Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 119 (Jesus appears to the disciples)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 4 - Fii no ndaygu ngun fooliri non nibhe dhen (Yuuhanna 18:1 – 21:25)
B - Fii immutal Iisaa-Almasiihu on e feenyannde makko nden (Yuuhanna 20:1 - 21:25)

2. Fii no annabi Iisaa feenyirani taalibaabhe bhen ka suudu dow-dowru (Yuuhanna 20:19-23)


YUUHANNA 20:19
19 E alat kiikiidhe, dhun ko nyalaande aranere e nder yontere nden, tawi taalibaabhe bhen sokii baafe dhen ka bhe woni dhon sabu kulol ngol bhe huli Yahuudiyankeebhe bhen ngol. Onsay Iisaa ari darii hakkunde mabbhe, o wi’i bhe: Yo jam wonu e mon.

Hibhe ombitii ka nder suudu, taalibaabhe bhen no huli hibhe yewta fii piiji feyyhudhi dhin ko bhooyaa. Hari bhe humpitaama wonde furee on alaa ka nder yenaande. Hari rewbhe bhen bhanginii fii nelal malaa’ikaabhe wi’ungal ngal wonde o immitike. Mariyama Magaduuna hari bhanginii wonde himo gomdhini dhun. Dhin piiji dhi bhe hollitaa jibhi taalibaabhe annabi Iisaa bhen. Maydho on no wuuri, kono le o feenyanaali bhe taho! Hari hibhe nhonhi fewndo ko annabi Iisaa nangetee, gooto e mabbhe wonaali takko makko fewndo ko o nyaawetee maa ka binde leggal altindiraangal si wonaa Yuuhanna e rewbhe bhen. Hari non bhe tippinaali taho furee annabi Iisaa on ka leggal altindiraangal maa bhe maandina mo. Hari hibhe huli Yahuudiyankeebhe bhen, hibhe sutii wonde cukkeede nden ko Yerusalaam fuddhoroyta no juldeere nden lanniri. Sabu dhun, hibhe ombitii ka nder suudu, bherdhe mabbhe lannii maayude.

Bhe yhettiraali soobee taariikaaji dhi rewbhe bhen sifanii bhe dhin, bhe woni e wi’ugol: «Men jokkii annabi Iisaa, hari medhen habbii yo o foolu e yo o wadhu men jiyaabhe makko. Fow lannii bonude. Bhe jokkay en, bhe wara.» Hari bhe lelliraama tama’u.

Fii kala hibhe lelliraa gomdhinal e hibhe wondi e metteende, annabi Iisaa feenyi hakkunde mabbhe. Hinaa sabu tama’u mabbhe on e giggol mabbhe ngol, maa sabu yurmeende nde o yurmaa nden ko fewti wonkiiji mabbhe dhin kon o ariri, kono ko fii bhangingol sulfu makko on yeewo angal sella-finde mabbhe on.

Hari nden feenyannde ko kaawake hawniidho non. Maydho on no wuuri, bugitaadho on hettii hoore mun. Yenaande woo yenaande baafal woo baafal waawaano hadhude mo arugol wonda e subhaabhe makko bhen. O hollitori e mabbhe wa wondudho e bhandu wano aaden kala non. Hibhe habbinoo mo, hibhe renti mo, hibhe sutii mo hibhe waawunoo hay meemude mo. Fewndo on saa’i, hari ko o ruuhu, waawudho rewrude e maadi e baafe. Ngurndan makko kesan dhan no holli en ko hondhun wonoyten si hawrii hidhen humondiri e makko. Ko bhandu makko immitiindu ndun woni tama’u men on.

Ko wakkilaare tiidhunde nii nee! Immitiidho on bugitaaki taalibaabhe bhen e nder lo’ere mabbhe nden, kono o salminirii bhe salminaango ngon ka ummutal: «Yo jama wonu e mon!» Ngon salminaango no firi wondema rewrude e mayde makko nden, o moyyhintinii hakkunde aduna on e Alla. Hari bhuttu ngun fuddhaama yedheede no yaajiri iwrude ka kammu haa ka leydi, awa duubhi kesi fuddhike dhi Almasiihu on yedhata dhin. Ko enen subhotoo si en jabhay mo maa si en bugitoto mo. Ko neddho on subhantoo hoore mun kisiyee mun on. On mo tuubii gomdhii Almasiihu on yedhete gebhal baraaji makko dhin. On mo tawtii safawol Landho Bhuttu on fewnete sabu sadaka bajjo on, wano Puulusa windiri non: «Nde tawnoo en jogoraama feewubhe sabu gomdhinal ngal, hidhen mari bhuttu e Alla rewrude e Iisaa-Almasiihu Joomi men on.»

TORAARE: Iisaa-Almasiihu Joomi, immintinaadho on hakkunde maybhe bhen, Landho bhuttu on, medhen sujjande ma e nder weltaare e andital sabu a ariraali fii nyaawugol men maa fii donkingol men, kono ko fii bhanginangol men moyyhere maa nden, hisinaa men angal tama’u e angal gomdhinal fii yedhugol men bhuttu, tabintinaa men ka humondiral hakkunde amen e Alla. Kisiyee maa on hinaa e wakkilaare amen nden iwi, kono ko dokkal sabu sulfu on. Wallitoto yibbhe amen bhen e aybhe amen bhen no bhe faamira fii sulfu maa on. Yo bhe waawu wernude ma hara bhe sattinaaki e nder ngayngu hakkunde mabbhe e Alla laabhudho on.

LANDAL:

  1. Ko hondhun woni firo kongol aranol ngol annabi Iisaa yewti ngol taalibaabhe makko bhen bhawto ummutal makko ngal?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:23 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)