Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 016 (He who Judges Others Condemns Himself)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
A - ANG TIBOUK KALIBUTAN NAHILALUM SA PAGTABYOG SA DAOTAN, UG ANG DIOS MAGHUKOM SA TANAN PINAAGI SA PAGKAMATARONG (Roma 1:18 - 3:20)
2. Ang kapungot sa Dios gipadayag batok sa mga Judio (Roma 2:1 - 3:20)

a) Kinsa kadtong maghukom sa uban iyang gihukman ang iyang kaugalingon (Roma 2:1-11)


ROMA 2:3-5
3 Nagtuo ka ba nga makalingkawas ka sa silot sa Dios kon buhaton mo ang gibuhat sa uban nga imong gisaway? 4 O giabusahan ba nimo ang iyang pagkamaluluy-on ug pagkamainantuson ug pagkamapailubon? Wala kaba masayod nga gikaloy-an ka sa Dios aron ka maghinulsol? 5 Apan gahi kag ulo! Busan gihimo mo ang imong kaugalingong silot nga labi pang dako unya sa adlaw nga ipadayag ang kasuko ug matarong nga silot sa Dios.

Kabalo ka ba nga ang pinakahugaw nga kalaw-ayan dili ang pagpanapaw o garbo, dili pud kasuko sa Dios, apan pagpakaron-ingnon? Ang hipokrito nagmakaron-ingon nga matarong, dili hiwi, ug santos, apan ang sulod puno sa bakak, kahugaw ug paglimbong. Siya hugaw ngadto sa Ginoo.

Ang Usang Balaan motangtang sa bilo sa imong nawong, ug mobutyag sa mga tawo, anghel, ug santos sa kamatuoran sa imong sala, tungod nagmakaron-ingon ka man nga balaan ngadto kanila. Imong kahugaw mas labaw pa kay sa imong nahibal-an. Ayaw pagpatuyang sa mga dili tinuod nga paglaom. Susama sa mga pasahero nga dili pasakyon sa eroplano kung wala pa sila nasusi, aron walay maka-adto sa walay sinugdanan ug katapusan gawas kon gitawag siya sa paghukom nga walay maka eskapo.

Nganong ang mga tawo mahadlok sa oras sa ilang kamatayon, ug magkurog sa pag-abot sa makalilisang nga tigpang-ani? Tungod kining panahona ang mga tawo nakasabot nga wala nila nasapon ang tumong sa ilang kinabuhi, ug sila gabarong sa oras sa ilang paghukom.

Sa dakong Adlaw sa Paghukom, ang tanang katawhan sa kalibutan; itom, dalag, tabonon, ug puti, lakip dato ug pobre, taas ug ubos, maalamon ug bugok, tigulang ug bata, lalake ug babaye, nahikot ug libre motagbo sa atubangan sa Dios. Ang libro abrehon nga adunay lista sa mga binuhatan, pulong ug hunahuna sa mga tawo.

Dili kini lisod alang kanato, nga nagpuyo sa panahon sa pagtala, pagsuhid nga kamera, gagmay nga films, aron masabot unsa kasayon sa atong Mangbubuhat sa pagtago sa mga talaan sa matag usa sa iyang binuhat. Walay oras o pagdali sa katapusan, ang Dios adunay insaktong oras sa pagsusi sa imong kaso. Dili na kinahanglan nga magsulti pa ka ug pulong aron edepensa imong kaugalingon sa atubangan Niya kinsa nag sulay sa kasing-kasing ug huna-huna, ug walay pulos sa gi-akusar nga mandalahig sa uban, o pagbasol sa imong ginikanan, magtutudlo, o ubang tawo. Ikaw sad-an, ug ang Dios mohukom kanimo. Busa, pag-andam sa pagbarog sa atubangan sa Manghuhukom, kay dili ka maka-ikyas sa oras sa paghukom.

Sayri karong panahona, ikaw hugaw, sa pagpadayag sa himaya sa Dios. Ayaw pagsugod sa pagyamyam sa subo ug pagmahay, apan ekonpisal imong sala sa Dios, ipanghimakak imong kaugalingon ug kondenaha imong kaugalingon, ug ekonpisal ang imong mga nabuhat. Ayaw itago ang imong mga daotang buhat, apan paghinolsol sa presensiya sa Usang Balaan nga ikaw daotan. Ang pagkabuak sa kaugalingong espiritu ang dalan sa kaluwasan. Mas sayon nga ang camel mosulod sa bangag sa dagom kay sa tawo mo sulod sa Gingharian sa Dios.

Apan, ang dios maloloy-on. Dili siya modaot sa iyang mga binuhat, apan iyang gimahal ang mga mahinulsolon nga naningkamot nga mobiya sa kasal-anan. Ang Dios kabalo nga ang tanang tawo daotan, ug walay matarong sa atubangan sa iyang kabalaan, apan siya pasensioso, puno sa gugma ug kaayo; ug tungod sa iyang gugma ug kaayo dili niya itugot nga mamatay ang makasasala.

Iyang katarongan nagkinahanglan sa paghukom ug pagdungog alang sa matag tawo karong panahona, apan ang iyang kaayo gahatag nato ug laing higayon para maghinolsol.

Kitang tanan nagpuyo sa tinuyoang pagbuot sa Dios. Sa walay pagduda aduna siyay katungod ug gahom sa pagtapos sa kalibutan sa usa lang niya kahapyod, apan ang Dios, nga moprotekta ug gakalooy kanato, dili magbuhat sa dinali-dali, apan siya nangadoy nga kitang tanan mubalik ngadto kaniya og mag-usab sa atong mga hunahuna.

Nagbasol ka ba atubang sa Dios ug nangayo kaniya nga limpyohan imong kasing-kasing, ug bag-ohon ang insaktong espiritu kanimo? Imong gigamit ba ang kaayo sa Dios aron matuman ang imong pagpakasala gitabunan sa sinina sa pagkamatarong? Imong gikasilagan ba ang gugma sa Dios pinaagi sa pagtoo sa mga sayop nga mga doktrina ug pilosopiya, sa pagsuway nga makalingkawas ka sa paghukom? Ang paghukom sa Pinakadakong Adlaw tinuod, ug kinsa ang dili mulimod sa iyang kaugalingon ug mamatay sa iyang kahinam gisalikawy niya ang nagsukod sa iyang kasingkasing ug hunahuna, kinsa dili matulog, apan nahibalo sa tinuod nga batasan sa matag tawo.

Dalidali kupti ang kaayo sa Dios aron ikaw maluwas. Ipadulot iyang kalooy, aron aduna kay paglaum. Utroha imong huna-huna, ug ilaha ang gugma sa Dios aron maila nimo ang Ginoo. Siya ang maloloy-on nga Amahan, ug dili diktador nga gabuhat sa walay paglantaw sa ubang binuhat. Ang Ginoo makakita, makadungog, ug kabalo sa tanan bahin nimo. Kaila siya sa imong mga apohan, ug sa imong kaagi, ug tanang palibot nimo nga naka-apekto sa imong batasan. Kabalo pud siya sa imong mga temtasyon ug imong mabudhiong batasan. Ang Dios dili mamintaha. Siya maayo, ug mopahimutang sa pagbuhat sa katarungan sa paghatag sa iyang kalooy. Andam siya mopasaylo kanimo, ug molimpyo nimo kung imong bug-os nga itugyan imong kaugalingo ngadto kaniya, kasilagi imong malaw-ay nga kalag, ihinulsol imong kalaw-ay ug pili-a nga isalikway kining tanan alang sa iyang ngalan.

Alaot ikaw kon nahibalo sa kabalaan ug kaayo sa Dios apan dili ka maghinulsol! Tungod natig-a imong kasingkasing, ug imong hunahuna nabuta. Ang gahi ug ulo makahimo ug hugaw sa espiritu. Dili siya makadungog, ug dili dali makasabot sa tawag sa Dios. Walay epekto kaniya ang matag pulong sa Dios nga iyang mabasa. Tungod niini, paghinolsol samtang gitawag pa ug “Karong Adlawa”, ug pagkugi aron makuha nimo ang kaluwasan mintras may panahon pa nga kini imong buhaton.

Kay nianang makuyaw nga takna, ang kasuko sa Dios musiga labi na sa mga nakadungog ug misalikway niini, ug wala mibalik kaniya uban sa buak nga kasingkasing. Kadtong walay mga paglaum sa Adlaw sa Paghukom, tungod kay gi-usikan nila ilang espirituhanong bahin, ug walay laing gidala atubangan sa Dios apan ilang sala, kahugawan, kasuko, sayop ug walay katarungan. Ibutyag kana, ug sila ang basulon, ug kondenahon sa Katapusang Paghukom, tungod kay walay sila naghinolsol ug nangayo ug pasaylo sa ilang mga sala.

PAG-AMPO: O balaang Ginoo, ihatag kanako ang tinud-anay nga pagbasol sa giya sa imong Balaang Espiritu. Dalha ako balik kanimo, tungod kay dili ako kompleto. Tabangi ako nga dili mosalikway sa imong balaan ug gugma, apan mo-ila sa imong pasensiya sa akong walay pasensya. O Dios, mawala ra ako sa imong katarong nga pagsuko. Ayaw ako hukmi sa imong kasuko, apan disiplinaha ako sa imong kaluoy. Gubaa ang matag klase sa kahambog nga anaa kanako aron mamatay ako ug magpuyo sa imong kaayo. Ilibre ako sa tanang klase sa kahambog, ug ayaw biyae ang kagahi sa akong kasing-kasing. Ikaw akong Manghuhukom ug Mangluluwas. Ako nagasalig diha Kanimo.

PANGUTANA:

  1. Unsay mga sekreto, diin gipadayag ni Pablo kanato mahitungod sa paghukom sa Dios?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:41 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)