaw nga miduslak kaniya. Ilang nakita ang mga patik sa lansang ug nakaseguro sila nga ang nagtindog sa ilang taliwala dili kahibudngan sama sa dios nga binuhat, apan ang Gilansang sa krus mismo. Ang Karnero sa Dios mao ang magbubuntog. Ang Usa nga gipatay nakabuntog sa kamatayon.

Sa hinay-hinay, ang mga disipulo nagsugod pagsabot nga si Hesus dili kalag o landong, apan tinuod nga tawo nga anaa kanila. Ang iyang bag-ong gawi ingon nga tinubdan sa ilang kalipay. Alang sa atong kaayohan nga kita motuo ug mabati nga si Hesus mao ang buhi nga Dios, nabanhaw gikan sa patay. Wala kita biyai nga mga tuwapos. Ang atong igsoon hiniusa sa iyang Amahan ug sa Balaang Espiritu naghari sa kalibotan hangtod sa walay kataposan.

Ang kalipay sa disipulo midako resulta sa kadaogan ni Kristo sa kamatayon. Sukad niadto, siya nahimong buhi nga paglaom alang kanato nga mga laglagonon. Ang abling lubnganan dili mao ang atong kataposan, apan ang iyang kinabuhi ania kanato. Ingon nga siya takos sa himaya gibutang kini, “Ako ang Pagkabanhaw ug ang Kinabuhi. Siya nga mituo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug siya nga nabuhi ug mituo kanako, dili mamatay.”

Sa dihang nakamatngon ang mga tinun-an nga si Hesus nagpasaylo sa ilang mga sala, sila labaw nga nagkalipay. Siya nagmatuod kanato sa iyang pagluwas nga kini husto ug kompleto alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Karon aduna kitay kalinaw uban sa Dios pinaagi sa iyang kamatayon.

Nakaambit ka ba sa kalipay sa Pasko sa Pagkabanhaw? Miyukbo ba ikaw atubangan sa Usa nga Nabanhaw, tungod kay siya ania, ihatag kanimo ang paglaom ug garantiya sa imong pagpasaylo? Si Hesus buhi, ug ang kalipay maoy atong bahin. Busa, si apostol Pablo misulti sa Iglesia sa ingon niini, “Paglipay sa Dios kanunay, ug usbon ko pag-ingon paglipay. Himoa nga ang imong kaligdong mahibaloan sa tanan. Ang Dios haduol.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, dako ang among kalipay ug nagpasalamat kami kanimo, kay ikaw lamang ang among paglaom ug naghatag kanamo sa kahulugan sa among mga kinabuhi. Moabot kanamo ang imong gingharian, ug ang imong kadaogan nagmatuod, aron daghan ang mobangon gikan sa kamatayon sa sala ug mabuhi aron sa paghimaya sa imong Pagkabanhaw.

PANGUTANA:

  1. Nganong naglipay ang mga disipulo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 11:04 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)