Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Acts - 069 (Founding of the Church at Lystra)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- HAUSA -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

AYYUKAN - A cikin Nasara Tsarin aiki ALMASIHU
Nazarin a cikin Ayyukan Manzannin
SASHE 2 - Santawa Game Da Wa'azi Tsakanin Da Al'ummai Da Tushe Ikklisiya Daga Antakiya Zuwa Roma Ta Hanyar Ma'aikatar Kula Da Bulus Manzo, Ruhu Mai Tsarki Ya Umarta (Ayyukan 13 - 28)
A - Na Farko Mishan Tafiya (Ayyukan 13:1 - 14:28)

5. Da kafa na Ikilisiyar a Listira (Ayyukan 14:8-20)


AYYUKAN 14:8-18
8 A Listira akwai wani mutum da ba shi da ƙarfi a ƙafafunsa, yana zaune, kuturu daga mahaifiyarsa, wadda ba ta taɓa tafiya ba. 9 Wannan mutum ya ji Bulus yana magana. Bulus ya dube shi, ya ga yana da bangaskiya don ya warke, 10 sai ya ɗaga murya ya ce, "Ku miƙe tsaye a ƙafafunku." Sai ya tashi, ya yi tafiya. 11 Da mutane suka ga abin da Bulus ya yi, sai suka ɗaga murya suna cewa, "Alloli sun gangara mana da siffar mutane." 12 Sai Barnaba suka kira shi Zeus, da Bulus, da Hamisa, saboda shi ne babban mai magana.13 Sai firist na Zuwa, wanda Haikali yake a gaban birnin, ya kawo bijimai da garkuwoyi a ƙyamaren ƙofofin, yana so ya miƙa hadaya tare da jama'a. 14 Amma da manzannin Barnaba da Bulus suka ji haka, suka yayyage tufafinsu, suka sheƙa a guje tare da taron, suna ihu 15 suna cewa, "Ya ku 'yan'uwa, don me kuke yin waɗannan abubuwa? Mu ma maza ne da irinsu kamar ku, muna kuma yi muku wa'azi cewa ku juya daga waɗannan abubuwa marasa amfani ga Allah mai rai, wanda ya halicci sama, da ƙasa, da teku, da dukan abin da yake cikin su, 16 wanda a zamanin da aka bari ya bar dukan al'ummai suyi tafiya a hanyarsu. 17 Duk da haka bai bar kansa ba, ba tare da shaida ba, sai ya yi mana alheri, ya ba mu ruwan sama daga sama, da kuma yanayi mai albarka, yana cika zukatanmu da abinci da farin ciki." 18 Da waɗannan maganganu, ba su iya hana yawan jama'a su yi musu hadaya ba.

An yi wata mu'ujiza mai banmamaki a Listira, wani gari mai nisan kilomita 30 a kudu maso yammacin Iconium. Yesu ya warkar da wani rauni ta wurin maganar Bulus manzo. Bayan shekaru kafin wannan taron, Bitrus ma, ya warkar da sunan Yesu almasihu wani mutum wanda aka shanyayye daga mahaifiyarsa a ƙofar Haikali. Wannan warkarwa ya haifar da babban taro na mutane a cikin ƙofar Haikali, inda Bitrus ya ba da hadisin da ya dace. A sakamakon haka ne aka kai Bitrus gaban shari'a a gaban babban majalisa na Yahudawa.

Menene ya faru da Bulus a Listira? Yayin da manzo yayi wa'azi ga jama'a, ya lura da rashin lafiya. Wannan matalauci ya fahimci mai magana kuma yayi imani da ikon almasihu. Lokacin da ido ya hadu da Bulus, manzo ya san nufin Allah. Ya dube shi tsaye kuma ya umurce shi ya tsaya a kan ƙafafunsa nan da nan ya yi tafiya. Ikon Almasihu yayi aiki ta wurin kalmomin Bulus manzo, ba tare da ya furta sunan Yesu ba, kuma ba tare da ɗaukar hannunsa ta hannu ba, kamar yadda Bitrus ya yi. Mutumin da yaji ya ji bishara kuma yayi imani da bisharar ceto. Bangaskiyarsa ta cece shi.

Listira wani birni ne mai banƙyama, wanda mutanensa ba su san Allah ɗaya ba mai tsarki, wanda a gabansa dukan mutane masu laifi ne. Wadannan masu shirki sun gaskanta da alloli da ruhohi da yawa. Sun yi imani da yiwuwar gumakansu da suka hada kansu da tafiya tare da su. Har ila yau, sun yarda da sunaye, domin ruhohin jahannama da na rasa mutane ba su rabu da juna.

Da taron jama'a suka ji Barnaba da Bulus, suka ga yadda mutumin nan yake warkar da shi, sai suka yi tsammani alloli tsarkaka sun ziyarci birni. Sai suka ba Barnaba sunan Zeus, domin yana da halaye iri ɗaya kamar yadda mahaifin gumakansu yake, shi ne babban alloli na Girkanci fantiono, wanda mahaifinsa mahaifinsa ya kasance da alheri, shiru da hankali. Ga Bulus sun ba da suna Hamisa, manzon Allah, wanda ya bambanta kansa ta hanyar aiki, aiki mai dadi, magana, da jayayya. Tun da akwai tsohuwar Haikali na Zeus a waje da garin, firist na allahn Zeus ya dauki wannan ambato nan da nan, yana tunanin lokaci ne da zai iya yin aikin kansa. Ya yi hanzari da sauri ya kawo bijimai biyu da aka yi da furanni, suna so su ba da sadaka ga manzannin. Ya kira mutane da yawa daga cikin garin su zo wani biki na farin ciki, wanda zai kasance a cikin girmamawar alloli. Irin waɗannan ɗakuna a ɗakin sujada an bambanta da shan giya, tashin hankali, da zina. A cikin haka sunyi zaton suna samun albashin gumaka 'da albarkatu, ta hanyar ba da duk karfin su ga jin dadi da lalata.

Bulus da Barnaba basu fahimci muryar mutane a cikin harshensu ba. Sun kasance nesa daga gare su, ana girmama su da girmamawa. Lokacin da manzannin biyu suka fahimci abin da mutane suke so su yi sai suka zama abin kunya da tsoro. Suka gudu cikin tsakiyar taron kuma suka yayyage tufafinsu, suna nuna fushinsu da kuma himmarsu ga Allah. Bulus ya hau dutse mai tsawo ya yi ihu yana cewa: "Dakatar da shi! Kun yi laifi! Mu ba alloli ba ne, amma mutane kawai ne kamarku, wadanda suka kasance daga jiki da jini. Kun yaudare kanku. Zeus da Hamisa ba su zo gare ku ba, domin wadannan gumakan suna banza ne. Su ne kawai ƙaddarar kirkiro. Dukan gumakan da kuke bauta wa ba kome ba ne sai abubuwan banza, abubuwan banza marasa amfani, marasa amfani, marasa iko, marasa rai.

Mu ne a nan don in yi muku wa'azi game da Allah Maɗaukaki, Mai Tsarki, kuma Gaskiya, wanda ya halicci sama da ƙasa da abin da ke cikinsu, duk abin da kuke gani, har ma ku kanku. Mu ne duk halittar Allah mai kyau, wanda ba ya tilasta kowa ya aikata nufinsa, amma ya ba da wadanda suke tsayayya da shi zuwa sha'awar zuciyarsu, don halakar kansu da kansu. Duk da son kai da son kai, Allah ya ci gaba da tarihinsa tare da maza. Yana ƙaunar ba kawai masu biyayya ba amma marasa biyayya kuma, yana ba su ruwan sama, hasken rana, zafi, sanyi, da kuma albarkatu a lokacin da suka dace. Allah ne kaɗai ke ba mu abinci, farin ciki da farin ciki, ba Hamisa ba, Zeusi, ko wani irin ruhu, wanda duk abin banza ne. Kamar haka ne manzannin biyu suka yi magana da mutane da yawa, kuma da yawa kokarin da suka hana su miƙa hadaya. Firist ya yi fushi, mutane da yawa, suna tunanin tunanin da zasu rasa dangane da gumakansu, sun koma gida cikin fushi, kamar dai wata tsawa ta faɗo a kansu daga sama. Dukan garin ya yi magana game da manzannin biyu da wa'azi masu ban mamaki game da Allah ɗaya.

TAMBAYA:

  1. Me ya sa Bulus ya kira duk abubuwan banza na allah?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 01, 2021, at 02:18 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)