Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Bulgarian":
Home -- Bulgarian -- Romans - 061 (The Secret of Deliverance and Salvation of the Children of Jacob)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- BULGARIAN -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

РИМЛЯНИ - Господ е наш правдата
Изследвания в писмото на Павел до римляните
ЧАСТ 2 - Божията правда Е НЕПОКЛАТИМА дори и след ЗАКОРАВЯВАНЕТО на синовете на Яков, Божийте избрани (Римляни 9:01 - 11:36)
5. Надежда на децата на Яков (Римляни 11: 1-36)

г) Тайната на освобождението и спасението на синовете на Яков в последните дни (Римляни 11: 25-32)


РИМЛЯНИ 11:25-32
25 Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тази тайна, че частично закоравяване сполетя Израел, само докато влезе пълноточисло на езичниците. 26 И така целият Израел ще се спаси, както е писано: "Избавител ще дойде от Сион; Той ще отстрани нечестията от Яков; 27 и ето завета от Мене към тях, когато отнема греховете им." 28 Колкото за благовестието, те са неприятели, което е за ваша полза, а колкото за избора, те са възлюбени заради бащите. 29 Защото даровете и призванието от Бога са неотменими. 30 Защото както вие някога не се покорявахте на Бога, но сега чрез тяхното непокорство сте придобили милост, та чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост, 31 също така и те сега не се покоряват. 32 Защото Бог затвори всички в непокорство, за да покаже към всички милост.

Павел счете получателите на посланието му като кръвни братя и чрез тази изповед той заяви, че Бог е негов Баща , както и техен Баща. Всички мисли, изследвания и доклади относно предопределението не могат да бъдат изпълнени теоретично чрез концепцията, че "Бог е по-велик", но пред един познат Бог, бащата на нашия любящ Господ Исус Христос, нашия свят небесен баща, който е изпълнен с любов и милост.

След това въведение, Павел говори за тайна, която той не е разбирал, докато небесният Отец не му я е открил ясно. Затова Павел моли всички проповедници и теолози да не представят собствените си философии относно потомството на Яков, но да слушат внимателно и да пазят Божието слово. Онзи, който проповядва собствените си мисли поема риск, защото смята себе си умен и мъдър, но скоро се заблуждава; докато онзи, който държи здраво за Божието слово с молитва и слуша думите на Светия Дух, постепенно расте в познанието за тайните на любовта на Бога, нашия небесен Отец.

Тайната, за която Павел говори относно последните дни, включва много части:

Закоравяването на Израел беше като палатка от дебел плат, която защитава тези, които седят под нея от лъчите на слънцето, но и скрива гледката от очите им и заглушава чуването. Те нито виждат, нито четат, нито да чуват, въпреки тяхната способност да вършат тези неща (Ер 16: 9-10).

Не всички, но повечето от децата на Яков са закоравели. Учениците и апостолите на Исус и ранната църква се бяха покаяли искрено при Йоан Кръстител. Той ги приготви за идващото спасението на Христос и те живяха с него и преживяха светлината на божествената слава.

Според книгата на Исая, закоравяването започва 700 години преди идването на Христос (6: 5-13), което Исус ясно потвърждава (Матей 13: 11-15), и Павел с тъга изяснява (Деяния 28: 26-28). Това закоравяване се превърна в общ ужас, когато евреите предадоха своя цар да бъде разпънат и отхвърлиха Святия дух. След това римляните ги продадоха като роби във всички части на света.

Закоравяването на евреите няма да продължи вечно. То ще продължи докато броят на вярващите от другите народи се изпълни. Когато призоваването на грешниците от другите народи завърши, Господ ще даде на евреите последна възможност за покаяние и обновление.

Но кой е целият Израил, който ще бъде спасен в последните дни, за когото Павел говори като обект в историята на църквата и народите? (Забележка: Настоящото изследване няма нищо общо с политиката и е само духовно изследване.)

a) Днес, една четвърт от евреите живеят в държавата Израел, а три четвърти от тях са разпръснати в 52 страни.
б) Твърдението "целият Израил" отнася ли се за религиозните ортодоксални евреи или либералните евреи, които не се интересуват от религия?
в) Има друзи, християни и мюсюлмани, които живеят в държавата Израел и имат израелски паспорт. "Целият Израил" включва ли и тези хора? Не, те със сигурност не са включени.
г) Господ предсказва на Исая, че никой няма да бъде спасен от Израел с изключение на святия остатък, като каза: " 11 Тогава казах: Господи, докога? А Той отговори: Докато запустеят градовете, за да няма жител, и къщите, за да няма човек, и страната да запустее съвсем; 12 докато Господ отдалечи хората и напуснатите места сред земята бъдат много. 13 Но още ще остане в нея една десета част и тя ще бъде разорена; но както на теревинта и дъба пънът им остава, когато бъдат отсечени, така светият род ще бъде пънът ѝ."(Исая 6: 11-13); т.е., че остатъкът от народа ще бъде свято семе, жива църква на Бога на земята. Това показва вярата им в Христос и тяхното спасение.
д) Господ заявява на слугата си Йоан в откровение, че неговите ангели ще запечатат дванадесет хиляди човека от всяко едно от дванадесетте Израилеви племена. Затова не всички племена, но само избраните ще бъдат запечатани. Дановото племе не е споменато в списъка на дванадесетте племена, защото той умишлено изпадна далеч от завета на Бога с Мойсей и народа му. Само сто четиридесет и четири хиляди са запечатаните хора, докато останалата част от хората не са спасени.
е) Апостол Павел пише в посланието си до римляните (2: 28-29), че не всички евреи са евреи наистина, но юдеин е този, който е такъв вътрешно, обрязан с обрязването на сърцето и новороден. Въпреки това, тези, които са родени от еврейска майка си юдеи, съгласно правото на човека, но не и евреи според духовната истина, освен ако те не са били родени отново чрез кръвта на Христос и Святия Дух. Исус два пъти казва на Йоан в откровението си (Откровение 2: 9; 3: 9), че някои евреи не са евреи изобщо.
ж) В Евангелието и откровението на Йоан, четем, че евреите "Ще погледнат на Него, Когото прободоха". Това пророчество показва, че другата част от остатъка ще повярва в последния момент при второто идване на Христос.
з) Пророк Захария свидетелства, че Господ ще излее върху дома Давидов и върху жителите на Ерусалим дух на благодат и моление; след това те ще погледнат на Него, когото прободоха (Захария 12: 10-14). Това пророчество показва покаянието на евреите и тяхното съкрушаване в последния ден (Матей 23: 37-39).

Резюме: ННе трябва прибързано да казваме кой е истинският Израел в очите на Христос. Святата Библия ни учи, че това име не се отнася за политическа група от хора или за определена раса, но най-вече за една духовна истина. В днешно време откриваме, че хиляди хора от синовете на Яков в Близкия Изток, Европа и САЩ са истинският избран народ и духовното тяло на Христос. Не знаем колко ще се увеличи този брой, но знаем, че те страдат от кърваво преследване от ръката на антихриста в собствените си домове. Въпреки това, самият Христос ще събере душите на мъчениците и ще ги отнесе към светия си престол (Откровение 13: 7-10; 14: 1-5).

Който вниква дълбоко в посланието до Римляните (11: 26-27) забелязва, че тези пророчества, отнасящи се за спасението на децата на Яков, показват някои подробности:

а) Изкупителят изкоренява неверието и безнравствеността от синовете на Яков.
б) Всички приемат прощение на греховете според Новия Завет, както е разкрито в Книгата на Еремия (31: 31-34). Това е знакът на Новия Завет, който Исус направи с учениците Си (Матей 26: 26-28) и това обещание е изпълнено.

Павел свидетелства, че религиозната еврейската нация беше станала враг на Евангелието поради този нов завет. Тази трудност обаче се превърна в голяма полза за презрените народи, защото те разпознаха спасението чрез Христос и приеха Божията благодат чрез вяра.

В същото време, апостол на езичниците потвърди на юдеите, които бяха врагове на църквата в Рим, че те все още са възлюбени от Бога поради вярата на бащите си и изборът им да бъдат верни. По този начин онзи, който е избран от Бога, остава завинаги избран, дори да е съгрешил или да е отхвърлил избирането си. Всичките духовни дарби и привилегии на вярата, които Бог е дал на вярващите, принадлежат на неотменимата му вярност(Римляни 11:29). Ето защо, ние никога не трябва да се усъмняваме в това, че сме избрани и осветени, но нека се доверим на Божието слово както дете се доверява на думите на баща си.

В Римляни 11: 30-31, Павел повтаря целта и обекта на втората част от посланието си по отношение на изкуплението на синовете на Яков. Той се стреми да внедри тези принципи в умовете на враговете на църквата в Рим:

а) Вие, новоповярвалите, бяхте в миналото неверници, непокорни на Бога и грешници.
б) Сега вие сте получили благодатта и милостта на Бог чрез Исус Христос и вярата си в него.
в) Придобиването на това спасение стана възможно благодарение на непокорството на евреите, както и тяхното отхвърляне на Божия Син.
г) Затова юдеите станаха непокорни и грешни, поради милостта дадена на вас, която сте приели със спасителната вяра.
д) За да могат и те да получат безгранична милост.

Следователно, онзи, който желае да разбере втората част на Посланието на Павел към римляните трябва да проникне дълбоко в тези принципи и да ги превърне в молитви и молби за тези изгубени хора, за да бъдат и те спасени.

Павел изкусно наблюдава тези принципи и ги постави за основа на своето хваление и поклонение към Бога. Той възвеличи Светия, защото той позволи падането на евреите в неподчинение и бунт, за да може да се смили над всички тях отново, ако приемат изкуплението подготвено за тях чрез вяра (Римляни 11:32).

Павел не проповядва абсолютна помирение, за всеки човек, казвайки, че Бог ще спаси всички грешници в последните дни поради любовта си и ще изпразни ада от хулителите, които искат или не искат да се спасят. Това е вярата на тези, които искат Бог да спаси Сатана и поради това те се покланят на Сатана, за да могат да влязат в рая с него. Това е заблуда и лъжа, защото Бог е любов и истина и Неговата справедливост е непроменима.

Павел се надяваше, че всички евреи ще се покаят и ще бъдат спасени чрез вяра в Спасителя, докато Исус още беше по-категоричен по този въпрос. В деня на Страшния съд той ще каже на онези, които не са обичали бедните, според откровението : "Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели" (Матей 25:41). Откровението на Йоан също потвърждава тази страшна истина (Откровение 14: 9-14; 20: 10,15; 21: 8).

МОЛИТВА: НОтче наш, на небето, ние се радваме, защото твоите обещания са истина. Благодарим ти за святия остатък от синовете на Яков от всяко племе, които са се покаяли искрено и приеха изкуплението на Христос и получиха дара на мира. Помогни на нас и народа ни да ходим в силата на Святия Дух, да се покоряваме на твоите заповеди чрез неговата сила и да очакваме с нетърпение идването на нашия възлюбен Изкупител.

ВЪПРОСИ:

  1. Защо Божиите обещания никога не отпадат, но траят завинаги?
  2. Кой е целият духовен Израел?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on November 02, 2015, at 01:01 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)