Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 088 (The Holy Trinity descends on believers)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
C - ANG PAGPANAMILIT DIDTO SA KATAPOSANG PANIHAPON (Juan 14:1-31)

2. Ang balaang Trinidad mikanaug ngadto sa magtutuo pinaagi sa Magdadasig (Juan 14:12-25)


JUAN 14:21
21 Ang nagabaton sa akong mga sugo ug nagatuman niini, kini siya mao ang nahigugma kanako; ug ang nahigugma kanako pagahigugmaon sa akong Amahan, ug ako mahigugma kaniya ug magapadayag sa akong kaugalingon ngadto kaniya."

Ang agas sa panalangin ug gracia mag-awas gikan kang Hesu Kristo ngadto sa Iglesia sa tanang panahon. Tanang mingtuo mapuno niining dagat sa gracia. Atubang sa iyang mga kaaway si Hesus nagbarog isip Mesias ug Anak sa Dios. Kauban sa iyang mga tinun-an sa kataposan panihapon iyang gipadayag ang iyang pagkausa ngadto sa Amahan. Abrihi imong kasingkasing aron ang kabug-os sa pagkadios ni Kristo mupuno kanimo.

Si Hesus misulti nga ang gugma sa mga tinun-an pagbati dili lamang migawas gikan sa maayong pamatasan apan gugma nga gipabarog sa pagtuman sa iyang mga kasugoan ug pagsunod kaniya. Ang kalibotanong tawo dili makasabot sa kamandoan gikan sa gugma ni Kristo. Iyang abrihan ang bahandi sa langit kanato ug ipadala kita niya aron pangitaon ang mga nawala ug lig-onon ang mga kaigsoonan. Iyang itug-an kanato ang iyang mga plano sa atong kinabuhi. Kini nga mga katuyoan dili bug-at o imposible ka yang kalipay sa Espiritu nagtukmod kanato nga mutuman ug mokonpisal sa tanang sala nga atong nabuhat. Kini nga Espiritu naglig-on kanato aron matuman iyang mga sugo kay siya nahigugma kanato ug miluwas busa kita usab mahigugma kaniya ug maglakaw sa Espiritu.

Nahigugma kaba kang Hesus? Ayaw pagdalig tubag pinaagi sa pagngisi nga “Oo” ayaw pud ug tubag nga magul-anon nga “wala”. Kon nahimugso ka pag-usab ang Espiritu sulod kanimo musolti, “Oo, gihigugma ko ikaw Ginoong Hesus sa imong himaya, pagpa-ubos, pag-antos,ug pagpa-ilub; kay imo man gitukod kanako ang katakos nga muhigugma.” Kini nga pakigsulti uban ang Espiritu sa atong kinasuloran dili kawang ug tumo-tumo lang apan gibasi nato sa desisyon nga magkinabuhi sa gugma. Ang Ginoo matukod sa gugma diri kanato ibabaw sa iyang gihatag nga gracia.

Gihigugma sa Dios kadtong nahigugma ni Hesus. Kay ang Amahan maluoy sa mga katawhan pinaagi sa iyang Anak. Kadtong midawat ni Hesus nakadawat sa Dios, kadtong misalikway sa Anak, misalikway sa Dios. Nasayod kaba nga ang Dios mitawag kanimo nga iyang “Minahal” ka yang Espiritu ni Kristo nag-usab kanimo ug naghimo kanimo nga mahigugmaon. Dili Kaman angayan apan ang gugma sa Dios nahimo kanimo nga bag-ong binuhat. Si Kristo nagpataliwala kanimo ngadto sa Amahan ug mag-amping kanimo hangtud hangtud. Siya magpadayag kanimo sa iyang PagkaDios. Bisan magtubo ka sa kahibalo sa imong manluluwas apan ang kahibalo dili lig-on ka yang kahibalo kinahanglan nga magtubo diha sa gugma, pag-antos, paglimod sa kaugalingon ug pagmasolondon.

JUAN 14:22-25
22 Si Judas (dili ang Iscariote) miingon kaniya, "Ginoo, naunsa ba nga anhi ka man kanamo magpadayag sa imong kaugalingon, ug dili hinoon ngadto sa kalibutan?" 23 Si Hesus mitubag kaniya, "Kon kinsa ang nahigugma kanako, iyang pagabantayan ang akong pulong, ug ang akong Amahan mahigugma kaniya, ug moanha kami kaniya ug anha kamo mopuyo diha kaniya. 24 Ang wala mahigugma kanako dili magabantay sa akong mga pulong; ug ang pulong nga inyong nadungog dili akong kaugalingon, kondili iya sa Amahan nga mao ang nagpadala kanako. 25 ¶ "Kining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang ania pa ako uban kaninyo.

Si Hesus dunay lahing tinun-an nga ginganlan ug Judas apan dili si Iscariote. Iyang nasabot nga si Hesus naghisgot ug pinasahi human milakaw ang muluib kaniya. Siya nagtuo nga dunay dakong mahitabo nga gikatakda na sa kahitas-an.

Si Hesus wala mitubag niini nga deretcho apan misugilon kalabot sa mga katuyoan sa Iglesia ug nganong gikinahanglan nga siya mamatay. Si Hesus mihisgot kanila sa tukmang ang-ang aron makab-ot ang kaalam sa Dios. Kini maong ang pag-ila ug pagdawat kang Hesus. Niini nga paagi maabri ang bang-ong kinabuhi ug gahom sa Espiritu aron tumanon ang iyang kasugoan ug masinati ang gugma sa Dios. Dayon gibungat ni Hesus ang gamhanang pulong “Kami musolod sa magtutuo ug kaniya Kami magpuyo.” Wala siya maghisgot sa kinatibok-ang Simbahan apan sa matag magtutuo mismo. Ang Balaang Trinidad mudoaw sa magtutuo ug mupuyo kaniya. Kini ang panultihon tin-aw sa kasingkasing sa tawo sama nga iyang nagakos ang Espiritu, Anak ug Amahan. Ang pagsulod sa kaluwasan mao nga ang Dios naghupot kaniya ug nag-amping kaniya. Bisan si kinsa nga nagsalig ni kristo nakasinati niini nga mestiryo.

PAG-AMPO: O balaang Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Gisimba ko ikaw ug gidayeg, gipasalamatan. Ikaw miduaw kanako ug mipuyo kanako nga makasasala. Pasayloa akong sala, salamat sa imong gugma u gang espiritu sa gugma nga nia sa akong sulod, ampingi ako sa imong pangalan.

PANGUTANA:

  1. Unsaon nato nga ang atong gugma kang kristo mutubo ug unsaon sa Santong Trinidad mipuyo kanato?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 09:49 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)