Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 069 (The Son of God in the Father and the Father in him)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
3. Si Hesus ang Maayong Magbalantay (Juan 10:1-39)

e) Ang Anak sa Dios anaa sa Amahan ug ang Amahan anaakanako (Juan 10:31-39)


JUAN 10:31-36
31 Unya ang mga two mipunit na usab ug mga bato aron pagbato kaniya. 32 Si Hesus miingon kanila, “Gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man ako batoon?” 33 Ang mga tawo mitubag, “Dili ka namo batoon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo kondili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tawo ka lang apan nagpa-Dios ka.” 34 Si Hesus mitubag, “Nasulat na sa inyong kaugalingong Balaod nga ang Dios miingon, ‘Mga dios kamo’ 35 Kon sila gihatagan sa Dios sa iyang mensahe gitawag sa Dios nga mga dios ug ang kasulatan dili man gayod masayop, 36 nganong moingon man kamo nga ako gipili sa Amahan ug gipadala sa kalibotan nagpasipala sa Dios sa akong pag- ingaon nga ako mao ang Anak sa Dios?

Ang mga Judio nasilag kang Hesus sa iyang pagsulti, “Ako ug ang akong Amahan usa ra.” Ilang giila ang iyang pagsaksi sa iyang kaugalingon ingon ng pasipala ug nag-aghat sila sa pagbato kaniya ingon nga gikinahanglan sa balaod, kon dili ang kapungot ni Jehovah mahulog diha sa nasod. Ug sila modagan sa tolda ug miabot nga adunay mga bato aron ibato kaniya.

Si Hesus kalmadong mibarog sa ilang atubangan ug nangutana, “Unsa bay daotan kung nahimo kaninyo? Mialagad ako kaninyo, giayo ko ang inyong masakiton, gipagawas ko ang mga demonyo, ug giablihan ko ang mga mata sa inyong buta.Gihinloan ko usab ang mga sanlahon ug nagwali sa Maaong Balita sa mga kabos. Asa aning mga buhata nga akong gihimo kaninyo, maoy hinungdan nga gusto ako ninyong patyon? Nangita kamo ug paagi sa pagguba sa inyong maayong tagasuporta ug tigpanalipod. Wala ako mangita ug dungog o kwarta sa akong mga pagserbisyo, diin ako mapaubsanong gitawag sa mga bulohaton sa akong Amahan. Ania ako ingon nga inyong sulugoon.

Ang mga Judio misinggit, “Wala kami magbato kanimo tungod sa mga buhat nga imong gihimo, apan sa imong pagpasipala sa Dios. Imong gipataas ang imong kaugalingon tupong sa Dios, samtang nagbarog ka uban kanamo ingon nga tawo lamang. Among ipatulo ang imong dugo aron makita nga ikaw tawo, may kamatayon. Ug nganong nangahas ka pagsulti nga ikaw Dios, ug usa ra kauban sa Usa ka Balaan? Giyawaan ka, nag-ingon ang mga Judio ug angngayan ka guba-on o patyon diha dayon.

Inubanan sa puno nga kompiyansa si Hesus mitubag, “Wala ba kamo nakabasa sa inyong Balaod nga ang Dios kasagaran makigsulti sa matag-usa sa iyang mga pinili, nga nag-ingon, “Kamo mga dios, kamong tanan mga anak sa Labing Halangdon” (Salmo 82:6), apan malaglag ang inyong kaugalingon ug mahulog gikan sa usa ka sala ngadto sa laing sala. Sa walay pagduhaduha, ang tanan makasasala, naglatagaw sa daghang mga sayop. Apan ang Dios nagtawag kanila nga “dios ug mga anak” alang ug tungod sa Iyang langitnong ngalan. Wala siyay pangandoy kanato nga malaglag, apan makabaton kita ug kinabuhi hangtod sa kahangtoran.Balik kamo sa Dios ug magbalaan ingon nga siya balaan.”

“Karon, nganong gusto kamo nga mobato kanako? Ang Dios mismo mitawag kaninyo nga “dios ug mga anak” Wala ako makahimog sala sama kaninyo.Balaan ang akong pinulungan ug ang akong binuhatan; dunay koy katungod nga mabuhi hangtod sa walay kataposan,ingon nga tinuod nga Anak sa Dios. Basaha kung unsa ang nasulat sa Balaod ug makaila kamo kanako, apan wala kamo motuo bisan gani sa inyong Balaang Kasulatan ug wala kamo moila sa akong pagkadios.”

“Wala ko gipadala ang akong kaugalingon, apan ang Balaang Amahan maoy nagpadala kanako. Ako iyang Anak; Siya akong Amahan. Ang iyang pagkabalaan nagpuyo dinhi kanako. Mao nga ako Dios nga gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, bugtong gipatawo wala gimogna,ug usa rag kinaiya sa Amahan.”

Nabuntog ni Hesus ang mga Judio inubanan sa mga sinulat nga pulong gikan sa Balaang Ksaulatan ug maoy milumpagsa ilang mga pangatarungan nga gilalisan. Apan ang mga mata nagpabilin nga adunay grabeng kasilag, apan ilang gipaubos ang ilang mga hinagiban, tungod si Hesus nagpamatuod gikang sa ilang Kasulatan ang posibilidad sa langitnong Pagka-Anak diha sa Daan Tugon ug ang tanan mihaom kaniya.

JUAN 10:37-39
37 Busa ayaw kamo pagtuo kanako kon wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan. 38 Apan kon nagbuhat ako niining mga butanga, tuohi ninyo ang akong mga buhat bisag dili kamo motuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang Amahan ania kanako ug ako anaa sa Amahan.” 39 Ug dakpon na usab unta nila si Hesus,apan miikyas siya.

Nagpahayag si Hesus, “Nga ang buot ipasabot” “Motuo kamo kanako, sama nga ako nagbuhat sa gibuhat sa Dios nga Amahan, mga buhat sa kalooy. Dili maako ang Kagahom kung ako wala magpakita sa iyang kaluoy. Tungod kay ang Iyang gugma nahimugso sulod kanako, mao nga ako adunay awtoridad sa pagtuman sa mga bulohaton sa Dios, kay kanang tanan tinuod gayod nga mga buhat sa Amahan.

“Tingali ang atong mga hunahuna mapakyas sa pagsabot sa iyang pagkadios diha sa tawhanong porma. Apan bisan pa niini, susiha ang akong mga buhat, ug kinsa ang makabanhaw sa patay sa pinaagi sa iyang pulong, ug maka-abli sa mga mata sa buta, o makapahunong sa bagyo, o makapakaon sa 5,000 ka gutom nga mga katawhan pinaagi sa lima ka tinapay ug duha ka isda lamang? Nangandoy ba kamo sa Balaang Espiritu nga ablihan ang inyong hunahuna aron makadungog sa iyang tingog aron kamo masayod nga ang Dios mismo ania kanako? Kung kamo puno sa Balaang Espiritu ug kamo magpabilin uban niining mahinungdanong kahibalo ug magmatuod nga ang tibuok kagkadios ania kanako sa akong tawhanong lawas.”

Dinhi ug atubangan sa nagpunsisok nga mga katawhan si Hesus misulti sa kusgan nga mga pulong, nga siya anaa sa iyang Amahan, ug ingon nga ang sanga magpabilin sa punoan ug makadawat ug kusog gikan sa iyang mga gamot, mao usab si Kristo gikan sa Amahan ug nagpabilin diha Kaniya. Ang duha dili mabulag, duna silay hingpit nga panagduyog ug panag-hiusa. Makaingon kita, ang Anak natago diha sa Amahan, aron ipadayag ang iyang Amahan ug pasidungan Siya. Ang kadagahang inilang mga pag-ampo misugod ug, “Amahan namo nga anaa sa langit, balaanon ang Imong ngalan.”

Si bisan kinsa ang maningkamot pagtuki sa lawom nga testimonya ni Hesus sa iyang pagkadiyos, diha sa mga pag-ampo ug sa paghigugma pagsimba kaniya, makapamatuod nga kining hukom sa kamatuoran batok sa taphaw nga panabot mahitungod sa Balaang Trinitas (Amahan, Anak ug Espiritu Santo). Dili tulo ka dios ingon nga lain ang usa ngadto sa uban, apan hingpit nga panag-hiusa diha Balaang Trinitas, inubanan sa kalipay kita makasaksi nga ang Dios Usa ra.

Sa dihang nakadungog ang mga Judio sa pagsubli sa testimonya ni Hesus sa iyang hingpit nga panaghiusa sa Amahan, sila miatras sa pagbato kaniya. Apan nangandoy sila nga madakpan siya ug dad-on siya ngadto sa hataas nga Konseho aron madiskubre ang iyang mga panghunahuna. Si Apan si Hesus nakalusot gikan kanila. Wala tawo nga makahatag ug kadaot sa usa sa mga kaanakan sa Dios samtang ang kabubut-on sa Amahan mao ang pagpanalipod kanila. Si Jesus miingon, “Walay usa nga makaagaw kanato diha sa kamot sa akong Amahan.”

PAGAMPO: Amahan ug Nating kanero sa Dios, among nakita ang puno nga panaghiusa sa imong gugma.Ang among mga hunahuna dili makasabot sa pagkadiyos diha saimong pagkatawo. Ang imong Espiritu naghayag kanamo,aron among mapamatu-an ang imong dako nga gugma ug ang imong pagluwas kanamo. Gihimo mo kami nga imong mga anak, Tabangi kami nga balaanon namo ang imo ngalan sa among mga motive, pinulungan ug mga binuhatan.Balaana kami sama nga ikaw balaan.

PANGUTANA:

  1. Giunsa ni Hesus ang pagsangyaw ang iyang pagkabalaan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 08:53 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)