Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 007 (The Baptist prepares the way of Christ)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
A - ANG PAGPAKATAWO SA DIOS INGON NGA PULONG DIHA KANG HESUS (Juan 1:1-18)

2. Ang Magbubunyag nagandam sa dalan ni Kristo (Juan 1:6-13)


JUAN 1:11-13
11 Siya mianhi sa iyang kaugalingon, ug kadtong iyang kaugalingon wala midawat niya. 12 Apan sa kadaghan sa midawat niya, alang nila siya naghatag ug gahum nga mahimong silang anak sa Dios, alang ngadto sa kinsa nga motuo sa iyang ngalan; 13 kinsa nga naanak dili sa dugo, o sa pagtugot sa unod, o sa pagtugot sa tawo, apan sa Dios.

Ang mga tawo sa Karaan nga Testamento napanag-iya sa Dios tungod kay ang Ginoo mibogkos sa iyang kaugaling niining mga makasasala pinaagi sa pakigsaad human sila nalimpyohan. Siya migiya nila sa gatosan nga tuig. Siya nagdaro sa ilang kasingkasing pina-agi sa balaod ug nag-andam nila sa pagsabwag sa Ebanghelyo. Sa niining paagi, ang kasaysayan sa panghitabo sa mga kaliwat ni Abraham gidala paingon sa pag-abot ni Kristo. Ang iyang pag-abot mao ang tumong ug unod sa Karaan nga Testamento.

Kahibulongan nga kadtong kinsa nga napili nga moabi-abisa Ginoong Hesus misalikway niya ug wala midawat sa iyang kahayag. Sila mas mipili nga mabuhi sa kangitngit sa balaod, nga magdala paingon sa paghukom. Busa nalabyan nila ang grasya ug sila nahigugma sa ilang kaugalingong buhat kaysa kaluwasan ni Kristo. Wala sila maghinolsol, apan nagmagahi sa ilang kaugalingon batok sa espiritu sa kamatuoran.

Dili lamang ang mga tawo sa Karaang Testamento ang kabtangan sa Dios, apan usab ang tanang katawhan tungod kay ang Makagagahum nagbuhat sa bato, tanom, hayop ug maski ang tanang katawhan. Sa maong rason, ang katawhan sa kalibutan modala sa maong responsibilidad sama nga ang mga tawo sa Karaang Testamento. Atong Mangbubuhat ug Tag-iya gusto mosulod sa atong kasingkasing ug balay, ug kinsay mo abi-abi niya? Ikaw gipanag-iya sa Dios. Imo bang gibutang imong kaugalingon sa pagpahimutang sa Ginoo? Intawon, karon kadaghanan sa mga nasud dili gusto sa pakighigalaay sa iyang sinag aron mapildi ang kagahi sa ilang kangitngit. Sa niining paagi sila misalikway sa Anak sa Dios sa atong panahon.

Bisan kinsa nga kaliwat ni Abrahanm o sa katawhan sa kinatibuk-an moabri sa iyang kasingkasing kang Kristo ug mosalig sa iyang kaugalingon ngadto sa kamot sa makagagahum nga Mangluluwas, kanang tawhana makasulay ug dakong kahibulungan. Kay ang langitnong Kahayag mag dan-ag kaniya sa diosnong kahayag ug mopildi sa kangitngit nga nagapuyo sa iyang kasingkasing. Ang gahum sa Dios makasulod sa iyang kasingkasing ug mag-utro sa kinahiladman sa iyang pagka tawo. Si Kristo muluwas kanimo gikan sa pagkaulipon sa sala ug mobalhin kanimo sa kagawasan sa anak sa Dios. Kung nahigugma ka kang Kristo, nan ang Balaang Espiritu magapuyo kanimo ug magsugod sa iyang buhat sa kaluwasan sa imong kinabuhi.

Karon si Juan nga ebanghelista wala mo-ingon nga kita mamahimong mga anak sa Dios, apan kita nahimo nang iyang anak, midako nga espirituhanon. Nakita nato ang duha ka elemento sa tungatunga niining mga pulong, kay siya kinsa mituo kang Kristo, misulod ug bag-ong pagkatawo, ug sa laing paagi siya pud nagsugod sa proseso sa kalamboan ug pagtubo sa kahingpit sa iyang espirituhanong kinabuhi. Ang gahum sa Ginoo nagmugna kanato nga bag-ong binuhat ug kini gahum nga makabalaan ug makahingpit kanato.

Wala kita nahimong anak sa Dios pinaagi sa pagsagop, apan kita nahimong anak pinaagi sa espirituhanong pagkatawo. Ang pagkanaog sa Espiritu ni Kristo ngadto sa atong kasingkasing gapasabot nga kita nahimong puno sa katungod sa Ginoo. Ang gadagayday niining balaang katungod ngadto sa mga magtotuo nagpunting nga walay gahum niining kalibutan o sa katapusan sa panahon nga makapugong sa atong pagkahimong bug-os nga balaang matarong. Si Kristo ang tigsulat sa pagtuo ug tigpahamtong kanato.

Ang anak sa Dios ug anak sa kalibutan dili makompara sa matag-usa. Kita natawo gikan sa duha ka ginikanan kinsa namunga kanato pinaagi sa kinaiyahang paagi o pinaagi sa ilang tinuyoan nga plano. Siguro sila dungan nag-ampo, mituo sa giya sa Espiritu. Apan sa tanang espirituhanon, panabot o pisikal nga hiyas gikan sa atong mga ginikanan kini walay relasyon sa atong bag-ong pagkatawo gikan sa Dios. Ang espirituhanong kabag-ohan balaan gikan sa sinugdanan ug miabot gikan sa Dios, kinsa matag Kristiyano gipakatawo. Kay ang Dios ang atong tinuod nga espirituhanong Amahan.

Walay tawo nga makapanganak sa iyang kaugalingon. Sa niining paagi, atong espirituhanong pagpanganak gikan sa putling grasya. Si Kristo mibutang niining binhi sa ebangahilyo kanato. Sibisan kinsa nga mahigugma ug mitago nila. Kaniya ang walay katapusang kinabuhi sa Dios motubo. Bulahan kadto kinsa nakadungog sa pulong sa Dios ug motago niini.

Ang pagkatawo sa Kristiyanong pamilya ug banay sa Kristiyano wala nato nakapahimo nga mga anak sa Dios, apan ang pagtuo lamang sa ngalan ni Kristo. Kining pagtuo nagpasabot sa pagpaduol kaniya, naputos sa iyang susamang kalidad, pagsabot sa iyang kaayo ug pagsalig sa iyang gahum. Kining pagtubo mahitabo hangtud kita mutogyan ngadto sa iyang kamot, sa pagtuo nga kita naluwas ug nausab sama sa iyang nawong. Ang pagtuo ni Kristo usa ka kasingkasing nga pakiglambigit tali sa atong kaugalingon ug kaniya, ug sa walay katapusang kasulatan. Ang espirituhanong pagkatawo dili matuman kanato gawas pinaagi niining pagtuo, aron kita maka-ingon nga ang bag-ong pagkatawo dili labaw o mas lisod kaysa pagtuo, sama nga ang pagtuo dili ubos o sayon kay sa kaosaban. Sila pareho lang.

Si Juan nga ebanghelista wala naghisgot sa iyang ebanghelyo sa ngalan ni Hesu Kristo samtang anaa pa niining dapita sa basahon. Hinoun iyang gihulagway iyang pagkatawo ngadto sa mga magtotuo sa kanasuran, ginamit ang pulong duol sa ilang panghunahuna. Nakasabot ka ba sa unom ka gipasabot gikan sa niining mga kalidad ni Kristo nga ang ebanghelista mihisgot alang sa iyang simbahan? Gi-abrehan ba nimo imong kasingkasing sa gahum niining mga hiyas ug moyukbo nila? Nan ikaw tinuod nga mahimong anak sa Dios!

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu Kristo, ako gayukbo kanimo ug naghigugma kanimo ug nag-abre sa akong kasing-kasing ngadto kanimo. Ikaw mianhi kanako maski sa akong mga sala, imo akong gilimpyohan gikan sa tanan nakong kadaotan, ug imong mipuyo kanako pinaagi sa imong Balaang Espiritu. O Ginoo, akong gi-abrehan ug dako akong pultahan sa akong kasing-kasing kanimo.

PAGUTANA:

  1. Unsay nahitabo ngadto sa midawat kang Kristo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 09:49 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)