Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Thai":
Home -- Thai -- John - 088 (The Holy Trinity descends on believers)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- THAI -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ยอห์น - แสงสว่างส่องในความมืด
ศึกษาพระกิตติคุณของพระคริสต์ ตามคำบอกเล่าของยอห์น
ตอนที่ 3 - แสงส่องสว่างในหมู่อัครทูต (ยอห์น 11:55 - 17:26)
ค - คำอำลาในห้องชั้นบน (ยอห์น 14:1-31)

2. ตรีเอกานุภาพอันบริสุทธิ์ได้ลงมาบนผู้เชื่อ โดยพระองค์ผู้ปลอบโยน (ยอห์น14:12-25)


ยอห์น 14:21
21 ”ใครที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้น คนนั้นเป็นคนที่รักเรา และคนที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา”

ธารแห่งพระพรและพระเมตตาได้ไหลล้นจากพระเยซูคริสต์ ไปสู่คริสตจักรของพระองค์ตลอดเวลา แม้ว่าผู้เชื่อทั้งหมดจะได้รับการเติมเต็มด้วยการไหลล้น มหาสมุทรแห่งพระเมตตาจะยังคงเหมือนเดิม พระเยซูต้องยืนหยัดต่อการอ้างพระองค์ว่าเป็นพระเมสสิยาห์ และพระบุตรของพระเจ้าต่อหน้าศัตรู อย่างไรก็ตาม พระองค์เปิดเผยความมั่งคั่งของการเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาในช่วงชั่วโมงสุดท้ายกับสาวก ขอให้หัวใจของเราเปิดกว้างออก เพื่อว่าความไพบูลย์ของความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์จะเติมเราให้เต็ม

พระเยซูได้บอกเราว่า ความรักของเหล่าสาวกเพื่อพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงอารมณ์ที่พุ่งออกมาจากเจตนาดีเท่านั้น แต่ว่าความรักนี้ได้ถูกสร้างขึ้นบนความเชื่อฟังต่อพระบัญชาของพระองค์ และในการทำงานที่ฝึกปฏิบัติผู้คนตามธรรมดาไม่ได้เอาใจใส่ต่อคำแนะนำที่บอกเป็นนัยในความรักพระคริสต์ แต่พระองค์เปิดคลังของสวรรค์ต่อเรา และส่งเราออกไปรับใช้ผู้ที่หลงหาย และ ออกไปหนุนใจพี่น้อง พระองค์ให้ความสามารถกับเราที่จะตระหนักในแผนการของพระองค์เพื่อเรา พระบัญชาไม่ได้เป็นภาระ หรือ เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าความปิติยินดีของพระวิญญาณมีแรงขับเราออกไป และพระวิญญาณของความจริงได้กระตุ้นเราให้สารภาพทุก ๆ การกระทำที่ชั่วร้าย หรือ หลอกลวงซึ่งเราได้กระทำ พระวิญญาณทำให้เราเข้มแข็งเพื่อรักษาพระบัญชาของพระองค์ เพราะว่าทรงรักเรา และจะช่วยกู้เราไปจนถึงที่สุด เพราะฉะนั้น เราจึงรักพระองค์และเดินไปในพระวิญญาณของพระองค์

คุณรักพระเยซูไหม อย่าตอบทันทีด้วยความเบิกบานว่า “ใช่” หรือตอบอย่างมัวหมองว่า “ไม่” ถ้าคุณบังเกิดใหม่ พระวิญญาณบริสุทธ์ในตัวคุณจะพูดว่า “ใช่ ฉันรักพระองค์ พระเยซูพระเจ้า สำหรับความยิ่งใหญ่และความถ่อมใจของพระองค์ การเสียสละและความอดทนของพระองค์ พระองค์ได้สร้างความสามารถที่จะรักให้กับฉัน” บทสนทนาเช่นนี้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรา ไม่ได้เป็นความหวังที่ไร้ผลหรือนึกฝันไป แต่มีพื้นฐานบนการตัดสินใจที่จะนำเอาการกระทำแห่งความรักออกมา พระเจ้าสร้างความรักในผู้ที่พระองค์รัก และสร้างพวกเขาในความรักโดยพระคุณ

พระเจ้ารักคนที่รักพระเยซู พระบิดาได้วางฤทธิ์เดชและความเมตตาทั้งหมดไว้ในพระบุตรเพื่อกู้มนุษยชาติ ผู้ที่รับพระเยซู ก็ได้รับพระเจ้า และใครก็ตามที่ปฏิเสธพระบุตร ก็ปฏิเสธพระเจ้า คุณตระหนักหรือไม่ว่าพระเจ้าเรียกคุณว่า “ที่รักของฉัน” เพราะว่าพระวิญญาณของพระคริสต์ได้เปลี่ยนคุณแล้ว และทำให้คุณเป็นคนที่น่ารัก คุณไม่ได้เป็นคนดีได้ในตนเอง แต่ความรักของพระเจ้าทำให้คุณเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ พระคริสต์ทำงานในคุณและอธิษฐานวิงวอนให้คุณต่อพระบิดา และรักษาคุณไว้เพื่อนิรันดร์ทั้งสิ้น

พระองค์จะเปิดเผยพระองค์เองต่อคุณด้วยการทำให้แน่ใจฝ่ายวิญญาณ อย่างไรก็ตาม คุณจะเติบโตมากในความรู้ของพระผู้ช่วยให้รอด แต่ความรู้แบบนั้นจะอ่อนแรง เพราะว่าที่แท้ความรู้เติบโตในการเชื่อฟัง ความรัก การเสียสละ และการปฏิเสธตนเองนั่นเอง

ยอห์น 14:22-25
22 ยูดาส (ไม่ใช่อิสคาริโอท) ทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ทำไมพระองค์ถึงสำแดงพระองค์แก่พวกข้าพระองค์ แต่ไม่สำแดงแก่โลก?” 23 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ถ้าใครรักเรา คนนั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วเราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา 24 คนที่ไม่รักเราก็ไม่ประพฤติตามคำของเรา และคำที่พวกท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเรา แต่เป็นของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา25 “เรากล่าวคำเหล่านี้กับพวกท่านขณะที่เรายังอยู่กับท่าน

พระเยซูยังคงมีสาวกอีกคนที่ชื่อว่ายูดาส แต่ไม่ใช่อิสคาริโอท เขาตระหนักว่าพระเยซูได้เปลี่ยนหัวข้อจากแต่เดิมเพราะผู้ทรยศคนนั้นได้จากไปแล้ว เขาสงสัยว่าเหตุการณ์ที่เป็นลางร้ายจะต้องเกิดขึ้นแน่

พระเยซูไม่ได้ตอบเขาโดยตรง แต่ประกาศวัตถุประสงค์แรกของคริสตจักร พอ ๆ กับความประสงค์ของคริสตจักรที่จะตายต่อโลกนี้ พระเยซูได้สำแดงช่วงเวลาที่นำไปสู่ความรู้ที่แท้จริงของพระเจ้าต่อสาวก นั่นคือข้อเท็จจริงที่ว่าการรู้จักพระเยซูและยอมรับพระองค์ทำให้เกิดการเปิดใจออกต่อพระองค์ และชีวิตใหม่พร้อมกับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อรักษาพระบัญชาไว้ให้ได้ และเพื่อจะมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้า แล้วพระเยซูได้ออกเสียงเป็นประโยคที่ซึ้งใจว่า “เรามาหาผู้เชื่อ และที่นั่นเรากระทำที่ ๆ เราอาศัยอยู่” ในที่นี้ พระองค์ไม่ได้พูดเกี่ยวกับคริสตจักรโดยทั่วไป แต่ต่อผู้เชื่อเป็นรายบุคคล ตรีเอกานุภาพอันบริสุทธิ์มาเยี่ยมผู้เชื่อ และดำรงอยู่ในเขา การพูดเช่นนี้สั่นกระดิ่งในหัวใจของมนุษย์ ประหนึ่งว่าเขาอยู่ในอ้อมกอดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระบุตร และพระบิดา นั่นเป็นการเข้ามาในความก้าวหน้าของความรอด บุคคลหนึ่งจะพบว่าพระเจ้าห่อหุ้มเขาไว้อย่างสมบูรณ์ และป้องกันเขาไว้อย่างเป็นส่วนตัว ทุกคนที่ไว้วางใจในพระคริสต์จะมีประสบการณ์ในความลึกลับที่แท้จริงนี้

คำอธิษฐาน: โอ ตรีเอกานุภาพอันบริสุทธิ์ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรานมัสการขอบพระคุณ และ เพิ่มขนาดของพระองค์ให้มากขึ้น พระองค์ได้มาเยี่ยมฉัน และพำนักอยู่ในข้าพระองค์ที่เป็นคนบาป ขอยกโทษบาป และขอบพระคุณสำหรับฤทธิ์เดชแห่งความรักที่ให้กับฉัน และสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความรักในหัวใจของฉัน ขอรักษาฉันไว้ในพระนามของพระองค์เถิด

คำถามที่:

  1. ความรักของเราที่มีพระคริสต์ได้เติบโต และพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาเหนือเราได้อย่างไร

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 12, 2020, at 02:57 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)