Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 056 (Forbidding Oaths)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 2 - Fii waaju e golle Almasiihu on Jaliilu (Matta 5:1 - 18:35)
A - Fii waaju ngun ka hoore fello: Fii sariya teddudho on ka laamu kammu ngun (Matta 5:1 - 7:27) -- Fii no maakuuji Almasiihu on dhin mottindiriraa non ka aranun
1. Fii ko waddhii en kon telenma yimbhe bhen (Matta 5:21-48)

c) Fii ko woondoore nden hadhaa kon no landii en yewtugol goonga (Matta 5:33-37)


MATTA 5:33-37
33 On nanii kadi wonde maamaabhe men bhen wi'ano: ‹Wota mo firta woondoore, hunnu woondooje dhe woondandhaa Joomiraadho on dhen. 34 Kono min mi wi'ay on, wota on woondu toode, wota on woondir kammu ngun, ko fii ko ngu jullere laamu Alla. 35 Wota on woondir kadi leydi ndin, ko fii ko ndi ndaddhudi tundaaje makko dhen, maa woondiron Yerusalaam, ko fii ko saare Landho Mawdho on non. 36 Wota mo woondira hoore mun nden kadi, ko fii on waawaa rawninde maa bhawlinde hay cukulol gootol. 37 Yo hiiyii mon on wonu hiiyii, oo'o mon on wona oo'o. Ko bheyditaa e dhun woo, haray ko e Ibuliisa iwri.

Aduna on no heewi penaale e dhayne e feyyhintingol keerol. Yimbhe bhen dhaynidiray hakkundeeji mabbhe. Jangoobhe bhen wujjay nde bhe ndarndantee. Dhadhol dhayne dhen e janfa kan naatii e nokkuuji dhin fow ka bannhe laamu e ka wadhugol ngeyngu e nokkuuji fewtudhi dhin ngurndan men dhan fow ka wondigal. Dhayne bhurdhe dhen sattude ko ko tawi kon yimbhe bhen no woondira innde Alla nden fii jonnugol penaale mabbhe dhen doole fii kala hibhe andude lo’ere mabbhe nden e nder kongudhi dhi bhe yewtata dhin. Woondirgol hawjere ko fenaande buumi.

Wobbhe no jogitii wondema ko bhe marbhe hakkil bhuri bheya yimbhe e jogiibhe miijooji feewudhi e moyyhi, kono ko Alla tun andi gundooji dhin. Himo andi fow, himo faami anniyeeji men dhin fow e sabaabe kuudhe men dhen. Gandal men ngal hinaa timmungal, ko hattungal, nyaawooje men dhen kadi wonaa nyaawooje dariidhe. Bhaawo ballal Alla ngal, gandal men ngal e nyaawooje men dhen no woddhitori ko Alla kon wano kammu ngun woddhitori non leydi ndin.

Sendindirgol jikku on e kongudhi goddho hinaa ko weli fii hay si tawii ootigi no jugi dhi e woondoore. Hidhen haani jabhude wondema goonga on majjiraama en e saa’iiji goo. En hedhoto yewtereeji dhi bheya yewtata dhin, hara hidhen hebulii jangugol e juudhe mabbhe gande dhe bhe ekkitii dhen tigi, hay si tawii hidhaa dhuudhiraabhe hakkil, hara hidhen andi wondema ko en kurkaaduubhe meereebhe tun (Luuka 17:10). Mawnintiniidho maadhun faadha hakkil ko woondirta ko bhay himo hoolii hoore makko. Kono aaden gomdhindho hoolortaa hoore mun, kono ko Dandoowo makko on e Joomi makko on o hoolorta.

Ruuhu makko Seniidho on no janni en yo en wowlu goonga e nder yankinaare, hara hinaa feyyhintingol keerol, hara hidhen teddini Alla mawni mo. Kon ko windii no sifii fii ko sendindiri en kon e fenoobhe bhen. Hibhe hoolii hoore mabbhe, hibhe sutanii dhabbhere innde, wano Seytaane ben mabbhe huuwirta non, on dhaynudho hoore mun e fee miijagol himo mawni. Ka tawi dhon e nder humondiral men e Almasiihu on, hidhen yankinii, hidhen qirritii lo’ereeji men dhin e junuubaaji men dhin, hara hidhen catii e kisiyee on e sulfu Alla on e fee dhabbhugol yo o ardo en.

Annabi Iisaa huuway no kurkoranen yimbhe bhen fow e nder goonga, hara hinaa fii yimbe teddubhe bhen tun. Giggol e bhaawo goonga ko fenaande. Wano non, goonga on e bhaawo giggol ngol no fota e ittu hoore. Yidhindiren e fee tippugol e goonga on, yedhiren goonga Alla on faamu giggol ngol.

Ko Almasiihu on tun jattinta en fenaande nden e bhaawo bhurtingol. Goonga on immorde Alla wallay en, o ekkita en no bugitoren penaale dhen, hay penaale «laabhudhe dhen», hara en yhettiraali innde Alla nden meere. Hebhen cuucal seeditagol e nder laabhal e peewal fii no kongudhi men dhin teddinira Alla e no hebhiren fondo moyyho, bhayru hinaa en bhibbhe baaba penaale on, kono ko en bhibbhe Baaba goonga on. Hita en yewta bhuri ko haani kon. Si tawii hidhen haani haalude, rabbhindhinen, labbhinen yewtere nden e fee faamu Ruuhu-Seniidho on.

TORAARE: Yaa an Baaba kammuyankeejo, dhendhe amen dhen mo fena e saa’iiji. Labbhin men, jattinaa men kala feyhintingol keerol e bhoylugol goonga e haalugol fenaande. Jannu men no men yewtira goonga on e nder newaare e fee ardoreede Ruuhu maa Seniidho on. Labbhinan men, newnanaa men no men andira goonga on. Ardo men, hebbinaa men e innde maa nden bhay ko an woni Goonga on. Labbhin anniyeeji amen dhin e miijooji amen dhin fii no men jokkira goonga on e laabhal ngal e peewal ngal. Yo Ruuhu Goonga on ardo men ka miijooji e ka kuudhe amen.

LANDAL:

  1. Ko honno wonirten bhe goonga ka kongudhi ka kuudhe e ka jikku?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:43 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)