Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 054 (Legalists bring an adulteress to Jesus)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
1. Ang mga pulong ni Hesus sa pista sa mga tulda (Juan 7:1 - 8:59)

c) Ang mga mabalaodnon midala ug mananapaw kang Hesus aron sa paghukom (Juan 8:1-11)


JUAN 8:1-6
1 apan si Hesus miadto sa Bukid sa Olivo. 2 Karong sayo pa kayo sa kabuntagon, siya miadto usab sa templo, ug ang tanang katawhan miadto kaniya. Siya milingkod, ug nagtudlo nila. 3 Ang mga manunulat ug mga Pariseo midala ug babaye nga mananapaw. Gidala siya sa tunga, 4 sila miingon niya, “Magtutudlo, among nakita kining bayhana nga nanapaw, sa akto. 5 Karon sa atong balaod, si Moises mimando kanato nga batuon ang maong tawo. Unsa imong masulti kaniya?” 6 Sila miingon niini sa pagsulay niya, nga aron aduna silay mapusumangil kaniya. Apan si Hesus miyuko, ug misulat sa yuta sa iyang tudlo.

Ang mga miyembro sa Konseho milakaw sa kasuko ngadto sa ilang panimalay tungod kay si Hesus nakaipsot gikan sa ilang kamot. Ang kadaghanan gipakaingon nga ilang lider mitugot kang Hesus sa kagawasan nga mamulong sa templo. Apan kining mga miyembro mipadayon sa pagpaniid kaniya aron molit-ag kaniya. Si Hesus migawas sa siyudad pagkagabii, milatas sa walog sa Kidron.

Sa sunod nga adlaw mibalik si Hesus ngadto sa sentro sa siyudad ug misulod sa templo nga daghang tawo. Wala siya milikay sa sentro paghuman sa Pista sa Sinagoga apan siya mipadayon sa paglibot taliwala sa iyang mga kaaway. Ang mga Pariseo milihok sa kapas sa ingon nga mga tigbantay sa moralidad , labi na sa pista ang okasyon sa pagkalipay ug pag-inom sa bino. Sila nakadakop ug babaye nga mananapaw. Sila misulay niini nga kaso ngadto ni Hesus. Bisan unsang kaluoy nga iyang ipakita ilhon kini sa dios ug mga tawo isip pagsupak sa ilang tradisyon. Apan kon iyang ipatuman ang balaod siya ilhon nga mapintas ug mawala ang pagsalig sa mga yanong tawo. Ang iyang paghukom sa babaye mao usab ang ilhong paghukom sa matag usa ka tawo niadtong nagpakaulaw sa ilang dungog. Busa sila mabalak-ong mihulat sa iyang paghukom.

JUAN 8:7-9a
7 Apan sa dihang mipadayon sila ug pangutana, siya mihangad ug miingon ngadto nila, “siya kinsa nga walay sala kaninyo, siya ang ipalabay sa unang bato kaniya.” 8 Siya miyuko pag usab, ug misulat iyang tudlo sa yuta. 9a Sila, sa dihang nakadungog niini, isip nahukman pinaagi sa ilang konsensiya, usa-usang mipalayo, nagsugod gikan sa pinaktigulang.

Sa dihang ang mga Pariseo nanumangil sa mananapaw una kang Hesus siya miyuko ug gamit sa iyang tudlo, misulat sa yuta. Apan wala kita kabalo unsa iyang gisulat, siguro bag-ong sugo sa pulong – Gugma.

Ang mga katigulangan napakyas nga Makita ang rason sa iyang “pagdumili”, wala nila gibati nga ang manghuhukom sa kalibutan pasensyoso ug motusok sa ilang mga konsensiya. Ilang pagtuo nga magapos nila siya.

Mibarog si Hesus ug mitan-aw nila nga masulob-on; usa ka diosnong pagtan-aw, ug iyang pulong kamatuoran nga dili mapanghimakak. Siya miingon sa “paghukom”, “Siya kinsa nga walay sala kaninyo, siya ipa-una ug labay ug bato ngadto kaniya.” Si Hesus wala miusab ni usa ka pulong sa balaod apan mituman niini. Ang mananapaw angayan sa kamatayon; kini gi-uyonan ni Hesus.

Sa iyang gibuhat si Hesus mihukom usab sa mga “diosnon” susama sa mananapaw. Busa iyang gihagit sila nga ipamatuod ilang pagka-inosente pinaagi sa paglabay sa unang bato. Tungod niini, iyang gi-gisi ang maskara sa diosnon gikan sa ilang mga nawong. Walay tawo nga gawasnon sa sala. Kitang tanan mahuyang, natintal ug napakyas. Sa Dios walay kalainan tali sa makasasala ug maot nga tigpakaron-ignon. Kay kita nasaag ug nahimong limbongan. Bisan kinsa nga nakalapas sa usa ka sugo nakaguba sa balaod sa iyang kinatibuk-an ug angayan sa walay katapusang silot.

Ang mga katigulangan ug mga legalista nagsakripisyo sa mga hayop sa templo aron sa pagluwas sa ilang sala pag-angkon nga sila mga makasasala. Ang pulong ni Kristo mitandog sa ilang mga konsensya. Ilang gipanghinaot nga dakpon ang Nasareno, apan siya kinsa maoy mibutyag sa ilang kadaotan ug mihukom nila. Sa maong higayon siya misunod sa balaod. Ang mga manunumbong miyuko sa ilang ulo, gibati nila nga anaa sila sa presensya sa Anak sa Dios, nahibulong pinaagi sa iyang kabalaan.

Ang mga tigulang ug ilang mga sumusonod mibiya, ug ang lugar nabakante, si hesus lamang ang nabilin.

JUAN 8:9b-11
9b maski sa katapusan. Si Hesus nabiling nag-inusara kauban ang babaye diin kung asa siya, sa tunga. 10 Si Hesus mibarog, nakita siya ug miingon, “Babaye asa na ang imong tigpanumbong? Aduna bay mikondena kanimo? 11 Siya miingon, “Walay, bisan usa, Ginoo.” Si Hesus miingon, “Ni ako wala nagsaway kanimo. Adto sa imong dalan. Sukad karon, ayaw na pagpakasala.”

Didto nagbarog ang babaye nga gakurog. Mitan-aw si Hesus kaniya nga naluoy ug nangutana, “Asa imong tigpanumbong? Wala ba ni usa diri nga mohukom kanimo ug mosaway?” Iyang gibati nga si Hesus, ang Usang Balaan dili mosilot kaniya, ug bisan pa siya lamang ang adunay katungod nga muhokom kaniya.

Gihigugma ni Hesus ang mga makasasala; siya mianhi aron mangita sa mga nangawala. Dili siya makasilot sa makasasalang babaye, apan mitanyag kaniya sa iyang grasya. Kay iyang gipas-an atong sala, andam magpakamatay alang sa kalibotan. Iyang gipas-an ang paghukom sa babaye.

Busa iyang gitanyag ang tibuok nga kapasayloan sukad siya namatay alang kanimo. Tuo sa iyang gugma aron ikaw iyang ipalingkawas sa paghukom. Dawata iyang Espiritu ug kapasayloan, aron dili ikaw mohukom sa uban. Ayaw kalimot nga ikaw usab makasasala, ni ikaw dili mas maayo kay sa uban. Kung adunay laing nakapanapaw, limpyo kaba sa imong kaugalingon? Kung siya nangawat, matinudanon ka ba? Ayaw paghukom aron ikaw dili hukman. Sa unsang sukod nga imong gigamit, kini usab gamiton alang kanimo. Nganong imong pagamatikdan ang puling sa mata sa imong igsoon, ug imong ibalewala ang truso sa imong mata?

Si Hesus miingon kaniya nga dili na mobalik ngadto sa iyang sayop sugod sa maong higayon ug sa ngadto ngadto. Ang pirmanenting sugo sa Dios mao ang magpakaputli. kini migiya sa babaye nga gahandum ug gugma nga mobalik ngadto sa Dios ug mokumpisal sa iyang sala. Siya makadawat dayon sa Balaang Espiritu gikan sa dugo sa Karnero. Wala niya gipangayo ug imposible gikan kaniya; apan mihatag kaniya sa gahum alang niadtong buak ug mga kasingkasing; aron sila magpuyo sa pagkabalaan. Busa siya nagtawag kanimo nga dili na magpakasala ug usab; siya andam nga maminaw sa imong ikompisal.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, Ako naulaw sa imong presensiya, kay Ako dili maayo kaysa mananapaw. Pasayloa ako sa paghukom o pagpasakit sa uban. Limpyohi ako gikan sa mga dili pagkamatarong. Ako gapasalamat kanimo sa pagpasaylo kanako. Ako gadayeg kanimo sa imong pasensiya ug kalouy. Tabangi ako nga dili na makasala sukad karon. Lig-ona akong bout ug ipamatoud kanako ang kaputli. Dalha ako ngadto sa kinabuhi sa pagkabalaan.

PANGUTANA:

  1. Nganong ang mga tigpanumbong sa manananapaw mibiya gikan sa presensiya ni Hesus?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 11:12 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)