Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 075 (Paul’s Worthiness to write this Epistle)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
SUPLEMENTO SA PARTE 3 - ESPESYAL NGA MGA TAHO KABAHIN SA KINAIYAHAN NI PABLO NGADTO SA MGA NAMUNUAN SA IGLESIA SA ROMA (Roma 15:14 - 16:27)

1. Ang katakus ni Pablo mosulat sa epistula (Roma 15:14-16)


ROMA 15:14-15
14 Mga igsoon, siguro ako nga puno kamo sa kayo ug tanang kahibalo, ug makahimo kamo pagtudlo sa usag-usa. 15 Apan sa pagsulat ko niini, nagmaisogon ako tungod sa pribilihiyo nga gihatag kanako sa Dios, 16 sa akong pagkasulugoon ni Kristo Hesus sa pag-alagad sa mga dili Judio. Nag-alagad ako ingon nga pari aron pagwali sa Maayong Balita nga gikan sa Dios, aron ang mga dili Judio dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo.

Tapos niyang nakompleto ang pagdukiduki sa Teolohiya, dugang usab ang iyang praktikal nga suhestyon, Gisumada ni Pablo ang iyang hinimo ug ang iyang pagkatakus mosalat niining sulat. Gihimo niya kini aron ang mga magbabasa dili mahitumpawak sa pagsaway ug pagduhaduha.

Gikompirma ni Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa Roma nga sila wala magsunod ug usa ka panglantaw, relihiyosong pilosopia, apan nga kini katumanan sa mga bunga sa ebanghelyo diha kanila.

Gitawag niya sila nga mga igsoon diha sa espiritu sa pamilia sa Dios, kinsa nahimong mga anak sa Dios sumala sa kamatuoran ug espiritu.

Nabatonan nila kini nga pribilehiyo tungod kay sila puno sa pagkamatarong, dili tungod kanila, apan gihatag kanila sa Dios.Wala lang sila magsulti kabahin sa Ginoo ug sa ilang relasyon kaniya, apan ila usab gikinabuhi ang maong pakigsaad uban sa gugma, pagpaubos, ug respeto, busa kadtong mga naa sa gawas sa iglesia mahibulong sa ilang pagkamatarong.

Si apostol Pablo mikompirma nga ang maong mga espituhanong pribilehiyo ug balaanong kinaiya naggikan sa kahibalo sa Dios amahan pinaagi sa pagtuo sa iyang Anak. Sayod silang ang balaang Dios mao ang Amahan, ug si Hesu-Cristo ang iyang pinanggang Anak, ug nga nasinati nila ang gahom sa Balaang Espiritu. Busa niangat ang ilang pagpuyo sama sa ubang mga Judio ug mga Gentil.

Niini nakabaton silag reponsibilidad sa pagbag-o sa usag-usa, dili pinaagi sa garbo ug pagkamapahitas-on, apan uban ang pagkamapailubon ni Kristo ug ang giya sa Espiritu sa kamatuoran.

Apan, ang saktong pagsulti nagkinahanglag pagbansay, kahibalo, ug pagbuhat uban sa maayong pamatasan ug respeto. Si apostol Pablo misulat niing sulat sumala sa iyang espirituhanong kahamtong sa mga prinsipyo sa Kristohanong pagtuo ug pagkinabuhi, ug iyang gitawag kining kompletong epistula nga usa lamang ka “parte”.

Sa Unang Parte sa iyang epistula, iyang gitudlo ang pagkamatarong sa Dios, kinsa matarong sa kanunay, bisan pa iyang pagluwas sa mga makasasala pinaagi sa dugo ni Hesu-Kristo, ug mipuno kanila sa iyang Balaang Espiritu uban sa gugmang walay kinutoban.

Sa Ikaduhang Parte, iyang giklaro ang pagpadayon sa pagkamatarong sa Dios, taliwala sa pagkatig-a sa mga kasingkasing sa iyang piniling katawhan, aron ang tibuok kalibotan maka-ambit sa kahupnganan sa iyang grasya, pagpakigsaad ngadto sa mga amahan sa pagtuo.

Sa Ikatulong Parte, ang apostol mipasabot sa praktikal nga pag-ila sa pagkamatarong sa Dios diha sa kinabuhi sa mga sumusunod ni Kristo kinsa mipas-an sa matag-usa sa walay pagreklamo, bisan pa ug ang uban kanila nagpuyo sa sukwahing pamaagi.

Si Pablo misulat kabahin sa sumusunod nga mga prinsipyo sa iyang hamubong epistula: “Ang basehan sa pagtuo”, “ang doctrina sa pagtakda”, ug “ang prinsipyo sa Kristohanong kinaiya”. Iyang gisulat aron ipahimangno sa iglesia kinsa gigasahan sa Espiritu sa Dios sa kinatibuk-ang kahupnganan sa Dios nga gibubo sa mga magtutuo.

Gibatonan niya ang kadasig sa pagpasabot niining mga nag-unang prinsipyo sa Kristianismo tungod sa iyang kasinatian sa iyang kinabuhi sa kapasayloan sa Dios taliwala sa iyang paglutos sa iglesia. Usab, ang Labing Balaan mitawag kaniya aron mahimong alagad kang Kristo ug isangyaw ang evanghelyo sulod sa mahugaw nga mga Gentil sa walay kondisyon.

Kini nga pagpangalagad wala gihimo uban sa violente, espada, o pagpa-agas sa dugo, ni sa kamaayo mosulti, apan sa pag-ampo, pagtuo, ug pagpasalamat atubangan sa trono sa Dios. Si Pablo nahimong espirituhanong pari nga nakigpasig-uli sa dili Judiong panon ngadto sa Ginoo.

Ang iyang bug-at nga mga pulong gitumong alang sa pag-andam niadtong mga ignorante ug nahisalaag sa pagkomitar sa ilang mga kaugalingon kang Kristo pinaagi sa pagkamapasalamaton diha sa pagsunod sa pagtuo nga sila mahimong masagop isip mga kabahin sa espirituhanong lawas ni Kristo.

Ang iyang pagpangalagad nahimo pinaagi sa gahom sa Balaang Espiritu, kinsa naghatud sa apostol sa paghuman sa iyang ministry sumala sa kabubut-on ni Kristo. Nag-uban kaniya ang kahimuot sa Dios tungod kay nagmasinugtanon siya sa tinguha sa espiritu.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, gidayeg ka namo tungod kay gihimo nimo si Pablo, ang masinapakon ug relihiyosong magtutudlo, nga maligdong, mapailubon pinaagi sa pagpakita ni Kristo kaniya ngadto sa Damascus. Giluwas nimo siya, gitawag, ug gilig-on siya pinaagi sa Balaang Espiritu, aron ipalaganap ang kaluwasan ni Kristo kauban sa mga katawhan sulod sa dagat sa Mediterania. Mapasalamaton kami niining nabantog nga epistula ngadto sa iglesia sa Roma, tungod kay nagpahinumdum kini sa tanang iglesia sa kalibutan sa mga prinsipyo sa ilang pagtuo.

PANUTANA:

  1. Unsay gisulat ni Pablo diha sa iyang epistula nga iyang gikonsidera nga usa ka parte lamang?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:44 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)