Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 029 (Jesus leads the adulteress to repentance)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
C - UNANG PAGBISITA NI KRISTO SA JERUSALEM (Juan 2:13 - 4:54) -- UNSA MAN ANG TINOOD NGA PAGSIMBA?
4. Si Hesus didto sa Samaria (Juan 4:1-42)

a) Si Hesus mihatod sa mananapaw ngadto sa paghinulsol (Juan 4:1-26)


JUAN 4:16-24
16 Si Hesus miingon ngadto kaniya, "Lakaw, tawaga imong bana, ug balik nganhi." 17 Ang babaye mitubag, "Wala koy bana." Si Hesus miingon ngadto kaniya, "Husto imong pagkasulti, 'wala Koy bana,' 18 kay ikaw nakalima ug bana; ug siya kinsa imong gikaipon dili imong bana. Tinuod kining imong gitug-an kanako". 19 Ang babaye miingon ngadto kaniya, "Sir, nabati nako ikaw propeta. 20 Ang among mga katigulangan nagsimba sa Dios niining bukira, apan kamong mga Judio gaingon nga sa Herusalem ang dap it diin ang mga tawo angay magsimba." 21 Si Hesus miingon ngadto kaniya, "Babaye, tuohi ako, ang oras moabot na, sa dihang dili dihang bukira, o sa Herusalem, ang mga tawo magsimba sa Amahan. 22 kamo mga samarianhon magasimba sa dili ninyo nailhan. Kami mga Judio gasimba diin kami nakabalo; kay ang kaluwasan nagagikan sa mga Judio. 23 Apan ang oras moabot, ug kini karon na, sa dihang ang matuod nga manimbahay magsimba sa Amahan sa espiritu ug kamatuoran, kay ang Amahan gapangita sa maong mga manimbahay. 24 Ang Dios espiritu, ug kadtong kinsa magsimba kaniya kinahanglan magsimba sa espiritu ug kamatuoran.

Pagkahuman ug aghat ni Hesus sa babaye aron mangayo sa buhing tubig, ug gihatagan sa iyang tinguha isip gasa sa Dios, iyang gipakita ang babag nga nagpugong kaniya sa pagdawat sa gasa – iyang sala. Wala siya nanumangil kaniya pinaagi sa pag-ingon, "Ikaw mananapaw”, pero malumo niyang gihangyo nga tawagon niya iyang bana ngadto kaniya. Kani nga hangyo naka tandog kaniya. Sama sa ubang babaye nangita pod siyag proteksyon ug pag-atiman sa bana. Pero siya masub-anon ug gibiaybiay ug nagpanuko nga ipadayag iyang kaugalingong kaulaw kang Hesus. Maong iyang gitabunan iyang kaugalingon pinaagi sa pag-ingon, “wala koy bana”.

Gikumpirma ni Hesus nga siya ang kamatuoran, kinsa nasayod sa tanang sekreto. Nasayod si Hesus nga ang babaye gibiyaan ug nag-inusara, nangita ug gugma diha sa pangibog, ug nahulog sa usa ka sala ngadto sa lain sala.

Kada panapaw magdalag kalamidad, maglubag sa konsensya, ug pasakit sa sulod sa dughan, diha sa mga babaye. Ang babaye naglaom pa sa iyang bana bisan nagkabulag na, gustong makig-uli, ug gusto nga siya sabton.

Karon iyang napamatuod nga si Hesus dili ordinaryo nga tawo; aduna siyay abilidad sa pagtag-an. Nasayod siya nga ang Dios lamang ang makatabang niya. Apan asa niya Makita siya? Sa unsa nga pamaagi? Ang pag-ampo ug mga tulumanon bag-o alang kaniya. Pipila ka tuig wala siya nakatambong ug mga relihiyosong serbisyo, ug karon siya naghandom sa kaluwasan ug kalinaw uban ang Dios.

Human gi-aghat ni Hesus ang iyang kauhaw alang sa paglimpyo, siya mitultol kaniya aron masabtan nga dili ang dapit sa pagsimba ang pinaka-importante kondili kinsa nga persona ang pagasimbahon. Iyang gibalita nga ang Dios mao ang langitnong Amahan. Busa Siya nahatag kaniya sa kaluwasan pinaagi sapag-ila sa Dios. Iyang gigamit ang pulong “Ang Amahan” sa tulo ka higayon. Dili ang kahawod sa panabot o pagkadiosnon ang magdala kanato sa kaalam sa Dios, apan ang pagsalig kang Kristo lamang.

Giklaro ni Hesus nga dili tanang dios angayan sa titulo nga Amahan. Ang mga taga Samaria naanad magtahod sa lain-laing dios. Samtang mga Judeo nasayod kinsa ang Ginoo, nga nagpadayag sa iyang kaugalingon sa kasaysayan, ug misaad nga ang Manluluwas sa kalibotan mutunga sa balay ni David.

Ang relihiyon nga gikan sa Bibliya mikuyanap sa tibook kalibotan. Sukad nga mahimo nang simbahon ang Dios gawas sa templo. Ang magtutuo mao ang Templo sa Dios, uban ang Espiritu gapuyo nila; ilang tibook kinabuhi nagasimba sa himaya sa Dios. Ang pagluwas ni Kristo maoy ilang ilhanan, sa dihang misulod sila sa halapad niyang gugma. Ilang gipili ang kinabuhi nga matarong, maligdong, limpyo diha sa Iyang gahom. Ang ilang langitnong Amahan mi bag-o nila. Ilang kinasingkasing nga pagdayeg puno sa pasidungog. Ang Dios nahimuot sa dihang Iyang mga anak mosangpit kaniya nga walay hunong, uban sa pagpasalamat ug pagtugyan nga siya “Atong langitnong Amahan”.

Ang Dios Espiritu, dili idolo o kalag. Siya atong Amahan, ug kita kabalo sa iyang Espiritu. Kabalo Siya sa atong mga kaluya ug atong kapakyasan nga motawag kaniya. Mianhi siya kanato pinaagi sa Anak, milimpyo kanato pinaagi sa iyang sakripisyo aron madawat iyang Espiritu. Gusto sa Dios nga daghan ug mga anak; ang iyang mga anak maka halad sa tinud-anay nga pagsimba sa espiritu ug kamatuoran. Kita gaampo sa Amahan nga kita pun-on sa iyang Espiritu ug kamatuoran ug grasya aron atong kinabuhi mahimong serbisyo ngadto sa iyang gugma.

Walay tawo nga tukma makasimba sa Dios, busa si Hesus mihatag kanato sa gasa sa Espiritu. Kaniya kita mahimong matinud-anong maghangyo, malipayon nga sulogoon, ug isog nga saksi. Dayon atong kinabuhi mahimong pagsimba sa mahigugmaong Amahan pinaagi sa gahom sa Espiritu nga nagdagayday gikan sa krus ni Kristo.

Si Kristo milimpyo sa templo aron ipatuman ang tinuod nga pagsimba. Ang Amahan gipadayag diha ni Kristo sa makasasala nga babaye. Mikumpisal sa iyang sala ug nagpakitag kauhaw sa buhing tubig, busa gihatagan ni Hesus siyag grasya.

PAG-AMPO: Langitnong Amahan, nagpasalamat kami kanimo nga imong kagustuhan nga kami mipasidungog kanimo gikan sa among kasingkasing, ug kami ma santos sa among paglakaw, nagdayeg sa imong grasya. Patin-awa among pagsimba. Himoa kaming sulogoon kinsa magsunod sa imong Anak, nga naga himaya kanimo sa kanunay. Pun-a kami sa Espiritu sa pag-ampo, aron makatubag kanimo sa tanang panahon sa imong pulong nga nagdagayday gikan sa Ebanghelyo.

PANGUTANA:

  1. Unsay magpugong sa tinuod nga pagsimba, ug unsa ang tinuod nga epekto niini?

JUAN 4:25-26
25 Miingon ang babaye,”nasayod ako nga ang Mesias moabot," (siya kinsa gitawag nga Kristo). "Kung siya moabot, siya mopahibalo kanato sa tanang butang." 26 Si Hesus miingon ngadto kaniya, "Ako siya, kinsa nakigsulti kanimo."

Nabatian sa babae ang gahom ug kamatuoran sa mahigugmaong pulong ni Hesus ug siya gahandom nga makakita sa katumanan sa mga gisaad nga gihatag kanya. Nakahinundumsiya nga ang panagna sa pag-abot nga pagpakita ni Kristo. Iyang paglaum gitugyan sa ngalan ni Hesus, ug siya mituo nga ang makapahibalo bahin sa tinuod nga pagsimba sa Dios.

Katingalahan sa mas nauna nga okasyon, si Hesus wala nagpadayag sa iyang kaugalingon ug klaro sama sa iyang gibuhat diri sa babae. Siya miingon nga siya ang Usa nga gipaabot, nga gipadala ni Dios, puno sa Balaang Espiritu. “Ako sa akong kaugalingon ang gasa sa Dios alang sa katawhan; ang pulong sa Dios nga nagpakatawo ug ang Kaluwasan giandam alang sa tanan.”

Ang babaye napakyas sa paglantaw nga ang pulong Mesias nagpasabot nga ang Hari sa tanang hari, ang hepe sa mga propeta ug ang Pinakataas nga Pari. Nakadungog siya nga ang iyang pag-abot kauban sa pagkabanhaw ug pagkatag sa kalinaw sa kalibotan. Siya usab nakadungog sa politikanhong damgo sa mga Judio dugtong ini nga ngalan. Apan ang iyang gusto mao lamang nga ang Manluluwas motubos kaniya gikan sa iyang mga sala busa siya mitoo nga si Kristo makabuhat niini.

Niining higayona si Hesus miingon, "Ako mismo ang gaingon kanimo.” Plano sa langit ug ang saad sa propeta mitunong sa iyang gisulti “Ako”. Walay ordinaryong tawo nga makapadayag sa pag-angkon nga siya ang Mesias. Ang anti-Kristo nga moabot, magbuhat sa maong sayop nga pag-angkon. Apan si Kristo gugma nga nagpakatawo nga wala nagtamay sa bisan kinsang ignoranteng makasasala, apan adunay kalooy bisan sa lahi nga babaye nga taga Samaria. siya maloloy-on ug dili maghukom.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:36 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)