Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Acts - 064 (Preaching in Cyprus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- HAUSA -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

AYYUKAN - A cikin Nasara Tsarin aiki ALMASIHU
Nazarin a cikin Ayyukan Manzannin
SASHE 2 - Santawa Game Da Wa'azi Tsakanin Da Al'ummai Da Tushe Ikklisiya Daga Antakiya Zuwa Roma Ta Hanyar Ma'aikatar Kula Da Bulus Manzo, Ruhu Mai Tsarki Ya Umarta (Ayyukan 13 - 28)
A - Na Farko Mishan Tafiya (Ayyukan 13:1 - 14:28)

2. Wa'azi a ziprusi (Ayyukan 13:4-12)


AYYUKAN 13:4-12
4 Da Ruhu Mai Tsarki ya aike su, suka tafi Seleukia, Daga can kuma suka shiga tsibirin Kubrus. 5 Da suka isa Salamis, suka yi ta wa'azin Maganar Allah a majami'un Yahudawa. Suna kuma da yahaya a matsayin mataimakiyarsu. 6 To, da suka bi tsibirin har zuwa Pafusa, suka sami wani mai sihiri, annabin ƙarya, Bayahude mai suna Bar-Yesu, 7 wanda yake tare da majalisa, mai suna Sergiusi Bulus, mutum ne mai hikima. Wannan mutumin ya kira Barnaba da Shawulu kuma ya nemi jin maganar Allah. 8 Amma Elimas mai sihiri (don haka aka fassara sunansa), ya tsaya a gare su, yana nema ya juyar da mai mulki daga bangaskiya. 9 Sai Shawulu, wanda ake kira Bulus, cike da Ruhu Mai Tsarki, ya dube shi 10 ya ce, "Kai maƙaryaci ne na dukan adalci, kai ɗan maƙiyinka, ba za ka gushe ba? kuna ɓatar da hanyoyi madaidaicin Ubangiji? 11 To, ga shi, ikon Ubangiji yana tare da kai, za ka makance, ba za ka ga rana ba har wani lokaci. "Sai ga wani duhu mai duhu ya fāɗa masa, sai ya tafi ya nemi wani ya jagoranci shi. by hannun. 12 Sai mai mulki ya gaskata, sa'ad da ya ga abin da ya faru, yana mai matuƙar mamaki a koyarwar Ubangiji.

Ruhu Mai Tsarki ya aiko manzannin biyu. Ya shiryar kuma ya taimaka musu domin suna ɗaukaka sunan Ubangiji Yesu. Ya fara jagorantar mutanen biyu zuwa Seleucia, wani tashar jiragen ruwa mai kusan kilomita 25 daga Antakiya. A nan ne manzannin nan biyu suka durƙusa suka yi addu'a tare da 'yan'uwansu waɗanda suka zo don su gan su. Sai suka shiga jirgi sai suka tafi tsibirin Kubrus, mahaifar Barnaba. Ya san tsibirin na da kyau, kuma ya yi tunanin cewa hidimarsu za ta ci gaba a can, yana wa'azi ga 'yan uwansa.

Sa'ad da suka isa Sallamis, wani gari a gabashin tsibirin Kubrus, ba su tsaya a kasuwa ba, suna magana da al'ummai. Maimakon haka, sai suka shiga majami'ar Yahudawa a nan gaba suka gabatar musu da Maganar Allah. Wadannan mambobi ne na Tsohon Alkawari suna da yawa a wannan tsibirin, wadda take a ƙarshen gabashin Bahar Rum. Duk da haka ba mu taɓa karanta wani Yahudawa a tsibirin ziprusi ba da gaskiya ga Yesu almasihu ko ƙin yarda da shi cikin fushi. Da alama babu wani daga cikin mazaunan wurin da ya kula da su. An yi amfani da su ga sauran matafiya da suke zuwa wannan tsibirin tare da baƙon abu.

Sai suka tafi tare da Yahaya Mark, ɗan'uwan Barnaba. Ba'a kira shi da Ruhu Mai Tsarki zuwa wannan sabis ba, amma ya kasance tare da su a matsayin mai hidima da abokin tafiya. Sun wuce ta tsibirin, wanda ke da nisan kilomita 1,60, yana wa'azin mulkin Allah kuma yana kira mutane zuwa tuba. Ba mu karanta cewa kowa ya amsa kiransu ba, ya yi imani, ko aka yi masa baftisma. Babu ikilisiyar da aka kafa a can. Sabili da haka sabis na waɗanda waɗanda Ruhu Mai Tsarki ya zaɓa ba ya bayyana su kasance masu wadata ba a farko.

A ƙarshe sun isa faphos, babban birnin kasar ziprusi a zamanin Bulus da kuma zama masanin Romawa, Sergiusi bulus. Shi ne babban gwamnan wannan tsibirin, wanda bai yarda da babban majalisa na jihar ba. Wannan gwamna yana da basira, mai hankali, kuma mai hikima ga lokacin. Lokacin da ya ji game da sabon koyarwar a tsibirinsa, sai ya aika wa masu wa'azi su tambayi su game da rukunan su.

Abin mamaki ne, mai sihiri na Yahudawa mai suna Elima ya zauna a gidansa. Wannan Elymas yana da alamar baiwar annabci, kuma ya yi amfani da shi a hidimar Shaidan. Ta haka ne ya zama annabin karya, ya dauki kansa a gaya wa gwamnan wasu abubuwan da suka shafi maza da makomar. A gaskiya ya yaudare shi ta hanyar karya, don samun kudi daga gare shi. Wannan annabin ƙarya ya rinjayi gwamnan da tsibirin ta wurin ruhun ruhunsa.

Ya gargadi gwamnan game da Barnaba da Shawulu, waɗanda suka kawo sabon ruhu zuwa tsibirin. Duk da haka a lokacin da gwamna ya ji waɗannan mutane biyu, sai ya ji daɗin bishararsu. Saboda haka wanda wanda yake da ruhun jahannama ya sa ya zama kasuwancinsa don tsayayya da Barnaba da Shawulu, tare da yin fasikanci. Ya yi amfani da dukan ikonsa na rinjayi don dakatar da mulkin Allah daga zuwa cikin yankinsa. Ya bukaci, a duk lokacin da ya rage, ya hana mai tsaron shi daga bada duk wani bangare na sabon bangaskiya, don haka tsibirin ya zama Krista. Wannan shi ne, a mafi yawancin lokuta, dalilin rashin nasarar yin wa'azi. A wasu ƙasashe wani ruhu marar tsarki yana zaune, yana tsayayya da ƙofar ruhu na bishara. Ruhun da ke cikin sama bai yarda da ruhu a duniya ba. Dukkanin addinan addinai sune maƙaryata.

Barnaba da Shawulu sun gane cewa ruhu a cikin Bar-Yesu, sunan Yahudanci mai sihiri, ya saba da Yesu Almasihu, wanda aka shafe da Ruhu Mai Tsarki. Wannan mai sihiri ya cike da ruhun shaidan, yana ɓatar da gaskiyar tsohon alkawari. Ya yi amfani da ilimin ilimin addini don ya goyi bayan ƙarya. Gwaninsa ya cika da hikima ta yaudara, wanda ya kasance rarrabewa da rashin yarda da abin da yake daidai da gaskiya.

Ya faru cewa gwamna yana da suna kamar manzo, yayin da mai sihiri yana da suna kamar Yesu. Sabili da haka, manzanni sunyi tunanin cewa wannan zai kasance shiri don zuwan mulkin Allah zuwa tsibirin, kuma mai yiwuwa ga dukan Romawa daula ta wurin majalisa. Amma kwanan nan mafarkansu suka tashi, kuma wani rikici ya faru tsakanin yaudarar shaidan da gaskiyar almasihu. Shawulu, wanda aka kira Bulus, ya bayyana kansa a fili kuma ya kawar da rufin ƙarya daga fuskar annabin ƙarya da mai sihiri. Bulus bai yi wa'azin tuba ga mai sihiri ba, bai kuma ba shi gafara ba. Maimakon haka, ya hukunta shi a cikin sunan Almasihu kuma ya rinjayi ruhunsa ta hanyar bangaskiya ga aikin hannu na Ubangiji. Ruhu Mai Tsarki ya jagoranci, Bulus ya sakar annabin ƙarya ta wurin kasancewarsa. Bai kawo mai ruɗi zuwa mutuwar jiki ba, amma Almasihu Yesu ya ba shi iko ya yi mu'ujjiza. Ya yaudarar mai sihiri da makanta domin ya sami damar tuba, kamar yadda shi ma, ya yi makanta a hanya zuwa Dimashƙu, yana da damar yin tunãni game da zunubinsa. Tare da Bulus, duk da haka, ya zo ga sanin wanda Ubangiji gaskiya yake, da gaskantawa da shi, da kuma ceto.

Yesu ya nuna kansa a Ziprusi ya zama Ubangiji a kan dukkan ruhohi da Victor a kan shaidan, ta wurin shaidar Bulus, bawansa. Wadanda suke wurin sun ji nasarar Allah mai girma. Bayan haka Bulus ya ambaci Bulus a cikin rubutun Ayyukan Manzannin, domin ƙarshe da "ƙarami" sun zama na farko. Shi, wanda yake da himma ga ɗaukakar Almasihu ya sami iko ya ɗaukaka sunan mai ceto. Wannan daukakawa shine ainihin nufin Ruhu Mai Tsarki.

Abin takaici, gwamnan ya gaskanta da Almasihu mai rai ne kawai saboda mu'jiza, kuma ba da zuciya ɗaya ba. Ya yi watsi da yin baftisma. Ko da yake sunansa "Bulus", bai zama mai wa'azin almasihu ba, kamar yadda Bulus na gaskiya ya yi. Duk da bangaskiyarsa ya kasance mai tsaka tsaki. Ta hanyar dawowarsa ya zama dalilin jinkirta yaduwar mulkin Allah. Amma bai yarda da yin wa'azi a tsibirin ba, yana kiran kansa da sunan Yesu, wanda sunansa ya ji tsoro. Ba mu karanta wani abu ba game da Sergiusi Bulus a cikin tarihin coci.

Bulus da Barnaba sun ji wataƙuwa cewa koyarwar Ubangiji ba wani tunani bane, amma iko daga sama. Ubangiji da kansa yana tare da waɗannan mutane a cikin nasararsa na nasara. A wannan farko na tafiya, duk da haka, akwai waɗanda ba su tuba ba, a ziprusi, ƙauyukan masu aminci Barnaba.

ADDU'A: Ya Ubangiji Yesu, Kai ne nasara a kan dukkan shaidan. Muna rokonka ka halaka dukkan iko akan bishararka a cikin mu. Albarka ta tabbata ta wurin saƙon barorinka, cewa ba wanda zai iya tsayawa cikin hanyar da kake yi na nasara. Muna tambayarka aikin aikinka don biyan shaidarmu, kuma Kariyarka akan dukan bayinKa.

TAMBAYA:

 1. Me yasa Bulus ya yi fushi? Ta yaya ikon Ubangiji yayi aiki don tabbatar da kalmomin Bulus?

JARRABAWA - 4

Mai karatu,
Yanzu da ka karanta ayoyinmu game da Ayyukan manzanni a cikin ɗan littafin nan za ku iya amsa tambayoyin da suka biyo baya. Idan kun amsa daidai 90% na tambayoyin da ke ƙasa, za mu aiko muku na gaba na wannan jerin da aka tsara don inganta ku. Don Allah kar ka manta da su rubuta cikakken suna da kuma adireshin a fili akan takardar amsa.

 1. a yaya Yesu ya ta'azantar da Shawulu a lokacin da ba a shigar da shi cikin coci ba, lokacin da abokansa suka tsanan ta ma sa?
 2. Yaya almasihu ya warkar da Iniyasu a Lidda?
 3. Ta yaya Yesu ya umurce shi ya ta da matattu a cikin almaji ransa?
 4. Menene muhimmancin mala'ika ya bayyana ga Karniliyus, jami'in?
 5. Menene ma'anar kalmar Allah ga Bitrus: "Abin da Allah ya tsarkake ka kada ka kira na kowa."?
 6. Me ya sa Karniliyus, manzon Romawa, ya so ya bauta wa Bitrus, masunta? Me ya sa Bitrus ya hana shi?
 7. Menene ainihin ma'anar bayani: "Yesu Almasihu Ubangiji ne duka"?
 8. Ta yaya Ruhu Mai Tsarki yake zaune a zuciyar mutum?
 9. Me yasa malaman Attaura na Krista Yahudawa suka yi gar dama da Bitrus?
 10. Ta yaya sanannen ikilisiya da ke Antakiya ya kasance?
 11. Menene alamomi na Krista na gaske?
 12. Me yasa Sarki Agaribas ya tsananta wa Kirista? Menene manufar wannan zalunci?
 13. Me yasa waɗanda aka taru don yin addu'a suna mamakin ganin sun tsaya a ƙofar?
 14. Ta yaya kalmar Allah ta ci gaba da bunƙasa duk da ɓarna?
 15. Wanene Ruhu Mai Tsarki? Yaya ya shirya salloli a Antakiya?
 16. Me yasa Bulus ya yi fushi? Ta yaya ikon Ubangiji yayi aiki don tabbatar da kalmomin Bulus?

Muna ƙarfafa ka ka kammala wannan jarrabawar jarrabawa akan Ayyukan manzanni domin ku sami tasiri na har abada daga maganar Allah. Muna jiran amsoshinka da yin addu'a a gare ku. Adireshin mu shine:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 27, 2021, at 12:51 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)