Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 072 (Do not Enrage your Neighbor for Unimportant Reasons)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 3 - ANG PAGKAMATARONG SA DIYOS MAKITA DIHA SA KINABUHI SA MGA SUMOSONOD NI KRISTO (Roma 12:1 - 15:13)

9. Ayaw pasuk-a ang imong igsoon sa walay hinungdan nga butang (Roma 14:13-23)


ROMA 14:13-23
13 Busa dili na kita manaway sa usag-usa ug likayan ta ang pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa atong igsoon sa pagpakasala. 14 Sa akong pagkahiusa sa Ginoong Hesus, siguro ako nga walay butang mahugaw sa iyang kaugalingon. Apan kon may nagtuo nga hugaw ang usa ka butang, hugaw kini alang kaniya. 15 Kon makadaot kamo sa inyong igsoon tungod sa gikaon ninyo, wala kamo magsunod sa gugma. Ayaw itugot nga ang gikaon ninyo makalaglag sa tawo nga gipakamatyan ni Kristo. 16 Ayaw itugot nga ang giila ninyong mayo tamayon sa uban. 17 Kay ang Gingharian sa Dios dili pagkaon ug pag-inom, kondili pagkamatarong, pakigdait, ug kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. 18 Ug ang nag-alagad kang Kristo niining paagiha, kahimut-an sa Dios ug sa mga tawo. 19 Busa paningkamotan nato kanunay ang pagbuhat sa mga butang nga makahatag ug kalinaw ug makalig-on sa usag-usa. 20 Ayaw laglaga ang gibuhat sa Dios tungod lamang sa kalan-on. Mahimong kan-on ang tanang pagkaon, apan sayop ang pagkaon sa bisan unsa nga makaangin sa pagpakasala. 21 Dili maayo ang pagkaon ug karne o pag-inom ug bino, o pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa imong igsoon. 22 Busa tipigi ang imong pagtuo bahin niining mga butanga aron ang Dios ra ug ikaw ang masayod. Bulahan ang tawo nga wala sudyai sa iyang konsensya sa pagbuhat niya sa butang nga iyang nauyonan. 23 Apan kon mokaon siya nga may pagduhaduha, hukman siya sa Dios kay mikaon siya nga wala ipasikad sa pagtuo, ug sala ang pagbuhat sa ingon.

Pinaagi sa iyang pagpangalagad sa mga kasimbahan, padayong nakita ni Pablo ang managlahing pagtuo kabahin sa gitugot ug wala gitugot nga mga pagkaon. Mao nga iyang gihisgotan ang pulong ni Hesus (Marcos 7:15-23; Lucas 6:4), nga walay matawag nga mahugaw, kondili ang mga butang nga mogawas sa tawo maoy nakahugaw kaniya. Makaayo sa tawo nga mokaon sa pagkaong makahatag kaniyag kahimsog. Maayo usab nga maglikay siya sa mga pagkaong makadaut sa iyang paglawas.

Gikinahanglan sa usa ka Kristohanon nga maghatag ug maayong panag-ingnan sa uban. Busa likayan nilang mobuhat sa mga butang nga makapandol sa uban ug makasala na hinuon kini. Kadtong magtutuong mapalabihon sa pagkaon ug pag-inom sa walay limitasyon, ug mapagarbohon sa ilang kagawasan makapandol sa bag-ohan sa pagtuo nga mahimong hinungdan nga matay-og ang patuo niini kang Kristo. Busa, sa mga hamtong na sa pagtuo, magpakita ug dakong gugma ug pagkamatarong aron madasig ang mga linghod pa sa pagtuo.Dili maghinambog apan magpabilin nga ihimplo sa mga bag-ong magtutuo.

Gihisgotan ni Pablo ang gingharian sa Dios nga dili pagkaon ug ilimnon, apan sa pagpadayag sa mga bunga sa Balaang Espiritu, nga mao ang pagkamatarong, kalinaw, ug kalipay, kini aron masanta ang pagkabahin-bahin sa kasimbahanan. Sa kabalaan sa iglesia sa Dios si Pablo mipahayag nga dili angayang sa pagkaon ug pag-inom lang kini mabahiran. Mas mahinungdanon ang espiritu, dili ang pagkaon, ilimnon, ug pustora sa tawo, o bahandi; kondili ang Balaang Espiritu ni Kristo, ang iyang gugma ug pagkamainantoson, pagkamapahiubsanon, ang takus tinguhaon niining kinabuhia. Si Pablo miila sa dakong buhat sa gugma, nga mao ang pundasyon sa atong kahibalo ni Kristo, dili sa mga walay hinungdang butang kondili sa paghatag ug pagtagad sa tawo nga maoy gipakamatyan ni Hesus.

Mas mahinungdanon ang kalinaw sa Dios diha sa iglesia kay sa pagtinguha sa kagawasan o pagimposar sa balaod. Pagrespito sa usag-usa ang gikinahanglan aron motunhay ang kalinaw sa iglesia o kasimbahanan. Kung dunay dili mukaon o muinom aron dili siya makasala nan dili nato siya sawayon o supakon aron dili siya mapandol kanato.

Apan kon ang bag-ong magtutuo mokaon ug moinom nga may pag-alanganin sa konsensya dili gihapon kini matarong bisan pa niadtong ubang naghimo niini sa kasimbahanan, tungod kay ang pagtuo maoy pinaka importante kaysa sa taphawng kalinaw.

Ang pagtuo nga gipatuman sa gugma mulabaw kay sa mga pagtabayayong sa simbahan. Kinsa kadtong mupugos pag emposar sa iyang mga gidili makadaot sa panagsinabtanay sa simbahan.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, gisimba ka namo tungod sa imong dakong gugugma sa walay pagpihig kay gidawat mong mga disipulo ang mga ordinaryong mangingisda, limbongan nga maniningil ug buhis, magbabalaod, bisan ang naay mga anting-anting. Gihiusa mo sila ubos sa imong kamandoan nga hingpit nga gugma, pagpasayloay, pasensya, ug kalinaw. Tabangi kami nga mopasaylo sa uban bisan sobra sa pito ka beses.

PANGUTANA:

  1. Unsay ipasabot bersikulo: “ang gingharian sa Dios dili pagkaon ug pag-inom, kondili pagkamatarong, pakigdait, ug kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo” (Roma 14:17)?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:41 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)