Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 076 (The Secret of Paul’s Ministry)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
SUPLEMENTO SA PARTE 3 - ESPESYAL NGA MGA TAHO KABAHIN SA KINAIYAHAN NI PABLO NGADTO SA MGA NAMUNUAN SA IGLESIA SA ROMA (Roma 15:14 - 16:27)

2. Ang sekreto sa ministri ni Pablo (Roma 15:17-21)


ROMA 15:17-21
17 Busa sa akong pagkahiusa kang Kristo Hesus, makapagarbo ako sa akong pag-alagad sa Dios. 18 Magmaisog ako ug isulti ko lamang ang paggiya sa mga dili Judio sa pagsunod sa Dios pinaagi sa mga pulong ug sa mga milagro ug sa gahom sa Espiritu. 19 sa gahom sa mga ilhanan ug mga milagro ug sa gahom sa Espiritu. Busa sa nagpanaw ako gikan sa Jerusalem paingon sa Ilirico, gisangyaw ko ang Maayong Balita mahitungod kang Kristo. 20 Gitinguha ko kanunay ang pagsangyaw sa Maayong Balita sa mga dapit diin wala pa ikasangyaw si Kristo aron dili ako magtukod diha sa sukaranan nga gipahimutang na sa uban. 21 Sumala sa giingon sa Kasulatan, “Makakita kadtong wala suginli bahin kaniya, ug makasabot kadtong wala makadungog kaniya.”

Gikalipay ug gihimaya ni Pablo ang iyang mga ministry ug kadaugan sa publiko. Apan iya dayong gitin-aw, nga ang iyang pagpamuhat wala nagagikan kaniya, apan kang Hesu-Kristo, kinsa nagapuyo kaniya, ug nagapanglihok ug nagsulti pinaagi kaniya.

Ang apostol sa mga Gentil walay kadasig mosulti sa mga kalamboan, kinsa dili si Kristo mismo ang namuhat, apan iyang gikonsidera ang kaugalingon nga ulipon sa Manluluwas, matinumanon sa iyang giya.

Mao kini ang sekreto sa kinabuhi sa apostol; nga siya “anaa kang Kristo”. Ang iyang panghunahuna mga panghunahuna ni Kristo, nagsulti kabahin sa pagdasig ni Kristo kaniya, ug namuhat sumala sa iyang gimando kaniya.

Mao kini ang unod sa sinulat sa mga Buhat sa Apostoles, ug ang sekreto sa matag panudlo sa kasimbahanan karon. Ang tumong sa buhing Ginoong Hesu-Kristo sa kinabuhi ni Pablo, nga naghimo kaniyang ulipon, mao ang paggiya sa luog nga katawhan sa pag-sunod ni Kristo pinaagi sa pagtuo.

Ang mga pakigpulong ni Pablo ug sinulat dili igo alang sa iyang serbisyo; busa, miantus pa siyag kalisdanan sa iyang mga pagbiyahe, nikaon sa wala niya maandi, nagtrabaho ug mabug-at, ug naghimog mga milagro.

Iyang gitin-aw nga ang tanan niyang pagpanulti, trabaho, ug mga milagro natuman pinaagi sa gahum sa Amahan, Anak, ug sa Balaang Espiritu, ug dili sa iyang kaugalingon.

Ang sekreto sa iyang epiktibong pagpangalagad mao ang iyang hingpit nga pagpugong sa kaugalingon, ug ang dakung pag-ila ni Kristo, ang Manluluwas.

Gideklara ni Pablo ang pagpalaganap sa iyang ministro gikan Jerusalem, sa Anatolia, ug sa Kasadpang Grecia.Tanan niining mga probinsyaha nailalom sa estado sa Roma, ug Si Pablo, nagalakaw lamang sa halos tanan niyang makaluya ug makuyawng mga biyahe, dili pinaagi sa kabayo o karwahe.

Gipalabi niyang mahago ang kaugalingon sa iyang mga ministri aron maluwas ang mga dili magtutuo, ignorante ug mga pagano ngadto ni Ginoong Hesus. Iya usab gipamatud-an nga ang dungog sa iyang ministri mao ang pagsangyaw sa ebangelyo ni Kristo sa mga ciudad, lungsod, ug probinsya diin ang ngalan ni Hesus wala pa nailhi nila.

Wala siya nagtinguha pagpamuhat diha sa patukuranan sa uban, apan siya ang una nga nagminister sa dapit nga wala pa masugdi sa uban uban ang kakuyaw ug mga pag-antus nga iyang nasinati.

Pinaagi sa iyang ministri, iyang natuman ang balaang pagpakigsaad ngadto ni propeta Isaias: “Sa pagkaagi nga siya magabisibis sa daghanang mga nasud; ang mga hari managtak-um sa ilang mga baba sa atubangan niya: kay kadtong wala pa ikasugilon kanila makita nila; ug kadtong wala nila hidunggi, ila nga hisabtan (Isaias 52:15).

Ang mga Judio, sa ilang kadaghan, wala nakombinse niining balaang plano, giila nila ilang kaugalingon nga sila lang ang katawhan sa Dios.Apan si Pablo mipasabot sa kamatuoran sa iyang ministri ngadto sa mga Gentil, subay sa prueba sa bibliya, ug ang pakigsaad sa Dios ngadto sa mga Gentil.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, nagpasalmat kami kanimo pinaagi ni Hesu-Kristo, tungod sa iyang matinud-anong alagad nga wala nagsangyaw gamit ang ilang mga ngalan, ni namuhat pinaagi sa ilang kaugalingong gahom, apan nagsangyaw ug namuhat pinaagi sa ngalan ni Kristo, ug nakabaton sa iyang gahom. Bantayi ang imong mga alagad gikan sa mga pulong ug buhat, nga mugna sa ilang kaugalingong gusto, ug lig-ona sila diha sa espirituhanong lawas ni Kristo hangtud sa hangtud.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang sekreto sa mga pagministeryo ni aposltol Pablo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:45 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)