Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 055 (Beginning of Preaching to the Gentiles)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 1 - యెరూషలేములో, యూదయలో, సమారియాలో మరియు సిరియా లోని సంఘములో క్రీస్తు యేసు పునాది - అపొస్తలుడైన పేతురు పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ప్రాపకం చేయబడినది (అపొస్తలుల 1 - 12)
B - సమారియా సిరియా మరియు అన్యుల మార్పు కొరకు రక్షణ సువార్త పొడిగించబడుట (అపొస్తలుల 8 - 12)

9. శతాధిపతి అయినా కొర్నెలి ద్వారా అన్యులకు ప్రకటించుట ప్రారంభము (అపొస్తలుల 10:1 - 11:18)


అపొస్తలుల 10:34-43
34 దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గ్రహించి యున్నాను. 35 ప్రతి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 36 యేసుక్రీస్తు అందరికి ప్రభువు. ఆయనద్వారా దేవుడు సమాధానకరమైన సువార్తను ప్రకటించి ఇశ్రాయేలీయులకు పంపిన వర్తమానము మీరెరుగు దురు. 37 యోహాను బాప్తిస్మము ప్రకటించిన తరువాత గలిలయమొదలు కొని యూదయ యందంతట ప్రసిద్ధమైన సంగతి మీకు తెలియును 38 అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను అభిషేకించెనను నదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, అపవాదిచేత పీడిం 39 ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును చేసినవాటికన్నిటికిని మేము సాక్షులము. ఆయనను వారు మ్రానున వ్రేలాడదీసి చంపిరి. 40 దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 41 ప్రజలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏర్పరచబడిన సాక్షులకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అన్నపానములు పుచ్చుకొనిన మాకే, ఆయన ప్రత్యక్షముగా కనబడునట్లు అనుగ్రహించెను. 42 ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును న్యాయాధి పతినిగా నియమించిన వాడు ఈయనే అని ప్రజలకు ప్రకటించి దృఢసాక్ష్యమియ్యవలెనని మాకు ఆజ్ఞాపించెను. 43 ఆయనయందు విశ్వాసముంచువాడెవడో వాడు ఆయన నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని ప్రవక్త లందరు ఆయననుగూర్చి సాక్ష్య మిచ్చుచున్నారనెను.

పేతురు దేవుని గురించిన తన పరిజ్ఞానాన్ని బయలుపరచడం గురించి కొర్నేలి నొక్కిచెప్పినప్పుడు, ధైర్యవంతుడైన అపొస్తలుడు ప్రకాశించాడు. దేవుని వాక్యము యూదులకు ఇవ్వబడడమే కాదు, ప్రతి ఒక్కరికీ సరైన వ్యక్తి అని ఆయన గ్రహించాడు. అన్ని పురుషులు దేవుని గురించి మరియు అతను క్రీస్తు లో ఏమి గురించి విన్న యోగ్యమైనవి. ఈ గ్రహింపు పీటర్ మరియు అతనితో పాటు వచ్చిన నమ్మినవారికి ఒక మనస్సును తెరిచింది. క్రీస్తు వారికి, అన్యుల మధ్య అడ్డంకిని తొలగిస్తాడని వారు గమనించారు. అన్ని జనాంగాలనుంచి, వాక్కులు, రంగులు, సంస్కృతుల నుండి ప్రజలను స్వీకరించాలని దేవుడు కోరుకున్నాడని వారు గ్రహించాడు, నిశ్చయముగా హృదయపూర్వక హృదయముతో ఆయనను కోరుకునేవారు, మంచి పనులు చేసేవారికి శిక్షణనిచ్చేవారు.

పేతురు అప్పుడు అందరి క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని మొత్తంగా సరళతతో వారికి ప్రకటించాడు. ఆయన దాని అర్థాన్ని ఒక ప్రకటనలో మరియు ఒక పేరుతో సంక్షిప్తీకరించాడు: "యేసు క్రీస్తు అందరికి ప్రభువు. దేవుడు మరియు మనిషి మధ్య ఈ మధ్యవర్తి అందుకున్న అతను మనస్సు మరియు గుండె యొక్క శాంతి పొందుతాడు. దైవిక సయోధ్య ఈ సందేశం మొదటి యూదా పట్టణాలు మరియు సమారియా మరియు గలిలయ గ్రామాల మధ్య నివసించిన పాత నిబంధన యొక్క పిల్లలలో జమ చేయబడింది. ఈ వార్త ఫిలిప్ ద్వారా ఫిలిప్పీన్స్కు చేరుకుంది, డ్యూకోన్ యూదులకు బోధించడమే కాదు, ఒక సందర్భంలో జెంటైలీ ఇతియోపియాకు కూడా. ఈ పట్టణంలో పేతురు రావడంతో, క్రీస్తు అందరికీ సువార్తను తెరిచాడు. అబ్రాహాముకు ఇచ్చిన పదం: 'భూమిమీద ఉన్న అన్ని కుటుంబాలన్నీ నీవు ఆశీర్వదించబడుతున్నాయి' అపొస్తలుడైన అపొస్తలుడైన యోషీయాలో అన్నది.

ఆ తర్వాత అపొస్తలుడు, యేసు గలిలయలోని పర్వత పట్టణము నుండి లోతైన, వేడి జోర్డాన్ లోయకు బాప్టిస్ట్ జాన్ను కలవడానికి ఎలా వచ్చాడో యేసు యొక్క జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన సంఘటనల గురించి తన శ్రోతలకు చెప్పాడు. దేవుడు సమకూర్చాడు. అక్కడ దేవుడు పరలోకమును తెరిచాడు. యేసును పవిత్రాత్మతో బహిరంగంగా అభిషేకిస్తూ, సేవకులకు శక్తినిచ్చాడు, అన్ని వ్యాధులను నయం చేసేందుకు, దయ్యాలను పారద్రోలడానికి మరియు సువార్త బోధించడానికి. యేసు ఆచరణాత్మక పరిజ్ఞానం లేకుండా ఊహాత్మక, గంభీరమైన తాత్విక ఆలోచనలు ప్రకటించలేదు. బదులుగా, అతను తన సువార్తలో ప్రకటిస్తున్నట్లుగా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చాడు, అతను చెప్పినదానిని పాటించాడు. పేతురు, ఇతర అపొస్తలులు యేసు జీవితానికి కంటికి సాక్షులుగా ఉన్నారు. దేవునితో పూర్తి సామరస్యంగా జీవిస్తున్నాడని వారి కళ్ళతో వారు చూశారు, ఆయన పని ఆయనలో కనిపిస్తుంది. క్రీస్తు అధికారం ప్రశ్నకు మించినది.

అప్పుడు ఏమి జరిగింది అనేది మానవ మనస్సుకి నమ్మదగనిది. అమాయకులైన చెట్టు, రన్అవే బానిసలు మరియు అపరిశుభ్రమైన హంతకులకు ఉద్దేశించిన స్థలంలో అతనిని ఉరితీసి, దేవుని పవిత్ర వ్యక్తిని హతమార్చాడు. అయినప్పటికీ, దేవుడు తన కుమారుని ప్రేమకు అమాయకత్వాన్ని నిరూపించాడు, ఆయన తన మూర్తి నుండి చనిపోయినప్పటి నుండి అతని పవిత్రతను ప్రకటించాడు. జీసస్ అప్రమత్తంగా యేసు బహిరంగంగా చూపించాడు. అతను యెరూషలేము ప్రజలందరితో కలవలేదు, కానీ దేవుడు ఆ పునరుత్థానం యొక్క సాక్షులుగా ఉండటానికి ముందు ఎంచుకున్నారు. ఆ సాక్షుల్లో ఒకరు పేతురు. జీసస్ పునరుత్థానమైన తర్వాత ఆయన జీవించిన శరీరము నిజమని, వాస్తవంగా ఉందని నిరూపించిన తర్వాత యేసు వారితోపాటు జీవించి, తిని, వారితో త్రాగి ఉన్నాడు.

పునరుత్థానం మరియు అశ్వశిక్షణ మధ్య నలభై రోజుల కాలంలో, క్రీస్తు తన పరలోకపు తండ్రి రాజ్యం యొక్క రహస్యాలు వారికి బోధించాడు. దేవుడు తనకు పరలోకమందు మరియు భూమిపై ఉన్న అన్ని అధికారాలను ఇచ్చాడని ఆయన వారికి చెప్పాడు. అందువలన జీసస్ మరియు మృతులలో ప్రభువు మరియు మృతులకు న్యాయాధిపతి. కార్నెలియస్ మరియు అతని ఇంట్లో కూడుకున్న వారందరూ అతని స్వంతం.

ఏదేమైనా, ఈ సర్వశక్తిమంతునికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే, యేసుక్రీస్తు నామమున నమ్మేవాళ్ళు ఎవరైతే పాపాలకు ఉపశమనం పొందుతారో మరియు న్యాయాధిపతిలోకి ప్రవేశించరు అని ప్రవక్తలు ప్రవచించారు. దేవుని నుండి వచ్చినవాడు కూడా తీర్పు దినం నుండి నిష్క్రమించాడు మరియు స్వర్గానికి తలుపును తెరిచాడు. కాబట్టి, మన పాపాల వలన లేదా దేవుని యొక్క కోపాన్ని చూసి భయపడవలసిన అవసరం లేదు. దేవుని కుమారుడు మన పాపముల నుండి మనము తన రక్తము నుండి కడిగి, మన పరలోక తండ్రికి దగ్గరున్న మనల్ని దగ్గరికి తీసుకువచ్చి మనల్ని పూర్తిగా పరిశుద్ధపర్చాడు.

ఈ వాస్తవాలను నమ్మేవాడు నీతిమంతుడు, మరియు మోక్షానికి సువార్తను స్వీకరించినవాడు పవిత్రం. ఈ మాటలతో పేతురు యూదుల మొదటిసారి యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపను పూర్తి చేశాడు. క్రీస్తు ప్రాయశ్చిత్తానికి ఆయన వారికి హక్కును తెరిచాడు. అపొస్తలుడు వినడానికి విశ్వాసులను మరియు దేవుని విమోచన ఇష్టానికి అనుగుణంగా జీవిస్తాడు.

పేతురు క్రీస్తు యొక్క విమోచన పని యొక్క మతాచారాలను వేదాంతపరంగా నిరూపించలేదు. అతను తార్కికంగా ప్రత్యేక పదాలు లేదా లోతైన ఆలోచనలు ఉపయోగించి కారణం లేదు. దానికి బదులుగా, ఈ చారిత్రక వాస్తవాలకు అతను కంటికి సాక్షిగా నిరూపించాడు. ఈ సంఘటనలను గురించి చెప్పటం ద్వారా తన విన్నవారికి రక్షణ కనుగొనబడింది, మరియు వారి పాపాలకు వారిని నిందించడం లేదా కన్నీరుతో బాధపడటం ద్వారా కాదు. పేతురు వారిని స్వయంగా నడిపించలేదు, కానీ యేసు వారి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. యేసు లో మాత్రమే విశ్వాసం సేవ్, మరియు అతను విశ్వసిస్తాడు అతను పవిత్ర ఉంది.

ఈ సమావేశంలో, యేసు శిలువ వేయబడిన ఒక ఏకైక చారిత్రక ధ్రువీకరణను మనము కనుగొంటాము, ఎందుకంటే రోమా శతాధిపతికి వాస్తవానికి జరగకుండా తప్ప, యేసు యొక్క శిలువను గురించి పేతురు యొక్క సాక్ష్యాన్ని ఎన్నడూ ఆమోదించలేదు. అయితే, ఈ సత్యాన్ని అందరికీ తెలిసినది, మరియు పేతురు దీనిని మన రక్షణకు పునాదిగా మరియు కారణమని వివరించాడు.

ప్రార్థన: ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, నీవు అందరికీ ప్రభువు. నీ విలువైన రక్తంతో నీవు వారిని కొన్నావు. నీ పునరుత్ధానము తరువాత నీవు పరలోకమందును భూమిమీదను అధికారమును కలిగి ఉన్నావు. నీకు మేము పూర్తిగా సమర్పించుకొని నిన్ను మేము అందరి ముందు భయములేకుండా ఒప్పుకొనునట్లు మాకు సహాయము చేయుము,మరియు నీవు మాత్రమే ప్రభువు మరియు మహిమగల తండ్రి అయినా దేవుడని చెప్పునట్లు.

ప్రశ్న:

  1. "యేసు క్రీస్తు అందరికి ప్రభువు" అనే ప్రకటన యొక్క అర్థం ఏమిటి?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:18 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)