Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 068 (Be Obedient to your Authorities)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 3 - ANG PAGKAMATARONG SA DIYOS MAKITA DIHA SA KINABUHI SA MGA SUMOSONOD NI KRISTO (Roma 12:1 - 15:13)

5. Sunda ang mga namunoan kaninyo (Roma 13:1-6)


ROMA 13:1-6
1 Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga punoan sa lungsod, kay walay pamunoan nga dili tinugotan sa Dios; ang mga kagamhanan karon tinukod sa Dios, 2 Busa ang mosupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios; ug ang magbuhat niini silotan gayod 3 Kay ang mga punoan dili angayng kahadlokan niadtong nagbuhat sa maayo kondili sa nagbuhat sa daotan. Buhata ang mayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daygon ka hinuon. 4 Kay and namunoan mga sulugoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kaayohan. Apan kon magbuhat kamog daotan, angay kamong mahadlok kanila kay silotan gayod kamo nila. Mga sulugoon sila sa Dios niadtong nagbuhat ug daotan. 5 Tungod niini tahora ninyo ang mga punoan dili lamang aron paglikay sa kasuko sa Dios, kondili tungod sa konsensya usab. 6 Mao kini ang hinungdan nga magbayad kamog mga buhis; kay nag-alagad sa Dios ang mga punoan sa pagtuman nila sa ilang mga katungdanan. 7 Busa bayad kamog buhis - buhis sa inyong pagkamolupyo ug buhis sa inyong kabtangan, ug ipakita ang inyong pagtahod ug pagpasidungog kanilang tanan.

Daghang nag-antos tungod sa dili pagsinabtanay sa usag-usa, sa panglingla sa mga ministro, sa dili makatarunganong panggobyerno, ug sa pagpakabuta sa kagubot. Walay hingpit nga gobyerno dinhi sa kalibotan, tungod kay walay dilimasalaypon nga tawo dinhi sa kalibotan. Busa, sabta ang inyong gobyerno, sama nga ang Dios nisabot kanimo ug sa imong pamilya.

Ang apostol nakakita nga walay gobyerno nga mopatigbabaw sa iyang katawhan gawas kon kini gitakda ug gidihugan sa Dios mismo. Busa, kini may tulubagon ngadto sa labawng maghuhukom. Niini, ang daotang katawhan, siguro angayan sad sa daotang gobyerno.

Kon imong susihon pag-ayo ang mga pulong sa apostol ngadto sa mga Gentil, Makita nimo ang talagsaong gipakita:

a)Ang tanang kagamhanan gitakda sa Dios, tungod kay walay butang mamugna luyo sa iyang kahibalo ug kabubut-on.
b)Siya nga supak sa kagamhanan supak sa Dios
c) Siya nga mobatok sa otoridad adunay tukmang silot.
d)Ang Dios natawag sa mga ministro ug mga president aron dunay kahadlokan ang mga criminal ug tigpakaaroningnon, ug aron ipatuman ang hustisya uban ang kaalam ug kaangayan.
e)Ngadto sa mga nagbuhat ug matarong, dili angay mahadlok. Nagkinahanglan sila ug matarong nga gobyerno, kinsa gitawag isip ministro sa Dios, aron dasigon ang mga matarong nga magpadayon sa ilang lig-on nga pagpangalagad.

Si apostol Pablo nagtawag sa gobyerno “Ministro sa Dios” sa makaduha. Mao nga kon mobarog ang prinsipyo sa kamatuoran ug pagkamatarong, ang Dios magapanalangin niini ug magaganti niini kauban sa mga katawhan niini. Apan kon kini mobaliktad sa kamatuoran, o modawat sa suborno, kini paga kastigohon sa Dios. Ang empleyado sa gobyerno, sumala sa pagtawag kanila, mga ministro sa Dios, ug sila makasinati sa proteksyon sa Dios o sa iyang hukom.

Si Hesus mitin-aw ani nga butang uban sa pagrespeto sa obligasyon sa two ngadto sa mga katungdanan ug pagbuhis, sa dihang miingon siya: “Ihatag kang Caesar ang mga butang iya ni Caesar, ug sa Dios ang mga butang iya sa Dios” (Mateo 22:21).

Niini nga pagkasulti, si Kristo nagsangon ug responsibilidad sa katawhan nga magmatinud-anon sa pagbuhat sa katungdanan nila ngadto sa gobyerno sa walay paglangan; ug sa samang paagi, iyang gilimithan ang otoridad sa kagamhanan. Busa, kon adunay otoridad mosupak sa tinuod nga Dios ug sa iyang gihatag nga kamandoan, o momando sa pagsimba sa laing dios gawas sa matuod nga Dios, ang tawo kinahanglang dili mosunod niini nga otoridad, tungod kay “kinahanglan tang mosunod sa Dios kaysa mga tawo” (Buhat 5:29), bisan pa ug niining iyang pagsupak, tungod sa iyang pagtuo, moresulta nga siya mapalagpot, lutoson, ug patyon. Ang mga kayotaang nagpalibot sa Mediterranean ang naligo sa dugo sa mga martir, kinsa mga masugid nga nag-ampo alang sa ilang gobyerno, apan ilang gisupak ang ilang paghukom diin kini supak sa Espiritu ni Kristo.

Ang Balaang Kasulatan nagsulti kanato nga sa kaulahiang mga adlaw ang anti-kristo motungha nga may otoridad labaw sa mga katawhan sa kalibutan, kini magmando kanila sa pagsimba kaniya inay sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Moingon kini nga kinsa kadtong mag-ampo sa Dios giisip nga nagabatok sa kamandoan sa antikristo, kinsa batok sa Dios, ug siya pahamtangan sa mapait nga kamatayon. Apan, mas maayo sa tawo nga moantos sa hamubo nga panahon lamang kaysa malaglag sa hingpit.

Ato usab nga espirituhanong katungdanan ang pag-ampo alang sa pagpili sa atong gobyerno ug sa konstitusyon niini ug alang sa pag-ila sa katungod niini, kay ang mga namunoan sa gobyerno dili makahimo sa pagkamatarong, gawas sa grasya sa Dios.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, nagmasinugtanon ikaw sa Amahan kaysa katawhan, busa gilansang ikaw sa krus. Tabangi kami sa pag-ampo alang sa kaayohan sa among gobyerno, ug hatagi kami sa kadasig ug kusog sa pasupak kanila nga mopwersa kanamo sa pagbiya sa among pagtuo o sa pagbuhat sa daotan.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang mga limitasyon sa otoridad sa matag kagamhanan; ug ngano nga kinahanglan tang magma sinugtanon sa Dios kaysa tawo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:37 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)