Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 036 (The Days of Moses)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 1 - యెరూషలేములో, యూదయలో, సమారియాలో మరియు సిరియా లోని సంఘములో క్రీస్తు యేసు పునాది - అపొస్తలుడైన పేతురు పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ప్రాపకం చేయబడినది (అపొస్తలుల 1 - 12)
A - యెరూషలేములో ఉన్న ప్రారంభపు సంఘ ఎదుగుదల మరియు అభువృద్ది (అపొస్తలుల 1 - 7)
21. స్తెఫేను రక్షణ (అపొస్తలుల 7:1-53)

a) గోత్ర జనకుని దినాల వివరణ (అపొస్తలుల 7:1-19)


అపొస్తలుల 7:17-19
17 అయితే దేవుడు అబ్రాహామునకు అనుగ్రహించిన వాగ్దాన కాలము సమీపించినకొలది ప్రజలు ఐగుప్తులో విస్తారముగా వృద్ధి పొందిరి. తుదకు యోసేపును ఎరుగని వేరొకరాజు ఐగుప్తును ఏలనారంభి 18 ఇతడు మన వంశస్థుల యెడల కపటముగా ప్రవర్తించి 19 తమ శిశువులు బ్రదుకకుండ వారిని బయట పారవేయవలెనని మన పితరులను బాధ పెట్టెను. 


b) మోషే దినములు (అపొస్తలుల 7:20-43)


అపొస్తలుల 7:20-29
20 ఆ కాలమందు మోషే పుట్టెను. అతడు దివ్యసుందరుడై తన తండ్రి యింట మూడు నెలలు పెంచ బడెను. 21 తరువాత అతడు బయట పారవేయబడినప్పుడు ఫరో కుమార్తె అతనిని తీసికొని తన కుమారునిగా పెంచు కొనెను. 22 మోషే ఐగుప్తీయుల సకల విద్యలను అభ్యసించి, మాటలయందును కార్యములయందును ప్రవీణుడై యుండెను. 23 అతనికి నలువది ఏండ్లు నిండవచ్చినప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులైన తన సహోదరులను చూడవలెనన్న బుద్ధి పుట్టెను. 24 అప్పుడు వారిలో ఒకడు అన్యాయము ననుభవించుట అతడు చూచి, వానిని రక్షించి బాధపడినవాని పక్షమున ఐగుప్తీయుని చంపి ప్రతికారముచేసెను. 25 తన ద్వారా తన సహోదరులకు దేవుడు రక్షణ దయచేయుచున్న సంగతి వారు గ్రహింతురని అతడు తలంచెను గాని వారు గ్రహింపరైరి. 26 మరునాడు ఇద్దరు పోట్లాడుచుండగా అతడు వారిని చూచి అయ్యలారా, మీరు సహోదరులు; మీరెందుకు ఒకనికొకడు అన్యాయము చేసికొనుచున్నారని చెప్పి వారిని సమాధానపరచ జూచెను. 27 అయినను తన పొరుగువానికి అన్యాయము చేసినవాడుమా మీద అధికారినిగాను తీర్పరినిగాను నిన్ను నియమించిన వాడెవడు? 28 నీవు నిన్న ఐగుప్తీయుని చంపినట్టు నన్నును చంపదలచియున్నావా అని అతనిని త్రోసివేసెను. 29 మోషే ఆ మాట విని పారిపోయి మిద్యాను దేశములో పరదేశియైయుండి, అక్కడ ఇద్దరు కుమారులను కనెను. 

స్తెఫేను మోషేను తిరస్కరించాడని మరియు అతని బోధను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాడని తప్పుడు సాక్షులు ఫిర్యాదు చేశారు, మోషే జీవితాన్ని మరింత వివరంగా వివరించడానికి స్తెఫేను ఒక కారణమైంది. అతను పాత నిబంధన యొక్క గొప్ప మధ్యవర్తి అయినా మోషేను బట్టి స్పష్టముగా మరియు విస్తృతంగా తన అభిప్రాయం ఇచ్చారు.

మొట్టమొదట అతను మోషే జీవిత కథను చదివాడు, అతను శిశువుగా ఉన్నప్పుడు చదవరము ప్రారంభించాడు. అతని ప్రజలు చాలా సంఖ్యలో పెరిగారు, ఐగుప్తీయులు వారి పుట్టుకను నియంత్రించడానికి చర్య తీసుకున్నారు. వారు ఇలా అన్నారు: "మేము వాటిని విడిచిపెట్టినట్లయితే, మనం గొప్పవారై, బలంగా ఉంటారు. మేము వాటిని బానిసలుగా చేయకపోతే, వారు మమ్మల్ని తినివేస్తారు."

తీవ్రమైన ఇబ్బందుల మధ్య దేవుడు తనను నమ్మినవారికి కూడా దగ్గరగా ఉన్నాడు. నైలు నది ఒడ్డున ఉన్న లోతులేని నీటిలో ఒక శిశువు ఉన్నప్పుడు మోషే తల్లిదండ్రులు అతనిని దాచిపెట్టాడు. "మోషే " అనే అర్ధం "తీసివేయబడింది" అని. ఇబ్బందుల తరంగాలు తీవ్రంగా పెరుగుతున్నాయి, కాని గొప్ప తీవ్రత సమయంలో దేవుడు ద్వారా నియమించబడిన ప్రవక్తను రక్షించడానికి జోక్యం చేసుకున్నాడు.

మోషేకు బోధించడానికి ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నవారినిసర్వోన్నతముగా నియమించింది. ఈ యువకుడు ఫరో కుటుంబములోనికి ప్రవేశించాడు, అక్కడ ఆయన ఐగుప్తులో అత్యుత్తమ విద్యను పొందాడు. అతను ఇగుప్తా మేజిక్లను, రహస్యాలు మరియు భవిష్యవాణిలన్నింటిని రహస్యంగా నేర్చుకున్నాడు, ఎందుకంటే తన యవ్వనంలో అతను విశ్వాసి కాదు, అయితే అందరివలె దుష్టుడైన వాడు.

అతను ఐగుప్తీయుడు మరియు, అయితే హెబ్రీయుడు, తన ప్రజలను బానిసలుగా మరియు హింసించాడని తెలుసుకున్న వెంటనే అతను తన ప్రజలను నియంత్రించటం మరియు ఆధిపత్యం వహించే బాధ్యతలను ఈజిప్టు పాలకుడిలో ఒకడిని చంపడానికి ఎదుగుతాడు. అయితే అతని విద్య అతనికి సహాయకారిగా ఉండలేదు. హింసాకాండ మరియు రక్తపాతంతో తన ప్రజలను రక్షించగల సామర్థ్యాన్ని పదే పదే ఆలోచిస్తాడు. ఇది చాలా మోసగించే మార్గం. వారు జిత్తుల, శక్తి, మరియు బాంబులు ద్వారా పరిస్థితులను మార్చుకోవాలని కోరుకుంటారు. మోషే తర్వాత వారు ఆతరువాత, హంతకులయ్యారు. వారు సత్యానికి సంబంధించి ఏదైనా మార్పు చేయరు, ఎందుకంటే మనకు నూతన పరిష్కారాలు అవసరం లేదు, కానీ పునరుద్దరించబడిన పురుషులు అవసరము. యేసు సమయంలో, ఇజ్రాయెల్ యొక్క పాలకులు మనుష్యకుమారుడుని హత్య చేస్తే, అతనిని చంపడం ద్వారా వారు వారి ప్రజలు రక్షించగలమని వాదించాడు. వాస్తవానికి, వారి హృదయాలు ఎలాగున్నాయో ఆలాగుననే ఉండిపోయాయి, ఎందుకంటే దేశాలు యుద్ధాలు, బానిసత్వం మరియు అన్యాయం ద్వారా ఒకరికొకరు రాజీ పడలేవు, ఇవి కేవలం విషయాలు కనుక మరింత అధ్వాన్నంగా చేస్తాయి.

మోషే తన దేశస్థులను అతనిని స్వాధీనం చేసుకుని, అతనిని రాజుగా చేస్తాడని మోషే అనుకున్నాడు. కానీ అతని బంధువులు ఇద్దరూ ఒకరితో ఒకరు పోరాడారు మరియు మధ్యవర్తిత్వంతో అతని ప్రయత్నాన్ని తిరస్కరించినప్పుడు, అతను ఒక జాతీయ సోదరభావం గురించి చెప్పే అన్ని పదాలు అబద్ధాలు అని తెలుసుకున్నారు. చివరకు ప్రతి వ్యక్తి తనను మాత్రమే ప్రేమిస్తాడు. మోషే తన సహోదరులను తనపట్ల ద్వేషిస్తున్నాడని భావించాడు మరియు బానిసత్వ అధికారానికి తన హత్యను బహిర్గతం చేయడంలో వారి విశ్వాసంను అనుభవించాడు. అతను వెంటనే ఈజిప్ట్ నుండి అరణ్యంలో పారిపోయాడు; అతని దేశం అతనిని తిరస్కరించింది.

క్రీస్తు కూడా అలాంటి తిరస్కారాన్ని అనుభవించాడు. అది ఎలాగంటే దేవుని కుమారుడు ద్వారా తన మొండి పట్టుదలగల ప్రజలను రక్షించడమే. అలా చేయటం వలన వారు పాపం, మరణం, సాతాను బానిసత్వం నుండి విడుదల చేయబడతారు మరియు తీర్పు దినాన దయను కనుగొంటారు. కానీ ఇది ఆయన జాతి వారికి అర్థం కాలేదు. వారు మోసెస్ను తిరస్కరించినట్లుగా, వారు కఠినమైన హృదయాలను తిరస్కరించిన ప్రజలను చూపించటంవల్ల వారు యేసును తిరస్కరించారు. ప్రశ్న మిగిలి ఉంది: మా పరిస్థితి గురించి ఏమిటి? మనం యూదుల కంటే చాలా సున్నితమైనవా? మేము క్రీస్తును స్వీకరిస్తారా లేదా మనం ఆయనను తిరస్కరించాలా? నేడు మనలను పిలుచుచున్న పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరాన్ని మనము వినడం లేదా?

మోషే బెడుయిన్స్లో శరణార్థుడయ్యాడు. అతను ఎడారులు మరియు బాడ్ లాండ్లలో సంతృప్తి, వినయం మరియు కాపరి లక్షణాలను నేర్చుకున్నాడు. కాపరి పని అనేది కఠినమైన వృత్తి, దీనికి ధైర్యం, ఓర్పు మరియు అనుభవం అవసరం. మోషే, తన ఎడారి కాలంలో, అరబిక్ నేర్చుకున్నాడు, మిడియన్ భాష సెమిటిక్ భాషల యొక్క శాఖలను కూడ నేర్చుకున్నాడు. అతను ఒక మిద్యాను అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నాడు వారికి ఇద్దరు కుమారులు పుట్టారు. ఈ వివాహం ఇజ్రాయెల్ యొక్క గొప్ప నాయకుడు మోషే ద్వారా ముగిసింది ఇజ్రాయెల్ మరియు ఇది అరబ్లు మధ్య మిశ్రమ వివాహం అయినది (ఎక్సోడస్ 18:1-7).

ప్రార్థన: ఓ ప్రభువా, నా శక్తిని నమ్ముకొనుటకు నన్ను కాపాడుము, నేను కాపాడుకోవటానికి లేదా నా తెలివి ద్వారా ఇతరులను ప్రభావితం చేయవద్దని కోరుకుంటాను. మీ ఆత్మ నా హృదయాన్ని పునరుద్ధరించనివ్వండి, క్రీస్తు రక్తము నా పాపములన్నిటి నుండి నన్ను శుద్ధి చేయనివ్వండి. మమ్ములను కరుణించుము, యెహోవా, మాకు పవిత్రం చేయుము మరియు నీ రక్షణ యొక్క సంపూర్ణతలోనికి మమ్ములను నడిపించుము.

ప్రశ్న:

  1. మోషే మంచి విద్య ద్వారా సంస్కరించబడలేదని మనకు ఎలా తెలుసు?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:01 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)