Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 027 (The Baptist testifies to Jesus)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
C - UNANG PAGBISITA NI KRISTO SA JERUSALEM (Juan 2:13 - 4:54) -- UNSA MAN ANG TINOOD NGA PAGSIMBA?

3. Ang Magbubunyag nagpamatuod kang Hesus nga maoy Pamanhunon (Juan 3:22-36)


Paghuman sa mapahiubsanong pagsaksi ug pagkalipay tungod sa pagtubo sa Kristohanong kalihokan, ang Magbubunyag mipamatuod sa pagkamaayo ni Kristo ug iyang walay tupong nga mensahe,ug siya miingon,

JUAN 3:31
31 Siya nga gikan sa itaas, labaw sa tanan; siya nga gikan sa yuta iya sa yuta ug nagasulti pinasukad sa yuta. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan.

Ang tawo kalibotanon, busa gikinahanglan nga matawo pag-usab. Si Hesus lamang ang langitnon, ug nahimong tawo nga magdala paduol kanato ug motubos kanato. Si Hesus, ang Nazareno, labaw sa tanang propeta, mga pilosopo ug mga pangulo, sama sa langit nga mas taas pa kay sa kalibotan. Ang naimbento sa tawo katingalahan, apan kini gagikan sa butang nga gibuhat sa Dios. Ang Anak kinabuhi ug kahayag ug ang rason nganong kita nabuhi. Walay ikatandi tali niya ug sa uban pa. Ang Anak iya sa Amahan sa wala pa ang sinugdan. Siya hingpit nga milabaw sa tanan binuhat.

JUAN 3:32-35
32 Siya nagapanghimatuod sa iyang nakita ug nadungog, ngani walay midawat sa iyang panghimatuod.33 Ang magadawat sa iyang panghimatuod magabutang sa iyang timaan niini, nga ang Dios matinuoron. 34 Kay siya nga gipadala sa Dios magasulti man sa mga pulong sa Dios, sanglit sa walay sukod ang Dios nagapanghatag man sa Espiritu. 35 Ang Amahan nagahigugma sa Anak, ug ang tanang mga butang gitugyan niya ngadto sa iyang kamot.

Ang tawo nga si Hesus ang saksi sa langitnong kamatuoran. Siya sa pagkatinuod nakakita sa Amahan ug nakadungog sa Iyang pulong. Siya nasayod sa hunahuna sa Amahan ug mga plano niini. Siya ang pulong sa Dios, gikan sa dughan sa Amahan. Ang Iyang pagpadayag hingpit. Ang pagpadayag nga niabot kauban sa mga propeta dili kumpleto. Si Hesus nagpadayag sa hingpit nga kabubut-on sa Dios. Siya matinud-anong saksi, kinsa nahimong sinakit sa maong testimonya, tungod kay iyang gidayeg iyang Amahan ug mideklarar sa iyang kaugalingon nga Anak. Subo nga kadaghanang tawo nagdumili kaniya. Dili nila gusto nga muduol sa Dios, kay kana magkinahanglan ug kausaban sa kinabuhi. Sila misalikway sa Pagkaanak ug mipanghimakak sa Pagka-amahan sa Dios.

Dalaygon ang Dios nga dili tanan nasilag sa Dios ug sa Iyang Espiritu. Adunay pipila nga napili kinsa nakakita sa Amahan sa Anak ug midawat sa iyang hingpit nga sakripisyo. Siya kinsa nga motoo sa Iyang pagpadayag ug pagtubos nagapasidungog sa Dios. Dili gapamakak ang Dios; ang Anak ang kamatuoran. Ang Amahan wala nagpadayag sa unod sa Iyang hunahuna ngadto sa balaod o libro, apan sa pagkatawo ni Hesus. Si bisan kinsa kadtong abre sa Espiritu sa Iyang pulong mabag-o.Mitawag si Kristo kanimo dili lang nga maghisgot sa kamatuoran, apan aron mabuhi ug magbuhat.Iyang Ebanghelyo maoy mahulma diha kanimo.

Si Hesus wala nag hisgot sa tinumotumong butang o pagkadili sigurado o tinguhang pangandoy;Iyang pulong mamugnaon, makagagahom, apan klaro. Ang Dios sa Iyang Kaugalingon mihisgot sa Iyang Anak.Ang Espiritu anaa Kaniya nga walay limitasyon. Ang Amahan mitugyan kaniya sa hingpit nga kaalam ug gahom.

Gihigugma sa Amahan ang Anak,ug gihatag kaniya ang tanang butang. Gasa ang gugma sa Dios, ug ang Anak mipasidungog sa iyang Amahan. Ang pangutana dili kon kinsa ang mas labaw, ang Amahan o ang Anak? Ang maong pangutana nagagikan kang Satanas. Matag persona sa Balaang Usa ka Dios ug tulo ka persona, mipahimaya sa uban ug mipasidungog sa uban. Siya kinsa wala nagtagad niini nga prinsipyo wala nagtagad sa Ginoo. Ang Amahan walay kahadlok sa Anak nga mangilog sa Iyang kaharian, kay ang Dios nahibalo kon unsa kamapaubsanon ang Anak, pagkamasunoron ug tibuok nga pagtugyan. Si Hesus naghari sa kinatibok-an sama sa iyang giingon, “Ang tanan gahom gihatag kanako sa langit ug kalibotan.”

JUAN 3:36
36 Ang mosalig sa Anak may kinabuhi nga dayon; apan ang dili mosugot sa Anak dili makatilawg kinabuhi, hinunoa ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya.

Si Juan nga ebanghelista nagtudlo kanato sa paagi sa kaluwasan: siya kinsa misalig sa Anak adunay kinabuhing walay kataposan. Kining mubo nga pulong maoy gambalay sa ebanghelyo. Si bisan kinsa nga mopaduol niining pakighiusa sa gugma nga gipakita sa Amahan ug Anak, duol sa gugma sa Dios nga gipadayag sa krus. Siya misalig sa Karnero sa dios sa pagkahibalo nga kini nagawagtang sa atong sala. Kini nga relasyon kang Kristo atong natagamtaman ang nagdagayday niyang kalooy tungod sa iyang walay kataposang gugma. Kana nga pagtuo sa gilansang nga Anak mubalhin kanato iyang tinuod nga kinabuhi. Dili magsugod ang walay kataposang kinabuhi human kita mamatay, apan magsugod karon na. Ang Balaang Espiritu miabot tungod sa pagtuo sa Anak. Siya kinsa nga mosalikway sa pulong ni Kristo ug modumili sa iyang Pagkaanak ug sa krus, nagpasubo sa Balaang Espiritu. Siya dili makakita sa kapahulayan sa iyang konsensya. Siya nga dili mutugyan kang Hesus musupak sa Dios ug nagpabilin sa espirituhanong kamatayon.Tanang relihiyon nga mo kontra sa doktrina sa Anak ug iyang Krus naka pandol sa kamatuoran sa Dios.Kinsa kadtong mosalikway sa iyang gugma, mipili sa kasuko sa Dios.

Si Pablo miuyon usab sa posisyon ni Juan: Gipadayag ang kapungot ni Kristo tali sa tanang dili diosnon ug dautan. Kay ang tanan nakasala ug misupak sa kamatuoran pinaagi sa ilang kalapasan. Nasabtan nga ang kapungot sa Dios nga mugoba iyang gibubo sa katawhan.

Sama sa halas nga gipataas sa disyerto, mao nga ang gilansang nahimong simbolo sa atong kaluwasan gikan sa kasuko sa Dios. Bisan kinsa nga motipas sa Iyang grasya. Gikan sa krus motuman sa paghukom. Ang Yawa nakakita ug kuptanan kaniya. Ang mga tawo nga walay Kristo alaot. Kanus-a ka magsugod sa pag-ampo alang sa matag usa aron sila motuo sa Anak ug maluwas? Kanus-a ka mapasensyahon nga makighinabi sa imong mga higala, aron sila makadawat sa kinabuhi sa Dios pinaagi sa imong pagtestigo?

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, kami nagdayeg kanimo sa imong gugma ug kamatuoran. Kami gasimba kanimo, nangayo sa imong malumong kasingkasing, mopalig-on sa pagtoo ug mopasidungog sa Amahan. Sa among pagsalig kami magbutyag nga ikaw ug ang Amahan usa lamang. Kaloy-e kadtong wala nakahibalo nga misalikway kanimo. Itugot nila ang pagtestigo sa imong pulong.Tabangi kami nga makakita ngadto sa gipadala nimo kanamo, ug mosugilon nila bahin kanimo ug ang imong gibuhat kanamo.

PANGUTANA:

  1. Giunsa nato pagdawat sa walay kataposang kinabuhi?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:31 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)