Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 056 (Beginning of Preaching to the Gentiles)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 1 - యెరూషలేములో, యూదయలో, సమారియాలో మరియు సిరియా లోని సంఘములో క్రీస్తు యేసు పునాది - అపొస్తలుడైన పేతురు పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ప్రాపకం చేయబడినది (అపొస్తలుల 1 - 12)
B - సమారియా సిరియా మరియు అన్యుల మార్పు కొరకు రక్షణ సువార్త పొడిగించబడుట (అపొస్తలుల 8 - 12)

9. శతాధిపతి అయినా కొర్నెలి ద్వారా అన్యులకు ప్రకటించుట ప్రారంభము (అపొస్తలుల 10:1 - 11:18)


అపొస్తలుల 10:44-48
44 పేతురు ఈ మాటలు ఇంక చెప్పుచుండగా అతని బోధ విన్నవారందరిమీదికి పరిశుద్ధాత్మ దిగెను. 45 సున్నతి పొందినవారిలో పేతురుతోకూడ వచ్చిన విశ్వాసులందరు, పరిశుద్ధాత్మ వరము అన్యజనులమీద సయితము కుమ్మరింప బడుట చూచి విభ్రాంతినొందిరి. 46 ఏలయనగా వారు భాషలతో మాటలాడుచు దేవుని ఘనపరచుచుండగా వినిరి. 47 అందుకు పేతురు మనవలె పరిశుద్ధాత్మను పొందిన వీరు బాప్తిస్మము పొందకుండ ఎవడైనను నీళ్ళకు ఆటంకము చేయగలడా అని చెప్పి 48 యేసు క్రీస్తు నామమందు వారు బాప్తిస్మము పొందవలెనని ఆజ్ఞాపించెను. తరువాత కొన్ని దినములు తమయొద్ద ఉండుమని వారతని వేడుకొనిరి.

దేవుని క్రీస్తు జీవితం యొక్క నిజాలు గురించి పేతురు యొక్క సాధారణ ఉపన్యాసం ద్వారా ధ్రువీకరించారు. ఆయన ఈ మాటలు వినియున్న అందరి మీద మోక్షం మరియు పరిశుద్ధాత్మను కురిపించాడు. ఈ సంఘటన అన్ని సంక్లిష్టమైన మరియు విలాసవంతమైన పదాలను నాశనం చేసింది, ఎందుకంటే ఇది అనర్గళంగా లేదా రంగుల ప్రసంగంలో ముసుగు చేయబడలేదు. ఇతరులపై దురుసుగా ఉన్న ఆధిపత్యాన్ని చూపే ప్రతి ఒక్కరినీ దేవుడు తిరస్కరిస్తాడు. ఆయన గర్విష్ఠ స్ఫూర్తిని ఇష్టపడడు, కానీ తన కుమారుని యొక్క జీవితం, శిలువ వేయడం మరియు పునరుజ్జీవం గురించి సాధారణ, లక్ష్యం ప్రసంగమును ఆశీర్వదించటానికి ఎంచుకుంటాడు. మీరు మీ స్నేహితుని జ్ఞానోదయం మరియు మోక్షం కోరుకుంటారా? అప్పుడు కొర్నేలీ ఇంటిలో పేతురు ఉపన్యాసం అధ్యయనం. దేవుడు క్రీస్తు గురించి ఒక సాధారణ సాక్ష్యమును ఎలా ఆశీర్వదించాడో మీరు చూస్తారు, మరియు స్వర్గం యొక్క శక్తితో అతను మాజీ మత్స్యకారునిని ఎలా ప్రేరేపించాడు.

విశ్వాసము విన్నవారి హృదయాలను తెరిచింది. అవరోధాలు లేకుండా దేవుని ఆత్మ వారిని ప్రవేశించగలదు. సువార్త, చట్టం యొక్క జ్ఞానం, మరియు కమాండ్మెంట్స్ ఉంచడం దేవుని బహుమానం అందుకోవటానికి అవసరం లేదు, యూదులు న తన ఆత్మ నుండి పోయడం ద్వారా, జీవన లార్డ్ యూదులు ధ్రువీకరించారు. విశ్వాసం ఒక్కటే సమర్థిస్తుంది. ఎవరూ దేవుని ముందు ఏ స్వాభావిక హక్కు లేదా మెరిట్ ఉంది. క్రీస్తును స్వీకరిస్తాడు మరియు తన రక్తం యొక్క నీతికి లోబడి ఉంచుకొనేవాడు సర్వోన్నతులకు ఆమోదయోగ్యమైనవాడు.

పెంతేకొస్తు దినమునుండి ఈ రోజు వరకు, పవిత్రాత్మ యేసును నమ్మేవారికి విస్తారమైన నదిలా ప్రవహిస్తుంది. క్రీస్తు విశ్వాసం లేకుండా పరిశుద్దాత్మ హృదయములోనికి రాదు, ఎందుకంటే ఆత్మ కుమారుడిని మహిమపరుస్తుంది. దేవుణ్ణి అన్వేషిస్తున్న వ్యక్తి క్రీస్తు సువార్త కొరకు తన హృదయమును తెరచినపుడు, అతను ఆత్మ ద్వారా దీవించబడి ప్రకాశిస్తాడు. మనుష్యకుమారునిపై ఆయనకున్న నమ్మకం స్థాపించబడింది మరియు దేవుని కుమారుడు అతనిని గుర్తిస్తాడు. క్రీస్తు యొక్క జీవితం ఇప్పుడు విశ్వాసిలో నివసిస్తుంది. పరిశుద్ధాత్మ క్రీస్తులో మన విశ్వాసాన్ని గుర్తిస్తుంది. దేవుని ఆత్మ ఒక ఊహాత్మక ఆలోచన కాదు, పాసింగ్ భావన, లేదా మా ఉపచేతన యొక్క ఒక ఉత్పత్తి. అతను అబద్దమాడుతున్న దైవ సారాంశం.

దేవుని ప్రేమ గతంలో స్వార్థపూరితమైన వ్యక్తి లో ప్రవహించడం ప్రారంభమవుతుంది. ఎవరైతే ముందు దేవునిని ఎరుగనివారు ఇప్పుడు ఆనందంగా తన తండ్రి అని పిలుస్తారు. పవిత్ర త్రిమూర్తి యొక్క ఐక్యతలో ప్రశంసలు మరియు సాక్ష్యాలను పాటించే పాటలు, ప్రభువు యొక్క ఆత్మ కృతజ్ఞత, శక్తి, జీవితం, సంతోషం మరియు శాంతి యొక్క ఆత్మగా ఉంటుంది. దేవుని తెలుసుకోవడం దుఃఖం పొందడం కాదు,కానీ ఆనందం, మరియు తీసుకుని వస్తుంది. పరిశుద్ధాత్మలో జీవితమున్నదని నీకు తెలుసా? నీ పూర్ణ హృదయముతో యేసు ప్రభువుని మరియు విమోచకుడని నమ్ము.ఆ విధముగా నీవు చేసినట్లయితే ఈ దినమే నీవు క్రీస్తు జీవముతో నింపబడినట్లు.

యూదులు మరియు బహుశా పేతురు కూడా ఈ అన్యులు ఎప్పుడైతే పరిశుద్దాత్మ ద్వారా నింపబడ్డారో అప్పుడు వీరు భయపడిరి, ఎందుకంటె వారు బాప్తీస్మము తీసుకొనక మరియు వారి పాపములను ఒప్పుకొనక లేదా వినయమునకు ఒక అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేదు కనుక వీరిని చూసి వారు భయపడిరి. వారు విశ్వాసము ద్వారానే రక్షింపబడ్డారు తప్ప ఉపవాసము ద్వారా మరియు ప్రార్థనల ద్వారా లేదా కార్యముల ద్వారా కాదు. వారికి సున్నతి అనునది అక్కడ అవసరమై ఉండలేదు, లేదా ఆరాధించుటకు ఒక అధికారము కూడా అవసరంగా ఉండలేదు. వారు కూర్చున్నప్పుడే దేవుని వెలుగుతో మరియు ప్రేమతో నింపబడి ఉండిరి.

పేతురు ధైర్యంగా క్రిస్తవ సంఘములోనికి, మరియు బాప్టిజం లోకి నమ్మినవారిని స్వీకరించడానికి ఒక చిహ్నంగా నిలిచాడని నిర్ణయించారు, ఎందుకంటే వారు దేవుని ఆత్మను బహిరంగంగా పొందారు మరియు అతని కుటుంబంలోకి ప్రవేశించారు కాబట్టి. పీటర్ మరియు యూదుల మూలాల యొక్క నమ్మినవారిని నివసించిన పరిశుద్ధాత్మ, క్రీస్తును విశ్వసించిన అన్యజనులలోకి ప్రవేశించిన అదే ఆత్మ. పీటర్ మరియు అతని సహచరులు యూదులు పునరుత్పత్తి మరియు వాటిని పవిత్రాత్మ యొక్క నింపబడడమునుబట్టి పైగా కలవరపడ్డాడు. అయినప్పటికీ, వారు వారికి బాప్తిస్మము ఇచ్చారు, ప్రభువు యొక్క మార్గదర్శకమును పాటిస్తూ, యేసు పేరిట వాటిని ధృవీకరించారు. పునరుత్పత్తి చేయబడినవారి సంఖ్య గొప్పది, ఎందుకంటే కొర్-నెలియస్ బంధువులతో మరియు స్నేహితులతో తన ఇంటిని నింపాడు. కాబట్టి ఒక చర్చి, ఒకేసారి, కైసరయలో స్థాపించబడింది, ఇది పాలస్తీనాలోని ప్రధాన రోమా కేంద్రం.

క్రొత్త విశ్వాసులు పేతురు మరియు అతని స్నేహితులు వారితో ఉండడానికి మరియు ఆనందం, అనుభవం, మరియు దేవుని రక్షణ యొక్క సంపూర్ణత్వం యొక్క పరిజ్ఞానం లో పాల్గొనడానికి పట్టుబట్టారు. ఆ రోజుల్లో అధిరోహించిన తండ్రి, కుమారునిపట్ల ప్రబలమైన ప్రశంసలు, మహిమ మరియు కృతజ్ఞతలు. దేవుడు అన్యులకు తలుపులు తెరిచాడు, బహిరంగంగా చర్చి భవిష్యత్తును చూపించాడు, పౌలు ద్వారా, అన్యజనులకు అపొస్తలుడైనప్పటికీ, పేతురు ద్వారా కాదు. ప్రియమైన సహోదరుడా, ప్రియమైన సహోదరి ఈ సువార్త మీ నుండి కూడా తెచ్చింది., క్రీస్తు యేసు లో మీరు, కూడా మీ విశ్వాసం ద్వారా పవిత్రాత్మ పొందవచ్చు.

ప్రార్థన: ఓ ప్రభువైన యేసు, నీవు మాకొరకు మనుష్యుడై వచ్చినందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు. మా పాపాలను భరించటానికి మీరు మరణించారు. మీరు మమ్ములను దేవునితో సమాధానపరచారు. మరణం నుండి నీ పునరుత్థానం మమ్ములను సమర్థిస్తుంది. మాకు నీ పరిశుద్ధాత్మను మాకు ఇచ్చినందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు, మరియు మా శత్రువుల మీద మరియు స్నేహితుల మీద నీ ఆత్మను కుమ్మరించుమని మేము నిన్ను అడుగుచున్నాము.

ప్రశ్న:

  1. పరిశుద్ధాత్మ మానవుడి హృదయంలో ఎలా నివసిస్తుంది?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:18 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)