Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Romans - 058 (The Holy Remnant Exists)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- HAUSA -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMAWA - Ubangiji Ne Nu Dama
Nazarin a cikin wasika Bulus zuwa ga Romawa
SASHE NA 2 - Adalcin Allah Ne Immovableko Bayan Hardeningdaga Cikin 'ya'yan Yakubu, Nuna Zaɓaɓɓun A (Romawa 9:1-11:36)
5. Fata na 'ya'yan Yakubu (Romawa 11:1-36)

a) Mai Tsarki ya wanzu (Romawa 11:1-10)


ROMAWA 11:1-10
1 Na ce, Shin, Allah ya kori mutanensa? Babu shakka ba! Gama ni Ba'isra'ile ne, na zuriyar Ibrahim, na kabilar Biliyaminu. 2 Allah bai kori mutanensa wanda ya riga ya fada ba. Ko kuwa ba ku san abin da Littafin Ƙidaya ya faɗa game da Iliya ba, yadda yake roƙon Allah a kan Isra'ila, yana cewa,3 "Ya Ubangiji, sun karkashe annabawanka, sun rurrushe bagadanka, ni kaɗai kaɗai ya ragu, suna neman raina."4 Amma menene amsar Allah ta ce masa? "Na yi wa mutum dubu bakwai (7,000) waɗanda ba su yi rukũ'i ga Ba'al ba." 5 Ko da yake haka, a wannan zamani akwai sauran bisa ga zaɓen alheri. 6 In kuwa ta wurin alheri, to, ba aikin aikin ba ne. in ba haka ba alheri ba alheri. Amma idan yana aiki ne, ba alheri ba ne; in ba haka ba aiki ba ya aiki. 7 To, menene? Isra'ila bai sami abin da yake nema ba. amma zaɓaɓɓu sun samo shi, kuma sauran suka makantar. 8 Kamar dai yadda aka rubuta a rubuce cewa, "Allah ya ba su ruhun wulakanci, idanu don kada su gani, da kunnuwan da ba za su ji ba, har wa yau." 9 Dawuda kuma ya ce, "Bari teburin su zama tarko, da tarko, ƙyamare da lada a gare su." 10 Bari idanunsu su yi duhu, don kada su gani, su sunkuyar da kansu har abada. "

Manzo Bulus ya shirya domin gardama game da ceto da hallaka 'ya'yan Ibrahim. Ya faɗi wata tambaya mai ban tsoro: "Shin, Ubangijin alkawarina yana korar mutanensa masu tsanani?" (Zabura 94:14)

Bulus ya amsa tambayar, yana cewa, 'A'a'. Irin wannan abu ba zai yiwu ba, domin ni shaida ce ta alherin ceto na Ubangiji. Ya tsĩrar da ni, mai laifi mai laifi. Bisa ga jiki, Ni na kabilar Biliyaminu, kuma na zuriyar Ibrahim. Ubangiji ya kira ni, ya gafarta mini, ya ba ni rai. Ni ne a matsayin shaida na alherin ceton Ubangiji ga 'ya'yan Yakubu.

Kamar yadda nake zaune a cikin Almasihu, haka ne Ubangiji, sau da yawa, ya kira mutane daga kowane kabilan 'ya'yan Yakubu. Ya cece su, ya sa musu albarka kuma ya aiko su. Ubangiji ya halicce su daga Kristanci na ainihi. Ba tare da Yahudawa Krista waɗanda aka sake sabunta cikin Almasihu ba zamu iya ganin wani rubutu game da bisharar Almasihu. Su ne ainihin mulkin Allah, kuma sun shuka tsaba daga Allah a tsakanin al'ummomi. An girbe girbi ta atomatik, kuma mulkin Ubangiji ya zo kuma ya ci gaba ba tare da kara ba.

Allah yana da mutane zaɓaɓɓu, kuma yana da nasa hanyoyi don mulkin ruhaniya. Bai ƙin waɗanda ya ƙaunata ba, ko da yake, ko da a yau, yawancin 'ya'yan Yakubu sun ƙi kuma suna ƙin Almasihu da mabiyansa domin suna bin gumaka. Amma menene halin da ake ciki kamar lokacin annabi Iliya? Wannan annabi mai ƙarfin zuciya ya yi kuka saboda zubar da jini na muminai, wanda ya fara a cikin arewa maso gabas, da kuma sarauniya ta furta mutuwarsa (1 Sarakuna 19: 10-14).

Sa'an nan Ubangiji ya amsa masa da kalmomi masu ta'aziyya: "Duk da haka na ajiye mutum dubu bakwai a cikin Isra'ila, dukan gwiwoyi ba su durƙusa wa Ba'al ba, da kuma bakin da ba ta sumbace shi ba" (1 Sarakuna 19:18). Muminai muminai sun kasance tsattsarka mai tsarki, kuma ana iya watsar da su daga bauta kuma a lokacin da aka hallaka Samariya, inda suka yada bangaskiyarsu a duk faɗin duniya. Allah yana kare masu bada gaskiya, kuma babu wanda zai iya kwace su daga hannunsa. Bai yi musu alkawarin rayuwa mai ban al'ajabi ba, amma yana ba wa shaidunsa tabbaci na ruhaniya na har abada (Yahaya 10: 29-30).

A cikin wannan tattaunawa, Bulus ya bada tambaya: "Duk da haka, a wannan zamani akwai sauran bisa ga zaɓen alherin" (Romawa 11: 5).

Wannan sanarwa yana aiki ne daga haihuwar Kristi. Alamar Kiristoci masu aminci ba iko bane, ba arziki, ko daraja; amma bin Yesu, ko da cikin shan wuya. A cikin wannan hanya Yesu ya ce wa ƙananan mabiyansa: "Kada ku ji tsoro, ƙananan garke, gama nufin Ubanku ne ya ba ku mulkin" (Luka 12:32, 22: 28-29).

Ikon Uba, da Ɗa, da Ruhu Mai Tsarki yana kirkiro wani zaɓi mai kyau na tsarkaka zaɓaɓɓu. Bulus da Barnaba suka ce wa waɗanda aka kira daga cikin mutane a lokacin aikin farko na mishan: "Dole ne mu shiga cikin mulkin Allah cikin wahala mai yawa" (Ayyukan Manzanni 14:22).

Manzo Bulus ya zurfafa wannan ilimin, kuma ya shaida cewa sauran 'ya'yan Yakubu suna ci gaba kuma ba zasu lalace ba, sai kawai saboda alheri (Romawa 11: 6). Ubangiji ya kiyaye shi daga jarabtar Shaiɗan a kwanaki na arshe, ya jagoranci shi a matsayin mai makiyayi mai kyau. Wannan raguwa ba mai adalci bane, mai kirki, ko zaba saboda aikinsa, amma dukkan alherin da yake da ita shine samfurin alherin kawai. Sabili da haka, dole ne mu gaskanta da ikon sararin samaniya da nagarta na alherin Almasihu, wanda ke kiyaye sauran tsarkakan mutanen Isra'ila. Dole ne mu gode wa Ubangiji saboda shi, domin ci gaba shine asirin rayuwar mu.

A cikin Romawa 11: 7, Bulus ya tambaya: Menene yanayin halin ruhaniya na 'ya'yan Yakubu sa'an nan, kuma menene a yau? Me ake nufi da kiyaye dokar? Kuma menene makasudin abin da suke da shi, wanda basu samu ba? Sun rasa manufar su, sun yi wa sarki biyayya, sun zama mai taurin kai a kan gidan Ruhu Mai Tsarki, sun tafi da hankali daga ƙungiyar Triniti Mai Tsarki, sun bauta wa sarakuna da shugabanni a wasu ƙasashe waɗanda suka tayar da su, kuma suna jiran maƙiyin Almasihu ya yi mulki tare da shi a kan sauran mutane. Wannan gaskiya mai raɗaɗi ba ya haɗa da dukan 'ya'yan Yakubu ba, domin ƙananan ƙananan' ya'yan Ibrahim sun sāke haifuwar Ruhu Mai Tsarki. Sun san zunubansu kuma suka furta su a fili, sunyi imani da Ɗan Allah mai tawali'u, wanda ya karbi tubarsa, kuma an shafa shi da Ruhun da aka alkawarta. Sun rayu cikin rayuwar Almasihu, kuma sun zama mambobi a cikin jiki na ruhaniya.

Duk da haka, mafi yawan al'ummarsu sun taurare ( 29: 4, Ishaya 29:10).Ya karbi ruhun wanda bai san nagarta da mugunta ba. Saboda haka, ba su da hankali ga mugunta da mugunta, amma sun aikata abin da suke so, basu damu da Allah da hukunci na ƙarshe ba, domin yayin da suke ganin ba su gani ba, kuma yayin da suke ji ba su ji ba, ko da yake Sarki Dauda ya yi addu'a ga Ubangiji yana tambaya shi ya hukunta masu rinjaye, kuma ya sanya makircinsu su zama tarko a gare su (Zabura 69: 23-24).

Duk da haka, Yesu ya canza kalmomin da Dawuda ya faɗa, ya kuma umurci mabiyansa: "ku ƙaunaci magabtanku, ku albarkaci wadanda suka la'anta ku, kuyi kyau ga wadanda suka ki jinin ku, ku kuma yi addu'a ga wadanda suka yi amfani da ku kuma suka tsananta muku, iya zama 'ya'yan Ubanku na sama "(Matiyu 5: 44-45).

Sauran mutanen da suka zaɓa, da Kristanci a ko'ina cikin duniya, sun tabbatar da muhimmancin kasancewar su ta wurin aiwatar da umarnin Almasihu cikin tsanantawa, matsalolin, da kuma zarge-zargen ƙarya.

ADDU'A: Ya Uba na samaniya, muna bauta maka saboda karuwar zuriyar Ibrahim waɗanda suka bude zukatansu ga Ruhu Mai Tsarki, tsarkake kansu da jinin Yesu, kuma sun sami rai madawwami. Don Allah a ƙarfafa masu bi na gaskiya, kuma ku kiyaye su don su fuskanci kasancewarku tare da su a tsakiyar zalunci, neman taimako daga bangarori na bangaskiya, kuma kada ku zama ganima ga rarrabuwa.

TAMBAYA:

  1. Menene ainihin ma'anar kalmomin Allah ga Iliya cewa ya ajiye mutum dubu bakwai a Isra'ila, dukan gwiwoyin ba su rusuna wa Ba'al ba?
  2. Mene ne ma'anar kalmomin Bulus cewa shi da dukan mabiyan Almasihu na Yahudawa suna cikin sauran tsarkakan mutanen da Allah ya zaɓa?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on January 09, 2021, at 10:33 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)