Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 039 (The reason for unbelief)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
A - IKADUHANG BIYAHE NGADTO SA HERUSALEM (Juan 5:1-47) -- PAGTUNGHA SA PANAG-AWAY TALI NI HESUS UG MGA JUDIO

5. Ang rason sa dili pagtuo (Juan 5:41-47)


JUAN 5:41-44
41 wala Ako magkinahanlan nga daygon sa mga tawo. 42 Apan Ako nasayod kaninyo, nasayod ako nga wala kamo mahigugma sa Dios. 43 Ako mianhi sa ngalan sa akong Amahan, ug wala ko nimo gidawat. Kung nay lain nga moanhi sa iyang kaugalingong ngalan, inyo siyang dawaton. 44 gusto kamo nga daygon sa inyong isigkatawo,apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios, busa unsaon man ninyo sa pagtuo?

Gidugmok ni Hesus ang mga armas sa iyang kaaway ug gipakita nila ang estado sa ilang kasingkasing ug umaabot nga kapalaran, Iyang gitudlo ang ilang daotang katuyoan, ang unod sa ilang daotang kinaiyahan.

Siya wala nagkinahanglan ug pakpak sa katawhan o sa ilang lider, sukad siya nakombinse sa iyang misyon. Ang maong baruganan wala nagbasi sa dayag nga resulta sa iyang ministro ug kung gipasidungan, iyang ihatag ang maong dungog sa iyang Amahan. Siya nagtudlo kanato sa pag-ampo una sa Amahan kay sa iyang kaugalingon, pagtudlo sa mga bata pagpamulong, "Amahan Namo anaa sa langit, pagdayegon imong Ngalan, Umabaot kanamo imong Gingharian, matuman Imong pagbout dini sa langit paingon sa yuta." Si Jesus mipanghimakak sa iyang kaugaling sa tanang katuyoan sa pagpangita ug dungog ug himaya. Ang himaya sa iyang Amahan mao iyang sanglitanan ug Kadasig alang sa Dios nag ot-ot kaniya.

Ang gugma sa Dios maoy hinungdan sa pagbuhat sakalibutan, pagtubos niini, ug kahingpit. Mao kini ang sentro ug unod sa Balaang Usa ka Dios ug tulo ka persona. Ang katumanan sa Balaod ug ang paghugpong sa kahingpit gipakita sa gugma. Siya kinsa nagbaton niining kinabuhi dili sa iyang kaugalingon o sa iyang dungog, apan dungog sa uban, pagserbisyo nila sa wala pagangkon sa kaugalingon.Iyang gihatag ang tanan alang sa kabos. Busa ang gugma dili gayod mapakyas.

Walay tawo naghiguma sa Dios sa iyang kaugalingong tanyag, apan ang usa kinsa nasakit pinaagi sa hugaw ng sala, maghinolsom ug motu sa gugma sa Dios Kristo mangumpisal nga ang guma sa Dios gibobo sa atong kasingkasing pinaagi sa Balaang Espiritu nga gihatag sama sa gibuhat kang San Pablo. Kining gugma mipatimp-aw sa sakripisyo, pagkahiubsanon ug pasensiya. Bisan kinsa ng amoabre sa iyang kalag sa Espiritu sa Dios mohigugma sa Balaang Dios ug sa tanang tawo. Apan siya kinsa manghinambog sa iyang kaugalingon, gahunahuna nga siya mayo ug dili tinood nga naghinolsol, apan kaaway sa Espiritu sa Dios. Siya hakog, ug wala nangandoy sa kausaban, wala nagkinahanglan sa Mangluluwas, apan mipagahi sa iyang kasingkasing. Si Kristo wala mianhi dala ang ngalan sa wala naila nga bathala, apan sa ngalan sa Amahan, aron mopadayag sa gugma ug kalooy sa Dios. Tanan kinsa mosalikway kang Kristo sirado ang hunahuna sa gugma sa Dios, kay ilang labaw gihigugma ang kangitngit kay sa kahayag ug kasilagan nila kadtong natawo sa kahayag.

Si Kristo nagpahibalo sa iyang mga kaaway mahitungod kang anti-Kristo nga mopakita kinsa tipokon tanang ako-akohon ug mapagarbohon aron pagsupak batok sa gugma sa Dios. Siya magbuhat ug mga kahibulongan ug awaton si Kristo.

Daghan ang dili makatoo kay mas pilion nila ang ulog-ulog kaysa tinood nga paghinolsol. Ilang gitan-aw ilang kaugaling nga maayo, himsog ug batid! Wala sila mahadlok sa Unang Balaan ug wala nakabatid nga Siya lamang ang maayo. Ang kaugalingong pagkamatarong mao ang hinungdan sa dili pagtuo ug garbo nga simbolo sa sayop nga batasan.

Siya kinsa kaila sa Dios ug iyang kaugalingong kalag naghinolsol sa iyang sala, misalikway sa tanang himaya ug dungog, apan mihatag sa himaya sa Amahan ug Anak sa kanunay. Siya mipadako sa grasya nga makaluwas. Sa pagtuo nga kita napasaylo nga mga makasasala malibre gikan sa atong mapahitas-on batasan kay kita sayod kinsa kita ug kinsa ang Dios. Ang gugma gasulti sa kamatuoran ngadto sa iyang higala; ang mapagarbohon nga tawo manglimbong sa iyang kaugalingon ug sa uban, mipalayo gikan sa Espiritu sa Dios kinsa mihimo natong mapaubsanon.

JUAN 5:45-47
45 Ayaw hunahunaa nga isumbong ko kamo sa Amahan. Anaay usa lamang nga musombong kaninyo, maski si Moises, kinsa inyong gilauman. Kay kung ikaw motuo kang Moises, ikaw motuo kanako; kay siya nagsulat bahin kanako. 47 Apan kung dili ka motuo sa iyang gisulat, unsaon nimo pagtuo sa akong mga pulong?"

Si Kristo midugang sa pagpahiyos sa garbo sa mga legalista, ug miingon, "Ako dili ang tigdemanda una sa Dios nga mopasangil kanimo, si Moises sa iyang kaugalingon maoy mosumbong. Siya mihatag kanimo sa Balaod sa Kasulatan, nga gakondena nimo. Imong napakyas ang gugma, ug gahandom nga mopatay kanako sa ngalan sa Balaod. Layo ka sa Dios ug ikaw naglakawlakaw sa kangitngit. Akong gitambalan ang masakitaon nga tawo sa adlaw sa pagpahulay ug ikaw wala nahimoot sa gibuhat sa Dios; Maayo pa imo akong kasilagan, Ako – ang nagpakatawo nga gugma sa Dios. Dili ka motuo nga kining mga buhat sa Manunubos: Imong espiritu masupakon ug paras. Ang Dios mihatag kanimo sa Balaod sa kinabuhi ug dili sa kamatayon. Kung ikaw maghinolsol, ikaw mahinangop sa Mangluluwas. Ang Balaod ug ang Propeta pasiuna lamang sa Usa ka Umaabot. Imong gilubag ang katuyoan sa Balaod, ug gitogot imong kagustohan nga hukman sa sugo sa Dios. Dili nimo makuptan ang panagna. Imong daotang espiritu makapugong kanimo gikan sa pagtagamtam sa kamatuoran aron ikaw magpabiling ignorante ug bungol, pagdili sa Espiritu sa Dios. Sa saysay sa imong magahing ulo ikaw dili magatoo sa Pulong sa Kinabuhi."

PANGUTANA:

 1. Nganong si Hesus wala midawat sa paghimaya sa iyang kaugalingon, sama sa gibuhat sa uban?

PASULIT - 2

Hinigugmang tigbasa, ipadala kanamo ang 17 ka insaktong tubag gawas niining 19 ka pangutana. Kami magpadala dayon sa sunod niining mga pagtuon.

 1. Nganong si Hesus mibisita sa templo ug mipahawa sa mga namaligya?
 2. Unsay kalainan tali sa kareliyoso ni Nicodemus ug ang tumong ni Kristo?
 3. Unsay mga timailhan sa pagkatawo pag-usab diha sa mga magtotoo?
 4. Giunsa ni Kristo pagkapareho sa halas sa kamingawan?
 5. Nganong ang mga magtotoo ni Hesus dili na pagahukman?
 6. Sa unsa nga paagi nga si Kristo ang pamanhunon?
 7. Unsaon nato ug dawat sa kinabuhing walay katapusan?
 8. Unsay gasa ni Hesus nga gihatag niya kanato? Unsay mga kalidad niini?
 9. Unsay nakababag sa tinud-anay nga pagsimba, ug unsay epekto niini?
 10. Unsaon nato nga mabubo-an sa buhing tubig?
 11. Unsaon natong mahimo nga mapuslanon nga mag-aani alang kang Hesus?
 12. Unsay mga ang-ang sa pagtubo sa pagtuo nga gi-agian sa mga opisyales?
 13. Giunsa ni Hesus pagtambal ang paralitiko pinaagi sa kaligoanan sa Bethesda?
 14. Ngano ang mga Judio milutos kang Hesus?
 15. Giunsa ug ngano nga ang Dios mitrabaho kauban sa Iyang Anak?
 16. Unsa kining duha ka importante nga tahas nga gihatag sa Amahan ngadto kang Kristo nga iyang buhaton?
 17. Unsay relasyon tali sa Amahan ug sa Anak sama sa gisaysay kanato ni Hesus?
 18. Unsay upat ka mga testigo, ug unsay ilang gitestigo?
 19. Nganong si Hesus wala midawat sa himaya alang sa iyang kaugalingon, sama sa buhaton sa uban?

Ayaw kalimot sa pagsulat ug klaro sa imong ngalan ug kumpleto nga puloy-anan sa pasulat sa papel, dili lamang sa envelop. Ipadala niining adres:

Waters of Life,
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:53 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)