Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 086 (The Holy Trinity descends on believers)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
C - ANG PAGPANAMILIT DIDTO SA KATAPOSANG PANIHAPON (Juan 14:1-31)

2. Ang balaang Trinidad mikanaug ngadto sa magtutuo pinaagi sa Magdadasig (Juan 14:12-25)


JUAN 14:12
12 "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang mosalig kanako magahimo usab sa mga buhat nga akong ginabuhat; ug labi pa gani ka dagkung mga buhat kay niini ang iyang pagabuhaton, kay moadto man ako sa Amahan.

Kining kahibalo mahitungod sa Dios dili Pilosopia o lohika. Tanang tawhanong kahibalo dunay kinutoban, apan kini kaalam sa gugma sa Dios ug kaluwasan sa iyang Anak. Kini nagpakitag kagawasan aron magsilbi. Kay si Kristo naghatag ug bag-ong tugon sa iyang mga tinun-an “Pagtuman sa diosnong gugma pinaagi sa buhat inobanan sa pag-ampo.”

Ang mga tinun-an mihangyo kang Hesus ug proteksyon ug dugang kaalam human ilang nasayran nga sila biyaan. Apan buot ni Hesus nga sila malig-on diha sa Amahan aron sila makahimo sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibotan.

Ang labawng gikinahanglan dili ang temporario nila nga panginahanglan sa yuta kondili ang ilang pagka andam alang sa langitnong serbisyo. Ang kahibalo sa Amahan ug Anak magluwas kanato sa pagkamakaugalingon, garboso ug magdala kanato sa mapaubsanong pag alagad. Si Hesus mi-ingon:Kinsa kadtong musalig molihok dili lang sa baba apan maglakaw sa pag-antos. Kini ipakita pinaagi sa paglimod sa kaugalingon ug maghimaya ni Kristo ang Anak nga nabanhaw kinsa namuhat sa magtutuo ug naghatag sa langitnong mga panalangin. Sa niini nga pagtuo, ang mga apostol nakahimo pagpanambal ug pagpasaylo sa mga sala ug bisan pagbuhi sa mga minatay human matapos ang pagbubo sa Espiritu. Si kristo nagpuyo sulod kanila ug ilang gilimod ang ilang kaugalingon. Ilang gihigugma si Hesus sa tinud-anay ug gihimaya sa ilang mga gawi.

Gawas niining balaan nga mga bulohaton sa ministry, si Kristo mipadala kanila sa misyon nga wala niini mahimo sa iyang hamubong panahon sa kalibotan. Human gibayaw si Hesus iyang gipada ang Balaang Espiritu aron daghang maluwas sa mga pagsangyaw sa apostol. Ang mga anak matawo gikan sa ginikanan sama sa hamog nga mulogwa gikan sa kabontagon. Dili ikantandi ang atong testimony nga gihatag sa gilansang ug nabanhaw nga kristo.kay pinaagi niini nga pagtestigo ang mga tawo makadawat sa kinabuhing dayon. Ang Balaang Espiritu musolod niadtong muhopot kang kristo ug sila mahimong anak sa Dios aron maghimaya sa Amahan sa tibook nilang kinabuhi uban sa pagkamatarong.

JUAN 14:13-14
13 Ug bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa akong ngalan, pagabuhaton ko kini, aron ang Amahan kapasidunggan diha sa Anak. 14 Kon pinaagi sa akong ngalan mangayo kamog bisan unsa, kini akong pagabuhaton.

Nag ampo ba ikaw? Unsa ang gidak-on sa imong pag-ampo nga ana-ay mga kabalaka ug paghinolsol? Unsa ka gamay imong gigugol nga panahon sa pagdayeg sa Dios ug pagsilbi sa uban? Ako akohon kaba sa imong pag-ampo o kaha puno sa paghigugma labina sa mga nangawala?

Ang gugma sa Dios nagbag-o ba nakimo busa imong mga pag-ampo magpanalangin sa imong kaaway? Ang kaluwasan ba ni kristo naghimo nimong tigluwas sa uban diha sa iyang ngalan? Ang imo bang pag-ampo nihaum diha sa pag-ampo sa Amahan namo? Nagpasaylo kaba sa uban o kaha nagdumot hinuon?

Kon ikaw nag-ampo sa ngalan ni Kristo ikaw magkinabuhi ug maghunahuna sumala sa tinguha sa iyang Espiritu ug ang imong kasingkasing mapuno sa kalooy.

Si Kristo nagsaad ug gahum ug panalangin nga gikan sa langit. Iya kining gihimo sa kondisyon nga, “kon ikaw abri sa akong pulong, busa kini magbag-o kanimo, nan akong kusog maanaa kanimo ug daghan akong luwason gikan sa kahugaw tungod sa imong pagtuo ug pag-ampo. Kada pag-ampo mo subay sa mando sa Espiritu ikaw akong tubagon.”

Igsoon, pasalamati si Hesus sa yawi nga gihatag niya sa imong mga kamot. Abrihi ang bahandi sa langit diha sa imong pag-ampo. “Ako manaug diha sa inyong mga silingan ug higala uban ang panalangin ug kaluwasan, kaalam, paghinolsol ug kaluoy.” Pangayo-a kang Hesus nga dunay mangalagad gikan sa imong nasud aron daghan mahimong mga anak sa Dios. Ayaw pagkaluya diha sa pag-ampo ka yang imong pagtuo maoy paagi pagluwas sa kadaghanan. Tuho-e nga tubagon ang imong pag-ampo, pasalamati na daan ang tubag. Dapita imong mga igsoong lalake ug babaye nga mag-ampo uban kanimo diha sa pagtuo, pagdayeg,ug pagsimba. Pangayo-a nga ibubo sa Dios ang Espiritu nga mainampo-on diha kaninyo.

Kon bation mo nga dili paminawon ni Hesus imong mga pag-ampo nan paghinolsol ug ikompisal imong sala, tangtanga ang babag sa pag-ampo. Iya kang hatagan sa katungod nga dalhon ang gahum sa langit dinhi sa yuta kon ikaw pag-ampo sa pagtuo aron mahimaya ang Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, ihatag ang kaikag sa pag-ampo kanamo, aron dili kami ako-akohon apan mag ampo kaniadtong nanginahanglan. Himoa kaming mga mainampoon aron daghang maluwas. Dalaygon ka kay giabri mo ang langit kanamo ug gibubo ang imong mga gasa. Himayaon ang ngalan sa Amahan pinaagi sa pagkatawo sa espirituhanong kaanakan. Balaanong ang ngalan mo pinaagi sa maayong gawi ug gahom sa espiritu diha sa imong mga kaanakan.

PANGUTANA:

  1. Usay unang rason aron ang pag-ampo tubagon!

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 09:45 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)