Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 095 (The world hates Christ)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
D - Fii no bhe waynodiriri non ka laawol Jatsaymaani (Yuuhanna 15:1 - 16:33)

3. Fii ko Aduna on anyi kon Almasiihu on e taalibaabhe makko bhen (Yuuhanna 15:18 – 16:3)


YUUHANNA 16:1-3
1 Ko mi wowlirani on dhun ko fii wota on faljinoye. 2 Ko fii bhe yaltinoyay on ka juulirdhe, hay saa’i kadi aroyay nde tawata kala wardho on sikkay o wadhii ko Alla yidhi. 3 Ko bhe wadhiroyta dhun, ko bhay bhe andaali Baabaajo on, bhe andaali lan kadi.

Annabi Iisaa no hollitude taalibaabhe mun bhen wondema anduna on anyiray bhe sabu piiji tati:

Bhayru ko bhe jibinaabhe immorde e Alla, hara hinaa immorde e aduna on,

Bhayru yimbhe humiibhe bhen e diina kan andaa Alla Goongaajo on, hibhe rewude allaajo mo andaaka e nibbhitudho.

Bhayru yimbhe bhen anditaali Almasiihu on, Gedhal Allaahu on wondude e mbaadi Alla ndin.

Ndayngu jahannama ngun hinaa ko lannata. On mo fewtii Ben Iisaa Almasiihu Joomi men on yhettirte wa tertiidho gomdhinal ngal, feyyhintinoobhe bhen keerol wara bhe. Bhen no sikka ko Alla bhe woni e rewude. Hibhe sikka ko Alla bhe woni e kurkanaade. Ka haqiiqa, ko Ibuliisa bhe woni e kurkanaade. Bhe faamaa wonde Alla Goongaajo on ko Alla laabhudho. Bhe andaali bawgal wongal ngal e yhiiyhan Almasiihu on dhan, bhe hendaaki kadi Ruuhu-Seniidho on. Awa ko ruuhu janano tindinta bhe mulugol tawdaabhe bhen e Tatoobhe Laabhubhe bhen e nder Gooto on, cukkoo bhe, wara bhe, rewna e mabbhe noone ndarndeeji dhin fow. Ko dhun Yahuudiyankeebhe bhen wonunoo e huuwude, ko non kadi bhe huuwirta haa saa’i artugol Almasiihu on.

Hita on sikka aduna on moyyhitiray sabu ko gandal Banii-Aadama’en ngal bheydotoo kon. Hinaa non, dhin ruuhuuji dhidhi luttay tippirde ka nder aduna haa ka lannoode: ruuhu iwudho dow on e ruuhu iwudho ley on. Lumbirgal woo alaa hakkunde kammu ngun e jahannama on. Ko piiji dhidhi: ko yo humondir e Baabaajo on e Bhiddho on e Ruuhu-Seniidho on, maadhun yo on wonu maccubhe jahannama e kasoobhe junuubu mon on. Si hawrii hidhon jokkude annabi Iisaa, on wontoyay aaden wondudho e giggol e teddinoowo Baabaajo on e nder seeditoore makko nden. Kono si on wontaali paykun makko, on wonay humondirbhe e ruuhuuji bondhi, wonton ganyo Alla.

Annabi Iisaa no andintinde on ko hondhun woni coggu fii yo en yhettire wa bhibbhe ka Alla: ko humondirgol e makko. Ko saatii arude hoyaa, nde jahannama on cukkortoo feetere Almasiihu on e taalibaabha makko bhen. Aduna on no anyi kala taalibaajo annabi Iisaa sella findeejo. Wano non, ko yo on subho yhettirgol Alla wa Ben mon, wonton hobbhe e nder oo aduna maadhun wonton aybhe Alla, aduna on jabbhora on wa jeyaabhe ka aduna. Subhee hakkunde ngurndan poomayankejan dhan e mayde poomayankeere nden.

TORAARE Iisaa Joomi, mi yettii ma fii ko subhinaa kon mayde nden. Sella-finde maa on ka Ben maa dirtaali dirtataa kadi. Ittu men e ruuhu oo aduna, tutaa men e nder giggol maa ngol fii no men humondirira e maa. Ko giggol maa ngol tiidhinta, ardoo men.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun aduna on anyiri gomdhinbhe bhen Almasiihu on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:03 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)