Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 055 (The Aggravation of the Offense of the Israelite People)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 2 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS WALAY PAGKA-BALHIN BISAN PA SA PAGKATIG-A SA MGA ANAK NI JACOB, ANG IYANG MGA PINILI (Roma 9:1-11:36)
4. Ang pagkamatarong sa Dios maangkon lamang pinaagi sa pagtuo, ug dili sa pagtinguha pagtuman sa Balaod (Roma 9:30 - 10:21)

b) Ang nakabug-at pa gayud sa sala sa mga Israelita mao nga ang Dios dako ug kaluoy kanila kaysa ubang mga katawhan katawhan (Roma 10:4-8)


ROMA 10:4-8
4 Kay si Kristo mao ang kataposan sa Balaod, aron ang mga tawo himoong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. 5 Mao kini ang gisulat ni Moises bahin sa pagmatarong sa tawo pinaagi sa pagtuman sa Balaod: “Mabuhi ang tawo pinaagi sa Balaod.” 6 Apan mao kini ang giingon mahitungod sa pagmatarong sa tawo pinaagi sa pagtuo: “Ayaw pag-ingon sa imong kaugalingon, Kinsay mosaka sa langit?” (sa ato pa, pagkanaog kang kristo). 7 “Ayaw usab pag-ingon, Kinsay manaog sa Hades?” (sa ato pa, pagkuha kang Kristo gikan sa mga patay). 8 Ang giingon mao: “Duol kaninyo ang mensahe sa Dios, anaa sa inyong ngabil ug sa inyong kasingkasing”—sa ato pa, ang mensahe sa pagtuo nga among giwali.

Gipamatud-an ni Pablo nga ang katuyoan sa balaod mao si Kristo Hesus, kay siya mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kondili moagi kaniya (Juan 14:6).

Hingpit nga natuman ni Kristo ang tanang kasugoan sa balaod, sa tanang detalye niini, ug siya ang buhing ehemplo nga angayan sundon. Busa kon atong ikompara atong kaugalingon kaniya makita ang atong pagkahugaw. Judio ug Kristohanon, walay pili, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios, kay ang tanan nakulangan sa gugma ug kamatuoran (Levitico 18:5, Roma 3:23).

Sa samang panahon, si Hesus nagpasig-uli sa tibuok kalibotan ngadto sa Balaang Dios pinaagi sa iyang kamatayon (2 Corinto 5:18-21). Gituman ni Kristo ang kasugoan sa balaod, busa siya ang atong bag-ong balaod, diha kaniya atong makaplagan ang balaod sa grasya. Sugod sa iyang kamatayon nahatagan kita ug bag-ong katungod, nga maangkon nato ang libreng kaluwasan pinaagi sa grasya, aron madawat nato ang kinabuhing dayon. Busa, si Kristo ang atong pagkamatarong (Isaias 45:24; Jeremias 23:6; 33:16), ug si kinsa kadtong moduol kaniya dili na mahinukman.

Ang Ginoo miingon diha sa balaod ni Moises: siya nga nagtuman sa akong kasugoan makabaton sa kinabuhi.Apan walay nakatuman sa balaod gawas lamang kang Hesus.

Mao nga walay kinabuhi nga molungtad pinaagi sa iyang kaugalingon. Kini ang hinungdan nganong ang mga Judio naninguha, pinaagi sa ilang mga pag-ampo, serbisyo, pag-puasa, ug nagmalaumong manaog ang gisaad nga Mesias aron luwason sila gikan sa kasuko sa Dios.

Sa laing bahin, dili nila gustong mamati, o moduol, sa tinuod nga Mesias kinsa andam nanaog gikan sa langit. Ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo wala nagkinahanglan sa bag-ong Kristo nga manaog gikan sa langit, ni bag-ong Kristo nga mabanhaw sa mga patay, kay si Kristo mianhi alang kanato (Lucas 2:11) ug nabanhaw sa mga patay (Mateo 28:5,6), ug ang pulong sa kinabuhi miabot sa kadaghanan.

Ang ebangelyo nga giwali puno sa otoridad ni Kristo. Kinsa kadtong mamati ug motuo niini makadawat sa panalangin sa maayong balita sulod sa ilang kasingkasing, ug kinsa kadtong mosugid makakaplag niini sa ilang mga baba. Maadunahan kita nga dili nato mahibaw-an, ug angay lamang mobahin ngadto sa uban niining maong espirituhanong pagkaon, kay nagtuo sila sa kaugalingon nga halangdon ug dili matarog, samtang ang kamatuoran silay mga mortal ug patay sa kasal-anan ug kasaypanan.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, gisimba ka namo tungod sa imong pagpadala sa imong Anak aron motuman sa imong balaod, aron wagtangon ang kasal-anan sa kalibotan, ug luwason kami. Tungod sa iyang pagluwas sa sa tibuok kalibotan pinaagi sa kamatayon sa crus aron dili na kami mahinukman. Si Jesus ang mitapos sa panahon sa balaod, ug nagdala kanamo ngadto sa panahon sa grasya. Amen.

MGA PANGUTANA:

  1. Unsay ipasabot sa panultihon ni Pablo: Si Kristo ang kataposan sa balaod?
  2. Nganong gipaabot sa mga Judio ang pag-abot sa ilang Mesias?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:24 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)