Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 009 (The fullness of God in Christ)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
A - ANG PAGPAKATAWO SA DIOS INGON NGA PULONG DIHA KANG HESUS (Juan 1:1-18)

3. Ang kapuno sa Dios gipakita sa iyang pagkatawo (Juan 1:14-18)


JUAN 1:15-16
15 Si Juan mitestigo bahin kaniya.Siya misiyaget, miingon, “Kini siya kinsa akong giingon, Siya kinsa mianhi human kanako labaw kanako, kay siya nauna nako.” 16 Gikan sa iyang kabug-os kita tanan nakadawat sa grasya pinaagi sa grasya.

Ang Magbubunyag mipadayag sa kusog nga tingog nga si Kristo kinsa miabot human kaniya, anaa na una niya, busa nalupig niya ang miaging kaliwatan. Pinaagi sa pagpadayag niini, ang Magbubunyag mipamatuod sa walay katapusan ni Kristo. Iyang gihatag iyang testimonya sa kamatuoran nga si Kristo anaa sa ibabaw sa dapit ug panahon ug kapildihan, walay kinutoban ug dili malaglag nga Dios.

Sa kamingawan ang Mangbubunyag nasubo sa kabug-at sa sala sa mga tawo. Siya nagtudlo nila bahin sa paghinolsol, sa pagpasaylo sa sala. Apan sa pagkakita niya ni Hesus milukso sa kalipay iyang kasingkasing, tungod si Kristo walay sinugdanan ug walay katapusan, puno sa kamatuoran, aron ang kamatayon walay gahum ibabaw kaniya. Ang kalipay sa pagpakatawo ug ang Krismas adunay tinubdan sa pagpadayag sa kinabuhing walay sinugdanan ug katapusan ni Kristo. Tungod niini nagsugod ang kadaugan sa kinabuhi ibabaw sa kamatayon, tungod kaniya ang sala nawagtang diin maoy hinungdan sa kamatayon.

Sapagsabot sa kalaum niining grasya, ang Magbubunyag nalipay ug mipadako sa katakos sa Dios nga anaa kang Kristo. Si Pablo misugid, “Kaniya nagpuyo ang kabug-os sa Diosnong Ulohan, ug ikaw nahimong hingpit kaniya.” Si Juan sa misuma sa maong kamatuoran sa iyang dakong pagpahayag, “Gikan sa iyang kabug-os kita nakadawat sa grasya ngadto sa grasya”.

Unsay kabug-os ni Kristo ug unsay atong nadawat gikan kaniya? Kung ikaw makadumdom sa pagpasabot ni Juan sa pagkatawo ni Kristo sa niaging 14 ka bersikolo, imong mahibal-an ang kadako sa iyang hiyas ug nabati unsa ang lawod sa iyang grasya miabot kanato matag adlaw:

Si Kristo ang Pulong sa Dios nga nagikan sa Amahan, sama ang pulong nagsunod gikan sa baba sa tawo. Siya ang kinaladman sa kasingkasing sa Dios ug iyang pagtugot, tinguha ug kalipay. Sama sa pulong sa Ebanghelyo miabot kanato, misulod sa atong hunahuna ug mibag-o sa atong pagtugot, si Kristo usab mianhi sa atong kasingkasing ug miutro kanato alayon sa iyang kamaayo. Dili ba kini halangdon nga grasya?

Si Kristo ang Kinabuhi sa Dios: Ang mga batid sa siyensa mimugna ug balay, tulay ug dagkong bomba, apan walay usa nga makamugna ug kinabuhi. Ang mga ginikanan gisaligan sa pagpadaghan sa ilang kaliwat ang kinabuhi nga gihatag sa Dios nila. Kini ba dili grasya? Ug sukad ang kalibutanong kinabuhi matapos man, si Kristo mihatag sa mga magtotuo sa iyang kauglingong Espiritu, kinsa ang kinabuhi walay sinugdanan ug katapusan. Tanang Kristiyano naka-ambit sa kinabuhi ug dili mamatay. Kini dili ba grasya?

Si Kristo ang Kahayag sa kalibutan. Siya ang mananaog ibabaw sa kangitngit ug mangbubuhat sa kayahag sa ngitngit nga gabii. Siya naghatag ug paglaum sa kalibutan nga ngi-ob, mipadala sa gahum ngadto sa ga-agulo nga kalibutan. Ang kahayag ni Kristo naay gahum nga sumpoon ang daotan sa atong kalibutan sa iyang kahayag. Siya gahatag ug kamatuoran ug pagkamatinud-anon sa politika ug mga paktorya, sa mga pamilya ug simbahan, kung ang tawo motuo kaniya. Kini dili ba grasya matag grasya?

Si Hesus ang Mangbubuhat sa kalibutan. Kaniya gapuyo ang kabug-os sa gahum sa Dios. Iyang kahibulongan buhat mga sinyales sa iyang gahum. Iyang pagkabanhaw gikan sa kamatayon nagpamatuod sa gahum sa iyang kinabuhi ibabaw sa kamatayon. Sa iyang lawas iyang gipildi ang pwersa sa kusog ug milakaw sa tubig. Iyang gipikas ang pan ug mipakaon sa lima ka libo nga tawo hangtud sila natagbaw. Siya usab makaihap pila ang buhok sa imong ulo. Kanus-a ka ba moyukbo niining mapinangaon nga grasya?

Gusto pa ba nimo makabalo ug dugang bahin sa kahingpit ni Kristo? Siya ang tag-iya sa kalibutan. Ang tanang butang ug bahandi, matag minoto sa imong kinabuhi ug maski ikaw imong kaugalingon iyang kabtangan. Siya nagbuhat nimo ug siya ang nagtago nimo. Si Kristo nagbaton niining tanan. Iyang gisalig kanimo ang mga benepisyo sa imong kamot aron ikaw mopahigayon nila alang kaniya. Imong kusog, imong hunahuna ug imong ginikanan mga gasa sa imong Ginoo nga gitugyan kanimo. Kanus-a kaba magpasalamat sa iyang grasya?

Ang makakurat nga butang bahin sa pagpakatawo ug bahin sa Krismas mao ang kahingpit sa Dios dihang siya gianak nahimong tawo. Kini nga kahibulongan tukmang natagna na ni Isaias sa niaging 700 ka tuig una kini nahitabo pinaagi sa inspirasyon gikan sa Balaang Espiritu, miingon, “Ngadto kanato ang bata natawo, ngadto kanato ang anak gihatag ug ang gobyerno anaa sa iyang abaga. Iyang ngalan tawagon nga kahibulungan, Magtatambag, Labaw nga Dios, Walay Katapusang Amahan, Prinsipe sa Kalinaw (Isaias 9:6). Subo, ang mga hunahuna sa tawo hinay mosabot nga ang Dios pinaagi kang Kristo miutro sa tawo sa Iyang putli nga imahe nga ang tawo sa sinugdanan sa pagmugna. Si Hesus ang Usa ka mahimayaon kinsa nga maalamon, siya ang ga-iwag nga magtatambag, ang makagagahum nga walay sinugdanan ug katapusan nga Dios. Ang tanang hiyas ug gasa sa Dios anaa sa bata sa pasungan. Imo bang namatngonan ang katingalahang grasya nga ang Dios mianhi kanato pinaagi kang Hesus? Karon kita maka-ingon: Ang Dios anaa kanato!

Si Kristo dili gusto itago iyang mga hiyas sa iyang kaugalingon lamang, o bakaha siya magpabilin nalang sa langit. Siya mianhi sa atong kalibutan, ug nagsul-ob sa unod ingon nga tawo aron sa pag-abre kanato sa dalan paingon sa langit, aron mabalik kita sa iyang Amahan ug mopuno kanato sa iyang kahingpit. Ingon nga si Pablo misaksi sa katuyo-an sa Dios mao ang presensiya sa Iyang kabug-os diha sa Simbahan. Basaha ang Epeso 1:23; 4:10 ug Colosas 2:10, ug ikaw madala ngadto sa sulog sa pagdayeg sa Dios ngadto sa pagpadako sa grasya sa imong Ginoo. Ayaw pagpabilin nga miserable sa imong mga sala, apan abrehe imong kasingkasing nga mapuno ni Kristo. Adto sa bata sa pasungan ug ang bendisyon modagayday kanimo. Iya kang himuon nga tinubdanan sa grasya alang sa nagpalibot kanimo.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, ikaw ang anak sa Dios. Tanang gugma, gahum ug kamatuoran anaa kanimo.Kami gayukbo una ug gahimaya kanimo, tungod kay ikaw wala nagpabilin nga layo gikan kanamo apan ikaw mipuyo taliwala kanamo.Imo kaming gihigugma.Ikaw nahimong tawo ug mitubos kanamo. Kami gapasalamat kanimo sa pagtugot kanamo sa grasya matag grasya.

PANGUTANA:

  1. Unsay ipasabot sa pulong pagkapuno ni Kristo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 09:52 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)