Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 055 (Jesus the light of the world)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
1. Ang mga pulong ni Hesus sa pista sa mga tulda (Juan 7:1 - 8:59)

d) Si Hesus ang kahayag sa kalibutan (Juan 8:12-29)


JUAN 8:12
12 Sa maka-usa pa, si Hesus miingon ngadto nila, “Ako ang kahayag sa kalibutan. Siya kinsa mosunod kanako dili magalakaw sa kangitngit, apan adunay kahayag sa iyang kinabuhi.”

Si Hesus ang balaang kahayag. Bisan kinsa nga mopaduol kaniya malimpyohan, mahukman, mahayagan ug matambalan, Siya mahimong kahayag alang kang Kristo. Walay laing kahayag ang mohayag kanato ug moayo sa atong daotang kasingkasing, gawas kang Hesus. Ang tanang pilosopia ug relihiyon kong atong sukdon huyang tungod kay sila misaad sa gitumotumo nga katubsanan ug paraiso. Hinuon sila ang magdala sa daotang tawo ngadto sa lawom nga pagkabuta ug magapos didto. Siya ang kahayag nga modan-ag sama sa adlaw nga mupokaw sa kalag. Ang pag-ayo sa kalag may kondisyon, kana mao ang pagduol kang Hesus pinaagi sa pagtuo ug pagsunod kaniya pinaagi sa paglimod sa kaugalingon. Ug pinaagi niining makanunayong pagsunod kang Hesus kita mausab gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. Atong makita ang dalan sa iyang kahayag ug moabot ngadto sa destinasyon nga mao ang himaya sa Amahan ug Anak sa diha sa kadan-ag sa kinabuhi.

JUAN 8:13-16
13 Busa niini ang mga Pariseo miingon ngadto kaniya, “Ikaw ang mipamatuod sa imong kaugalingon. Imong pagpamatuod dili makatarunganon.” 14 Si Hesus mitubag nila, “Maski mipamatuod ako sa Akong kaugalingon, akong gipamatuod tinuod, kay Ako kabalo asa Ako gikan, ug asa Ako paingon; apan ikaw wala kabalo asa Ako gikan, o asa Ako paingon. 15 Ikaw mihukom sumala sa unod. Ako wala mihukom ni isa. 16 Kung Ako maghukom, akong paghukom tinuod, kay Ako wala nag-inusara, apan kauban nako Akong Amahan kinsa mipadala kanako.

Ang mga Judio napandul pinaagi sa pulong ni Hesus, “Ako”, sila nakahunahuna nga siya hambog ug mapahitas-on, mihimo sa iyang kaugalingon nga kayahag sa kalibutan. Ilang gihulagway iyang pagsaksi isip sayop ug bakak, mapasulabi nga limbong sa kalag.

Si Hesus mitubag, “Akong pagsaksi sa akong kaugalingon tinuod, kay Ako dili gasukod sa akong kaugalingon pinaagi sa akong kaugalingon, apan pinaagi sa kamatuoran sa Dios kinsa Ako nakighiusa kanunay. Wala kamo masayod nga Ako mianhi gikan sa Amahan ug ngadto Kaniya Ako mobalik. Wala ako namulong sa akong kaugalingon, apan akong pulong kamatuoran sa Dios. Akong pulong tinuod, puno sa gahum ug bendisyon.”

“Imong kaugalingong pulong taphaw, kay ang tawo makakita lamang sa panit. Imong gitagad imong kaugalingon isip manghuhukom ug mituo sa imong abilidad nga mohatag ug paghukom nga matuod. Apan ikaw sayop, wala ka kahibalo sa tinubdan sa butang, o diin sila magsumikad o unsay resulta. Ang kamatuoran mao nga ikaw wala kaila kanako. Imo akong gihukman lamang pinaagi sa akong pagkatawo, apan Ako nagpuyo uban sa Dios sa tanang panahon. Kung imo kining mamatngunan, ikaw pud makahibalo sa matuod nga unod sa kalibutan.”

Si Kristo ang manghuhukom sa kalibutan, ang gipakatawo nga kamatuoran. Wala siya mianhi aron mosilot o modaot kanato, apan aron moluwas kanato. Wala siya misalikway sa bisan unsang alaot, kriminal o sinalikway, apan nagalaum nga maluwas ang tanan ug maduol ngadto sa iyang gugma. Ayaw paghukom kang bisan kinsa, apan tan-awa siya sa imahe diin gihandom ni Hesus nga mabag-o.

JUAN 8:17-18
17 Naisulat usab sa inyong balaod nga ang gipamatuod sa duha ka tawo makatarunganon. 18 Ako kinsa mipamatuod bahin sa akong kaugalingon, ug ang Amahan kinsa mipadala kanako nga mipamatuod bahin kanako.”

Sa atong kahuyang, si Hesus mikanaog sa ang-ang sa balaod. Apan iyang gihulagway kini isip imong balaod, mao kana nga sistema imong gikinahanglan isip makasasala. Sa mao niining balaod ang tawo kinsa gahandum nga makumpirma ang kamatuoran nga mopagawas sa duha ka saksi aron mo-suporta sa iyang gi-angkon sa tanang detalye. Dayon ang paghukom ipahamtang sa maong basehan (Deuteronomeo 17:6; 19:5). Wala miprotesta si Hesus batok niining gikinahanglan. Iyang gitagad iyang pagkumpisal sama sa unang testigo, ug iyang Amahan mipamatuod sa testigo, kinsa mipatin-aw sa kumpletong panag-uyon tali nila. Kung wala Iyang panag-uyon ang Anak walay mabuhat. Kini ang misterio sa Tulo ka Persona. Ang Dios mipamatuod kang Hesus, sama si Hesus mipamatuod sa Dios.

JUAN 8:19-20
19 Busa niini sila miingon ngadto kaniya, “Asa imong Amahan?” Si Hesus mitubag, “Wala ka kaila maski kanako, o akong Amahan. Kung nakaila ka nako, maila pud nimo akong Amahan.” 20 Si Hesus namulong niining mga pulong didto sa gatagoan ug kwarta, sa dihang siya gatudlo sa templo. Apan ni usa walay midakop kaniya, tungod iyang oras wala pa miabot.

Sayop ang pagsabot sa mga Judio kang Hesus, ug wala sila gahandom nga makasabot, apan ilang gihandom nga ilang malaang ngadto sa klaro nga pagbiaybiay, busa sila nangutana, “Kinsa imong gitawag imong Amahan?” Si Jose dugay nang namatay, ug sila kabalo unsay anaa sa hunahuna ni Hesus sa panultihong “Akong Amahan”. Apan sila nagbantay sa iyang diretso pag-angkon nga ang Dios maoy iyang Amahan.

Wala mitubag si Hesus ug diretso nila, tungod kay ang kahibalo sa Dios wala nahibulag gikan sa pagkabalo ni Hesus. Ang Anak anaa sa Amahan ug ang Amahan anaa kaniya. Siya kinsa misalikway sa Anak, unsaon sa maong tawo nga tinud-anay maila ang Dios? Apan si bisan kinsa nga motuo sa Anak ug maghigugma niya, ngadto niya ang Dios mopadayag sa Iyang Kaugalingon; kay si bisan kinsa ang makakita sa Anak makakita sa Amahan.

Kining nga mga pulong nga nadungog sa kilid sa templo diin ang mga amot gitigom. Sa walay duda kining mga gwardia anaa bisan asa sa templo. Maski niining mga sundalo, walay nisulay pagdakop kang Hesus. Ang kamot sa Dios maoy iyang proteksyon. Ang oras sa iyang pagluib gitakda pinaagi sa Dios apan wala pa matuman. Ang langitnong Amahan lamang ang magbuot sa imong kapalaran.

PAG-AMPO: O Kristo, kami gahimaya ug gahigugma kanimo. Wala ka mihukom kanamo sama nga kami angayan, apan imo kaming giluwaas. Ikaw ang kahayag sa kalibutan, midan-ag ngadto kinsa mianha kanimo. Bag-oha kami pinaagi sa sinag sa imong gugma ug ipahukom among kagahi aron kami makaila kanimo.

PANGUTANA:

  1. Giunsa pagtestigo ni Hesus sa iyang kaugalingon isip kayahag sa kalibutan mosumpay sa atong kahibalo sa langitnong Amahan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 11:13 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)