Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 060 (Summary)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Javanese? -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 2 - Fii waaju e golle Almasiihu on Jaliilu (Matta 5:1 - 18:35)
A - Fii waaju ngun ka hoore fello: Fii sariya teddudho on ka laamu kammu ngun (Matta 5:1 - 7:27) -- Fii no maakuuji Almasiihu on dhin mottindiriraa non ka aranun
1. Fii ko waddhii en kon telenma yimbhe bhen (Matta 5:21-48)

Nyoggande fii ko waddhii en ko telenma yimbhe bhen


On mo taskike yamiroore heyre Almasiihu hollaade nden taway wonde hinaa fii bonnere maa donkinande donkinirteede dhun tigi ka sariya Muusaa wonaa e yewteede. Dhin sariyaaji no windanoo fii mun gila ka Dheri neebhudhi, hari nafa alaa ka fii majji fillitee.

Almasiihu on ko arani ko fii timmingol sariya Muusaa on. O fennyinii, o taskike fii miijooji junuubankeejo on. ko Almasiihu on faalaa hinaa donkingol en, wano sariya on landorii non, kono ko fii jattingol en e juudhe anniyeeji aaliidhi ardiidhi en dhin, o labbhina en. Battane mun, himo heydhintinde faandaare men nden, o wattita ebbhooje men dhen, o tabintina en ka giggol, o ardoo en no woniren laabhubhe e hakkindiibhe. Sariya almasiiyaabhe bhen hinaa wirniidho, o hunyhanaa kadi neddhanke. Almasiihu on faalaaka ne’irde junuubankeejo on sawru, o muncira mo lette dhen. Ko o faalaa ko wattitugol en e nando makko, e nando Ben makko wondho on ka kammu fii no faandaare tagoore nden timminiree e men : «Allaahu on tagi aaden wa nando makko, ko wa nando Alla o tagi mo. O wadhi bhe gorko e debbo» (Fuddhoode 1:27). Almasiihu on no yidhi junuubankeejo, o labbhinay mo kadi, kono himo hawki few junuubu, battane mun, o fennyinay miijooji men bhurdhi luggunde dhin. Ko sabu lo’ere men nden, o ronditorani en junuubaaji men dhin ka bhernde makko, o ronditanii en nyaawoore men nden. Tippude e ko o sotti en kon, o addanii en Ruuhu-Seniidho makko on, o heydhintinanii en faamu men ngun fii no waawiren yidhidirde wano o yidhiri en non.

Zaati sariya makko on ko giggol ngol, bhay Alla ko giggol, Almasiihu on timminanii en sariya makko on e fee ko o wattitani en kon anniyeeji me ndhin e fee ko o yedhi en kon bawgal Ruuhu Seniidho on no dhoftoren sariya makko on. Ko wano non annabi Daawuuda tororii e oo aaya dhoo: «Yaa an Alla! Sincu e an bhernde laabhunde, heydhintinadhan ruuhu feewudho» (Zabuura 51:10).

LANDAL:

  1. Ko hondhun bhuri sendindirde sariya Muusaa on e sariya Almasiihu on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:49 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)