Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 006 (The Baptist prepares the way of Christ)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
A - ANG PAGPAKATAWO SA DIOS INGON NGA PULONG DIHA KANG HESUS (Juan 1:1-18)

2. Ang Magbubunyag nagandam sa dalan ni Kristo (Juan 1:6-13)


JUAN 1:9-10
9 Ang tinuod nga kahayag nga nagdan-ag sa kadaghanan miabot ngadto sa kalibutan. Anaa siya sa kalibutan, ug ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya, ug ang kalibutan wala nakaila kaniya.

Si Kristo ang tinuod nga kayahag sa kalibutan. Ang Balaang Espiritu nagtag-an sa iyang pag-abot sa naunang gatosan ka mga katuigan pinaagi sa mga propeta. Ang libro sa Karaang Testamento puno sa pasabot sa pag-abot ni Kristo sa atong kalibutan. Busa si propeta Isaias miingon, “Tan-aw sa kangitngit nga motabon sa kalibutan, ug lawom nga kangitngit sa tawo; apan ang Ginoo mubarog ibabaw kanimo, ug iyang himaya makita nimo” (Isaias 60:2)

Sa atong bersekolo, ang pulong “kalibutan” gibalikbalik sa upat ka higayon. Kay si Juan nga ebanghelista nagpasabot nga ang kalibutan duol sa gipasabot sa kangitngit nga iyang gisulat, “Ang tibouk kalibutan nabutang ubos sa lihok sa usa ka daotan” (1Juan 5:19).

Sa sinugdanan ang kalibutan dili daotan, tungod ang Dios naghimo niining mayo. Iyang kaanyag ug kaayo nagpuno sa kalibutan. “Ug siya mitan-aw sa tanan nga iyang gihimo, ug tinuod, kini maayo kayo” (Genesis 1:31). Ang Dios mihimo sa tawo sa iyang imahe ug iyang himaya nga gihatag sa iyang mga ginikanan kinsa mipakita sa kahayag sa Magbubuhat susama sa salamin.

Apan tungod sa garbo ang tanan nihimong dautan ug masukolon. Sila mibiya sa pakiglambigit sa Dios sa ilang kasingkasing tungod kay giablehan nila ilang mga kaugalingon sa espiritu sa kangitngit. Sa pagpalayo sa kaugalingon gikan sa Dios pirmi makahimo ug daotan sa tawo, sama si Dabid mikumpisal sa Salmo 14:1, “Ang mga buang nagsulti sa iyang kasingkasing, ‘Walay Dios.’ Sila mahambogon, ug nahimo nila ang mga daotan nga buhat, ug walay usa kanila ang nagbuhat ug maayo.”

Apan si Juan nga ebanghelista, nakasaksi sa kamatuoran nga si Kristo mianhi sa daotang kalibutan, sama nga ang adlaw misubang hinayhinay, miwagtang sa kangitngit. Ang kahayag ni Kristo wala misulod sa atong kalibutan sama sa kilat. Apan siya misulod ug hinahinay, nagdan-ag sa tanang katawhan. Ang Ginoo wala mianhi isip maghuhukom ug tigpatay. Apan siya mianhi isip Mangluluwas ug Manunubos. Ang tanang tawo nagkinahanglan nga mahayagan ni Kristo. Kung wala ning kahayag sila magpabilin sa kangitngit. Si Kristo ang matuod nga tighayag ug wala nay lain. Bisan kinsa nga modawat sa iyang kahayag pinaagi sa Ebanghelyo mausab, mahimong maayo ug makadan-ag sa uban.

Nakasabot ka basa gipasabot niinning panultion, “Ang Magbubuhat miabot dinhi sa kalibutan”? Ang tag-iya misulod sa iyang kabutangan, ug ang hari mipaduol ngadto sa iyang katawhan. Kinsay mopukaw ug mag-andam alang sa iyang pag-abot? Kinsay magtuon sa kamatuoran kabahin sa iyang pag-abot, sa iyang katuyoan ug iyang tumong? Kinsa kanang mibiya sa iyang kalibutan ug walay bili nga pagkinabuhi nga mosugat sa Dios nga muabot? Kinsa ang naglantaw niining kabagohan ug lahi nga panahon diin ang Dios moabot?

Busa ang Ginoo kalit anaa sa mga makasasala; Siya miabot nga wala nabantayan, nagpaubos ug hilom. Dili niya gusto nga mahayagan ang kalibutan sa iyang kadako, sa iyang gahum ug sa iyang himaya, apan mopadayag sa iyang kapahi-ubsanon, gugma ug kamatuoran. Sukad sa sinugdanan sa pagbuhat, ang garbo mao ang rason sa pagtagak sa katawhan. Busa ang Makagagahum mi-presenta sa iyang kauglingon mismo isip Usa ka Mapaubsanon. Maski ang Satanas gusto makusganon, mahimayaon ug ma-alamon sama sa Dios. Apan si Kristo mipakita nga huyang nga bata, mihigda sa pasongan. Mao nga pinaagi sa iyang pagkamaubsanon, iyang kaayo ug iyang pagkamasundanon siya miabot ngadto sa pinakaubos aron magdala sa kaluwasan alang sa tanang katawhan.

Paminaw, kamo tanang katawhan! Human niining maayong balita, kita nakabasa ug makalilisang ug makadugmok nga pulong diin ang kalibutan wala nakabalo sa kahayag ug wala nakakita niini. Wala kini nakamatngon nga ang Anak sa Dios mianhi paduol ug anaa nilang tanan. Ang tawo magpabilin nga buta ug buang bisan sa ilang pilosopiya, ilang syensya, ug ilang kinalibutang kaalam. Wala sila kaila nga ang Dios mismo mitindog una nila ug wala sila kaila sa Magbubuhat ug wala midawat sa ilang Mangluluwas.

Gikan nianing sakit nga kamatouran, atong masabot ang importanteng prinsipyo sa gingharian sa Dios. Dili matugkad ang Dios sa utok ug atong tawhanong kapasidad lamang. Tanang kaalam bahin sa gugma ni Kristo grasya ug gasa gikan sa Dios kay ang Balaang Espiritu nagtawag kanato pinaagi sa Ebanghelyo, nipahayag kanato sa iyang gasa ug nagdala kanato sa matuod nga pagtuo. Busa kita maghinolsol ug dili magsalig sa kaantigo sa atong huhahuna, o ang pagbati sa atong kalag. Kitang tanan nagkinahanglan nga abrehan atong kaugalingon alang sa tinuod nga kahayag sama sa bulak nga moabre alang sa sinag sa adlaw. Sa niining paagi, ang pagtuo kang Kristo magdala ug tinuod nga kaalam. Sa sinugdanan ang pagtuo dili gikan kanato, apan trabaho sa Espiritu sa Ginoo sa tanang motuo kaniya.

PAG-AMPO: Kami nagapasalamat kanimo, O Ginoong Kristo nga ikaw mianhi sa kalibutan. Wala ka mianhi alang sa paghukom ug pagbalos, apan sa pagpahayag sa tanang tawo, ug ilang kaluwasan. Apan kami buta ug buang. Pasayloa kami sa among mga pagkabanyaga ug hatagi kami ug masulondong kasingkasing. Abrehe among mata aron kami makakita nimo, ug abrehe among kalag sa mga sinag sa imong malumo nga kayahag, aron kami magpuyo sa gahum sa imong Balaang Espiritu.

PANGUTANA:

  1. Unsay relasyon tali ni Kristo nga Kahayag ug ang kangitngit sa kalibutan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 09:47 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)