Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 078 (The Greeks seek Jesus' acquaintance)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
A - SA WALA MUABOT ANG MAHAL NGA ADLAW (Juan 11:55 - 12:50)

3. Dunay mga Grego nga buot makigkita kang Hesus (Juan 12:20-26)


JUAN 12:20-24
20 Ug dihay pipila ka mga Gresyanhon sa mga nanungas aron sa pagsimba didto sa fiesta. 21 Kini sila miduol kang Felipe, nga taga-Betsaida sa Galilea, ug siya ilang gihangyo nga nanag-ingon, "Senyor, makigkita unta kami kang Hesus." 22 Si Felipe miadto ug iyang gisuginlan si Andres, ug si Andres miadto uban kang Felipe ug ilang gisuginlan si Hesus. 23 Ug si Hesus mitubag kanila, "Ang takna nahiabut na nga pagahimayaon na ang Anak sa Tawo. 24 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang usa ka lugas trigo kinahanglan mahulog sa yuta ug mamatay, kay kon dili man, nan, magapabilin kini nga mag-inusara. Apan kon kini mamatay, nan, mamunga kinig daghan.

Ang mga Gregong nakabig sa relihiyon sa Judio mitambong usab sa Pista sa pasko didto sa Jerusalem. Sila gikan sa mga nasud nga ubos sa inpluwensya sa kulturang Grego. Sa dihang ang bagang duot sa katawhan midawat kang Hesus uban ang pagsyagit ug abiba sa Hari, busa ang mga grego nakadayeg niini. Hinungdan nga gusto nilang maila usab si Hesus. Ang katuyoan sa mga kanasuran nga maila nila si Hesus nahimong ehemplo niini.Human masayri nga si Pilipe makasulti sa pinulongang Grego, siya ning-uyon nga hangyuon si Andres nga maoy mupadangat sa ilang hangyo. Ang duha ka mga tinun-an miduol kang Hesus gumikan sa ilang pagkatandog nga dunay unyay unang prutas sa mga Gentil nga mudawat kang Hesus. Ilang na isip nga tingali makalingkawas sila sa kakuyaw gikan sa mga panatikong Judio kung musulod sila sa kayutaan nga iya sa Grego.

Apan si Hesus nasayod sa ilang hunahuna, sama nga iyang gitigom ang tinguha sa mga kanasuran nga gi ehemplo diha sa gihangyo sa mga grego kaniya. Siya mitawag sapunto nga wala nila masabot apan kini tawag sa kadaugan ug kini maoy sumada sa ebanghilyo ni Juan. “karon ang takna nga himayoan ang Anak sa Tawo”. Ang takna miabot na kaniya aron himayaon, ug kini nga panahon gipa-abot sa langit ug yuta.

Apan katingalahan sa tanang katingalahan; kadaugan sa gubat, pag-angkon sa politikanhong gahum dili maoy ilhanan sa himaya ni Hesus. Si Juan wala misulat sa pagkabalhin sa nawong ni Hesus didto sa bukid, kay wala niya kini ipha nga kalabot sa himaya. Iya hinuong gilakbitan ang kamatayon ni Hesus nga maoy himaya niini.Kay didto sa krus nakita nato ang sentro sa iyang pagkadios nga mao ang gugma.

Si Hesus mitawag sa iyang kaugalingon nga binhi sa trigo, ang langitnong binhi nga itanum sa yuta, naghukas sa iyang kaugalingon ug gipakita ang katarong ug himaya. Si Hesus daan nang mahimayaon. Iyang kamatayon naghugas kanato nga mga makasasala aron kita takos nga makig-ambit sa iyang himaya. Ang pag-abot sa mga Grego nagdalag dakong tingog sama nga kini gapakita sa iyang tawag sa tanang tawo gikan sa tanang nasud. Buot niya nga ibalik ang kanhi himaya ngadto kanila, ug kini nga muabot lamang sa mga nilalang pinaagi sa krus.

JUAN 12:25-26
25 Ang mahigugma sa iyang kinabuhi mawad-an hinoon niini; apan ang magadumot sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magapatunhay niini alang sa kinabuhing dayon, 26 Kon kinsa ang moalagad kanako, kinahanglan magasunod siya kanako; ug diin gani ako, ang akong alagad atua usab didto. Kon kinsa ang moalagad kanako, ang Amahan magapasidungog kaniya.

Si Hesus mipakita kanato nga angayan sundon, sa iya usab nga mga tinun-an,ang iyang gibuhat nga ehemplo sa kamatayon ug himaya. Ingon nga ang Anak mibiya sa himaya, nihukas sa iyang pagkadios aron muluwas sa katawhan, usab kita maingon nga dili ang katuyoan dungog ug gahum kondili sa makanunay ang paglimod sa atong kaugalingon. Hinuklogi imong kaugalingon, ang imong kinabuhi lamang ba ang imong gimahal o imong gilimod ang imong kaugalingon? Si Kristo misulti nga kon imong ilimod ang imong kaugalingon ug mag-alagad sa Gingharian nga tinuoray, imong maangkon ang kinabuhing sa Dios. Imong maluwas imong kalag ngadto sa kinabuhing dayon. Kini nga mga pulong gipakita ni Hesus ang balaod sa tinuod nga himaya. Ayaw pagkinabuhi alang lamang sa katagbawan, o pagtinapulan, o garbuso apan balik sa Dios ug sunod sa iyang mando, pangita-a ang mga sinalikway ug gidaugdaug aron alagaran, ingon nga siya nagpa-ubos aron makig-uban sa mga mananapaw ug mga kawatan. Sa pakig-ambit uban ang mga makasasala alang sa ebanghelyo, niana ang himaya sa Dios mutungha sa imong kinabuhi.Ayaw lantawa nga ikaw maayo pa kaysa uban. Si Hesus lamang ang maghimo kanimo bukas sa uban taliwa sa imong mga kapakyasan. Kini nga kausaban mahitabo lamang pinaagi sa paglimod sa kaugalingon.

Kini nga prinsipio klaro nga gitudlo ni Hesus sa pag-ingon nga ang atong pag-alagad kaniya nagpasabot nga musunod sa iyang gibuhat ug makig-ambit bisan sa mga pagtamay nga iyang gi-antos. Kini nga dalan wala ang himaya , kaharuhay ug garbo; kay kini dili maoy paaboton sa mga sumusonod ni Kristo. Gani sila usahay makasulay ug paglutos, pagsalikway, ug pagdaugdaug ngani bisan kamatayon. Andam kanaba nga mag-antos alang sa kang Hesus? Siya misaad, “Bisan asa ako, didto usab muoban kanako ang akong mga sulugoon.” Si Hesus nauna na kanato sa dalan sa kasakit, siya nag-antos uban kanato. Ang himaya dili maoy tema sa alagad ni Kristo niining nga pagkinabuhi. Ang atong kalipay dili sa pagtagbaw apan mao ang pag-alagad sa mga kabus. Si Kristo nahimaya sa pag-antos sa iyang mga sumusonod. Ang Amahan mahimaya kon kita mahisama sa iyang Anak.

Sama nga si Kristo naglingkod sa truno uban sa Amahan, nagpuyo sa hingpit nga pakighiusa, busa sila nga ginalutos karon alang kang Kristo nagpuyo usab sa pakighiusa sa langitnong Amahan. Kini usaka dakong misterio. Para nimo, unsa kaha ang himaya nga ihatag sa Amahan niadtong sulugoon sa iyang Anak? Iya kahang ibalik ang himaya ngadto kanila sama sa pagbuhat niya kanila? Labaw pa niana, siya mukanaug kanila nga puno sa Espiritu. Sila mahimo niyang mga anak sama sa Iyang Anak, aron siya maoy ilang kamagulangan sa iyang mga anak. Hangtud hantud sila makig-uban sa Amahan didto sa kalangitan (Roma 8:29, Gipadayag 21:3-4).

PAG-AMPO: Kami nagpasalamat kanimo Ginoong Hesus, kay wala kanag salig sa imong himaya apan imo kini gihukas bisan ang imong gahom. Gisimba ka namo tungod sa imong pagpaubos, kami nag-ampo nga imo kaming luwason sa garbo aron masayran namo ang kagawasan sa Espiritu ug higugmaon ka sa among mga kinabuhi.

PANGUTANA:

  1. Nganong tawgon man ang kamatayon ni Hesus ug mahimayaong kamatuoran?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 09:19 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)