Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 117 (Jesus appears to Mary Magdalene)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
B - ANG PAGKABANHAW UG ANG MGA PAGPAKITA NI KRISTO (Juan 20:1 - 21:25)
1. Mga panghitabo sa kaadlawon sa Pagsaylo (Pasko sa Pagkabanhaw) (Juan 20:1-10)

c) Si Hesus nagpakita kang Maria Magdalena (Juan 20:11-18)


JUAN 20:11-13
11 Apan si Maria nagtindog nga naghilak didto sa gawas sa lubnganan. Unya miyuko siya aron paglili sa lubnganan 12 ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Hesus. Ang usa didto dapit sa ulohan ug ang usa dapit sa tiilan. 13 “Babaye nganong naghilak ka man?” sila nangutana kaniya. Si Maria mitubag, “Ila man gud nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kon hain nila ibutang siya!”

Ang duha ka mga disipulo milakaw balik human nakamatngon nga ang lubnganan walay sulod.

Walay pulos ang pagpabilin. Bisan pa niana si Maria Magdalena mibalik sa lubnganan human gisultihan ang mga disipulo nga walay sulod. Siya nagpabilin didto, bisan pa ang duha mipauli na sa balay tungod kay wala siya makontento sa kamatuoran lamang nga ang lawas mawala. Siya mitindog diha kaniya kay siya maoy paglaom sa iyang kusog. Walay nakita nga lawas, ang iyang paglaom natunaw. Siya mihilak sa kapit sa nahitabo.

Sa ilalom sa iyang kaguol, si Hesus nagpadala kaniya ug duha ka mga anghel kinsa nagpakita sa ubang mga babaye usab. Dinhi iyang nakita sila nga naglingkod sa walay sulod nga lubnganan sa sapot nga puti naghayag diha sa kangitngit. Apan sila dili makahupay kaniya tungod kay diha lamang sa pagtan-aw kang Hesus makaniya. Ang iyang kasingkasing nagtawag, “Asa ka na, akong Ginoo?”

Kining hilom nga tawag gi adres kanato. Unsay atong gusto? Nganong gusto nato kon unsa ang atong gipangandoy? Unsay atong mga tumong? Nagsinabtanay ba kita uban ni Magdalena ug wala ba kita mangayo nga maluwas aron makita si Hesus? Ang imo bang kasingkasing naghilak alang kaniya nga moduol pag-usab?

JUAN 20:14-16
14 Sa pagkahuman niyag sulti niini, milingi siya ug iyang nakita si Hesus nga nagbarog didto apan wala siya makaila nga si Hesus diay kadto. 15 “Babaye nganong naghilak ka man?” nangutana si Hesus kaniya. “Kinsa man ang imong gipangita?” Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa miingon siya kaniya. “Kon ikaw maoy nagkuha kaniya, tug-ani ako kon hain mo siya gibutang kay kuhaon ko siya.” 16 Si Hesus miingon kaniya, “Maria!” Ug si Maria miatubang kang Hesus ug miingon sa Hebreo, “Rabonni!” (nga sa ato pa “Magtutudlo.”)

Si Hesus mitubag sa iyang hilak. Samtang ang uban kontento sa pagtan-aw sa walay sulod nga lubnganan ug namati sa mga anghel, si Maria Magdalena nangandoy sa panan-awon; Siya lamang. Si Hesus mipakita kaniya, nagbarog sa iyang atubangan, usa ka ordinario nga tawo nga walay lingin sa kahayag ibabaw sa ulo.

Siya magul-anon kaayo, wala niya maila ang tingog ni Hesus ni ang pagdungog sa mga anghel. Siya gusto nga makakita ni Hesus, dili lang makadungog sa iyang mga pulong. Apan napakyas siya pag-ila sa iyang presensiya nianang higayona, tungod kay ang kasingkasing nga magul-anon mosipyat sa pagbati sa presensiya ni Kristo uban kanato, ug mapakyas sa pagpamati sa iyang maaghop nga mga pulong. Sa ingon niini daghan ang mangita sa Dios nga Magbubuhat apan dili makakaplag kaniya, kay sila nahigugma sa pagpangita o pagpangayo ug wala Mangita sa Magbalantay.

Apan si Hesus nasayod sa gugma ni Maria ug siya mibuak sa mga babag sa iyang kasakit uban sa iyang mga pulong sa kaluoy; siya mitawag kaniya pinaagi sa ngalan, nagpadayag nga siya labaw pa sa lalaki, ug dili ang hardinero. Siya nasayod sa tanan, ang Usa ka maalamon, ang Dios mismo. Siya mitawag kang Maria ingon nga ang Maayong Magbalantay nagtawag sa iyang mga karnero nga iyang nailhan pinaagi sa iyang ngalan, naghalad sa kinabuhing walay kataposan. Siya nga nahigugma kang Hesus nakasinati sa iyang gugma ug midawat sa kapasayloan sa sala ingon nga ang Dios nagtawag kaniya sa ngalan, ug ang paghupay sa Balaang Espiritu.

Si Hesus karon nagtawag kanimo sa ngalan. Nadungog ba nimo ang iyang tingog ug pagagibiyaan ang tanang mga pagduhaduha ug sala nga moabot kaniya?

Si Maria mitubag sa pulong, “Agalon!” Ang pulong ni Maria nga gigamit (Rabboni) nagpasabot nga usa nga nasayod sa tanan ug siya makagagahom. Siya adunay prebilihiyo nga usa ka tinu-an sa iyang eskuwelahan, ug siya mihatag kaniya sa iyang kahibalo, kusog, panalipod ug kinabuhing walay kataposan. Ang iyang tubag nagsama sa paglalin sa paghulat sa Iglesia human ang taas nga pagdahom atong makita ang Dios sa mga kapanganoran, magsimba kaniya diha sa pagsubmitar ug pagdayeg kaniya uban sa mga Halleluias.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, miyukbo kami sa imong atubangan sa pagtubag sa mga pangandoy ni Maria pinaagi sa pagpakita kaniya. Imo siyang gihupay pinaagi sa imong presensiya.Ang imong pulong kinabuhi. Ablihi ang among mga dalunggan ug kasingkasing aron madawat ang imong mga pulong. Ihatag kanamo ang pagsugot sa pagsalig kanimo uban sa kalipay.

PANGUTANA:

  1. Nganong si Maria wala moundang pagpangita sa lawas ni Ginoong Hesus hangtod siya nagpadayag sa iyang kaugalingon kaniya, sa pagtawag sa iyang ngalan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 11:00 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)