Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 120 (Jesus appears to the disciples)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 4 - Fii no ndaygu ngun fooliri non nibhe dhen (Yuuhanna 18:1 – 21:25)
B - Fii immutal Iisaa-Almasiihu on e feenyannde makko nden (Yuuhanna 20:1 - 21:25)

2. Fii no annabi Iisaa feenyirani taalibaabhe bhen ka suudu dow-dowru (Yuuhanna 20:19-23)


YUUHANNA 20:20
20 Bhay wonii o wi’ii dhun, onsay o holli bhe juudhe makko dhen e beccal makko ngal. Taalibaabhe bhen weltii fii ko bhe yi’i Koohoojo on kon.

Ummutal Almasiihu on ngal no seeditii wonde moyyhintingol ngol hakkunde men e Alla laaatike. Allaahu on accaali Bhiddho makko on ka yenaande, o bugitaaki mo sabu junuubaaji dhi o rondii dhin lonto men. Almasiihu mo bonnaali on hay huunde, jabhii sakkagol hoore makko. O yaltii ka yenaande ko o fooludho, himo wuuridi e Ben makko e nder nanodiral timmungal. Ko bhuri dhun, o jabhii leggal altindiraangal ngal, ko muydhe Ben makko dhen tun o huuwi. Ko leggal altindiraangal ngal addi mo, ko kangal kadi tun sottata aduna on. Awa e ko honno non wobbhe waawata wi’irde wonde annabi Iisaa maayaali ka hoore leggal altindiraangal?

Almasiihu on jonni bhe seedee wonde hinaa o mbeelu maa ruuhu suudhiidho. O hollii bhe batte penhe dhen ka juudhe makko wondude e ka kaafa kan tufi dhon beccal makko ngal. Bhe yi’ii mo, bhe gomdhii wonde oo wondunoodho e mabbhe hinaa allaajo janano, kono ko Fempanoodho on. Ko baalun Alla kun woni foolukun kun, ko kanko fooli mayde nden.

Seedha seedha, taalibaabhe bhen faami wonde annabi Iisaa hinaa o mayhande maa dhowdi, kono ko o aaden tigi hollitiidho on hakkunde mabbhe. Ngurndan makko kesan dhan yedhay bhe weltaare moolanaande. Ko nafa men gomdhinirdhen e faamirdhen wonde ko annabi Iisaa woni Joomiraadho wurdho on, immintinaadho on hakkunde maybhe bhen. Hinaa en aliyatiimaabhe hawkaabhe. Siddho men on no humondiri e Ben mun e Ruuhu-Seniidho ardotoodho on aduna on haa poomaa.

Weltaare taalibaabhe bhen bheydike tiidhunde bhawto polgal ngal Almasiihu on hebhii ngal e hoore mayde nden. Gila nden nyande, o wontii tama’u wurdho on fii men, enen bhe sutanii bhe mayde nden. Hinaa yenaande udditiinde nden woni kattudi ndin, kono ngurndan makko dhan kadi no wonani en. Wano oo handudho e mangural ngal maakiri non oo maaku dhoo: «Ko min woni Ummutal ngal e Ngurndan dhan. Kala gomdhindho lan wuuray, hay si o maayii non. Kala wurdho gomdhindho lan maayataa han kadi.»

Nde taalibaabhe bhen faamunoo wonde annabi Iisaa yaafoto junuubaji dhin, bhe bhurti weltaade. O yobhanii en fii junuubaaji men dhin. Hidhen mari bhuttu e Alla rewrude e barmeeji makko dhin.

Hara hidhon sendodude e mabbhe weltaare mabbhe nden ka Juldeere Yawtaneede? Hara hidhon sujjande Immintinaadho on, bhayru himo wuuri, himo yedhude on tama’u, fellintinana on ko yaafanadhon kon? Annabi Iisaa no wuuri, weltaare nden no wondi e mon. Wano sahaabaajo wi’eteedho on Puulusa wi’iri non: «Weltee saa’i woo e nder humondiral mon e Joomiraadho on. Yo Allaahu on andu newaare mon nden. Joomiraadho on artay ko bhooyaa.»

TORAARE: Iisaa Joomi, medhen rewude ma, medhen weltani maa sabu ko an tun woni tama’u amen on. A wadhanii ngurndan amen dhan firo. Barmeeji maa dhin fewnii men. Yo laamu maa ngun aru fii no dhuudhubhe immitiniree hakkunde maybhe bhen, bhe wuura fii mawningol ummutal maa ngal.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun taalibaabhe bhen weltanii?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:24 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)