Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 067 (Love your Enemies and Opponents)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 3 - ANG PAGKAMATARONG SA DIYOS MAKITA DIHA SA KINABUHI SA MGA SUMOSONOD NI KRISTO (Roma 12:1 - 15:13)

4. Higugmaa ang imong mga kaaway (Roma 12:17-21)


ROMA 12:17-21
17 Kon buhatan kag daotan, ayaw baslig daotan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. 18 Kutob sa mahimo. pagpakigdait sa tanang tawo. 19 Mga higala, ayaw kamo panimalos, kondili itugyan kini sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, “ Akoy manimalos, akoy mobayad, nag-ingon ang Ginoo,” 20 Hinunoa, sumala sa giingon sa Kasulatan: “ Kon gutomon ang imong kaaway, pakan-a siya; kon giuhaw, paimna; kay sa paghimo mo niini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo.” 21 Ayaw padaog sa daotan; hinunoa, dag-a ang daotan pinaagi sa maayo.

Si Hesus nagmadaogon aning kasugoan “mata sa mata”, ngipon sa ngipon”. Gitapos niya kini (Exodo 21:24; Levitico 24:19-20; Mateo 5:38-42), ug naghatag kanato ug bag-ong sugo nga mao ang gugma, pagtabang, ug panalangin alang sa atong mga kaaway. Niini iyang gilabwan ang tanang concepto sa Daang Tugon, ug gidala kita ngadto sa langitnong kamandoan taliwala niining dunot nga kalibotan.

Gipaningkamotan ni apostol Pablo pinaagi sa giya sa Balaang Spiritu, sa pagpuyo ug pagkinabuhi sa balaod ni Hesus, ug maoy itudlo sa mga kasimbahanan. Busa, kon adunay molingla kaninyo, or mosulti ug daotan kaninyo, ayaw depensahe imong kaugalingon, apan ihangad kini sa Ginoo nga maoy naghatag ug hustisya sa mga dinaudaug. Magpuyo ka sa kamatuoran ug dili sa pagpasaway. Mag-una ka sa kalinaw. Ihalad ang imong panahon ug katungod. Pag-ampo sa Dios nga hatagan ka kanunay sa iyang kalinaw ug ingon man ang imong kaaway. Ang Ginoo sa gugma maoy mopahumok sa gahi nga kasingkasing, ug himuon nga magbaton kini ug respeto kanimo.

Ang pagpanimalos dili iya sa Kristohanon, tungod kay ang Dios lamang maoy Hingpit, kinsa, sa iyang pagkabalaan, mao ra ang maalamon sa matag situasyon, ug maghukom uban ang kaalam ug pagkamatarong (Deuteronomio 32:35).

Si Hesus wala magatugot kanato nga maghukom sa uban tungod kay limitado ra atong kahibalo ingon man ang atong kinaiya. Klaro niyang gisulti: “Ayaw kamo paghukom sa uban, aron dili kamo hukman sa Dios, Kay hukman kamo sa Dios ingon sa paghukom ninyo sa uban, ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isigkatawo, apanwala mo tagda ang troso diha sa imong mata? Unsaon mo man pag-ingon sa imong isigkatawo, ‘Abi, kuhaon ko kanang puling,’ nga naa may troso sa imong mata? Maot! Kuhaa una ang troso nga anaa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isigkatawo.” (Mateo 7:1-5)

Kini nga pagpamulong sa atong Ginoo nagapaubos kanato sa sobrang taas nga pag-ila sa atong kauglingon, ug pagpakita nga walay usa nga may hingpit nga katungod. Kitang tanan dili hingpit, masayop, ug dali mohukom sa sayop sa uban, samtang giila atong kaugalingon nga walay paghinulsol. Gipasabot ni Pablo ang mga pulong sa paghigugma sa atong mga kaaway, nga nag-ingon: Kong ang imong kaaway dili makapalit ug pagkaon, tabangi siya, ayaw siya pagutmi. Kon walay tubig ilang balay nga mainom, pada-I siya ug mga botelya sa tubig nga libre aron dili sila uhawon. Panginlabot ka sa panginahanglan sa imong mga kaaway, sa giingon ni haring Solomon: Kon gigutom imong kaaway, pakan-a siya; kon giuhaw paimna siya. Kay sa ingon maulawan siya pag-ayo ug gantihan ka sa Ginoo (Panultihon 25:21-22). Kini nga kaalam dili bag-o nga pilisopiya. Gihimo na kini tulo ka libo ka tuig nang nakalabay. Ang problema dili sa kakulang sa kaalam, apan sa garbo, ug kagahi sa kasingkasing sa tawo nga dili modawat sa kamatuoran, ug dili makapasaylo, o makapangayo sa Ginoo sa kapasayloan sa ilang mga sala.

Si Pablo naghatag sa sumada sa iyang pagpanudlo pinaagi niing balaanong pulong: “Ayaw padaog sa daotan; hinunoa, dag-a ang daotan pinaagi sa maayo.” (Roma 12:21). Niini nga bersikulo, ang apostol nagpasabot kanato: “Ayaw tugoti ang daotan nga mopuyo sulod kanimo. Ayaw pagdinaotan sa imong kaugalingon apan dag-a ang nagpahipi nga daotan batok kanimo pinaagi sa pagkamatarong ni Kristo ug sa iyang gugma nga labaw sa tanang kahibalo.” Kini nga prinsipyo mao ang sekreto sa ebanghelyo. Gikuha ni Hesus ang sala sa kalibutan, ug gidaug kini pinaagi sa iyang balaang gugma, ug ang kaluwasan pinaagi sa pagpakamatay alang kanato. Si Kristo ang Mananaog. Buot siyang mananaog usab ikaw batok sa daotan, ug sa pagkagahi sa kasingkasing aron madawat nimo ang spirituhanong gahom aron makatabang sa uban, ug magmadaugon niini pinaagi sa mga pag-ampo ug gugma ng mapahiubsanon.

PAG-AMPO: O Ginoong Jesus, gisimba ka namo tungod sa imong pagka ikaw ang buhing gugma sa Dios. Gugmang mapahiubsanon sa walay pagpugos kanamo, bisan pa sa mga kaaway nakahatag ka sa imong pasaylo: Amahan, pasayloa sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat” aron mapuno kami sa imong Spiritu, ug mopasaylo sa among kaaway, tabangi sila, panalangini sila, ug ampingi sila sa kanunay.

PANGUTANA:

  1. Unsaon nato pagpasaylo atong mga kaaway, ug magahimo niini nga walay kasuko ug pagpanimalos?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:37 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)