Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 052 (Beginning of Preaching to the Gentiles)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 1 - యెరూషలేములో, యూదయలో, సమారియాలో మరియు సిరియా లోని సంఘములో క్రీస్తు యేసు పునాది - అపొస్తలుడైన పేతురు పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ప్రాపకం చేయబడినది (అపొస్తలుల 1 - 12)
B - సమారియా సిరియా మరియు అన్యుల మార్పు కొరకు రక్షణ సువార్త పొడిగించబడుట (అపొస్తలుల 8 - 12)

9. శతాధిపతి అయినా కొర్నెలి ద్వారా అన్యులకు ప్రకటించుట ప్రారంభము (అపొస్తలుల 10:1 - 11:18)


అపొస్తలుల 10:1-8
1 ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతి యైన కొర్నేలీ అను భక్తిపరుడొకడు కైసరయలో ఉండెను. 2 అతడు తన యింటివారందరితోకూడ దేవుని యందు భయభక్తులు గలవాడైయుండి, ప్రజలకు బహు ధర్మము చేయుచు ఎల్లప్పుడును దేవునికి ప్రార్థన చేయు వాడు. 3 పగలు ఇంచుమించు మూడు గంటలవేళ దేవుని దూత అతనియొద్దకు వచ్చికొర్నేలీ, అని పిలుచుట దర్శనమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 4 అతడు దూత వైపు తేరి చూచి భయపడిప్రభువా, యేమని అడిగెను. అందుకు దూతనీ ప్రార్థనలును నీ ధర్మకార్యములును దేవుని సన్నిధికి జ్ఞాపకార్థముగా చేరినవి. 5 ఇప్పుడు నీవు యొప్పేకు మనుష్యులను పంపి, పేతురు అను మారు పేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; 6 అతడు సముద్రపు దరినున్న సీమోనను ఒక చర్మకారుని యింట దిగియున్నాడని అతనితో చెప్పెను. 7 అతనితో మాటలాడిన దూతవెళ్లిన పిమ్మట అతడు తన యింటి పనివారిలో ఇద్దరిని,తన యొద్ద ఎల్లప్పుడు కనిపెట్టుకొని యుండువారిలో భక్తి పరుడగు ఒక సైనికుని పిలిచి 8 వారికి ఈసంగతులన్నియు వివరించి వారిని యొప్పేకు పంపెను. 

పెంతేకొస్తు దినమందు కుమ్మరించబడిన ఆత్మ ద్వారా పేతురు తన ప్రయాణమును సంఘములకు మరియు యూదుల దగ్గరకు మరియు సమరయులకు మరియు అన్యులవరకు కొనసాగించెను. వారు అందరు కూడా క్రీస్తును విశ్వసించి, బాప్టిజం పొందారు. ఆ సమయంలో సంఘములో కేవలము నిజమైన యూదా క్రైస్తవులు మాత్రమే ఉన్నారు.

అయితే కొర్నెలి మార్పు ద్వారా దేవుడే స్వయంగా యూదులకు తలుపు తెరిచాడు. క్రీస్తులో విశ్వసించే యూదులకు మాత్రమే ఈ పవిత్ర ఆత్మ యొక్క వాగ్దానం చేయబడిందని అనుకున్నా, సంఘమునకు ఈ వ్యక్తి ద్వారా ఒక అద్భుతం మరియు యూదుల మార్పిడికి ఒక అడ్డుగా ఉన్నది.

కొర్నేలీల మారుమనస్సు గురించి లూకా వివరంగా ఒక నివేదికను ఇచ్చాడు. దేవుడు తనను, పేతురు ద్వారా, అపొస్తలుల పట్ల చాలా స్పష్టంగా మరియు బహిరంగంగా, దేవునికి, భక్తివంతులైన అన్యులను నిత్యజీవము కొరకు ఎన్నుకోవటానికి నియమించాడని ఆయన స్పష్టంగా స్పష్టం చేసాడు. పేతురు తన కోసం తనను కోరిన తర్వాత లేదా కోరుకున్నట్లు కాదు. అతను స్టీఫెన్ మరియు సౌలు జీవితాలలో జోక్యం చేసుకున్నట్లుగా క్రీస్తు తన జీవితంలో కూడా జోక్యం చేసుకున్నదని చెప్పెను. ఈ ఎదిరించడము ఈ ప్రపంచానికి సువార్త బోధనలో నిర్ణయాత్మక ఖండనను సూచిస్తుంది.

ఒక దేవదూత క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్న విశ్వాసికి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు, దాని అర్థము దేవుడు తన ప్రణాళికను పూర్తి చేయాలనే.ఎందుకంటె నీతిమంతుల విశ్వాసము కదిలించబడకుండా దేవుడే ఆ దూతను పంపించాడు. మనిషి యొక్క ఐదు భావాల ద్వారా అతను ఇప్పుడు ఒక ఏకైక అద్భుతం చేస్తున్నాడని గుర్తించగలిగారు, మరియు దాని ద్వారా అతను తన రాజ్యంలో ఒక కొత్త మార్గం తెరవడం కోసం అని. కొర్నేలియస్ విశ్వాసం ప్రజలందరికీ ముఖ్యమైన మరియు ప్రాముఖ్యమైన అర్థముగా ఉంది. ఈ అన్యుల విగ్రహారాధకుని బాప్టిజం కోసం అది కాకపోయినా సువార్త మనకు రాలేదు. ఇది యూదులకు మాత్రమే పరిమితమై ఉండేది.

కొర్నేలీకు రోమా సైన్యంలో ఒక అధికారిగా పనిచేశాడు. కైసరాయి వద్ద వంద మంది పురుషులు, మధ్యధరా సముద్రతీరంలో ఉన్న రోమా కేంద్రానికి, కర్మెలు కొండకు దక్షిణంగా ఉన్న ఒక అధికారి. ఈ అధికారి యూదు మతాన్ని ఆకట్టుకున్నాడు: ఒకే దేవుడు, పది కమాండ్మెంట్స్, రోమన్ సామ్రాజ్యం యొక్క సాంఘిక జీవితానికి పూర్తిగా విదేశీయుల పరంగా, అన్ని ఆశలతో, జీవితం, భయము మరియు ఉపశమనతతో, పూర్తిగా భిన్నమైనది.

కొర్నేలీ తన పూర్ణహృదయముతో దేవుని వైపునకు తిరిగి వచ్చాడు. అతను నమ్మిన సూత్రాలను తనకు అన్వయిస్తూ అతను తన జీవితాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. అతని దైవభక్తి కేవలం మానసిక నమ్మకం లేదా సున్నితమైన ఉత్సాహం కాదు. ఆయన తన ఆలోచనలు, మాటలు, క్రియలను తన విశ్వాసం యొక్క ఆత్మకు సమర్పించాడు. అతను డబ్బును ఇష్టపడలేదు, కానీ త్యాగంతో నివసించాడు. అతను ఆక్రమించుకున్న దళాలలో గొప్ప అధికారిగా, పేద ప్రజలను అణచివేసి, వ్యక్తిగతంగా పేద ప్రజలకు సహాయం చేశాడు. అతను తరచూ ప్రార్ధించి, తన హృదయాలను ఎప్పటికప్పుడు తెరిచాడు.

అలాంటి వ్యక్తి యొక్క మంచి ఆత్మ దీర్ఘకాలం దాగి ఉండదు. తన ఇంటి నుండి అతని స్నేహితులు మరియు సైనికులకు ప్రవహించి, అది ప్రత్యక్షంగా వ్యక్తమైంది. వారు ఆయన ఆత్మను ప్రార్థిస్తూ, ఆత్మను ప్రార్థిస్తూ, దేవుని ఆత్మ నుండి స్వీకరించటానికి మరికొందరు బహిరంగంగా ఉన్నారు. నిజమైన నమ్మకం ఒక ఐసోలేషనిస్ట్ కాదు, కానీ ఇతరుల హృదయాల్లో మంచు పర్వతాలను కరుగుతున్న ఒక వెచ్చదనం మరియు ప్రేమ ఉంది. బంధువులు, స్నేహితుల కోసం ఆయన చేసిన ప్రార్థనలు దేవునికి ప్రార్థిస్తాయి. గొప్ప మరియు పవిత్ర దేవుడు తన ప్రార్ధనలలో ప్రతీ ఒక్కరికి జవాబు ఇవ్వబడిందని రోమన్ సెంచూరియన్కు చెప్పాడు. తన మంచి పనులలో ప్రతి ఒక్కరూ దేవునిచే చూడబడ్డారు. నేడు కూడా, చాలామంది మీ పనులు మర్చిపోరు. అతను మీ హృదయ స్వరాన్ని వింటాడు మరియు మీ విశ్వాసం యొక్క పండ్లు, మీ చేతుల విరాళాలను చూడడానికి వేచి ఉంటాడు. నీ ప్రార్థనల ద్వారా మరియు ఉపవాసము ద్వారా నీవు సమర్థించబడలేదు, కానీ దేవుని ప్రేమతో. మీ విధేయత ఈ గొప్ప ప్రేమకు ఒక కృతజ్ఞత.

దేవదూత యోపకు మనుష్యులను పంపించామని కొర్నేలీకి చెప్పి దేవదూత పేతురు అనే వ్యక్తి పేరుగల సీమోను ఇంటికి ఆయనను నడిపింప చేశాడు. దేవుని ప్రతి ఆదేశం విధేయతకు మరియు మరణశిక్షకు అవసరమని అధికారికి తెలుసు. దేవదూత గురించి ఎక్కువకాలం ఆలోచించకుండా లేదా భయపడకుండా దేవుని ఆజ్ఞకు ఆయన విధేయత చూపించగలడు. అలాంటి అద్భుత కదలికల గురించి ఆయన భయపడలేదు, ఎందుకంటె దేవుని ప్రేమ తన హృదయాన్ని తాకింది. అతను రోజువారీ ప్రార్థన చేస్తున్న దేవునికి విశ్వసించాడు మరియు నమ్మాడు. ఒక గూఢచారి లేదా ప్రమాదకరమైన వ్యక్తిని పంపమని దేవుడు తనను నిర్దేశించలేడని ఆయనకు తెలుసు. లేదు, అతను ఒక సేవకుడు మరియు దేవుని అపొస్తలుడిని పిలిచాడు.

ప్రార్థన: ఓ ప్రభువైన యేసు, నీ అపొస్తలులును ఏవిధముగా అయితే వారి అడుగులను స్థిరపరచి నడిపించావో అదేవిధముగా నీ సంఘమును కూడా చరిత్రలోకి నడిపించుము. నీవు ప్రతి నిజమైన ప్రార్థనకు జవాబును ఇచ్చి మరియు దాయకలిగిన కార్యములను నీవు మరచిపోకుండా ఉన్నందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు. రక్షణ లేకున్నా అనేకులనుంచి నీ రక్షణలోనికి నడిపించుము.

ప్రశ్న:

  1. అధికారి అయిన కొర్నెలికు దేవదూత యొక్క ప్రత్యక్షత ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:15 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)