Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 038 (Four witnesses to Christ's deity)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
A - IKADUHANG BIYAHE NGADTO SA HERUSALEM (Juan 5:1-47) -- PAGTUNGHA SA PANAG-AWAY TALI NI HESUS UG MGA JUDIO

4. Ang upat ka testigo sa pagkadios ni Kristo (Juan 5:31-40)


JUAN 5:31-40
31 Kung ako motestigo mahitungd sa akong kaugalingon, ayaw tuohi ang akong isulti 32 apan adunay laing motestigo kanako. Ako nasayod nga ang testimonya nga iyang etestigo bahin kanako tinuod. 33 Imong gipadala si Juan, ug siya metestigo sa kamatuoran. 34 Apan ang testimonya nga akong nadawat dili gikan sa tawo. Apan, Ako moingon niining mga butanga aron nga ikaw maluwas. 35 Siya ang gasiga ug gadan-ag nga suga, ug ikaw andam sa pagsadya sa kadali ubos sa iyang kahayag. 36 Apan ang testimonya nga anaa kanako mas labaw kaysa kang Juan, kay ang mga buhat nga gihatag sa akong Amahan nga mahuman, ang mga buhat nga akong gibuhat, mipamatuod bahin kanako, nga ang Amahan mipadala kanako. 37 Ang Amahan mismo, kinsa nagpadala kanako, metestigo bahin kanako. Ikaw wala nakadungong ni isa sa iyang tingog sa bisan unsang panahon, o nakakita sa iyang nawong. 38 busa ang iyang mga pulong wala nagpabilin diha kaninyo, kay wala man kamo motuo sa iyang sinugo. 39Imong gipangita ang Kasulatan, tungod kay ikaw gahunahuna nga sa ila imong Makita ang kinabuhing walay katapusan; ug kini mao ang nga sila me testigo kanako. 40 Apan ikaw dili mouban kanako, aron ikaw adunay kinabuhi.

Gipahibalo ni Hesus iyang mga kaaway nga siya adunay katungod sa pagbuhat sa gisaad nga mesias. Gikasilagan nila siya kinsa nagdisturbo sa mga pamalaod sa ilang hugpon. Sila nangayo ug mga testimonya aron sa pagklaro sa iyang mga giangkon ug busa si Hesus miuyon sa pagtubag sa ilang gihangyo pinaagi sa ebedensya. Kitang tanan gahunahuna sa atong mga kaugalingon nga mga maayo kaysa unsa kita karon. Si Hesus mihatag sa tinuod nga paghukom sa iyang kaugalingon nga wala masubay sa kasaypanan. Iyang mga saksi tinuod maski ang balaod dili gaila nga ang tawo mismo motestigo sa iyang kaugalingon. Kining pag-ila ni Kristo miingon, "Kung Ako testigo sa akong kaugalingon; akong testigo dili tinuod." Wala siya nagkinahanglan nga modepensa sa iyang kaugalingon, sukad adunay laing testigo sa iyang kaugalingon, Iyang langitnong Amahan, kinsa misuporta kaniya sa kaupat ka piko nga simbolo o upat ka linya sa ebedensya.

Gipadala sa Dios ang Magbubunyag aron sa pagproklama kang Kristo taliwala nila. Kining mag-uunang metestigo kang Kristo ug sa iyang ministro isip Pari ug iyang katungdanan isip Hukom. Apan, kining Taas nga Katigoman nagduda kang Juan ug ilang gisalikway iyang testimonya kang Hesus (Juan 1:19-28). Ang mga testimonya ni Juan dili mao ang katuyuan ni Hesus, o iyang inspirasyon, apan si Hesus mao ang gikan sa walay sinugdanan ug katapusan. Tungod sa kaignorante sa mga tawo, gidawat ni Hesus ang saksi sa Magbubunyag isip misuporta sa iyang kamatuoran. Ang Magbubunyag wala mipalabaw sa iyang gihulagway si Hesus nga Karnero sa Dios kinsa nagawagtang sa mga sala sa kalibotan.

Ang Magbubunyag mao ang kahayag nga nagadan-ag sa gabii, gatigom sa grupo sa mga magsusunod palibot kaniya aron mosiga. Apan sa dihang ang Adlaw misaka sa Pagkatawo ni Hesus dili na kinahanglan ang kahayag. Si Hesus naginusara nga nagdala sa kinabuhi ug kalamboan sa kalibutan, busa si Hesus mihatag sa iyang espirituhanong kinabuhi ug gugma. Iyang pagpangayo ug pangabog sa yawa mipakita sa iyang kadaogan sa kayahag ibabaw sa kangitngit. Ang pagundang sa unus sa bagyo ug pagbuhi sa mga patay nagpamatood sa iyang kabalaan. Iyang buhat alayon sa Amahan. Iyang gihuman iyang ministro sa krus ug pinaagi sa iyang pagkabanhaw iyang gibobo ang Balaang Espiritu ngadto sa kinsa mitoo kaniya. Ang buhat sa Dios mopatuman sa ika-duhang pag-abot ni Kristo aron mobuhi sa mga namatay ug mohukom sa kalibutan. Walay kalainan tali sa Amahan ug Anak sa ilang mga gibuhat:

Ang Dios mismo pinaagi sa iyang tingog mipamatood alang kanato, "Kini akong hinigugmang Anak, kinsa ako nahimuot." (Mateo 3:17). Walay nakaangkon sa maong testimonya gawas kang Hesus kinsa nagpuyo sumala sa kalipay sa Dios. Ang hinigugmang Anak napuno sa tinuod nga gugma ug kaptuli.

Miingon si Hesus ngadto sa mga Judeo nga sila wala kaila sa Dios. Sila napakyas sa pagdungog sa Iyang tingog sa Balaod o sa Propeta ug wala nakakita sa Iyang nawong ug klaro sa iyang panan-aw o damgo. Ang tanang miagi nga pagpadayag daut, sukad ilang sala mipalayo nila gikan sa Usang Balaan. Sama si Isaias misinggit sa dihang nakita niya ang sinina sa Dios sa templo, "Pagka-alaot kanako kay wala pa ko nahuman, Ako ang tawo nga hugaw ug ngabil." Ang ebedensiya sa espirituhanong kabungol ug kulang sa pagsabot mao ilang pagsalikway kang Kristo, ang natawo nga Pulong sa Dios. Siya kinsa naghuna-huna nga siya nakasabot sa Pulong sa Dios, apan misalikway kang Jesus ang Pulong sa Dios, mipamatood nga siya wala nakadawat sa tinood nga pagpadayag o wala nakasabot niini.

Ang katawhan sa Daang Kasulatan nangita sa Kasulatan, naglaum nga makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Apan ilang nakita ang mga patay nga sulat sa Balaod. Apan pakyas sila sa gisaad sa gipunting sa Manunubos, bisan pa man ang maong gitagna daghan sa Daang Kasulatan. Sila mas mopili sa ilang kaugalingong hunahuna, pagsabot ug prinsipyo, pakyas sa pagbatid nga si Kristo mao ang katapusang Pulong sa Dios nga anaa sa taliwala nilang tanan.

Gipakita ni Hesus nila ang rason sa ilang pagsalikway –dili nila gusto ang Dios sumala kinsa siya. Ilang gikasilagan si Kristo ug nawala ang kinabuhing walay katapusan, napakyas sila nga maangkon ang pagtoo ug grasya.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, kami gapasalamat kanimo sa paghigugma sa imong mga kaaway, ikaw nasubo ibabaw sa ilang wala'y pagtoo. Imong gipakit kanila ang upat ka testigo sa imong kasantos. Tabangi kami nga mangita sa ebanghelyo ug ubang Kasulatan aron makakita kanimo, ug mahibal'an imong kasantos, ug mosalig sa imong buhat aron makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Abre'he among dunggan sa ka'libo'an nga bungo aron makadungog sa imong tingog sa among adlaw.

PANGUTANA:

  1. Kinsa ang upat ka testigo, ug kang kinsa sila metestigo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:51 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)