Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Thai":
Home -- Thai -- John - 038 (Four witnesses to Christ's deity)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- THAI -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ยอห์น - แสงสว่างส่องในความมืด
ศึกษาพระกิตติคุณของพระคริสต์ ตามคำบอกเล่าของยอห์น
ตอนที่ 2 - แสงสว่างส่องเข้ามาในความมืด (ยอห์น 5:1 - 11:54)
ก - การเดินทางเข้ากรุงเยรูซาเล็มครั้งที่ (ยอห์น 5:1-47) -- ประเด็น: ความรุนแรงและมุ่งร้ายเกิดขึ้น ระหว่างพระเยซูกับชาวยิว

4. พยาน 4 ประการเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระเยซู (ยอห์น 5:31-40)


ยอห์น 5:31-40
31 “ถ้าเราเป็นพยานให้ตนเอง คำพยานของเราก็ไม่น่าเชื่อถือ 32 มีอีกผู้หนึ่งที่เป็นพยานให้เรา และเรารู้ว่าคำพยานของผู้นั้นเกี่ยวกับเราก็เชื่อถือได้ 33 “ท่านส่งคนไปหายอห์น และยอห์นได้เป็นพยานถึงความจริง 34 ไม่ใช่ว่าเรายอมรับคำพยานของมนุษย์ แต่เราเอ่ยถึงเรื่องนี้เพื่อท่านจะรอด 35 ยอห์นเป็นตะเกียงที่ลุกอยู่และให้แสงสว่าง และพวกท่านเลือกที่จะชื่นชมความสว่างของยอห์นชั่วขณะหนึ่ง 36 “เรามีคำพยานที่หนักแน่นยิ่งกว่าคำพยานของยอห์น เพราะงานที่พระบิดาทรงมอบหมายให้เราทำให้สำเร็จและเรากำลังทำอยู่นั้นเองเป็นพยานว่าพระบิดาทรงส่งเรามา 37 ทั้งพระบิดาผู้ทรงส่งเรามาพระองค์เองได้ทรงเป็นพยานให้เรา ท่านไม่เคยได้ยินพระสุรเสียงหรือเห็นรูปพรรณสัณฐานของพระองค์ 38 ทั้งพระดำรัสของพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ในท่านเพราะท่านไม่เชื่อผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา 39 ท่านขยันศึกษา[c]พระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าโดยพระคัมภีร์ท่านจะได้ชีวิตนิรันดร์ พระธรรมเหล่านั้นคือพระคัมภีร์ที่เป็นพยานเกี่ยวกับเรา 40 กระนั้นพวกท่านก็ไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิต

พระเยซูได้ประกาศต่อศัตรูแล้ว ว่าพระองค์มีสิทธิอำนาจที่จะกระทำการงานของพระเมสสิยาห์ ที่ได้ให้สัญญาไว้แล้ว พวกเขาเกลียดชังคนต่างชาติผู้ที่รบกวนองค์กรและกฎบัญญัติของพวกเขาและพวกเขาได้ขอคำพยานเพื่อที่จะตรวจสอบการกล่าวอ้างและดังนั้น พระเยซูได้ลดตัวลงมาเพื่อตอบสนองต่อคำร้องที่จะพิสูจน์ เราทั้งหมดคิดว่าตัวเราเองนั้นดีกว่าที่เราเป็นจริง ๆ พระเยซูได้ประเมินอย่างแท้จริงในตนเองโดยปราศจากร่องรอยของความเท็จ การเป็นพยานของพระองค์นั้นก็เป็นจริง แม้แต่ปกติกฎบัญญัติจะลดทอนและไม่นับคำพยานของบุคคลต่อตนเอง(แม้ว่าตามกฏบัญญัติแล้วคำพยานของบุคคลเพื่อตนเองนั้นไม่ถือว่าเป็นพยานได้)ในสิ่งนี้พระคริสต์ได้รับรู้โดยการกล่าวว่า “ถ้าเราเป็นพยานแก่ตนเอง คำพยานของเราก็ไม่จริง” พระองค์ไม่จำเป็นต้องปกป้องตนเอง เพราะคนอื่นได้ให้คำพยานเรื่องของพระองค์ คือ พระบิดาบนสวรรค์ ผู้ที่ได้สนับสนุนพระองค์ด้วยหมายสำคัญสี่ผนึก หรือ คำพยานหลักฐานตามเส้นทางทั้งสี่นั่นเอง

พระเจ้าได้ส่งยอห์นไปเพื่อประกาศพระคริสต์ท่ามกลางมนุษย์ พวกที่วิ่งไปก่อนหน้านี้ได้ให้คำพยานต่อพระคริสค์และพันธกิจของพระองค์ว่าทรงเป็นปุโรหิตและการงานของพระองค์นั้นเป็นอย่างกับผู้พิพากษา อย่างไรก็ตาม สภาสูงนี้ได้สงสัยในตัวยอห์นและปฏิเสธคำพยานของยอห์นเรื่องพระเยซู (ยอห์น 1:19-28) คำพยานของยอห์นไม่ได้เป็นปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจสำหรับพระเยซู และไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจของพระองค์เช่นกัน ยิ่งกว่านั้นพระเยซูเป็นสิ่งที่พระองค์เป็นอยู่จากนิรันดร์กาล เพราะว่าความโง่เขลาของผู้คนพระเยซูได้ยอมรับการเป็นพยานของยอห์น ว่าเป็นการสนับสนุนมากยิ่งขึ้นต่อความจริงของพระองค์ ยอห์นไม่ได้กำลังคุยโม้เมื่อเขาพรรณนาถึงพระเยซูว่าเป็นพระเมษโปดกของพระเจ้าผู้นำเอาความบาปออกจากโลกนี้ไป

ยอห์นได้เป็นตะเกียงที่เผาไหม้ส่องสว่างในเวลากลางคืน และได้รวบรวมกลุ่มสาวกรอบตัวเขาเพื่อที่จะให้เป็นแสงสว่าง เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นในตัวบุคคลที่เป็นพระเยซูก็ไม่มีความจำเป็นต้องมีตะเกียงอีกต่อไป เพราะพระเยซูเองนั้นเป็นแสงสว่างของโลกด้วยพลังที่ไม่จบสิ้น เหมือนพระอาทิตย์ที่นำชีวิตและความเติบโตเข้ามาสู่โลกนี้ ดังนั้น พระเยซูได้มอบรางวัลชีวิตฝ่ายวิญญาณและความรักให้เราแล้ว การรักษาโรคและการขับไล่ผีได้สำแดงชัยชนะของแสงสว่างเหนือความมืดแล้ว การสงบพายุและการชุบชีวิตให้ฟื้นจากตายได้พิสูจน์ถึงความเป็นพระเจ้าแล้ว การงานของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา พระองค์ได้ทำให้พันธกิจของพระองค์สำเร็จบนไม้กางเขน และโดยการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ พระองค์เทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบนผู้ที่เชื่อในพระองค์ การงานของพระเจ้าได้รับการเติมเต็มในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์ เพื่อชุบคนตายและเพื่อพิพากษาโลก ไม่มีความแตกต่างระหว่างพระบิดาและพระบุตรในกิจกรรมเหล่านี้ คือเมื่อพระบิดากระทำการดังนั้น พระบุตรก็เช่นกัน

พระเจ้าเองได้ยกเสียงขึ้นสำหรับเราเพื่อที่จะได้ยินการยืนยันที่ยิ่งใหญ่ว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” (มัทธิว 3:17) ไม่มีใครได้รับคำพยานนี้ ยกเว้นพระเยซูผู้อยู่ตามความพึงพอใจอันดีงามของพระเจ้า พระบุตรอันเป็นที่รักได้รับการเติมเต็มด้วยความรักและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง

พระเยซูได้บอกพวกยิวว่า พวกเขาไม่รู้จักพระองค์ พวกเขาล้มเหลวที่จะได้ยินเสียงของพระองค์ในกฎบัญญัติหรือในผู้พยากรณ์ และพวกเขาไม่เห็นใบหน้าของพระองค์อย่างชัดเจนในนิมิตหรือความฝัน การเปิดเผยในอดีตทั้งหมดเป็นการหลอกลวง เพราะว่าความบาปของพวกเขาได้แยกพวกเขาออกจากพระวิญญานบริสุทธิ์แล้ว เหมือนกับอิสยาห์ที่ได้ร้องออกมาเมื่อเขาเห็นขบวนเสื้อคลุมของพระเจ้าในพระวิหารนั้นเอง “ศัตรูคือตัวเราเพราะเรายังไม่เสร็จ เราเป็นคนที่ปากไม่บริสุทธิ์” นี่เป็นคำพยานต่อการหูหนวกและความไม่เข้าใจฝ่ายวิญญาณของพวกเขาและเป็นการปฏิเสธพระคริสต์ อันเป็นพระคำที่บังเกิดมาของพระเจ้า ผู้ที่คิดว่าตนเข้าใจพระคำของพระเจ้า กระนั้นยังปฏิเสธพระเยซู ผู้ซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้า ได้พิสูจน์โดยสิ่งนี้ว่าเขายังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างแท้จริง หรือ ยังไม่เข้าใจมันเลยด้วยซ้ำ

ผู้คนแห่งพระคัมภีร์เดิมได้แสวงหาพระวจนะ โดยหวังว่าจะได้รับชีวิตนิรันดร์ แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขาได้พบอักษรจดหมายที่ตายแล้วซึ่งเป็นข้อบัญญัติ แต่พวกเขาได้พลาดพระสัญญาที่ชี้ตรงไปยังพระเมสสิยาห์ แม้ว่าคำพยากรณ์เหล่านี้จะมีอยู่มากในพระสัญญาเดิม แต่พวกเขาชอบความคิดของตนเองมากกว่าซึ่งเป็นการตีความหมายและหลักการที่พลาดการตระหนักว่า พระคริสต์เป็นพระวจนะสุดท้ายของพระเจ้าท่ามกลางพวกเรานั่นเอง

พระเยซูได้สำแดงต่อพวกเขาให้เห็นถึงเหตุผลในการปฏิเสธและการไม่ต้องการพระเจ้าอย่างที่ทรงเป็นจริง ๆ เพราะพวกเขาเกลียดชังพระคริสต์และดังนั้นได้เสียชีวิตนิรันดร์และพลาดวัตถุประสงค์ของความเชื่อและพระเมตตาคุณไปเสียแล้ว

คำอธิษฐาน: พระเยซู เราขอบคุณพระองค์ในความรักเหนือศัตรูของพระองค์ พระองค์โศกเศร้าต่อคนไม่เชื่อ พระองค์สำแดงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ผ่านพยานทั้ง 4ขอช่วยเราที่จะตรวจค้นพระกิตติคุณและพระวจนะเพื่อจะเห็นพระองค์ และค้นพบความเป็นพระเจ้าของพระองค์และวางใจในการงานของพระองค์และรับชีวิตนิรันดร์ขอเปิดหูของคนมากมายที่ยังคงหนวกเพื่อจะได้ยินเสียงของพระองค์ในทุกวันของเรา

คำถามที่:

  1. ใครคือพยานทั้ง 4 และพวกเขาเป็นพยานถึงผู้ใด

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 12, 2020, at 02:10 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)