Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 037 (The Days of Moses)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 1 - యెరూషలేములో, యూదయలో, సమారియాలో మరియు సిరియా లోని సంఘములో క్రీస్తు యేసు పునాది - అపొస్తలుడైన పేతురు పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ప్రాపకం చేయబడినది (అపొస్తలుల 1 - 12)
A - యెరూషలేములో ఉన్న ప్రారంభపు సంఘ ఎదుగుదల మరియు అభువృద్ది (అపొస్తలుల 1 - 7)
21. స్తెఫేను రక్షణ (అపొస్తలుల 7:1-53)

a) గోత్ర జనకుని దినాల వివరణ (అపొస్తలుల 7:1-19)


అపొస్తలుల 7:30-34
30 నలువది ఏండ్లయిన పిమ్మట సీనాయి పర్వతారణ్యమందు ఒక పొదలోని అగ్నిజ్వాలలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను. 31 మోషే చూచి ఆ దర్శనము నకు ఆశ్చర్యపడి దాని నిదానించి చూచుటకు దగ్గరకు రాగా 32 నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబుల దేవుడను అని ప్రభువు వాక్కు వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింప లేదు. 33 అందుకు ప్రభువునీ చెప్పులు విడువుము; నీవు నిలిచియున్నచోటు పరిశుద్ధభూమి. 34 ఐగుప్తులో నున్న నా ప్రజల దురవస్థను నేను నిదానించి చూచితిని; వారి మూలుగు వింటిని; వారిని విడిపించుటకు దిగివచ్చి యున్నాను; రమ్ము, నేనిప్పుడు నిన్ను ఐగుప్తునకు పంపుదునని అతనితో చెప్పెను. 

పాత నిబంధన వెలుపల ఆధ్యాత్మిక వెల్లడింపులను పొందిన మరియు అత్యంత ఉన్నత విశ్వాసముతో నివసించిన దేవుని యొక్క సంప్రదాయ పూజారి అయిన తన తండ్రి మామయ్య యెథ్రో ఇంటిలో మోషే నివసిస్తున్నాడు. అతనికి ఇగుప్త విద్య ఉన్నప్పటికీ, మరియు అతను హత్యకు పాల్పడినప్పటికీ, మోషే ఒక అవిశ్వాసిగా మారలేదు. ఆకాశం మరియు భూమి రెండింటిని సృష్టించిన వానికి అనుగుణంగా అతని హృదయం నిండిపోయింది. అరణ్యంలో నలభై సంవత్సరాల ప్రశాంతత మరియు ఒంటరితనంలో దేవునికి దగ్గరవుతుంది! ఇది గాలిలో, సూర్యరశ్మిలో, ప్రమాదంలో, కానీ దేవునితో సన్నిహిత సంభాషణలో కూడా తన గొర్రెలతో పాటు వేలాది గంటలు మాత్రమే సూచిస్తుంది.

అకస్మాత్తుగా శాశ్వత పరిశుద్ధుడు తన దాగిన స్థలము నుండి మోషేకు కాలుచున్న పొడ నుంచి మోషేకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అతని సింహాసనం నుండి దేవదూతలలో ఒకడు తన ప్రకాశవంతమైన కీర్తి ద్వారా అగ్నిని తీసుకువచ్చాడు. అక్కడ గొర్రెల కాపరులు మండుతున్న పొడ దగ్గరకు ఆశ్చర్యముగా వచ్చిరి, అక్కడ అది అగ్నిని కూడా కోల్పోలేదు. అతను పొడ మధ్యలో నుండి స్పష్టమైన స్వరాన్ని విన్నాడు, కానీ ఆ కార్యమును మోషే తప్ప ఎవరూ చూడలేదు. మన దేవుడు అర్థం చేసుకునే మానవ పదాలను బట్టి మాట్లాడుతాడు. మన పరలోక తండ్రి ఒక దెయ్యం కాదు, లేదా తిరిగే ఆత్మ కాదు, కానీ ఒక స్వీయ నటన వ్యక్తి. అతను తన ప్రసంగంలో "నేను" అని తన ప్రస్తావనలో ఉపయోగించుకుంటాడు మరియు అతను మనకు తక్కువ స్థాయికి చేరుకునేటప్పుడు "నీవు" మరియు ఎప్పుడైతే అతను మన స్థాయిలోకి వస్తాడో అప్పుడు మనము అతని ఆలోచనలను అర్థము చేసుకుంటాము. కనుక మన దేవుడు ప్రేమ అయి ఉన్నాడు.

అబ్రాహాము దేవుడు, ఇస్సాకు దేవుడు, యాకోబు దేవుడు అయి మోషేకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు, ఎందుకంటె ఆయన తనకు తాను పితరులకు కట్టబడి ఉన్నాడు. కనుక దేవుడు నమ్మదగిన వాడు మరియు మార్పుచెందని వాడు.

మోషే ఎంతో భయపడి, ఎడారిలో ఉన్నపొడ నుండి ఆ స్వరమును విన్నప్పుడు భయపడడము ప్రారంభించాడు. ప్రభువు యొక్క పవిత్రత యొక్క కిరణాలను చూడకూడదని అతను చింతించలేదు, కానీ భక్తి మరియు దైవభయ భయాలతో వారి నుండి దూరంగా ఉన్నాడు. దేవుడు తన మహిమగల పరిశుద్ధతకు సూచనగా మోషేకు ఇలా చెప్పాడు: "నీ పాదములకు ఉన్న చెప్పులను తీసివేయుము, ఎందుకంటె, నీవు నిలుచుచున్న చోటు పరిశుద్ధ స్థలము." క్రీస్తు నడిచిన ప్రదేశంలో ప్రతిచోటా, ఆత్మ కదులుట ప్రారంభం అయినది కనుక అది పవిత్రమైన స్థలముగా మారిపోయెను. పరిశుద్ధుడు పాపుల నుండి వేరు చేయబడడు, అయిననూ ఆయన పాపము నుండి వేరు చేయబడ్డాడు. అతని పవిత్రత యొక్క గౌనులో అతని ప్రేమ కప్పివేయబడి ఉంటుంది, తద్వారా అపవిత్రమైన మనం, అతని సర్వశక్తిమంతుడైన అగ్నిలో నుండి మండించ బడక ఉందుము.

మోషే దేవుని దగ్గరి స్వరం ద్వారా శుద్ధి చేయబడ్డాడు. అతని హృదయము మరియు అతని ఆత్మ పునరుద్ధరించబడింది; అతను పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మార్గాలను పరిగణలోకి తీసుకున్నాడు. ఇది ఆత్మ కోసం కాదు ఉంటే అతను ప్రభువు యొక్క సమక్షంలో దూరంగా కరిగించి ఉండేది.

దేవుడు బానిసల ప్రార్థనలను విన్నాడని మోషేతో చెప్పాడు, ఎందుకంటే పరలోకము మరియు భూమి యొక్క ప్రభువు చిన్నపిల్లలను, తృణీకరింపబదినవారిని ప్రేమించుచున్నాడు. కనుక వారిని రక్షించి ఆశీర్వదించాలని ఆయన కోరుకుంటాడు. ప్రతి హృదయపూర్వక మూలుగు దేవుడు జవాబిచ్చే నిజమైన ప్రార్థన, మరియు అత్యధిక హృదయపూర్వక ప్రసంగములో ప్రతీ హృదయపూర్వక ప్రసంగం అతనిని చేరుతుంది. కనుక దేవుడు మీ స్వరమును తెలుసుకొని మీ నిజమైన కోరికను చూస్తాడు.

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు దోషులను విడిపించడానికి ఈ చిన్న భూగోళానికి వచ్చాడు. అతను దేవదూతల సమూహాన్ని పంపలేదు, లేదా ఈ భూమిని కదిలించలేదు లేదా ఉరుములను త్రోయలేదు. అయితే అథను ఎనిమిది సంవత్సరాల వయస్సుగల వ్యక్తిని ఎంపిక చేశాడు, అతను తన గొర్రెలను తన బలహీనత ద్వారా, నిబంధన ప్రజలనుంచి విడిపించడానికి బిజీగా ఉన్నాడు. దేవుని రక్షణ శక్తి ద్వారా నిర్వహించబడదు, కానీ ఆయన ఆత్మ యొక్క మార్గదర్శకత్వం ద్వారా మాత్రమే చేయబడుతుంది. దేవుడు మోషేను తన పిలుపునకు లోబడుమని మరియు అతని పిలుపుని అంగీకరించుమని అడిగినాడు. అలా చేస్తే కనుక అతను తన ప్రజలకు రక్షణ యొక్క సువార్త బోధకుడు అవుతాడు.

ప్రశ్న:

  1. అరణ్యంలో ఎనభై ఏళ్ళ వయసుగల గొర్రెల కాపరికి దేవుడిని ప్రత్యక్షంగా చూపించే ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:01 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)