Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 121 (The shipwreck on Malta)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 2 - అన్యులలో మరియు అంతియోకు నుంచి రోమా సంఘము వరకు ప్రకటించిన పునాదుల యొక్క నివేదిక - పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించబడిన అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క సేవ పరిచర్య (అపొస్తలుల 13 - 28)
F - కైసేరియ నుండి రోమాకు సెయిలింగ్ (అపొస్తలుల 27:1 - 28:31)

2. సముద్రంలో తుఫాను, మరియు మాల్టా మీద ఓడలు (అపొస్తలుల 27:14-44)


అపొస్తలుల 27:27-37
27 పదునాలుగవ రాత్రి వచ్చినప్పుడు మేము అద్రియ సముద్రములో ఇటు అటు కొట్టుకొనిపోవుచుండగా అర్ధరాత్రివేళ ఓడవారు ఏదో యొక దేశము దగ్గర పడు చున్నదని యూహించి 28 బుడుదువేసి చూచి యిరువదిబారల లోతని తెలిసికొనిరి. ఇంకను కొంతదూరము వెళ్లిన తరువాత, మరల బుడుదువేసి చూచి పదునైదు బారల లోతని తెలిసికొనిరి. 29 అప్పుడు రాతి తిప్పలుగల చోట్ల పడుదుమేమో అని భయపడి, వారు ఓడ అమర ములోనుండి నాలుగు లంగరులువేసి యెప్పుడు తెల్ల వారునా అని కాచుకొని యుండిరి. 30 అయితే ఓడవారు ఓడ విడిచి పారిపోవలెనని చూచి, తాము అనివిలోనుండి లంగరులు వేయబోవునట్లుగా సముద్రములో పడవ దింపి వేసిరి. 31 అందుకు పౌలువీరు ఓడలో ఉంటేనేగాని మీరు తప్పించుకొనలేరని శతాధిపతితోను సైనికులతోను చెప్పెను. 32 వెంటనే సైనికులు పడవ త్రాళ్లు కోసి దాని కొట్టుకొని పోనిచ్చిరి. 33 తెల్లవారుచుండగా పౌలు పదునాలుగు దినములనుండి మీరేమియు పుచ్చుకొనక ఉపవాసముతో కనిపెట్టుకొని యున్నారు 34 గనుక ఆహారము పుచ్చుకొనుడని మిమ్మును వేడుకొనుచున్నాను; ఇది మీ ప్రాణరక్షణకు సహాయమగును. మీలో ఎవని తల నుండియు ఒక వెండ్రుకయైనను నశింపదని చెప్పుచు, ఆహారము పుచ్చుకొనుడని అందరిని బతిమాలెను. 35 ఈ మాటలు చెప్పి, యొక రొట్టె పట్టుకొని అందరి యెదుట దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దాని విరిచి తిన సాగెను. 36 అప్పుడందరు ధైర్యము తెచ్చుకొని ఆహారము పుచ్చుకొనిరి. 37 ఓడలో ఉన్న మేమందరము రెండువందల డెబ్బది ఆరుగురము. 

తరంగాలు ప్రమాదంలో పద్నాలుగు రోజులు చాలా కాలం. రోలింగ్ షిప్లో అరగంట శాశ్వతత్వం లాగా ఉంటుంది. తన డై-రీక్షన్ ను కోల్పోయి, మరణం కళ్ళలోకి చూస్తాడు అతను చనిపోతాడు. అయినప్పటికీ, పౌలు ప్రార్థన చేసాడు, నమ్మి, హామీ ఇచ్చాడు, ఎందుకంటే అతను తన దిశను పైకి ఎక్కించలేదు. అతని దిక్సూచి సూచిక ఎల్లప్పుడూ దేవునికి చూపబడింది, క్రీస్తు యొక్క రక్తము మరియు నీతి ద్వారా అతను ఓదార్పు పొందాడు.

అకస్మాత్తుగా, అర్ధరాత్రిలో నావికులు తాము భూమికి దగ్గరకు వచ్చారని అనుమానించారు. వారు త్వరగా లోతును కొలిచారు మరియు వారు ఒడ్డుకు దగ్గరగా తీసిన నీటిని గట్టిగా మారుతుందని కనుగొన్నారు. ఆ ఓడ రాళ్లను నష్టపోతుందని వారు భయపడ్డారు. అందువల్ల వారు దాని పురోగతిని తగ్గించటానికి ఓడ యొక్క వెనుక భాగంలోని ఆంక్షలను తగ్గించారు, మరియు వారు తప్పించుకునేలా నీటిలో చిన్న పడవను తగ్గించారు. మోసకరమైన రూపకల్పన! అనుభవజ్ఞుడైన పౌరు నావికుల తంత్రాన్ని గుర్తించాడు మరియు వెంటనే ఆ అధికారితో చెప్పాడు, పడవను తాకిన తాడులను కట్ చేయమని ఆదేశించాడు, అది నీటిలో పడటం. దేవదూత "అన్ని", మరియు కేవలం కొందరు కాపాడబడరని అతనికి చెప్పాడు. నావికులను మోసగించడం ద్వారా, దెయ్యం దేవుని ప్రణాళికను నిరాకరించడానికి ప్రయత్నించాడు. అపొస్తలుల దృఢత్వం కారణముగా ఆ మోసం త్వరగా తొలగించబడినది.

అందుకే, వారు ఎందుకు లేకుండా శారీరక బలాన్ని పొందాలని పౌలు గుర్తించాడు. వారు కాపాడుకోవలసి వచ్చింది, ఎందుకంటే వారి రక్షణ మరల ఉంది. వారు ఉపవాసం కొనసాగించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ చీకటి రాత్రి ఆ భయంకరమైన గంభీరమైన మధ్యలో బాగుగా ఉండాలని పౌలు వారిని ప్రోత్సహించాడు. పౌలు నౌకలో ఓడరేవు అని ఈ సంగతులు తెలిసాయి. ఆయన శక్తి, ఉద్దేశపూర్వకత, విశ్వాసము, ధైర్యం అన్నిటినీ ఆకట్టుకున్నాయి. వారు ఉపవాసం ముగిసిందని ప్రకటించినప్పుడు వారు రొట్టె విరిచి, అందరి ముందు ప్రార్ధించారు, తుఫాను మధ్యలో ఉన్న తన అనుగ్రహం కోసం దేవునికి కృతజ్ఞతలు అర్పించారు. వారు నిరాశకు గురయ్యారు మరియు దీర్ఘ ఆకలి తరువాత గొప్ప ఆకలితో, దేవుడు వారిని కాపాడతాడని నమ్మి, తినటం మొదలుపెట్టాడు. పౌలు తన ప్రభువు పేరిట వారికి హామీ ఇచ్చాడు, వారి తలల వెంట్రుకలను పోగొట్టుకోకపోయినా, ఆ ఓడ నలుమూలలా వేయబడినాడు, త్రొక్కుకొనుటవలన అది కరిగిపోతుంది. పెరుగుతున్న ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, అపొస్తలుడైన విశ్వాసం బలంగా ఉంది. క్రీస్తు ఇచ్చిన వాగ్దానం అతను ఎదుర్కొనే అన్ని గొప్ప కష్టాల కన్నా ఎక్కువ.

అపొస్తలుల 27:38-44
38 వారు తిని తృప్తిపొందిన తరువాత, గోధుమలను సముద్రములో పారబోసి ఓడ తేలికచేసిరి. 39 ఉదయమైనప్పుడు అది ఏ దేశమో వారు గుర్తుపట్టలేదు గాని, దరిగల యొక సముద్రపు పాయను చూచి, సాధ్యమైన యెడల అందులోనికి ఓడను త్రోయవలెనని ఆలో చించిరి 40 గనుక లంగరుల త్రాళ్లుకోసి వాటిని సముద్రములో విడిచిపెట్టి చుక్కానుల కట్లు విప్పి ముందటి తెరచాప గాలికెత్తి సరిగా దరికి నడిపించిరి గాని 41 రెండు ప్రవాహములు కలిసిన స్థలమందు చిక్కుకొని ఓడను మెట్ట పట్టించిరి. అందువలన అనివి కూరుకొని పోయి కదలక యుండెను, అమరము ఆ దెబ్బకు బద్దలై పోసాగెను. 42 ఖైదీలలో ఎవడును ఈదుకొని పారి పోకుండునట్లు వారిని చంపవలెనని సైనికులకు ఆలోచన పుట్టెను గాని 43 శతాధిపతి పౌలును రక్షింప నుద్దేశించివారి ఆలోచన కొనసాగనియ్యక, మొదట ఈదగలవారు సముద్రములో దుమికి దరికి పోవలెననియు 44 కడమ వారిలో కొందరు పలకలమీదను, కొందరు ఓడ చెక్కల మీదను, పోవలెననియు ఆజ్ఞాపించెను. ఈలాగు అందరు తప్పించుకొని దరిచేరిరి.

పగటి వెలుగు వచ్చినప్పుడు, దేవుడు వాటిని ఒడ్డున ఒక విశాలమైన ప్రదేశంలో బద్దలు, శక్తివంతమైన ప్రాణాంతక తరంగాలను, కానీ ఇసుక, సున్నితమైన ఒడ్డుతో ఒక చిన్న నిశ్శబ్దమైన బే వద్ద నడిపించలేదని వారు ఆనందిస్తారు. వారు సముద్రంలో ఉండగా వాటిని ఓడించకుండా అనుమతించకుండా, మాల్టా ద్వీపానికి ప్రకృతి యొక్క హింసాత్మక విస్ఫోటనం మధ్యలో వారి తుఫాను-తుడిచిపెట్టిన ఓడను తీసుకువచ్చిన ఆల్మైటీ నుండి ధైర్యం వచ్చింది. చివరగా గాలి వారిని నిస్సార తీరానికి దర్శకత్వం వహించడం ప్రారంభించింది. అకస్మాత్తుగా ఒక గొప్ప ఘర్షణ జరిగింది. ఓడ ఇసుకబ్యాంక్ను తాకింది మరియు తవ్వకం పట్టింది; ఓడ యొక్క ఇసుకతో ఇసుకలో దురదృష్టకరంగా మారింది, అయితే ఘర్షణ ఘర్షణ మరియు కఠినమైన తరంగాల ద్వారా దృఢమైన ముక్కలు పగులగొట్టబడుతున్నాయి. నీటితో నడిచే నీళ్ళు నీరు ప్రవహించాయి, మరియు వెంటనే సైనికులు ఖైదీలను చంపడానికి తమ కత్తులు వెనక్కి తీసుకున్నారు. వారు ఒడ్డుకు వెళ్లి పారిపోయేలా చేస్తే, వారు తమకు బదులుగా సింహాలకు విసిరివేయబడతారు. అలాగే, దెయ్యం చివరి క్షణాన కూడా, పాల్ యొక్క మోక్షాన్ని నిరాశపరిచేందుకు, మరియు సువార్త రోమ్కు రాకుండా అడ్డుకోవాలని కోరుకున్నాడు.

కానీ క్రీస్తు తన గత కష్టాలను మరియు భయంకరమైన సమస్యలన్నింటిలోనూ పౌలును చూసుకున్న జూలియస్ అనే మానవయుని సైనికుడిని ఉపయోగించాడు. అపొస్తలుల ప్రవచనాన్ని ఆయన విశ్వసించాడు, వారి ముందు ఉన్న భూమి ఒక ద్వీపం, అందువలన, ఖైదీలలో ఒకరు దాని నుండి తప్పించుకోలేరు. కనుక ఖైదీలను హతమార్చకుండా సైనికులను అతను నిషేధించాడు మరియు ఓడను విడిచిపెట్టి ప్రయాణీకులకు కఠినమైన ఆదేశాలు ఇచ్చాడు. కొంతమంది ఒడ్డుకు మింగడంతో, మిగిలినవి ఓడలు మరియు ఓడలోని ఇతర భాగాలకు చేరుకున్నాయి. మునిగిపోలేదు. వారు సురక్షితంగా ఒడ్డుకు వచ్చిన అందరిలో 276 మంది ఉన్నారు. వారు రాళ్ళ మీద తడిగా నిలబడ్డారు, చల్లగా వణుకుతారు, వారి రక్షణ కోసం మహిమగల దేవుడు.

క్రీస్తు పౌలుకు తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చాడు, మరియు అతని కొరకు, అధికారి, యజమాని, ఓడ యొక్క యజమాని, మరియు ప్రయాణికులు మరియు ఖైదీలందరికీ జీవించాడు. పాల్ మరియు అతని ప్రయాణ సహచరులను రక్షించడంతో, ఒక జలనిరోధిత తోలు ఫోల్డర్లో సూటిగా ఉండే లూకా సువార్త మరియు చట్టాల గ్రంథాలు మరియు లిఖితాలు, లూకా మరియు ఆరిస్టార్కస్, కూడా సేవ్ చేయబడ్డాయి. అపొస్తలుడు మరియు సువార్త రోమ్ చేరుకోవాలని క్రీస్తు కోరుకున్నాడు మరియు తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చాడు. తన విమోచన ఇష్టాన్ని నెరవేర్చకుండా ఆయనను ఎవ్వరూ ఆపలేరు.

ప్రార్ధన: ఓ ప్రభువా, మేము నీకు కృతజ్ఞతలు, ఎందుకంటే నీవు పౌలును, మొత్తం నౌకను సముద్రంలో ముంచివేసాము. చివరి తీర్పులో మరియు ప్రస్తుత రుగ్మతలో మీరు మునిగిపోకుండా ఉండాలని కూడా మేము నమ్ముతున్నాము. అనేకమంది రక్షించబడటానికి తద్వారా మీ సువార్తను మన హృదయాలలో మరియు నా భాషల్లో నరమాంసల మధ్యలో ఉండుటకు మాకు సహాయపడండి.

ప్రశ్న:

  1. క్రీస్తు అపొస్తలుడు మరియు అతని సంస్థను రక్షించిన మూడు సంఘటనలు ఏవి?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 04:09 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)