Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 053 (Beginning of Preaching to the Gentiles)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 1 - యెరూషలేములో, యూదయలో, సమారియాలో మరియు సిరియా లోని సంఘములో క్రీస్తు యేసు పునాది - అపొస్తలుడైన పేతురు పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ప్రాపకం చేయబడినది (అపొస్తలుల 1 - 12)
B - సమారియా సిరియా మరియు అన్యుల మార్పు కొరకు రక్షణ సువార్త పొడిగించబడుట (అపొస్తలుల 8 - 12)

9. శతాధిపతి అయినా కొర్నెలి ద్వారా అన్యులకు ప్రకటించుట ప్రారంభము (అపొస్తలుల 10:1 - 11:18)


అపొస్తలుల 10:9-16
9 మరునాడు వారు ప్రయాణమైపోయి పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు పగలు ఇంచుమించు పండ్రెండు గంటలకు పేతురు ప్రార్థనచేయుటకు మిద్దెమీది కెక్కెను. 10 అతడు మిక్కిలి ఆకలిగొని భోజనము చేయగోరెను; ఇంటివారు సిద్ధము చేయుచుండగా అతడు పరవశుడై 11 ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పట్టి దింపబడిన పెద్ద దుప్పటివంటి యొకవిధమైన పాత్ర భూమిమీదికి దిగివచ్చుటయు చూచెను. 12 అందులో భూమి యందుండు సకల విధములైన చతుష్పాద జంతువులును, ప్రాకు పురుగులును, ఆకాశపక్షులును ఉండెను. 13 అప్పుడు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని ఒక శబ్దమత నికి వినబడెను. 14 అయితే పేతురువద్దు ప్రభువా, నిషిద్ధమైనది అపవిత్ర మైనది ఏదైనను నేనెన్నడును తినలేదని చెప్పగా 15 దేవుడు పవిత్రము చేసినవాటిని నీవు నిషిద్ధమైన వాటినిగా ఎంచవద్దని మరల రెండవ మారు ఆ శబ్దము అతనికి వినబడెను. 16 ఈలాగు ముమ్మారు జరిగెను. వెంటనే ఆ పాత్ర ఆకాశమున కెత్తబడెను. 

పేతురు ప్రార్థనలో ఎక్కువగా ఉన్నాడు. సమర్థవంతమైన వాడుగా లేకుండా, ఆధ్యాత్మికం ప్రార్థన సంఖ్య ద్యోతకం ఉంది. ప్రార్థన మరియు బైబిల్ పఠనం అనునది రేడియోలో తిరగడం లాంటిది మరియు అవసరమైన సిగ్నల్కు ట్యూనింగ్ చేయడం వంటివి. మీరు ఇష్టపూర్వకంగా మరియు సరిగా పవిత్ర దేవుని ఆత్మను ట్యూన్ చేసుకుంటే, మీరు దేవుని స్వరాన్ని ఎప్పుడు వింటారు, మరియు మీరు అతని కనికరమైన అనుభూతి లేదా అతని మార్గదర్శకత్వం అనుభూతి కలిగి ఉంటారు. బైబిలును అధ్యయనం చేస్తున్నవాడు ప్రార్థనలో దేవునితో సంభాషిస్తాడు.

పేతురు, మరియు కార్నెలియస్ ప్రతీ రోజూ ప్రార్థన చేశారు. వారి జీవితాలు మరియు పనులు ప్రార్ధన చేసాడు. ప్రియమైన సోదరుడా, నీ ప్రార్థన జీవితాన్ని నిర్వహించారా? మీ నిరంతర ప్రార్థన మరియు హోలీ బైబిల్ లోకి లోతైన వ్యాప్తి మీ శరీరం కోసం పోషణ మరియు శక్తి అందించడం కంటే మరింత ముఖ్యమైనవి తినడం ద్వారా. మీ ఆత్మ దేవుని కోసం ఆకలి మరియు అతని నీతి కోసం దీర్ఘ ఉండాలి. మీ దాహం మాత్రమే జీవితం యొక్క నీటి ద్వారా ఆరదు చేయవచ్చు. నీవు నిన్ను తృణీకరించుకోవద్దు, దేవుని ఆత్మ కొరకు నీ జీవితంలో పనిచేయటానికి బహిరంగము అవుతావు. ప్రతిరోజూ సువార్త చదువుకోండి, అప్పుడు మీరు క్రమంగా కృప మీద దయను పొందవచ్చు.

పేతురు పరలోకము తెరువబడుట మరియు అన్ని రకాల జంతువులు కనబడుట చూసాడు. ఆయన మొట్టమొదటి ఆలోచన ఆహారం గురించి ఉంది, ఎందుకంటే అతను దీర్ఘ ప్రార్ధన చేసిన తరువాత ఆకలితో ఉన్నాడు. ఆ ఇంటిలో భోజనం తయారుచేసేటప్పుడు ఆహారపు యొక్క మంచి వాసన పైకప్పు వరకు అధిరోహించింది. పేతురు ప్రార్ధించి, ఎదురు చూశాడు. దేవుడు తన సేవకునికి కలిగిన తీవ్రమైన ఆకలిని వాడుకున్నాడు. అతనిని ఒక దర్శనములోని తీసుకెళ్లి దానిద్వారా పరలోకము తెరువబడుట అతనికి మధ్యాహ్నకాలమందు చూపించాడు. అకస్మాత్తుగా పేతురు పరలోకము నుండి ఒక పెద్ద షీటు భూమిని తాకిపోయేవరకు చూశాడు. దానిలో అతను రుచికరమైన ఆహారము మరియు కొన్ని పండ్లు ఉంటాయని భావించాడు. దురదృష్టవశాత్తు, అతను దానిలో తేళ్లను, పాములు, బల్లులు, ఊసరవెల్లులు, తాబేళ్లు, పీతలు మరియు వేలాది ఇతర జంతువులను మరియు కీటకాలను మాత్రమే కనుగొన్నారు. అతనువాటిలో అన్ని అశుభ్రము కలిగిన వాటినే చూసాడు. ప్రియమైన సహోదరుడా, ఈ అపరిశుభ్రమైన జంతువుల అర్థాన్ని అర్థం చేసుకున్నారా? వారు తమను తాము అపవిత్రులుగా ఉన్న పురుషులవలె ఉన్నారు. దేవుడు మన వద్ద కనిపిస్తున్నప్పుడు ఆయన కూడా మన అసహ్యకరమైన చర్యలు, వ్యభిచారం, గర్వం ఆలోచనలు విసుగ్గా ఉంటాడు. మీ చెడ్డ హృదయ 0 లోని ఏవైనా అపరిశుభ్రతను మీరు ఎప్పుడైనా గ్రహించారా?

వెంటనే అపొస్తలుడు ఒక స్వరంతో ఇలా అన్నాడు: "పేతురు, లేచి నిలబడు; వీటిని చంపి తిను! "దేవుడు మనకు దైవిక ఆనందంతో అనుగుణంగా ఉన్న భావనను అధిగమించాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. అయితే పేతురు, లార్డ్ యొక్క ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా, ట్రాన్స్లో కూడా ఉన్నాడు. పవిత్ర స్వయంగా తాను యూదులు నిషేధించిన ఏదైనా అపవిత్రమైన లేదా అపవిత్రమైన ఏదైనా తినడానికి నిషేధించారు, పాపం యొక్క అన్ని రకాల నుండి దూరంగా ఉన్న వారి యొక్క టోకెన్. పేతురు పాపం చేయకుండా అపవిత్రంగా తయారవ్వలేదు.అందువల్ల అతడు ఈ ఆఫర్ను పూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా నడిపించేందుకు ప్రయత్నించాడు. మీ గురించి ఏమి, ప్రియమైన స్నేహితుడా? మీ నిద్రలో లేదా మీ కలల్లో కూడా పాపం చేసే ప్రతి శ్రమను మీరు వ్యతిరేకిస్తున్నారా? నీ హృదయంతో పాపమును ద్వేషిస్తే నీవు ధన్యుడవు. పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మల్ని బలపరచటానికి మరియు మార్గనిర్దేశం చేయాలని కోరుతుంది, మరియు ప్రతి శ్రమ నుండి మీకు ఒక మార్గాన్ని చూపుతుంది.

పేతురు విషపూరితమైన జంతువులను తినడానికి దేవుడు కోరుకోలేదు. ఏమైనప్పటికీ, అతడిని న్యాయబద్ధమైన అభిప్రాయాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయాల్సి ఉంటుందని ఆయన కోరుకున్నాడు. పాపం గురించి ఆలోచించకుండా ఉప్పొంగించకుండా ఉండమని చాలామంది పేతురును ప్రేరేపించలేదు, కానీ పాపులను ఎలా ప్రేమించాలో నేర్చుకోవడం లేదు. పరిశుద్ధుడు పాపులను ప్రేమిస్తున్నప్పటికీ, దుష్టుడై ఉంటాడు. మానవులు చెడ్డవారని, అపరిశుభ్రమైనవారై, దేవుని ఆత్మ చేత తిరస్కరించబడినట్లు, పేతురు చూచిన జంతువులు కూడా ఉన్నాయి. మీరు మీ గురించి తెలుసుకోవాలి. మీరు దేవదూతను లేదా జంతువును పోలివున్నారా? మీ ఉద్దేశ్యం మంచిది లేదా చెడు, నిటారుగా లేదా దుర్మార్గపురం? మనుష్యుల హృదయం అతని యవ్వనంలో చెడుగా ఉంది.

దేవుడు తన స్వరూపాన్ని ధరించినవారిని నాశనం చేయలేదు, కానీ అన్ని పురుషులు సూత్రప్రాయంగా శుద్ధి చేశాడు. తన కుమారుని రక్తము విమోచనను తెస్తుంది, అది మన అవగాహనను అధిగమిస్తుంది. సిలువ వేయబడిన వాని ద్వారా తనను తాను లోకముతో సమాధానపరచినందున, అన్ని పురుషులు దేవుని దృష్టిలో పరిశుద్ధులు. సో మోక్షం సన్నని తయారు చేయవద్దు. హంతకుడు, అవినీతిపరుడు, వ్యభిచారిణి, అహంకారం లేదా అతిశయించిన ఎవరైనా ఎవరో మీకు తెలుసా? యేసు సిలువపై తన పాపాలను భరించాడని, వారి దోషాలను పూర్తిగా తుడిచివేస్తాడని తెలుసుకోండి. అయితే, ఈ పాపి తనకు క్షమాభిక్ష మరియు అపరాధము ద్వారా తయారు చేయబడిన కృపను ఇంకా తెలుసుకొనలేదు.

దేవుడు మనుష్యులందరిని సమానంగా చూస్తాడని మర్చిపోకండి. క్రీస్తు రక్తాన్ని గెత్సేమనేలో సిలువపై ప్రవహించిన సమయము నుండి పరిశుద్ధుడు, పవిత్రుడు అని ప్రతి ఒక్కరిని పరిశీలిస్తాడు. పరిశుద్ధాత్మ ఈ దర్శనాన్ని పేతురుకి మూడుసార్లు చూపించవలసి వచ్చింది, సహజమైన మనస్సు మరియు మానవ అవగాహన వల్ల ఇది అవమానకరమైనదిగా ఉండటం మరియు చెడుగా ఉండటం వంటివి అసాధ్యమని భావిస్తాయి. అయితే, దేవుడు రోగి. అతను మూడుసార్లు సహజమైన మనిషి యొక్క మనస్సును అధిగమించినట్లు నిస్పృహ పీటర్కు ధృవీకరించాడు. తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్మ కోరికలు అన్ని అతని విమోచన తో కోరికలు అన్ని పురుషులు సేవ్ మరియు నిజం యొక్క జ్ఞానం వచ్చిన ఆ ఈ మూడు ప్రదర్శనలు సూచిస్తున్నాయి. సాల్వేషన్ పూర్తయింది. దేవుడు తన కుమారుని రక్తాన్ని సమర్థి 0 చినట్లు మనుష్యులను చూస్తాడు. మినహాయించి అతను తన పవిత్రత కొరకు వారిని అమాయకంగా నాశనం చేయవలసి ఉంటుంది.

ప్రార్థన: పరలోకపు తండ్రీ, నా సంశయాలకు మరియు మీరక్షణను బట్టి నాకు ఉన్న వ్యతిరేకతను క్షమించు. నా మనస్సును అధికమించి, నా హృదయాన్ని విస్ప్రుతం చేసుకొని, నీ విశ్వాసాన్ని వెల్లడించండి, నీ రక్షణ సామర్థ్యమును, మరియు ఘనతను నేను గ్రహించి, మీ ప్రియమైన కుమారుడు క్షమించునట్లు, మనుష్యుల పాపములన్నిటిని క్షమించుము. జ్ఞానాన్ని మాట్లాడటానికి నా నోరు తెరువు, నీ సత్యమును నేను ఒప్పుకొనునట్లు నాకు పశ్చ్చత్తాపమును దయచేయుము.

ప్రశ్న:

  1. పేతురుకు దేవుని వాక్యము యొక్క అర్ధం ఏమిటి? "దేవుడు పరిశుద్ధముచేసినదానిని నీవు సామాన్యమైనదిగా పిలువకూడదు."

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:16 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)