Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 063 (The Sanctification of your Life)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 3 - ANG PAGKAMATARONG SA DIYOS MAKITA DIHA SA KINABUHI SA MGA SUMOSONOD NI KRISTO (Roma 12:1 - 15:13)

1. Ang pagbalaan sa imong kinabuhi makab-ot pinaagi sa imong hugot nga pagpanugyan sa Dios (Roma 12:1-2)


ROMA 12:1
1 Busa , gi-awhag ko kamo, mga igsoon, basi sa kaluoy sa Dios, nga i halad sa inyong mga lawas isip buhing halad, balaan ug kahimuta-an sa Dios – mao kini ang inyong esprituhanong pagsimba.

Ang mga katawhan sa daang tugon nagpamatuod sa ilang pagpasalamat sa kaayo sa Dios pinaagi sa nagkadaiyang halad ug amot diha sa templo. Sila nagahalad, isip representasyon sa ilang mga kaugalingon, hayop nga sakripisyo matag kasal-anan, ug niini mahugasan ang ilang mga kasal-anan sa atubangan sa Dios. Human magun-ob ang templo sa Herusalem, Si Pablo misugyot ngadto sa mga magtutuo ni Kristo, kinsa mga katawhan sa daang tugon nga nagpuyo sa Roma, nga dili sila maghalad ug salapi ug mga pagsakripisyo ngadto sa Dios. Kondili ilang ihalad ang ilang mga kaugalingon ug mga lawas ug hingpit nga manugyan sa ilang mga kaugalingon ngadto sa Amahan sa atong Ginoong HesuKristo Kini nga pagpanugyan magpakita nga sila dili na alang sa ilang mga kaugalingon, apan alang na sa Dios.

Kini nga patulon-an mogiya sa tukmang pangutana nga haum sa matag Kristohanon: “Alang ka pa ba sa imong kaugalingon, o imo na bang gihalad ang imong kaugalinong ngadto sa Dios isip pag-ila sa kaluwasan diha kang Kristo?”

Kini ng paghalad dili nagpasabot nga hunusan sa mga Kristohanon and ilang mga kinabuhi, kondili aron dili na sila magtinapulan o maglangaylangay pa, apan magsugod na sa pagpangalagad pinaagi sa spiritu, lawas, bahandi, ug tanan nga naa kaniya. Kini nga paghalad usab naglakip sa spirituhanong pakigbugno batok sa tanang pagsulay sa atong mga lawas, tungod kay ang unod makig batok sa Spiritu, ug ang Spiritu batok sa unod (Galacia 5:17). Si Pablo nagpunting sa iyang kaugalingon, sa pagpasabot niining nga bersekulo: Gilansang ako uban kang Cristo didto sa krus, busa dili na ako nabuhi kondili si Kristo na nga ania kanako” (Galacia 2:20)

Si apostol Pablo mibugkos na sa iyang kaugalingon sa hingpit sa sa walay kataposan ngadto kang Kristo ngani giisip na niya ang iyang kaugalingon nga patay na, ug ang iyang pagkinabuhi diha lamang kang Kristo pinaagi sa Balaang Spiritu. Sa mao usab nga tuyo, ang apostol nag-awhag kanato sa paghalad sa atong kinabuhi ngadto sa Dios ug ngadto sa iyang Anak aron mamatarong kita. Si Kristo nagabalaan kanato pinaagi sa iyang dugo ug sa pagkunsad sa iyang Spiritu sulod kanato aron mahimo kita nga balaang sakrispisyo nga madawat sa Dios. Kini nga mga gasa, ang dugo ni kristo ug ang pagpuyo sa iyang Spiritu kanato, mao ang walay kataposang kinabuhi nga gihatag kanato. Busa balik sa imong langitnong Amahan ug sa iyang walay kataposang kaluoy, aron iyang pun-on ikaw sa iyang balaang gahom matag adlaw.

Si apostol Pablo mipunting sa kinatibuk-ang pagpanugyan sa Kristohanon isip: “imong makatarunganong pagpangalagad” (Roma 12:1) Ang imong malipayong pag-awit, mga pag-ampo, ug pangamuyo daku ug kahimuan sa imong pagpangalagad, apan labaw nga gitinguha sa Dios ang imong tibuok ug walay kataposang pagpanugyan sa imong kaugalingon ngadto kaniya Mao kini ang pagpanugyan, nga buhaton sa makausa lamang. Ug dinhi imong masinati ang bag-ong kasabutan ug ang kinabuhing dayon.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, gisimba ko ikaw uban ang kalipay, tungod sa kaluwasan among naangkon pinaagi ni Kristo ug nahimo ikaw namong maloloy-on nga Amahan. Tabangi kami nga makapanugyan kanunay kanimo ug likayan ang kahakog, nga mohatag kami sa among pahanon, abilidad, ug ang tibuok namong kaugalingon diha sa imong Anak, ug likayan namo ang sala ug tanang kahugawan. Pun-a kami sa imong putli nga gugma ug pagkamatarong aron magapuyo kami uyon sa imong kabubuto-on, sa kadagaya sa imong grasya ug kaluoy.

PANGUTANA:

  1. Nakapanugyan ka na ba sa tibuok mong kinabuhi kang Hesus, nga imong Manluluwas, o nagpabilin ka pa gihapon sa imong kaugalingong gusto?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:31 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)