Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Thai":
Home -- Thai -- Tracts -- Tract 05 (Peace to You!)
This page in: -- Armenian -- Burmese -- Chinese -- Dagbani? -- English -- French -- German? -- Greek -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Japanese -- Korean -- Nepali? -- Peul? -- Somali -- Telugu -- THAI -- Turkish -- Twi -- Uzbek -- Yoruba

Previous Tract -- Next Tract

ใบปลิว - เรื่องสั้นเกี่ยวกับข้อพระภัมภีร์เพื่อการแจกจ่าย

ใบปลิว 5 – จงเตรียมมรรคาแห่งพระเจ้า (อสยาห์ 40:3)


ชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและปราศจากเป้าหมาย พยายามมีความสุขในการหาเลี้ยงชีพประจำวัน ไม่สนใจแม้แต่ความตายที่กำลังรอพวกเขา มีคนไม่มากที่พวกเขาคำนึงถึงพระเจ้า ยำเกรงพระองค์และพวกเขาทำทุกอย่างเพื่อรักษาพระบัญญัติเพื่อพวกเขาจะได้รับการทรงนำและความจริงจากพระเจ้า

พระผู้ทรงสร้างจักรวาลไม่ได้ลืมสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง พระองค์ทรงรัพวกเขา และพระองค์ทรงคิดถึงพวกเขาและพระองค์ทรงสนทนากับพวกเขาและทรงแสวงหาจิตใจของพวกเขา พระองค์ทรงปรารถนาที่จะประทานอำนาจที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ เมื่อพวกเขากลับใจและหันไปหาพะรองค์


พระเยโฮวาห์คือคนที่มาหาเรา

เมื่ออาดามกับอีวาไม่ได้เชื่องฟังพระเจ้า พวกเขารู้สึกอายและได้ซ่อนตัวเขาจากพระเจ้า พวกเขารับรู้ถึงสื่งชั่วร้ายที่พวกเขาได้ก่อขึ้น ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้ลงโทษพวกเขา แต่พระองค์ทรงตามหาพวกเขาะตรัสว่า "เจ้่าอยู่ใหน" (ปฐมกาล 3:9) พระผู้ทรงสร้างแสวงหาทุกคนและจะถามว่า "เจ้าอยู่ใหน?ชีวิตของเจ้าได้ไปใหนมาบ้าง"?

พระเจ้าได้ทรงเรียกอับราฮามจากเมโซโปเตเมียจากท่ามกลางสังคมที่เสื่อมทรามและนับถืออพระเจ้าต่างๆและทำให้เขาเป็นผู้เดินทางแสวงหาชีวิตนิรันดร์ที่ปราศจากสิ่งชั่วร้าย ท่านผู้อ่านที่รัก ท่านด้วยหรือเปล่า ที่แสวงหาทางแห่งความชอบธรรมและบ้านแห่งงชีวิตนิรันดร์สำหรับตัวท่าน?

ยาโคบเป็นผู้ให้ความร่วมมือที่ฉลาด เขาหนีไปแต่งงานในดินแดนที่ห่างไกล หลังจากที่เขาได้อาศัยอยู่ในดินแดนไม่คุ้นเคยนาน เขาก็ได้กลับมาสู่ดินแดนบ้านเกิดของเขา แต่ในระหว่างทางทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาเพื่อลงโทษการกระทำผิดของเขาในอดีต ถึงกระนั้น ยาโคบก็เชื่อในพระเมตตาของพระเยโฮวาห์ เขาได้ต่อสู้กับบุรุษผู้หนึ่ง(องค์บริสุทธิ์)และกล่าวว่า"ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไป นอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้า"( ปฐมกาล 32:26) ท่านกำลังเกาะติดพระองค์ไว้จนกว่าพระเจ้าจะประทานความรอดให้ท่านหรือเปล่า?

โมเสสได้หนีจากประเทศอียีปต์ไปยังถิ่นทุรกันดาร เพราะความโกรธโมเสสจึงได้ฆ่าผู้คุมงานเพราะทนเห็นผู้คุมงานทำร้ายทาสฮีบรูไมได้ หลังจาก40ปีพระเจ้าได้ปรากฏต่อเขาในป่าที่ไฟกำลังไหม้พุ่มไม้อยู่ แล้วได้ปรากาศตัวพระองค์ว่า "เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น"ผู้ซึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงสัตย์ซื่อตลอดกาล พระเยโฮวาห์ได้ไปหาคุณในถิ่นทุรกันดารในชีวิตของคุณหรือเปล่า? หัวใจของคุณได้ยินการทรงเรียกของพระเจ้าหรือเปล่า? คุณเคยรู้สึกถึงความสัตย์ซื่อของผู้ทรงไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า?

แซมมูเอลยังเป็นเด็กหนุ่มตอนที่พระเจ้าทรงเรียกและแต่งตั้งเขาเป็นผู้พิพากษาในประเทศของเขา พระเจ้าไม่ทรงเรียกแต่ผู้ใหญ่แต่พระองค์ทรงเรียกหนุ่มสาวเหมือนกัน พวกเราควรจะสอนพระวจนะของพระองค์แก่เด็กๆรอบข้างเราในภาษาของเขาและนำพวกเขาสู่พระเจ้า ในวันนี้พระเยโฮวาห์ปรารถนาจะมาหาเด็กๆโดยการใช้ผู้รับใช้อย่างคุณ

หลังดาวิดได้ร่วมประเวณีกับหญิงคนหนึ่งและได้มีคำสั่งไปฆ่าสามีของหญิงดังกล่าวแต่พระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้เขาไป พระเจ้่าได้ส่งผู้พยากรณ์ไปหาดาวิดเพื่อจะแจ้งสิ่งที่เขาได้ก่อและพระพิโรธที่มีต่อเขา หลังจากดาวิดได้สำนึกผิดและได้กลับใจเขาเริ่มที่จะนำคนบาปจากการกระทำบาปไปสู่พระเจ้า ดาวิดได้รับพระเมตตาและการอภัยโทษจากพระองค์ ขอให้อ่านใน สดุดี 51 ให้ท่องจำและอธิษฐานตามข้อพระคัมภีร์ด้วยความเชื่อคุณจะได้รับการปลอบประโลมและการอภัยโทษเช่นเดียวกับดาวิด

อิสยาห์ พระผู้รับใช้พระองค์ ได้เห็นพระสิริของพระองค์และได้ร้องว่า "วิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าพินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาคและข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาด เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษักตริย์ คือพระเจ้าจอมโยธา" (อิสยาห์ 6:5)

ที่อิสยาห์ได้ร้องออกดังนั้น เพราะว่า พระสิริของพระองค์ไม่ได้ทรงปิดบางจากสถานภาพของเขาและรวมถึงสถานภาพของผู้อยู่ร่วมด้วยกัน คุณมีความปรารถนาที่จะเข้าไกล้พระองค์เพื่อจะได้เห็นพระสิริของพระองค์หรือไม่? แล้วคุณจะได้เข้าใจว่าความบาปของคุณได้แยกคุณจากพระผู้บริสุทธิ์ คุณรู้มั้ยว่าความบาปของคุณขวางทางในการเข้าไกล้พระผู้ทรงสร้างและจำเป็นที่จะต้องกำจัดมันออกไป? “เราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้า" (2โครินธ์ 5:20)


จงเตรียมมรรคาแห่งพระเจ้า

ผู้ที่ปรารถนาจะทำให้พระเจ้่าพอพระทัยควรรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า ใครก็ตามที่ได้กระทำบาปโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ ควรสารภาพความผิดบาปของเขาต่อพระเจ้าและทูลขออภัยโทษจากพระองค์ตามพระสัญญาของพระเจ้า " ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น" (1ยอห์น 1:9) ผู้ที่โกหกหลอกลวงขอให้เขาเข้าเฝ้าพระเจ้าและสารภาพต่อพระองค์ว่าเขาได้โกหกหลอกลวง ผู้ใดได้พบเจอสิ่งของที่ไมใช่ของตนขอให้นำส่งคืนเจ้าของและขอการทรงอภัย ผู้ใดที่ได้กระทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามตอ่ผู้อื่น ขอให้ผู้นั้นสารภาพความชั่วของเขาต่อพระเจ้า จงกลับใจและอย่าได้กระทำความผิดบาปอีก ผู้ที่ข่มขี่ข่มเหงผู้อื่น รวมถึง บิดามารดา สามีภรรยาหรือลูกๆ ขอให้พวกเขาแสวงหาการอภัยโทษและการช่วยเหลือโดยเฉพาะจากพระเจ้า

ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาได้กระทำให้สำเร็จสมบูรณ์ตามคำมั่นสัญญาของอิสยาห์ผูเผยพระวจนะของพระองค์ ตามที่ได้อิสยาห์ได้กล่าวซ้ำไว้ในสิ่งที่ได้ปรากฏให้เขาเห็น "เสียงหนึ่งร้องว่า "จงเตรียมมรรคาแห่งพระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร จงทำทางหลวงสำหรับพระเจ้าของเราในทะเลทราย หุบเขาทุกแห่งจะถูกยกขึ้น ภูเขาและเนินทุกแห่งจะให้ต่ำลง ที่ลุ่มๆดอนๆจะทำให้เสมอ และที่สูงๆต่ำๆจะทำให้ราบ และจะเผยพระสิริของพระเจ้า และมนุษย์ทั้งสิ้นจะได้เห็นด้วยกันเพราะพระโอษฐ์ของพระเจ้าตรัสไว้แล้ว" (อิสยาห์ 40:3-5; ลูกา 3:4-6)

ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเทศนา ว่าไมมี่ใครที่เป็นผู้ชอบธรรม เราทุกคนล้วนเป็นคนผิดบาปและจำเป็นจะต้องได้รับการชำระและการเปลี่ยนแปลงเป็นคนถ่อมตน คนที่ทรมานจากการบีบคั้นของความเครียดก็ควรจะได้รับการหนุนใจและฟื้นฟู คนที่หลอกลวงผู้อื่น ขอให้เขาหลีกหนีจากความเจ้าเล่ห์ของเขา ขอให้เขาเดินทางที่ถูกต้อง และขอให้ชดเชยกับคนที่เขาได้กระทำสิ่งที่ไม่ดีด้วย

ข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้จะเป็นข้อสรุปพระธรรมบัญญัติของพระเจ้า "พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของท่าน" (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5) และ "แต่เจ้าจงรัเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง" (เลวีนิติ 19:18) หากคุณอยากรัพระเจ้า จงรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ทูลขอพระเจ้าทรงสำแดงให้เห็นว่าคุณจะเตรียมมรรคาแห่งพระเจ้่าได้อย่างไรเพื่อพระเจ้าจะได้มาถึงเราโดยส่วนตัว


พระเจ้าได้ทรงเตรียมทางสำหรับคุณแล้ว

บุตรชายของมารีย์ได้บังเกิดแบบเหนือธรรมชาติ พระวิญญาณของพระเจ้าได้กลายมาเป็นมนุษย์ในตัวของพระคริสต์ พระคริสต์ได้ถูกส่งมาในรูปของร่างมนุษย์ในท่ามกลางความเสื่อมโทรมและเต็มไปด้วยความบาปในมนุษยชาติ พระคริสต์ได้พิสูจน์โดยการรัษาอาการเจ็บป่วยทุกคนที่มาหาพระองค์และพระองค์ได้ทรงใช้พระราชอำนาจของพระองค์ขับไล่ผีมารซาตานที่ครอบงามในตัวเ

พวกเขา ถึงกระนั้นคนส่วนใหญ่ในประเทศของเขาก็มองไม่เห็นความรักที่บริสุทธิ์และแก่นแท้ของพระสิริของพระองค์ พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงเปิดใจของพระองค์ให้กับทุกคนที่พยายามเตรียมทางสำหรับพระเจ้าเพื่อจะมาถึงตัวพวกเขา นี่คือทำไมบุตรชายมารีย์ได้นำความบาปของโลกนี้ไป เพื่อถ่ายเราจากความบาป ชำระเราจากบาปและทำให้เราเป็นอิสระ เราควรขอบพระคุณพระองค์เราควรรักพระองค์เพราะพระองค์ทรงเปิดประตูสวรรค์ให้กับเรา การมาของพระคริสต์ในโลกของเรานั้นพระองค์เป็นศูนย์กลางของความลับของประวัติศาสตร์มนุษยชาติและการเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงเสด็จมายังโลกของเราเพื่อว่าโลกสามารหันกลับหาพระงค์ได้อีก พระเจ้าทรงอภัยทุกคนที่กลับใจและหันกลับไปหาพระองค์ คนที่เข้าใจความลับนี้ก็ฉลาดและคนที่ประยุกต์ใช้จะได้รับการยอมรับ


พระเจ้าจะมาหาคุณโดยส่วนตัว

พระเยซูได้ฟื้นคืนชีพจากหลุมฝังศพเพราะว่าพระองค์ได้ทรงมีชัยเหนือความตาย พระองค์ได้ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และสถิตอยู่กับพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ พระเยซูทรงปรารถนาจะเจอสาวกของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักยิ่ง เพราะพระองค์ทรงทราบถึงความอ่อนแอและความหวังของพวกเขา ด้วยเพราะเหตุนี้พระองค์จึงได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มายังพวกเขา กอ่นที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่า "อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไปองค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไป เราก็จะใช้พระองค์มหาท่าน" (ยอห์น 16:7) พระเจ้าทรงเสด็จมาถึงเราโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ปลอบประโลมของเราผู้ที่สถิตอยู่ในสาวกของพระเยซูคริสต์

คุณได้เปิดประตูต้อนรับพระวิญญาณของพระริสต์หรือยัง? พระเยซูคริสต์ต้องการจะเปลี่ยนแปลงคุณและต้องการทรงเติมเต็มคุณด้วยความรักของพระองค์ เพื่อว่าสันติสุขของพระองค์ ความปิติยินดี ความอดทนนาน และความสุภาพอ่อนโยนจะอยู่กับคุณ (มัทธิว11:29, กาลาเทีย5:22-23) พระเยโฮวาห์กำลังเคาะประตูใจของคุณอยู่ คุณจะเปิดประตูใจให้พระองค์หรือไม่? อย่าใจแข็งต่อพระองค์เลย แต่จงเตรียมมรรคาแห่งพระเจ้่าเพื่อเข้าสู่ตัวคุณ

จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้า เพราะว่าดูเถิด ความมืดจะคลุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลาย แต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือนเจ้าและเขาจะเห็นพระสิริของพระองค์เหนือเจ้า" (อิสยาห์ 60:1-2)


พระเจ้าทรงมาหาทุกคน

ความรักของพระเยซูจะทรงนำทุกคนที่ได้รับการฟื้นฟูทางฝ่ายจิตวิญญาณและพวกเขาจะนำข่าวประเสริฐของพระองค์ไปสุ่ยังเพื่อนๆและเพื่อนบ้านของพวกเขาและจะบอกพวกเขาว่าพระเจ้าทรงเต็มใจที่จะมาสู่งชีวิตของพวกเขาเหมือนกัน อย่าเพียงแต่หันมองรอบตัวของคุณแต่จงติดตามพระคริสต์และแสวงหาคนที่กำลังหลงผิด

หากคุณไม่รู้ว่าควรจะรับใช้พระเจ้าอย่างไร ขอให้อธิษฐานทูลขอการทรงนำและทิศทางของพระองค์ แล้วพระเจ้าจะทรงสอนคุณว่าควรจะเข้าหาผู้อื่นอย่างไร แสดงการกระทำที่ดี และการมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้ที่ขัดสน พระเจ้าจะทรงเปิดปากของคุณเพื่อว่าคุณสามารถพูดคุยกับผู้ที่ปรารถนาอยากได้ยินความรักและความความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระเจ้าจะทรงเสริมกำลังคุณ ไปกับคุณและจะทรงปกป้อนคุณ จงมอบพวงมาลัยแห่งชีวิตของคุณไว้กับพระคริสต์แล้วคุณจะได้รับการเติมเต็มด้วยพระพร พระเจ้าจะทรงเตรียมพระวิญญาณเพื่อที่จะติดต่อกับคุณ

ไตร่ตรองและพิจารณาการเสด็จมาของพระคริสต์เหนือความลึกลับ

หากคุณอยากรู้เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเจ้าในชีวิตของผูชายและผู้หญิงในอดีต ปัจจุบันและอนาคต กรุณาเขียนหาเราแล้วเราจะส่งข่าวประเสิฐของพระคริสต์พร้อมกับคำอธิษฐานให้คุณ เพื่อว่าคุณจะได้รับการเสริมกำลังในความเชื่อ ในความรักและความหวัง

เราจะรอจดหมายจากคุณ เมื่อคุณเขียนหาเราอย่าลืมที่เขียนที่อยู่ของคุณให้ชัดเจนเพื่อจดหมายของเราจะได้ถึงมือคุณ

WATERS OF LIFE
P.O. BOX 60 05 13
70305 STUTTGART
GERMANY

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 24, 2018, at 02:14 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)