Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 064 (The Sanctification of your Life)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 3 - ANG PAGKAMATARONG SA DIYOS MAKITA DIHA SA KINABUHI SA MGA SUMOSONOD NI KRISTO (Roma 12:1 - 15:13)

1. Ang pagbalaan sa imong kinabuhi makab-ot pinaagi sa imong hugot nga pagpanugyan sa Dios (Roma 12:1-2)


ROMA 12:2
2 Ayaw kamo pagpahiuyon niining kalibotana, kondili ipabag-o sa Dios and inyong panghunahuna aron masayran ninyo and kabubut-on sa Dios- unsay maayo, hingpit, ug makapahimuot kaniya.

Si Pablo nahingawa sa mga katawhan sa Roma nga human nila mabatoni ang kaluwasan pinaagi kang Kristo, mobalik sila sa kalibotanong gawi ug madala sila sa mga tentasyon inay magpuyo sa spiritu ug kamatuoran sa pakig-uban sa Amahan, Anak ug Spiritu. Gi-awhag niya sila nga pakigbatokan ang tanang matang sa tentasyon.

Ang anaa kang Kristo mosinati gayud sa spirituhanong pakigbisog batok sa sala samtang ania pa kita niining lawas nga madugta. Busa gikinahanglan dili kita o atong kabubut-on ang masunod nining lawasa kondili si Kristo aron ang iyang pagkamatarong maoy modagaya sa atong kinabuhi niini magkinabuhi kita nga balaan.

Si Pablo nagpadayag ug sumbanan alang sa balaanong pagkinabuhi:

a) Nga ang tanang anaa kang Kristo magkinabuhi sama kang Kristo, biyaan ang tanang kalibutanong kailibgon sama sa pagpatuyang sa kaugalingong gusto, kahakog sa bahandi, lawasnong kaulag, ug mga kalibutanong kahilayaan, hinuon ikinabuhi ang balaang kinaiya ni Hesus ug ang pagkinabuhi sa iyang mga apostoles sa atong hunahuna ug sa buhat.
b) Sa pagtuman niini nga mga prinsipyo, and Ginoo magabag-o sa imong mga hunahuna. Ang imong tumong dili na magpabilin sa pagpuyo sa pagpatuyang sa gusto, apan ang imong panghunhuna ngadto na sa panghunahuna sa Dios ug niini ang spiritu sa grasya magabalaan sa imong kasingkasing ug kabubut-on.
c) Ilhon nimo ang kabubut-on sa Dios, ug sabton ang iyang tinguha kanimo, aron magkinabuhi ikaw sumala sa iyang katuyoan, ug isalikway ang mga buhat nga dili niya kahimut-an. Aron mabatonan kining spirituhanong kahamtong, tun-an nimo ang iyang mga pulong sa Balaang Tugon sa kanunay, ug tinguhaon ang iyang giya ug direksyon, ug ang paglamdag sa imong langitnong Amahan aron magkinabuhi ikaw nga kahimut-an ug matagbaw sa Dios.
d)Sa yanong pakasulti si Pablo miingon: Buhata ang pagkamatarung,dili lamang sa sulti apan sa buhat, ihatag ang imong panahon ug bahandi kaniya. Batonan mo ang kaalam sa Dios aron masayran mo unsa ang maayo ug unsa ang daotan magkinabuhi ikaw nga mahimut-an Niya. Batoni ang kaalam pinaagi sa iyang Balaang Pulong, ug ang Balaang Spiritu ang magatudlo kanino sa tanang butang nga kahimut-an sa Dios.
e) Tinguhaa ang spirituhanong kahingpitan sa imong kinabuhi. Wala kini nagpasabot nga ang kahingpitan mabatonan nimo sa imong kauglingong paningkamot. Gikinahanglan mo si Jesus, pangayoa kaniya nga pun-an niya ang imong kakulangon, aron mahingpit ang imong pagpangalagad kaniya, nga matuod ug hingpit.
f)Niini magkinabuhi ka kauban sa Dios, ug ang iyang Balaang Espiritu magapamuhat diha sa imong kakulangon ug maghimo kanino nga malipayon, mapasalamaton sa Ginoo sa iyang pagsakripisyo sa iyang kaugalingon didto sa Golgotha.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, pasayloa kami sa among pagkahakug, mapalabihon sa among kaugalingon labaw kaysa Dios, Bag-oha ang among mga tinguha aron magpuyo kami diha sa matuod nga pagpangalagad kanino; uban sa pag-ila nga si Hesus nagpasaylo kanamo sa tanang kasal-anan didto sa crus, ug ang imong Balaang Spiritu mao ang gahom sa among kinabuhi.Tabangi kami o Dios aron higugmaon ka ug among itugyan ang among kinabuhi kanimo hangtod sa kataposan.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang mga lakang sa balaang pagkinabuhi alang sa mga sumusunod ni Hesus?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:32 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)