Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 073 (How those who are Strong in Faith ought to Behave)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek? -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 3 - ANG PAGKAMATARONG SA DIYOS MAKITA DIHA SA KINABUHI SA MGA SUMOSONOD NI KRISTO (Roma 12:1 - 15:13)

10. Unsaon niadtong lig-on ug pagtuo sa pag-atubang sa mga wala damhang mga problema (Roma 15:1-5)


ROMA 15:1-5
Kitang mga lig-on sa pagtuo kinahanglan motabang sa pagdala sa mga palas-onon sa mga maluyahon, ug dili kita magpahimuot sa atong kaugalingon. 2 Hinunoa, ang matag usa kanato angay magpahimuot sa atong isigkamagtutuo alang sa iyang kaayohan aron malig-on siya sa iyang pagtuo, 3 kay wala magpahimuot si Kristo sa iyang kaugalingon kondili, sumala sa giingon sa Kasulatan, “Akoy nadakdakan sa mga pagbugalbugal nila kanimo.” 4 Kay ang tanang nahisulat sa Kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato ug sa ingon makabaton kitag paglaom pinaagi sa pagpailob ug sa kadasig nga gihatag kanato sa Kasulatn, 5 Ug hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo Hesus.

Sayod na si Pablo sa mga custombre kabahin sa pagkaon ug pag-inom. Nakita niya ang iyang kaugalingon niadtong mga lig-on ug gawasnon na sa balaod. Apan iyang gihimo ang pagpugong taliwala sa maong kagawasan, nga miingon nga ang mga hamtong sa pagtuo kinahanglang mosabot sa kaluyahon sa mga bag-ohan pa sa pagtuo samtang nagpadayon sa ilang pagtuo kang Kristo. Dili kita magpatuyang sa atong gusto, apan magpuyo kitang magpahimuot sa atong Dios ingon usab sa mga bag-ohan pa sa pagtuo nga kulang pa sa kasinatian sa Kristohanong kinabuhi. Niini mamalig-on ang ilang pagtuo nga maoy atong tinguha ug dili para atong kaugalingong gusto.

Niini nga prinsipyo mabungkag ang kitid nga epiritu sa kahakog sulod sa nakadaiyang bahin sa iglesia. Wala ta nagplano para sa atong kaugalingon, atong trabaho, ug atong mga oportunidad sumala sa atong mga damgo, apan pag-alagad kang Hesus ingon man niadtong mga huyang pa sa pagtuo, kay ang tumong niini nga panghunhuna dili ang “Ako” (ego), apan si Hesus u gang iyang iglesia. Si Hesus wala nagpakabuhi para sa iyang kaugalingon apan iyang gihubo ang iyang himaya ug nahimong tawo. Iyang gipas-an ang mga insult ug mga kasakit aron luwason ang kalibutan ug sakataposan siya namatay alang sa tanan. Siya gisaliway ug gibi-ay biay ingon nga criminal aron iyang maluwas ang criminal iyang kini silang matuboy pataas.

Si Hesus nagkinabuhi sumala sa Balaang Kasulatan; kinabuhing mapailubon, maligdong, ug tumang kamapahiubsanon. Sa libro sa Daang Tugon siya mikuha sa giya ug gahom sa iyang ministri. Siya nga nagtinguha sa pag-alagad sa iglesia kinahanglang magkinabuhi diha sa pulong sa Dios, kay kondili wala siyay gahom ug kalipay sa pagpangalagad.

Sa hataas niyang pagdukiduki niining pagtulon-an sa Pablo misumada sa iyang pag-ila nga ang Dios mao ang Dios sa pagkamapailubon ug kadasig (Roma 15:5). Ang Magbubuhat mismo nagkinahanglan sa taas nga pasensya aron ma-antos niya ang mga hakog ug masinupakong katawhan. Ang Iyang kadasig diha lamang sa iyang Anak, si Hesus, kinsa iyang gikahimut-an. Niini nga pamaagi, si Pablo migiya sa mga pag-ampo sa Roma ngadto sa espiritu sa pagpailob ug kadasig nga ma-angkon sa iglesia ang panaghiusa dili tungod sa mga magtutuo, apan diha kang Kristo lamang, tungod kay diha lamang kaniya mahiusa ang paghunahuna sa iglesia. Walay kalampusan o panaghiusa sa igelsia gawas kon gikan kang Kristo. Dayon ang tanan maghiusa sa pagdayeg, ug moila sa hingpit nga ang Labawng Makagagahom, Maghuhukom, ug Magbubuhat sa tibuok yuneberso mao a Amahan sa aton Ginoon Hesu-Kristo.

Si Kristo lamang ang nagpasig-uli kanato ngadto sa Labing Balaan pinaagi sa iyang pag-antos ug kamatayon. Gipalit kita niya pinaagi sa iyang dugo, ug sa iyang pagkabanhaw ug pagbayaw ngadto sa langit, nahimo kitang sinagop ug sa ikaduhang pagkatawong espirituhanon aron mahimo kitang takos sa kalipay, ug pagdayeg sa Amahan ni Hesu-Kristo nga atong maluluy-ong Amahan. Sama nga Siya ug iyang Anak hingpit, hiniusa sa espiritu, mao nga matag membro sa iglesia mahiusa usab kang Kristo sa hingpit.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, gi simba ka namo tungod kang Ginoong Hesus nga nagpadayag sa imong pagka amahan namo, gipasig-uli niya kami kanimo, ug gibugkos sa imong Balaang Espiritu hiniusa sa imong Gugma. Himoa kining maong gugma nga mohingpit sa espirituhanong panaghiusa sa mga kasimbahanan bisan pa sa managlahing baruganan sa magtutuo.

PANGUTANA:

  1. Unsay ipasabot sa mensahe sa Roma 15:5-6?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:42 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)