Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 112 (Paul Transferred From Jerusalem to Caesarea)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 2 - అన్యులలో మరియు అంతియోకు నుంచి రోమా సంఘము వరకు ప్రకటించిన పునాదుల యొక్క నివేదిక - పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించబడిన అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క సేవ పరిచర్య (అపొస్తలుల 13 - 28)
E - యెరూషలేములో మరియు కైసరయలో పౌలు బంధింపబడుట (అపొస్తలుల 21:15 - 26:32)

8. పౌలు యెరూషలేము నుండి కైసరయకు బదిలీ అగుట (అపొస్తలుల 23:23-35)


అపొస్తలుల 23:23-35
23 పౌలును ఎక్కించి అధిపతియైన ఫేలిక్సునొద్దకు భద్రముగా తీసికొనిపోవుటకు గుఱ్ఱములను సిద్ధ పరచుడని చెప్పెను. 24 మరియు ఈ ప్రకారముగా ఒక పత్రిక వ్రాసెను 25 మహా ఘనతవహించిన అధిపతియైన ఫేలిక్సుకు క్లౌదియ లూసియ వందనములు. 26 యూదులు ఈ మనుష్యుని పట్టుకొని చంపబోయినప్పుడు, అతడు రోమీయుడని నేను విని, సైనికులతో వచ్చి అతనిని తప్పించితిని. 27 వారు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి మహాసభయొద్దకు అతనిని తీసికొనివచ్చితిని. 28 వారు తమ ధర్మశాస్త్రవాదములనుగూర్చి అతనిమీద నేరము మోపిరే గాని మరణమునకైనను, బంధకములకైనను తగిన నేరము అతనియందేమియు కనుపరచలేదు. 29 అయితే వారు ఈ మనుష్యునిమీద కుట్రచేయనై యున్నారని నాకు తెలియవచ్చినందున, వెంటనే అతని నీయొద్దకు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ అతనిమీద చెప్పవలెనని యున్న సంగ 30 కాబట్టి అతడు వారికాజ్ఞాపించిన ప్రకారము సైనికులు పౌలును రాత్రివేళ అంతిపత్రికి తీసికొని పోయిరి. 31 మరునాడు వారతనితో కూడ రౌతులను పంపి తాము కోటకు తిరిగి వచ్చిరి. 32 వారు కైసరయకు వచ్చి అధిపతికి ఆ పత్రిక అప్పగించి పౌలునుకూడ అతనియెదుట నిలువ బెట్టిరి. 33 అధిపతి ఆ పత్రిక చదివినప్పుడుఇతడు ఏ ప్రదేశపువాడని అడిగి, అతడు కిలికియవాడని తెలిసికొని 34 నీమీద నేరము మోపు వారు కూడ వచ్చినప్పుడు నీ సంగతి పూర్ణముగా విచారింతునని చెప్పి, 35 హేరోదు అధికారమందిరములో అతనిని కావలియందుంచవలెనని ఆజ్ఞాపించెను.

ప్రభువు తన ఎన్కౌంటర్ సమయంలో, డమాస్కస్ సమీపంలో గుర్రం నుండి పాల్ యొక్క పతనం అప్పటి నుండి, మేము ఈ ప్రస్తుత సంఘటన వరకు తన గుర్రం స్వారీ చేసినట్లు మేము చూడలేదు. ఇప్పుడు, అతడు రాత్రుల మధ్యలో ఒక గుర్రాన్ని నడిపించాడు, డెబ్భై మంది రౌతు సైనికులు మరియు రెండు వందల అడుగుల సైనికులతో, ముందు మరియు వెనుక నుండి అతనిని రక్షించాడు. ఈ దృశ్యం యుద్ధం, దాడి మరియు ప్రమాదాల గురించి సూచిస్తుంది. పాలస్తీనా ప్రజలు రోమన్ల పాలనతో అంతగా అసహ్యపడలేదు, దీర్ఘకాలం ముందు విముక్తి పొందేటట్లు రోమన్లు ఆందోళన చెందుతుందని అంచనా. అటువంటి విప్లవం వాస్తవానికి A.D. 69-70 లో జరిగింది, ఫలితంగా యూదు ప్రజల వినియోగం మరియు చింపివేయడం వలన, వారు చెల్లాచెదురయ్యారు, వీరు రెండు వేల సంవత్సరాలలో ప్రపంచంలోని తిరుగుబాట్లు తిరుగుతున్నారు.

పౌలు సైబీరియాలో డెబ్భై గుర్రపు కాపలాదారుల రక్షణలో రెండు రోజుల తర్వాత కైసరయకు వచ్చి, కమాండర్ యొక్క లేఖతో పాటు గవర్నర్కు అతనిని అప్పగిస్తూ, ఖైదీ, ఒక రోమన్ పౌరుడు అని వివరించాడు. ఈ ప్రకటన పరిస్థితిని తలక్రిందులు చేసింది, ఎందుకనగా యూదులు రోమన్ పౌరులను చంపడానికి ప్రయత్నించారు, తద్వారా కమాండర్ యొక్క జోక్యాన్ని సమర్థించారు, వీరు సైనికులను ఖైదీగా ఉంచడానికి పంపారు.

తన లేఖలో కమాండర్ కూడా పౌలు ఒక నేరస్థుడు కాదని మరియు అతను చట్టంపై చర్య తీసుకోవడానికి ఏమీ చేయలేదని పేర్కొన్నాడు. యూదా మత సూత్రానికి సంబంధించి, చట్టం మరియు ప్రవక్తల గురించి అవగాహన యొక్క విభేదాల నుండి వచ్చిన ప్రశ్నలతో అతనిపై ఆరోపణలు అతడిపై ఆరోపణలు చేశాయి, ఎందుకంటే అతన్ని బంధించటానికి లేదా అతనిని ఖండించటానికి ఎటువంటి కారణం దొరకలేదు. అలంటి సమస్యలు తరచూ ద్వేషాన్ని సృష్టిస్తాయి, హృదయములో లోతుగా ఉంటాయి. తత్ఫలితంగా, పౌలును చంపడానికి నలుగురు మనుష్యులతో కూడిన కుట్రను కమాండర్ తెలుసుకున్నాడు. అందువల్ల అతడిని గవర్నర్కు త్వరితంగా విజ్ఞప్తులు మరియు ప్రతివాదిని ఇద్దరినీ పంపాడు. ఆ విషయం విషయంలో వ్యవహరించే సీసెరియా, రోమన్ నగరం, దాని సంస్థ మరియు మంచి ఉత్తర్వు, మరియు దూరంగా జెరూసలేం నుండి, యూదు సంస్కృతి కేంద్రం, మత మనోభావాలు మరియు ఆందోళనలతో నింపబడి ఉంది.

ఫెలిక్స్ పౌలు కలీసియాలోని టార్సియస్కు చెందినవాడని గవర్నరు విన్నప్పుడు, ఆ సందర్భమునుండి తక్షణమే వ్యవహరించేందుకు ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు, సుదూర తూర్పునుండి వచ్చే ఎవరూ యూదుల సూత్రాలను, ఆచారాల రహస్యాలను తెలుసుకుంటారు. రాజైన హేరోదు రాజవంశపు ప్యాలెస్లో ఆయన పౌలను ఖైదు చేశాడు. వారు మొదట పౌలును పశువుల కాపరులో లేదా ఆవరణలో ఉన్న మొదటి రాజధానిగా ఉంచుకొని, ఆ పట్టణంలో నలభై యెరూషలేము తిరుగుబాటుదారులు గౌరవప్రదమైన అపొస్తలునికి చొచ్చుకొనిపోయే అవకాశం ఉండదు.

పౌలు రోమీయులకు వ్రాసిన విన్నపాన్ని నెరవేర్చాడు, తన కొరకు దేవునికి ప్రార్ధనలో అతనితో కలిసి పోరాడటానికి, అతను విశ్వసించని యూదయలో నుండి వచ్చిన వారికి, మరియు యెరూషలేముకు అతని సేవ పరిశుద్ధులకు ఆమోదయోగ్యమైనది, దేవుని చిత్తానుసారం వారికి ఆనందిస్తాడు, మరియు వారితో కలిసి రిఫ్రెష్ చేయబడవచ్చు (రోమీయులు 15:30-32). కానీ ఆ ప్రార్ధనలు అపొస్తలుడు ఆశించిన దానికంటే తప్ప మరొక విషయంతో వచ్చాయి. అతను క్రీస్తు యొక్క రాయబారిగా, గొలుసులో సుదూర రోమ్కి వెళ్ళాడు, మరియు స్వేచ్ఛగా కాదు.

తన ఖైదు సమయంలో పాల్ ఏమి అనుకుంటున్నాడు? కేవలం పద్నాలుగు రోజులు ఆయన కైసరయకు వచ్చారు. ఫిలిప్పీయుడైన బోధకుడైన ఫిలిప్పుతో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహిస్సలాం వరకు వచ్చాడు మరియు అతను గొలుసులు మరియు కష్టాలు ఎదుర్కొనే పవిత్ర ఆత్మ యొక్క అంతర్దృష్టి ద్వారా ప్రవచించాడు. ఆలయ మెట్ల మీద కృతజ్ఞతగల జనసమూహాల మధ్యలో జీవించి ఉన్న వానికి సాక్ష్యమిచ్చిన తరువాత, అతడు రాత్రివేళ ఆయనను దర్శించాడు. రోమ్ లో తన పేరును, ఆ సమయంలో ప్రపంచంలోని కేంద్రంకు కూడా అతను సాక్ష్యమిచ్చాడని ప్రభువు చెప్పాడు. ఈ విధంగా, పాల్ యొక్క జీవితంలో అతను ప్రణాళికాదారుని కాదని, అతనిలో ప్రేరణ తన సొంత ఆలోచనలు మరియు కోరికలు కాదని, కాని క్రీస్తు, తన ప్రణాళిక ప్రకారం, ఆదేశించిన మరియు క్రీస్తు తన స్వంత ఆధారం ప్రకారం విధేయుడైన తన సేవకుడు ద్వారా పనిచేశాడు., మరియు పాల్ యొక్క సంకల్ప ప్రకారం కాదు. అది పౌలు జీవిత కాలంలో కష్టతరమైన కాలంగా ఉండేది, ప్రజల క్రియాశీల ప్రేరేపించేవాడు. సంఘముల వెనుక అతని ఎడమ మరియు అతని సహాయం అవసరం, అతను ఉద్యమం లేకుండా మరియు జైలు లేకుండా అనేక రోజులు జైలులో ఉండాలని వచ్చింది.

ప్రార్థన: మా శక్తిమంతుడైన ప్రభువా, నీ కృతజ్ఞతకు అనుగుణంగా, నీ చిత్తానుసారం, నీ నియామకాలకు అనుగుణంగా నీ సేవకులకు మార్గదర్శకత్వం వహించలేదు. సమర్థవంతమైన సాక్ష్యం కోసం మీరు వారిని కాపాడుతుంటారు, వారి ప్రార్థనలకు గొప్ప శక్తితో మీరు జవాబిస్తారు. మా సొంత మార్గాలను క్షమించు, మరియు అన్ని సార్లు వద్ద పవిత్రాత్మ మార్గదర్శకత్వం పాటించటానికి మాకు నేర్పిన. ఆమెన్.

ప్రశ్న:

  1. పౌలు కైసరియాకు ఎలా, ఎందుకు, ఎందుకు బదిలీ చేయబడ్డాడు?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 04:03 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)